Publikační činnost - IS PUBL
English Linguistics Undergraduates' Experience with Moodle
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

English Linguistics Undergraduates' Experience with Moodle in Blended Learning Environment: a preliminary study
Markéta Bilanová
Rok: 2019, IEEE Computer Society
kapitola v odborné knize

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Entrepreneurs in the Lands of the Bohemian Crown during the long 19th century: an attempt at a historiographic evaluation
Petr Popelka
Rok: 2019, LIT Verlag
kapitola v odborné knize

Environment where there is none
Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environment where there is none
Marek Malůš
Rok: 2019, Tribun EU s.r.o.
kapitola v odborné knize

Erasmus+
Simona Mizerová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Erasmus+ US Katowice
Jan Čížek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Erstellung und Verwendung einer korpusbasierten Datenbank von Fachtermini im DaF-Unterricht
Milan Pišl
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

?Es todavía una novela? El modo de trabajar de Javier Cercas.
Jan Mlčoch
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Eso le pasó a un amigo en un reino lejano: de cómo se transmiten los datos incómodos y polémicos en la literatura infantil y juvenil de América Latina
Lillyam Rosalba Gonzalez Espinosa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estate society of the Troppau-Jägerndorf principality during the reign of Maria Theresa
Michal Kubica
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Estetická (ne)hodnota ilustrací umeleckých naratívnych textov v kontexte kognitívneho rozvoja
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Eugenika Anny Pammrové aneb variace na nadčlověka.
Michal Hronovský
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

European Summer School in Logic, Language and Information
Miroslav Kubát
Rok: 2019
působení v zahraničí

European Summer School in Logic, Language and Information
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

European University Viadrina
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Eva Maliti, Andrej Belyj, celistvosť (v) mnohosti. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, 2018, ISBN 978-80-224-1696-2.
Jan Vorel
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Evolución de la imagen mediática de los intelectuales espa?oles en la prensa checoslovaca entre los a?os 30 y 60 del siglo XX
Jiří Chalupa, Eva Reichwalderová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Evolución de la imagen mediática de los intelectuales espa?oles en la prensa checoslovaca entre los a?os 30 y 60 del siglo XX
Jiří Chalupa, Eva Reichwalderová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exkurs do podob české onomastiky: konference Variantnost v onymii a dialektech, konaná při příležitosti 85. narozenin profesora Rudolfa Šrámka
Michal Místecký
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Exploring formulaic clusters in L2 English expert writing: Academic ELF discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Expressing oppositional stance in professional communication: a contrastive study
Christopher James Hopkinson
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fabric chimneys as a symbol of economic modernity
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facebook como herramienta para la ense?anza de ELE
Irena Fialová, Jakub Lukáš
Rok: 2019, redELE. Revista electrónica de didáctica. Espa?ol como lengua extranjera
článek v odborném periodiku

Fachbegriffe werden getauft. Mit einem Fall von öffentlich geforderter Neutaufe
Norbert Richard Wolf
Rok: 2019, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Fachkommunikation im Wandel II/ The Changing Landscape of Professional Discourse II
Milan Pišl, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová, Lenka Vaňková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Fachliches in der Presse - Oder was kann man dem Leser zumuten?Am Beispiel ausgewählter Fachwörter aus dem IT Bereich.
Veronika Biskupová, Radim Maňák
Rok: 2019, Západočeská univerzita v Plzni
kapitola v odborné knize

Fachwörter und Verständlichkeit. Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung
Andrea Hurkalová
Rok: 2019, Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur
kapitola v odborné knize

FACTORS OF WORK MOTIVATION AND COEXISTENCE OF GENERATIONS AT THE WORKPLACE
Lucie Dokoupilová, Martin Fero
Rok: 2019, RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
článek v odborném periodiku

Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Faktory ovlivňující proces truchlení u pozůstalých osob
Klára Machů, Karolina Brylová, Klára Wihodová, Jan Turek, Josef Kundrát, Daniel Dostál
Rok: 2019
stať ve sborníku

Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy
Jakub Ivánek, Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy
Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Rok: 2019
kurátor výstavy

Felix Skibinský
Pavel Zatloukal
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fialky a pomlčky
Michal Místecký
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Filosofie a literatura: F. M. Dostojevskij
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozoficko-psychologický rozměr života a smrti v českých a polských pohádkách a pověstech
Andrea Balharová
Rok: 2019
stať ve sborníku

?Finishing one big adventure in order to embark on another?: Exploring university research blogs
Renáta Tomášková
Rok: 2019, Research in Language
článek v odborném periodiku

Finnish Association of Translators and Interpreters
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Fláneur nadrzeczywistości .Vítězslava Nezvala surealne wędrówki po Pradze
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fluorine Etching in Cracow, Warszaw and Vilnius, 1901-20
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019, PRINT QUARTERLY
článek v odborném periodiku

Folklor jako zdroj i paradox autenticity
Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fonetika i fonologija
Jelena Kupcevičová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fonetika polštiny s cvičeními pro učitele ve školách s polským vyučovacím jazykem v ČR
Jana Raclavská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formal'no-strukturnaya harakteristika analiticheskih prilagatel'nyh (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2019, Rossica Olomucensia - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Formal'no-strukturnaya harakteristika analiticheskih prilagatel'nyh (russko-cheshskij sopostavitel'nyj aspekt)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Former Industrial Site Karolina: a Process of Dealing with Industrial Heritage
Magdaléna Mrázková
Rok: 2019
stať ve sborníku

František Hrubín Básně
Iva Málková
Rok: 2019, Host - vydavatelství s.r.o.
odborná kniha

Frazeologia polska w teorii i praktyce dla studentów kierunków pedagogicznych
Jana Raclavská
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


