Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Přednášky Tradiční kultura západních Karpat
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Představy absolventů učitelského studia o budoucí profesi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přejímky v karpatské pastevecké terminologii. K otázce valašské kolonizace
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Přidaná hodnota exilu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přirozená měna obyvatelstva Valašska v éře nástupu demografické revoluce
Lumír Dokoupil, Radek Lipovski, Ludmila Nesládková
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Psyché - od Hérakleita k Sókratovi
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Putování za svatým Jakubem. Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela
Martin Pleško, Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantifying the Quantitative Meter: On Rhythmic Types in the Dactylic Hexameter
Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann, Peter Zörnig, Michal Místecký
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Quantitative Insights into Syllabic Structures
Michal Místecký, Peter Zörnig, Kamil Stachowski, Anna Rácová, Yunhua Qu, Kuizi Ma, Mihaiela Lupea, Emmerich Kelih, Volker Gröller, Hanna Gnatchuk, Alfiya Galieva, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Rok: 2019, RAM-Verlag
odborná kniha

Raně novověká mosaická fyzika: Případ Jana Bayera (1630-1674)
Jan Čížek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenze: Úspešný štart do praxe prekladateľov, tlmočníkov a freelancerov
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenzní posudek: Cizojazyčné prvky v současné ruské internetové reklamě (v oblasti vzdělávání)
Lukáš Plesník
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reflection of Migration Between 1945 - 2015 in Contemporary Czech Literature
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe. Literatura!
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Reflexe migrace mezi lety 1945-2015 v současné české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Jana Raclavská, Irena Bogoczová, Jiří Muryc
Rok: 2019, Slavia Centralis
článek v odborném periodiku

Reformní reálné gymnázium, středoškolský typ nového věku? Vybrané aspekty z dějin reformně reálného vzdělávání (1908 -1941)
Lukáš LISNÍK
Rok: 2019, ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS
článek v odborném periodiku

Reinterpretace Giddensovy sociologie
Vít Horák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rekonštrukcia mentálnej dimenzie príbehu v recepcii textovo-obrazových naratívov
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rok 1968 v ČSSR - pokus o oživení občanské společnosti a jeho likvidace1
Nina Pavelčíková
Rok: 2019, INSTYTUT ŚLĄSKI
kapitola v odborné knize

Role historie v době post-faktické
David Černín
Rok: 2019, Filosofie Dnes
článek v odborném periodiku

Royce's Personalistic Philosophy of Hope
Lucie Rathouzská
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj zemědělského vzdělávání a osvěty v kontextu proměn rakouského školství po roce 1869
Petr Kadlec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

RU, Moskva: A. N. Kosygin Russian State University
Zdeňka Suchá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Brno: Host, 2016. 216 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 6. Slovo a slovesnost
Jaroslav David
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rzeczywistość szkolnictwa polskojęzycznego na Zaolziu - na przykładzie PSP Sucha Górna
Monika Dorota Plášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

S holokaustem za zády
Svatava Urbanová
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

SametOVA a Jaromír Šavrda
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Satirical Approach to Shoah Business and the Cult of Victimhood
Stanislav Kolář
Rok: 2019, Genealogy
článek v odborném periodiku

Schopenhauer o barvách
Michael Stefan
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Schůzky s literaturou
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Slezská univerzita v Katovicích, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Slezsko v pohádkách a pověstech
Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SLovanské lexikální izoglosy na slovansko-maďarské hranici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Slovanské lexikální izoglosy na slovansko-maďarské hranici. Na materiálu Slovanského lingvistického atlasu a Atlasu maďarských dialektů
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální poznávání
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální psychologie osamělosti
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociological Barriers in the Quality of Production
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Rok: 2019, Quality Production Improvement
článek v odborném periodiku

Sókratés filokerdés, ekonomie zisku a eudaimonia
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratův princip suverenity ctnosti
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká historická próza: Žánr, subžánr, modus...?
Jakub Bičan
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká literatura ve školské praxi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soukupová, Klára - Špína, Michal (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Karel Střelec
Rok: 2019, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
článek v odborném periodiku

Specifika nabídky zájezdů Cestovní kanceláře mládeže ke konci 80. let 20. století na základě srovnání nabídky cestovních katalogů
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Starosta Antonín Adámek úspěšně provedl Hrabovou nástrahami první světové války
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní



 
facebook
rss
social hub