Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Uniwersytet Gdański - Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie - Język kazań cieszyńskich pierwszej połowy XIX wieku
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Iva Málková
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Śląski w Katowicach (Sosnowiec, Polsko)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Warszawski
Marta Pančíková
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski
Jan Malura
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filozofii
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Ural'skij federal'nyj universitet imeni pervogo Prezidenta Rossii B.N. El'cina (Jekatěrinburg, Rusko)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
působení v zahraničí

Urbanonymie českého pohraničí: kvantitativní průzkum honorifikační motivu
Tereza Klemensová, Michal Místecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úskalí poezie všedního dne v próze
Petr Stach
Rok: 2019, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Utilization of Digital Learning Resources by Non-native Pre-service Teachers of English
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Utváření nové hranice Slezska roku 1742 se zřetelem k Těšínskému knížectví
Michal Kubica
Rok: 2019, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Úvahy o španělských dějinách ve 20. století
Jiří Chalupa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valašsko - historie a kultura II. Obživa
Jakub Ivánek, Pavel Pumpr, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Valašsko mezi státem, národem a občanskou společností. Vnější impulzy a lokální iniciativy
Pavel Kladiwa
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Value of Work in the Experience and Awareness of the Young Generation of Visegrad Countries
Urszula Swadźba, Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019, Economy and Sociology
článek v odborném periodiku

Vědecký časopis Studia et Documenta Slavica
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vědecký časopis Studia et Documenta Slavica
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vědecký časopis Studia Slavica
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques traitant la crise migratoire
Michal Místecký
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Vilímek, V., Hodáková, S., Raclavská, J.: Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Jiří Muryc
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vizitka
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Vizitka
Stanislav Kolář
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Voices from the Golden/Fallen State: From Letters to Movement
Petr Kopecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Von den ersten literarischen Denkmälern in der deutschen Sprache bis zur Barockliteratur
Iveta Zlá
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vrchlického impresionistické stopy
Martin Tomášek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VYDRŽAŤ! Dopisy z vězení
Iva Málková
Rok: 2019, Pulchra
odborná kniha

Vytautas Magnus University
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Rok: 2019, Linguistica Brunensia
článek v odborném periodiku

Využití rankové frekvenční distribuce textu při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj a proměny experimentální poezie se zaměřením na tvorbu Miloslava Topinky
Markéta POLÁCH BALONOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzestup a pád moravského aristokrata ve Slezsku. Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské
Michal Kubica
Rok: 2019, Vlastivědné listy Slezska
článek v odborném periodiku

Vztah emoční inteligence a prožívání osamělosti
František Baumgartner, Monika Urbanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Vztah přívětivosti adolescentů a jejich rodičů v závislosti na genderu
Zdeněk Mlčák, Grygarová Markéta
Rok: 2019
stať ve sborníku

Vztah vědomí, pocitu já a mozku
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

W drodze do Niepodległej...
Zbigniew Gyrziński, Jarosław Kłaczków, Aleš Zářický
Rok: 2019
ediční a redakční práce

When and why Conventions cannot Be Social Institutions
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2019, Philosophia: Philosophical Quarterly of Israel
článek v odborném periodiku

Where does work end - where does life begin?
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Wiesław Adam Berger - pisarz ponad granicą
Jana Raclavská
Rok: 2019
ostatní

Woran Übersetzer/innen auch denken sollten. Zur Verständlichkeit beim Übersetzen am Beispiel eines Sachbuchs für Kinder
Eva Polášková
Rok: 2019, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Word Order Investigations Based on UD
Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Working biographies and structural changes: Mobility as a survival strategy: Miners in the Ostrava coal basin after 1989
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Work-in-Progress Paper: Digital Educational Materials in Blended TEFL
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wydarzyło się tego roku - Aniela Kupiec
Jana Raclavská
Rok: 2019
stať ve sborníku

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Irena Fialová
Rok: 2019
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub