Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Košťálová, Renata - Košťál, Vratislav: Britská šlechta v Českých zemích
Michal Kubica
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kráčím do tmy - Týden ve tmě
Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krajina ludí, bohov a héroov. Geografia a prírodné podmienky antického Grécka.
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Perfekt
kapitola v odborné knize

'Kramářská píseň and 'kramářské tisky'
Jakub Ivánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kroměříž. Stavební vývoj gotického hradu a renesančního zámku
Dalibor Janiš, Jan štětina
Rok: 2019, Petr Mikota
kapitola v odborné knize

'Kronikální' román? (K aplikačním možnostem kategorie modu)
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kult čtyř velkých západních církevních otců v českých zemích 14. a 15. století a jeho vyjádření prostřednictvím hagiografických zobrazení
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kult sv. Jeronýma v českých zemích v období středověku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku

Květa Pacovská a její reflexe pohádek bratří Grimmů
Svatava Urbanová
Rok: 2019, O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

La construction du premier dictionnaire bilingue français québécois-tch?que : quel défi lexicographique ?
Jan Lazar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La diffusion des néologismes dans l´espace francophone : l´exemple du Canada
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La diffusion des néologismes terminologiques dans l'espace francophone en comparaison avec la situation en République tcheque
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2019, Lingua Viva
článek v odborném periodiku

La generación del 98 y sus seguidores en la literatura espaňola
Jan Mlčoch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La notion d'aspect dans la conception de Jan Šabršula
Zuzana Honová
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

La variation diatopique du francais contemporain et son enseignement en milieu universitaire tcheque : le cas du francais québécois
Zuzana Honová, Jan Lazar
Rok: 2019, Vestnik za tuje jezike
článek v odborném periodiku

La variété diatopique du français contemporain et son enseignement en milieu universitaire tcheque : le cas du français québécois
Jan Lazar, Zuzana Honová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Language corpora in the professional translator?s training and translator?s work: opportunities and limitations
Łukasz Michał Grabowski
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Las consecuencias de la búsqueda de la utopía en El mundo alucinante
Jan Mlčoch
Rok: 2019, Estudios Hispánicos
článek v odborném periodiku

Láska v digitálním věku
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Láska v kontextu ruské filosofie
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Latinismy a grecismy v terminologii managementu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lázně Jeseník, nebo Gräfenberg? Propria v jazykové krajině a jejich tematizace
Tereza Klemensová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le Français du tourisme 1 / Francouzština pro cestovní ruch 1
Iva Dedková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Legionáři a četnictvo meziválečného Československa
Martin LOKAJ
Rok: 2019
stať ve sborníku

Legionáři a četnictvo meziválečného Československa
Martin LOKAJ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lehrerhandbücher und deren Potenzial zur Aus- bzw. Weiterbildung von Lehrer/innen anhand ausgewählter Aspekte
Eva Polášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leibniz a složené substance
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Leibniz a složené substance
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019, Magnanimitas
kapitola v odborné knize

Length of non-projective sentences: A pilot study using a Czech UD treebank
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2019
stať ve sborníku

Leonardo da Vinci a teorie umění vrcholné renesance
Daniela Rywiková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Les Prépositions entre et parmi dans un corpus de textes littéraires contemporains
Iva Dedková
Rok: 2019, Études romanes de Brno
článek v odborném periodiku

Les Transferts positifs et négatifs entre le tcheque et le français dans le domaine des prépositions
Iva Dedková
Rok: 2019, LINGUA VIVA 28
článek v odborném periodiku

Letadlo jako prostředek obchodního úspěchu firmy Baťa
Jan HERMAN
Rok: 2019
stať ve sborníku

Lichnovští z Voštic, jejich prusko-rakouská identita a genealogicko-heraldická legenda knížete Eduarda (1789-1845).
Jiří Brňovják
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LIdová etymologie názvů léčibých rostlin na Těšísnkém Slezsku: sonda do současného stavu
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
Michal Místecký, Jaroslav David, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lingvističeskaja terminologija včera i segodnja (k naučnomu projektu rusistov Ostravskogo universiteta)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Listopad / November 1989-2019, 30 let poté. Zisky, ztráty, (ne)jistoty uplynulých tří dekád
Jiří Chalupa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární cena pod palbou (ke kritické reflexi letošní Magnesie Litery)
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder im 20. Jahrhundert
Irena Šebestová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatur und Traditionen der deutschsprachigen Länder
Iveta Zlá
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatura na pochodu
Irena Šebestová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Literatura panhispánica y sus valores: Libertad y libertades en la literatura panhispánica
Jan Mlčoch, Irena Fialová, Bogdan Piotrowski
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Lodowicus laicus laudipeta iniquus (zvaná přednáška)
Anna Pumprová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lokální a regionální identita versus národní a státní identita. Historický exkurz na příkladech Slezska a Moravy
Pavel Kladiwa
Rok: 2019
stať ve sborníku

Los cambios de la imagen mediática de importantes personajes espa?oles en la prensa Checoslovaca motivados por la momentánea situación política, ideológica y cultural - el caso de Pablo Picasso
Jiří Chalupa, Eva Reichwalderová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Los enemigos de la libertad: Mario Vargas Llosa y las nuevas utopías
Jan Mlčoch
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Los verbos de movimiento vistos a través del corpus paralelo InterCorp: el caso del verbo volar
Petr Šlechta
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Luční hospodaření v horské obci Morávka
Vítězslav Vilímek, Radek Bryol
Rok: 2019, Ostravská univerzita ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě
kapitola v odborné knize

Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 8. - 17. 4. 2019
Radek Lipovski
Rok: 2019
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub