Publikační činnost - IS PUBL
Svobodová, P. (2020): Diatopické varianty verbální flexe na území kontinentálního Portugalska (Praha: Univerzita Karlova KAROLINUM)
Martin Pleško
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Symboly tradice i modernity
Jiří Brňovják
Rok: 2020
stať ve sborníku

Syntax
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Syntax španělského jazyka pro překladatele
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

System of Values and Life Strategies of Young People in Višegrad Countries
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2020, Humanizacja pracy
článek v odborném periodiku

Szarowski, Emanuel
Irena Bogoczová
Rok: 2020, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
kapitola v odborné knize

Szkolnictwo protestanckie i jego wpływ na polszczyznę cieszyńską przełomu XVIII i XIX wieku
Jana Raclavská
Rok: 2020, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Linguistica
článek v odborném periodiku

Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku Československa
Blažena Gracová
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Šlechtická společnost Horního Slezska po jeho rozdělení roku 1742 na příkladu Hlučínska
Michal KUBICA
Rok: 2020, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Španělská lexikologie a sémantika
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Šumperk years of Carl Seidl. Šumperská léta Karla Seidla
Pavel Zatloukal
Rok: 2020, Obecní dům Brno
kapitola v odborné knize

Tamara Bučková: Interkulturální didaktika cizojazyčné literatury. Kontexty a perspektivy se zaměřením na německy psanou literaturu pro děti a mládež a zřetelem k tématu 2. světové války
Svatava Urbanová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tauber v. Taubenfurth
Michal KUBICA
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Tempo sospeso e trasgressione coreutica nelle fonti bassomedievali
Angelica Aurora Montanari
Rok: 2020, Reti Medievali Rivista
článek v odborném periodiku

Terapeutický proces během tzv. terapie tmou? Aneb když na sebe člověk má dostatek času (a vhodný prostor)
Marek Malůš, Martin Kupka, David Škrda, Veronika Dubová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Terminologicheskaya sistema imennyh chastej rechi (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Terminologie
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tesař, Petr (ed.): Vůkol Slezska.
Lenka Nováková
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace
Radek Lipovski, Radim Jež, David Pindur
Rok: 2020
uspořádání výstavy (E)

Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace
Radim Jež, Radek Lipovski, David Pindur, Nela KOTÁSKOVÁ, Martin Krůl, Lenka Nováková, Karolína Ondřeková, Ilona Pavelková, Petr Popelka, Kateřina Stenchlá
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace
Radim Jež, Radek Lipovski, David Pindur
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace (1750-1950)
Radek Lipovski, Petr Popelka
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

The Analysis and The Didactic Using of the Pictures of Holocaust in the Czech Movies with regard to Polish history
Tamara TOMANOVÁ
Rok: 2020, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

The Concept of Everyday Life and History Teaching
Blažena Gracová, Andrea Pokludová
Rok: 2020, Universytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

The Exploring Antinatalism
Kateřina LOCHMANOVÁ, Amanda Sukenick
Rok: 2020
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

The History and Possible Therapeutic Applications of Restricted Environmental Stimulation (REST)
Marek Malůš
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Image of the Polish-Lithuanian Commonwealth in Czech History Textbooks
Blažena Gracová
Rok: 2020, The Polish Review
článek v odborném periodiku

The legend of El Dorado in Colombian Children's Literature.
Lillyam Rosalba Gonzalez Espinosa
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Literature of Late Humanism
Jan Malura, Marta Vaculínová
Rok: 2020, De Gruyter
kapitola v odborné knize

The "Physica Mosaica" of Johann Heinrich Alsted (1588-1638)
Jan Čížek
Rok: 2020, Teorie vědy
článek v odborném periodiku

The Piscator Bible: a handbook for Russian icon painters
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2020, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

The Radio Speeches of Czech Exile Politicians in the Period of 1939-1945 - in the Perspective of Thematization of Proper Names
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2020, Historický časopis
článek v odborném periodiku

The Role of Teachers and Parish Priests as Agents of Economic, Social and Cultural Change in Rural Areas 1861-1918
Andrea Pokludová
Rok: 2020, Harrasowitz
kapitola v odborné knize

The Visual Process: Immediate or Successive? Approaches to the Extramission Postulate in 13th Century Theories of Vision
Lukáš Lička
Rok: 2020, Brill
kapitola v odborné knize

The Vitality and Endangerment of the Western Shoshone Language
Miroslav Černý
Rok: 2020, Ethnologia Actualis
článek v odborném periodiku

Theory of Science 42/1 (2020)
David Černín, Marek Otisk
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Tim Postivit, Liza Gennart
Roman POLÁCH
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tištěná média pro katolickou mládež prizmatem teolingvistiky
Irena Bogoczová, Zuzana Černá
Rok: 2020, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

To bývala naše Francie
Karel Střelec
Rok: 2020, Protimluv
článek v odborném periodiku

Tomáš Gabriel: Broňka aneb konec starousedlictví v Čechách
Roman POLÁCH
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Toponyma jako součást výzkumu běžně mluveného jazyka ve městech
David Miffek
Rok: 2020, Jednota tlumočníků a překladatelů
kapitola v odborné knize

Traducción de obras teatrales en Eslovaquia hasta el a?o 1989
Jiří Chalupa, Eva Reichwalderová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tragedia w Mayerlingu na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej
Jana Raclavská
Rok: 2020
stať ve sborníku

Transkunst IV (online) 2020
Milan Pišl
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Trnava university in Trnava
Lucie Rathouzská
Rok: 2020
působení v zahraničí

"Trudno w Polsce być artystą, nie przeszedłszy przez Kraków" aneb Krakov jako umělecké centrum Polska
Agnieszka Czajkowska
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tvorivá produkcia pre deti a mládež s textom Moniky Kompaníkovej v roku 2019: analyticko-kritická reflexia literárnej, ilustračnej a hudebnej složky
Svatava Urbanová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tvorivá produkcia pre deti a mládež s textom Moniky Kompaníkovej v roku 2019: analyticko-kritická reflexia literárnej, ilustranej a hudebnej složky
Svatava Urbanová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ultra Columnas Herculis: Čtyři století od vydání Baconova Instauratio magna
Jan Čížek
Rok: 2020, Dějiny věd a techniky
článek v odborném periodiku

Umělecké realizace v architektuře Vysoké školy báňské
Jakub Ivánek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


