Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Obraz Slezska v pohádkách a pověstech
Svatava Urbanová
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Obraz života na Valašsku v prózách Richarda Sobotky a Jaromíra Šlosara
Martin Pilař
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Obraznost vody v prózách Anny Bolavé
Petr Stach
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Odborná translatologická exkurze do Vídně (2019) - Transkunst III
Milan Pišl
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Odráží psychologická vzdálenost subjektivní hodnocení vybraných pojmů?
Josef Kundrát, Pavlína Drnková, Karel Paulík
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2019
kapitola v odborné knize

Ojibwe,Activist, Priest: The Life of Philip Bergin Gordon, Tibishkogijik
Tadzio Lewandowski
Rok: 2019, University of Wisconsin Press
odborná kniha

Oldřich a Miroslav Rafaj jako představitelé kádrové politiky
Ondřej Tichý
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On Measuring Formulaic Language from a Corpus­Driven Perspective. A Case Study Using Phrase Frames as a Unit of Analysis
Łukasz Michał Grabowski
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ontologický status ideálního prostoru u Leibnize
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019, Pro-Fil: An Internet Journal of Philosophy
článek v odborném periodiku

Orální historie - zásady, metodické postupy, zkušenosti
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani in Res Publica Bohemica
Aleš Zářický, Petr Popelka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Orígenes y evolución del hispanismo en la República Checa hasta la actualidad
Begońa García Ferreira
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oslava Matyáše Habsburského v bohemikální literatuře pozdního humanismu
Jan Malura, Marta Vaculínová
Rok: 2019, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Osobnost a smysl práce učitelů gymnázií
Karel Paulík, Josef Kundrát
Rok: 2019
stať ve sborníku

Ostrava Journal of English Philology 11.1 (2019)
Stanislav Kolář, Renáta Tomášková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Ostrava Journal of English Philology 11.2 (2019)
Stanislav Kolář, Renáta Tomášková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Ostravské sochy. Mapový průvodce po uměleckých dílech v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy
Jakub Ivánek
Rok: 2019
ostatní

'Ostravský Komenský' František Bartoník se zasloužil o rozvoj vzdělanosti i hasičského sboru
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

Ostrawa jako centrum petrochemii austro-węgierskiej
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrov, oáza, zahrada - sémantické modely utopie
Kateřina Smyčková, Václav Smyčka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otevři Aristotela a zachraň planetu
Petr Stach
Rok: 2019, Protimluv. Revue pro kulturu
článek v odborném periodiku

Ovlivnění svědecké výpovědi a vznik falešných vzpomínek u vysokoškolských studentů
Tereza Macurová, Marek Malůš
Rok: 2019
stať ve sborníku

Ovlivnění svědecké výpovědi a vznik falešných vzpomínek u vysokoškolských studentů
Tereza Macurová, Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Památník bojů o Těšínsko v Orlové.
Lenka Nováková
Rok: 2019, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Paměť a vzpomínání v současných kronikálních románech
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paměť míst na 'okrajích' jako téma současné české prózy. Disertační práce
Karel Střelec
Rok: 2019
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Panorama latinskoamerické literatury
Jan Mlčoch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parallelbildungen auf -ation und -ierung aus korpuslinguistischer Perspektive - was zeigt der Signifikanztest?
Martin Mostýn
Rok: 2019, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Parémie národů slovanských IX
Simona Mizerová, Urszula Kolberová
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Parémie severních Slovanů
Eva Mrhačová
Rok: 2019, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Paris, Bibliothéque nationale de France
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
působení v zahraničí

Particularités du français dit maghrébin et pourquoi enseigner sur le Maghreb
Martin Pleško
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paul Engelmann
Pavel Zatloukal
Rok: 2019, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Paul Kupelwieser. Paměti
Eva Polášková, Milan Pišl, Mgr. Věra Šustková
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Paul Kupelwieser: Paměti
Aleš Zářický, Milan Pišl, Milan Myška, Hana Šústková, Eva Polášková, Michaela Závodná, Iveta Zlá, Jana Davidová Glogarová, Věra Šustková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Paul Kuppelwieser. Paměti
Iveta Zlá
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Perevod medicinskoj terminologii
Angelika BOGOCZOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Periferie nebo centrum? Ikonografie gotického umění Horního Slezska
Daniela Rywiková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Peterburskie badania nad przysłowiami czeskimi
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Petra Bartíková - Jana Kudrnová: Proč řve lev na l(e)va. O dorozumívání mezi zvířaty
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Pindur, David: Domus orationis: Farní chrám sv. Jana a Pavla v Místku v proměnách staletí.
Lenka Nováková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Písňový workshop (jak napsat písňový text, jak nahrát album vl. nákladem)
Igor Jelínek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PL, Katowice: Uniwersytet Śląski - Erasmus+
Zdeňka Suchá
Rok: 2019
působení v zahraničí

PL, Katowice: Uniwersytet Śląski - Erasmus+
Tereza Klemensová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Platónova geometrizace a správné mínění
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Plavba mezi dokumentární přesností a lyrikou fantazie. (Dora Kaprálová: Ostrovy. Druhé město, Brno 2019)
Petr Stach
Rok: 2019, Weles
článek v odborném periodiku

Po stopách hipsterů: současní dvacátníci a příběhy jejich stylu
Vít Horák, Tereza Pospíšilová
Rok: 2019, Cargo
článek v odborném periodiku

Pod ochranu tvou se utíkáme. Kult Panny Marie Čenstochovské v českém Slezsku a na Moravě / Pod twoją obronę uciekamy się. Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku Czeskim i na Morawach
Jakub Ivánek, Jan Malura, Jaromír Olšovský, Marie Schenková, Monika Szturcová
Rok: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
odborná kniha



 
facebook
instagram
rss
social hub