Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
How does the word length of Chinese words change? A diachronic analysis based on Google Ngrams
Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrabová v letech 1945-1989
Martin SLEPIČKA, Jiří Slepička
Rok: 2019
kurátor výstavy

Hrabovský Sokol Vlastimil Gromnica bojoval proti nacistům v partyzánské organizaci generála Koutňáka
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

Hry v dávném Římě
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Hřích a smrt: Krumlovský sborník v kontextu náboženské praxe pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imaginácia na pomedzí stredovekej filozofie a teológie
Lucie Rathouzská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Immigration in American Literature and American Holocaust Literature
Stanislav Kolář
Rok: 2019
působení v zahraničí

In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry
Michal Místecký, Radek Čech, Petr Plecháč
Rok: 2019, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Industrializace venkovského času (1842-1861)
Jan PEZDA
Rok: 2019
stať ve sborníku

Innovating Thinking About Traditional Translator´s Dilemmas - Translator´s Allies and Enemies (the Example of Translator Specialist Texts)
Anna Szuster
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Intelektuál písařem, písař intelektuálem: Reimbotus de Castro a jeho kvadriviální zájmy
Lukáš Lička
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interactive Repair among English as a Lingua Franca Speakers in Academic Settings
Magdalena Hanusková
Rok: 2019, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku

Interferencja językowa w teorii i praktyce
Jiří Muryc
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Intergenerační přenos traumatu v próze amerického spisovatele Thanea Rosenbauma
Stanislav Kolář
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Internacional'nye abbreviatury i ih graficheskaya adaptaciya v sovremennom russkom, pol'skom i cheshskom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Internacional'nye abbreviatury i ih osobennosti v russkom, pol'skom i cheshskom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpretace
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019, Pavel Mervart
odborná kniha

Interpretace filosofického a uměleckého díla Adriany Piper
Barbora MICHLOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intertextualität in medizinischen Texten des 15. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Introduction. Medieval Art in Central Europe in Outlines
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Introduction to Gender Studies
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Irena a Milan Šťastní / Leona Hlavinková: Na mamuta
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

ja i my v korporativnom diskurse: realizacija sociokulturnych i lingvopragmatičeskich parametrov komunikacii
Lenka Vaňková, Vera Alexandrovna Mitjagina, Elina Jurieva Novikova
Rok: 2019, Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie.
článek v odborném periodiku

Jagielonska univerzita v Krakowě, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Jahrmarktsdrücke im System der hymnographischen Medien des 17. und 18. Jahrhunderts
Kateřina Smyčková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak jsme sociologicky vysvětlovali českou nenáboženskost
Roman Vido
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se během tří desetiletí proměnila literatura pro děti a mládež?
Svatava Urbanová
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Jakým relacionalistou byl Leibniz?
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019, Teorie vědy/Theory of Science
článek v odborném periodiku

Jan Dlugosz University in Czestochowa
Lucie Rathouzská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Jan KOUBA, Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století)
Jakub Ivánek
Rok: 2019, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Jan Saheb. Dějiny Paskova. Paskov: Město Paskov, 2017, 423 s. ISBN 978-80-7225-447-7.
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Japonský šerm veršem
Miroslav Černý
Rok: 2019, Černý drak
odborná kniha

Jaromír Šavrda - jak vykládat jeho život a texty?
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Javier VELASCO YEREGUI (2014), Memoria y presencia divina. Espacio sagrado en el Código de la Alianza (Ex 20, 23-26). Lublin- Logrońo: Werset - Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL (Biblioteca Polaco-Ibérica, vol. 9), 307 s. ISBN 978-83-63527-57-0. Cuadernos Iberorrománicos, 1 (2019), ss. 219-226
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jazyková kultura pro učitele
Jana Raclavská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazykově-kulturní obraz antropomorfních představitelů 'cizího' v lidových vyprávěních z Těšínska
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazykově-kulturní obraz představitelů ?cizího? v lidových vyprávěních z Těšínska
Jana Raclavská, Vítězslav Vilímek
Rok: 2019, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
kapitola v odborné knize

Język (polski) Zaolzian - teoria i fakty
Irena Bogoczová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jistá nejistota přehršle
Iva Málková
Rok: 2019, Platforma pre literatúru a výzkum / PLAV
článek v odborném periodiku

Jistota nejisté přehršle (žánrová podoba lyriky E. J. Grocha)
Iva Málková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johann Heinrich Alsted's Physica Mosaica: A Cul-de-sac of Early Modern Natural Philosophy?
Jan Čížek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johann Heinrich Friedrich Müllers (1778 - 1815) Rosswalder dramatisches Intermezzo
Iveta Zlá
Rok: 2019, Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
článek v odborném periodiku

JURAJ DVORSKÝ, Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu
David Černín
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

K hrabovskému partyzánovi Vlastimilu Gromnicovi ve světle historických pramenů
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

K latině a k matice se musí dozrát
Michal Místecký
Rok: 2019
ostatní

K nejstarší ikonografii sv. Jeronýma na českých památkách doby posledních Přemyslovců a jejím pramenům
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019, Acta historica neosoliensa. Vedecký časopis pre historické vedy
článek v odborném periodiku

K nejstarším zobrazením sv. Řehoře Velikého v českém umění do konce 14. století
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019, Časopis Slezského zemského muzea série B - vědy historické
článek v odborném periodiku

K nekotorym problemam sopostavitelnogo issledovanija lingvističeskoj terminologii
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub