Publikační činnost - IS PUBL
Peter of Zittau: Sermons on the Principal Feasts. Petr Žitavský: Kázání na velké svátky
Anna Pumprová
Rok: 2020, Scriptorium
odborná kniha

Petra Soukupová: Klub divných dětí
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Bibiana, revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Písemný projev v polštině
Urszula Kolberová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Píseň písní v mariánské úctě českého baroka
Kateřina Smyčková
Rok: 2020, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Počátky legionářské hnutí na Ostravsku 1919-1921
Martin LOKAJ
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poddanské město a jeho hradby na příkladu hukvaldského panství.
Lenka Nováková
Rok: 2020, Veduta
kapitola v odborné knize

Podoby pověsti o hastrmanovi z českého Slezska
Andrea Balharová
Rok: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Polacy za Olzą. Perspektywa historyczna
Jana Raclavská
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize

Polacy za Olzą. Wielokulturowa i wielojęzykowa codzienność
Irena Bogoczová
Rok: 2020, Uniwersytet Gdański
kapitola v odborné knize

Polonica from the Departmentof Prints and Drawings of the British Museum
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2020, Polish Institute of World Art Studies,
odborná kniha

Polysemy of Rhyme Words: A Case Study of Two Slovak Poems
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Gabriel Altmann
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Posudek článku Čeho si ceníme v literatuře pro děti a mládež? Poslední dekáda prizmatem Magnesie Litery
Svatava Urbanová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

posudek odborné monografie
Iva Málková
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pouť s barokní poezií
Jan Malura
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozůstalostní spisy frýdeckého panství z 20. - 30. let 19. století uložené v Zemském archivu v Opavě
Radek Lipovski
Rok: 2020
stať ve sborníku

Pozvánka do světa toskánské komicko-realistické poezie 13.-15. století
Jan Herůfek
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Práce s odborným textem
Urszula Kolberová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Práce s odborným textem 1
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktikum z ruské terminologie (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

"Pro remedio anime fratris mei?" Několik poznámek ke zbožnosti české šlechty vrcholného středověku
Robert Antonín
Rok: 2020, Matice moravská
kapitola v odborné knize

Proč (někdy) nemíchat texty aneb Text jako výchozí jednotka lingvistické analýzy
Radek Čech, Pavel Kosek, Ján Mačutek, Olga Navrátilová
Rok: 2020, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Prof. M. Cechova laureatką Nagrody im. Milady Paulovej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020
výzkumná zpráva

Professional ethics as a part of intrpreting curricula
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Protection of Eastern Christian Monuments in Bukovina at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2020, Monumentorum Tutela
článek v odborném periodiku

Protimluvfest - Krátká báseň a Zdeněk Volf
Iva Málková
Rok: 2020
ostatní

Prožívání autonomie u studentů vysokých škol v období vynořující se dospělosti
Ivana Poledňová, Markéta Zajícová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Prožívání osamělosti ve vztahu k životní smysluplnosti v období vynořující se dospělosti
František Baumgartner, Klára Machů, Lucie Kašpárková
Rok: 2020, Stimul
kapitola v odborné knize

Překladatelská propedeutika
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Překladatelská soutěž: oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Rok: 2020
redakční a jazykové úpravy

Přes Balkán a Rusko - život lékaře a ruského legionáře Ludvíka Klegy
Martin LOKAJ
Rok: 2020, OSTRAVA, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku

Příběh historické budovy Muzea Těšínska.
Lenka Nováková, Zbyšek Ondřeka, Ilona Pavelková
Rok: 2020, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Přírodní filosofie Jana Bayera (1630-1674): její mosaický charakter a raně novověké inspirace
Jan Čížek
Rok: 2020, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Přízračná zjevení v románovém obraze novodobých dějin (k fantastičnosti románu Odcizená krajina Jaroslava Čejky)
Petr Hrtánek
Rok: 2020, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

Psychická odolnost z pohledu českých a slovenských psychologů
Karel Paulík
Rok: 2020, Stimul
kapitola v odborné knize

"Punc zakázaného ovoce"
Tomáš HERMAN
Rok: 2020, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku

R. Denemarková, moderování debaty
Jan Malura
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počítání na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci / Kniha o abaku
Marek Otisk, Richard Psík
Rok: 2020, Scriptorium
odborná kniha

Razvitije russkoj medicinskoj terminologii
Angelika BOGOCZOVÁ
Rok: 2020
stať ve sborníku

Recenze beletrie - V. Mičulka, E. Tvrdá, R. Jursa
Iva Málková
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

Recenze: Světla Čmejrková: Jazyk a dialog. Výbor z textů.
Hana Srpová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenzní posouzení rukopisu: Sintaksicheskie terminy v russkom i cheshskom yazyke: sopostavitel'nyj aspekt (na materiale vybrannyh terminov)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenzní posudek: Deonimy s onomasticheskim komponentom v russkoyazychnom politicheskom mediadiskurse
Lukáš Plesník
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenzní posudek: Rusizmy i ukrainizmy v cheshskom yazyke konca XX - nachale XX vv.: "novaya zhizn'" staryh zaimstvovanij i tak nazyvaemye leksicheskie transplantaty
Lukáš Plesník
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recepcja Emila Zegadłowicza w Czechach
Urszula Kolberová
Rok: 2020, Wydawnictwo Naukowe UP
kapitola v odborné knize

Rečevaja kommunikacija
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reflexe významných rodinných událostí za první republiky v české kinematografii
Tamara TOMANOVÁ
Rok: 2020, Sborník prací PdF MU - řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Reflexie o postave so znevýhodnením v literatúre pre deti a mládež IV
Svatava Urbanová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Religijny hip-hop na warsztacie językoznawcy
Aleksandra Parszewska
Rok: 2020, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Repair in ELF Seminar Talk
Magdalena Hanusková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


