Publikační činnost - IS PUBL
Debuty - Jan Spěváček, Lukáš Sedláček
Iva Málková, Roman POLÁCH
Rok: 2019
ostatní

Debuty - Klára Goldstein , Marie Iljašenko
Iva Málková, Roman POLÁCH
Rok: 2019
ostatní

Debuty - Ondřej Mácl, Ivan Motýl
Iva Málková, Roman POLÁCH
Rok: 2019
ostatní

Dějepis v 21. století. Kompetenční model jako nové paradigma?
Jiří KAREN
Rok: 2019
stať ve sborníku

Dějiny a kultura Polska 1
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny a kultura Polska 2
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny a kultura Ruska 1 (studijní opora)
Jan Vorel
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny a kultura Ruska 2 (studijní opora)
Jan Vorel
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny tvrze v Kurovicích z pohledu písemných pramenů
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize

Delimitative function of place names in the linguistic landscape - as illustrated with examples from the cities of Prague and Ostrava (Czech Republic)
Jaroslav David
Rok: 2019, Linguistica Brunensia
článek v odborném periodiku

Den s překladem XIII
Jiří Muryc
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Den s překladem XIV
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Eva Polášková, Jiří Muryc, Igor Jelínek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Den s překladem (14. ročník) - oprava soutěžních příspěvků
Eva Polášková
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Den s překladem (14. ročník) - oprava soutěžních příspěvků (kategorie: střední a vysoké školy)
Milan Pišl
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Detský aspekt v komiksoch Ladislava Csurmy. Tajomstvo starého domu
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Deutsche Literatur für das Lehramtstudium
Iveta Zlá
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dictionnaire des expressions québécoises
Jan Lazar, Zuzana Honová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Didaktické intervence I-IV
Martin Tomášek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Didaktik des Dolmetschens - Experimentierräume und ständig neue Herausforderungen
Milan Pišl
Rok: 2019, Verlag der Westböhmischen Universität
kapitola v odborné knize

Didaktika polského jazyka 1
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika polského jazyka 2
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die Zeitung und die Welt
Ludwig Maximilian Eichinger
Rok: 2019, Frank und Time
kapitola v odborné knize

Digital Educational Resources for TEFL: A Thematic Analysis
Markéta Bilanová
Rok: 2019, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Digitální výukové zdroje v konstruktivistickém pojetí prizmatem motivace
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Digitální výukové zdroje v konstruktivistickém pojetí prizmatem motivace
Markéta Bilanová
Rok: 2019, Magnanimitas
kapitola v odborné knize

Dignitas hominis G. Pica della Mirandola: jeho zdroje a vliv
Jan Herůfek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dignitas hominis G. Pica della Mirandola: jeho zdroje a vliv
Jan Herůfek
Rok: 2019
stať ve sborníku

Dimenze šestifaktorového a prosociálního modelu osobnosti
Zdeněk Mlčák, Nikol Wenclová
Rok: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
kapitola v odborné knize

Dismantling the Asymmetry Argument
Vlastimil Vohánka
Rok: 2019, The Journal of Value Inquiry
článek v odborném periodiku

Distinctive lexical patterns in Russian patient information leaflets: a corpus-driven study
Łukasz Michał Grabowski
Rok: 2019, Russian Journal of Linguistics
článek v odborném periodiku

'Do báně na pořádnů robotu'
Tomáš Herman
Rok: 2019, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové / OFTIS Ústí nad Orlicí
kapitola v odborné knize

Do Czech Native and Non-native Speakers Differ in the Morphological Richness?
Miroslav Kubát, Zdeňka Suchá
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobré ráno - osobnost Jaromíra Šavrdy (monografie a edice dopisů)
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Dokonalá spřízněnost. K rodinné alianci podnikatelských rodin Kleinů a Ringhofferů
Petr Popelka
Rok: 2019, Národní technické muzeum
kapitola v odborné knize

DOM W POLSKOJĘZYCZNEJ LITERATURZE ZAOLZIA W UJĘCIU AKSJOLOGICZNYM
Jana Raclavská
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
kapitola v odborné knize

Dominát
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Dopady první světové války a vzniku Československa na život obyvatele severomoravské obce Hrabová
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dům jako idylické a antiidylické místo (ve třech 'románových kronikách')
Veronika Walachová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dwujęzyczność na Zaolziu w RC - sytuacja językowa i uwarunkowania prawne
Jiří Muryc
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Education, Training and Sustainable Development at Industrial Heritage Sites
Květa Jordánová
Rok: 2019, International Cultural Centre
kapitola v odborné knize

Edukační hry s hraním rolí a jejich vliv na intrinsickou motivaci žáků základních škol
Hana Peigerová, Zuzana Rojková, Josef Kundrát
Rok: 2019, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Efekty a faktory psychoterapeutického procesu v prostředí se sníženou zevní stimulací
Adéla Hoblíková, Lucie Maliňáková, David Škrda, Veronika Dubová, Martin Kupka, Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Eine korpusgestützte Analyse von nahen Synonymen am Beispiel von Parallelbildungen auf -ation und -ierung
Martin Mostýn
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Einführung in die Literaturtheorie
Irena Šebestová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Eksperyment Czechosłowacja (1918-1938)
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El espaňol coloquial en las redes sociales
Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elementy humoru w twórczości Henryka Jasiczka
Jana Raclavská
Rok: 2019
ostatní

Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts
Petr Popelka, Ewald Hiebl, Judit Pál, Lukáš fasora
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Emoční inteligence
František Baumgartner
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem: Odvrácená strana emočních schopností
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Rok: 2019, CESK PSYCHOL
článek v odborném periodiku


