Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Formal'no-strukturnaya harakteristika analiticheskih prilagatel'nyh (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Formal'no-strukturnaya harakteristika analiticheskih prilagatel'nyh (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2019, Rossica Olomucensia - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

František Hrubín Básně
Iva Málková
Rok: 2019, Host - vydavatelství s.r.o.
odborná kniha

Frazeologia polska w teorii i praktyce dla studentów kierunków pedagogicznych
Jana Raclavská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

From Decadence to Teurgy (Connections in Genesis of Czech and Russian Literature at the End of 19th and Beginning of 20th Century)
Jan Vorel
Rok: 2019, Philological class
článek v odborném periodiku

From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception
Jan Čížek
Rok: 2019, Erudition and the Republic of Letters
článek v odborném periodiku

Functionally-defined recurrent phrases in specialized translation: a corpus-based study of translation tendencies in the English-Polish language pair
Łukasz Michał Grabowski
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Funkce policejní mluvy z pohledu příslušníků Policie ČR
Lucie Radková
Rok: 2019, Univerzita Mateja Bela
kapitola v odborné knize

Funkce složených substancí v rámci Leibnizovy metafyziky
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019, Reflexe: Filozofický časopis
článek v odborném periodiku

Gallizismen als Fachwörter. Am Beispiel des Ressorts ?Wirtschaft?
Veronika Biskupová
Rok: 2019, Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur
kapitola v odborné knize

Gerbert a aritmetika: mezi filosofií čísla a počtářským uměním
Marek Otisk
Rok: 2019, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Globální existenční rizika lidstva: světová pandemie
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gottfried Wilhelm Leibniz bibliothek
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
působení v zahraničí

Governors State University, Chicago, IL
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Gramatika ruštiny - morfologie 1 (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Greko-latinskie terminoelementy v lingvisticheskoj terminologii (na primere russkogo yazyka)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hagiografická zobrazení sv. Jeronýma v českých zemích vrcholného a pozdního středověku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Handzel, Augustin
Jakub Ivánek
Rok: 2019, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Harlem Renaissance's Secret Heroes of the Air
Jan Beneš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Henryk Jasiczek - poeta przyrody
Jana Raclavská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

História spolupráce polonistických pracovísk v Československu
Marta Pančíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historical Antirealism and the Past as a Fictional Model
David Černín
Rok: 2019, Organon F
článek v odborném periodiku

Historical Episodes of the Repatriation of Former Citizens of the Austro-Hungarian Empire from the Volga Region and Siberia in the 1920s. (In Russian)
Berik Dulatov
Rok: 2019, Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations
článek v odborném periodiku

Historie a živá paměť slovenského folku. Ohlédnutí za fenoménem písničkářství v dobách normalizace
Tomáš HERMAN
Rok: 2019, ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA
článek v odborném periodiku

Hodnotový systém v esteticko-filozofických koncepcích Andreje Bělého
Jan Vorel
Rok: 2019, Ústav slavistiky FF MU: Česká asociace slavistů: Tribun EU
kapitola v odborné knize

Horo krásná, spanilá!
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2019, Host
odborná kniha

Horologia Gerberti
Marek Otisk
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

How does the word length of Chinese words change? A diachronic analysis based on Google Ngrams
Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrabová v letech 1945-1989
Martin SLEPIČKA, Jiří Slepička
Rok: 2019
kurátor výstavy

Hrabovský Sokol Vlastimil Gromnica bojoval proti nacistům v partyzánské organizaci generála Koutňáka
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

Identifikation oder Identifizierung von Katastrophenopfern? Parallelbildungen auf -ation und -ierung in Lexikon und Text aus deutsch-tschechischer Perspektive. Im Druck.
Martin Mostýn
Rok: 2019
stať ve sborníku

Imaginácia na pomedzí stredovekej filozofie a teológie
Lucie Rathouzská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Immigration in American Literature and American Holocaust Literature
Stanislav Kolář
Rok: 2019
působení v zahraničí

In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry
Michal Místecký, Radek Čech, Petr Plecháč
Rok: 2019, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Industrializace venkovského času (1842-1861)
Jan PEZDA
Rok: 2019
stať ve sborníku

Innovating Thinking About Traditional Translator´s Dilemmas - Translator´s Allies and Enemies (the Example of Translator Specialist Texts)
Anna Szuster
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Intelektuál písařem, písař intelektuálem: Reimbotus de Castro a jeho kvadriviální zájmy
Lukáš Lička
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferencja językowa w teorii i praktyce
Jiří Muryc
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Intergenerační přenos traumatu v próze amerického spisovatele Thanea Rosenbauma
Stanislav Kolář
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Internacional'nye abbreviatury i ih osobennosti v russkom, pol'skom i cheshskom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpretace
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019, Pavel Mervart
odborná kniha

Interpretace filosofického a uměleckého díla Adriany Piper
Barbora MICHLOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Introduction to Gender Studies
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Irena a Milan Šťastní / Leona Hlavinková: Na mamuta
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Jagielonska univerzita v Krakowě, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Jahrmarktsdrücke im System der hymnographischen Medien des 17. und 18. Jahrhunderts
Kateřina Smyčková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak jsme sociologicky vysvětlovali českou nenáboženskost
Roman Vido
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se během tří desetiletí proměnila literatura pro děti a mládež?
Svatava Urbanová
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace



 
facebook
rss
social hub