Publikační činnost - IS PUBL
Język polski w perspektywie polityki językowej Unii Europejskiej
Jiří Muryc
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Językowy obraz świata w religijnych utworach hip-hopowych
Aleksandra Parszewska
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jindřich z Isernie, Jindřich Vlach a protonotář Jindřich
Jan Slíva
Rok: 2020, Mediaevalia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Johannes Amos Comenius?s natural philosophy and its successors in the 17th century Central Europe
Jan Čížek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K otázce přechodného ubytování židovských uprchlíků v obci Ostravice v letech 1938-1939
Lenka Nováková
Rok: 2020, neuvedeno
kapitola v odborné knize

K probleme ekvivalentov zoologičeskoj terminologii (na materiale russkogo i češskogo jazykov)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2020, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych-Śląsk Wydawnictwo Naukowe
kapitola v odborné knize

K probleme peredachi toponimicheskih terminov kak osobogo tipa special'nogo perevoda (na materiale russkogo i cheshskogo yazykov)
Lukáš Plesník
Rok: 2020, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych-Śląsk Wydawnictwo Naukowe
kapitola v odborné knize

K probleme variantov v lingvističeskoj terminologii russkogo jazyka (teoretičeskoje vstuplenije)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

K Schopenhauerově teorii vidění a barev
Michael STEFAN
Rok: 2020, Ostium
článek v odborném periodiku

K voprosu o granice meždu naučnoj i âzykovoj kartinoj pticy na materiale russkogo âzyka.
Dmytro KLYMENKO
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K voprosu o paradigmatičeskih klassah fragmentov russkoj âzykovoj kartiny mira. Živaâ priroda v sisteme ?konomičeskih cennostej na materiale novgorodskih berestânyh gramot.
Dmytro KLYMENKO
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K voprosu o perevode medicinskoj terminologii
Angelika BOGOCZOVÁ
Rok: 2020
stať ve sborníku

K vyjadřování prostorových vztahů v ruštině a češtině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2020, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky, Středoevropské centrum slovanských studií
kapitola v odborné knize

Kánony a kanóny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1989
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Bibiana, revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Kapitoly z funkční lexikologie a tvoření slov (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly z funkční morfologie (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly z praktické mluvnice (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Karin Lednická: Šikmý kostel, románová kronika ztraceného města léta 1894-1921
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Kategorizace a výzvy utilitarismů v kontextu umělé inteligence
Štěpán CVIK
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ke knize Očina vidět / Očami vidźeć
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Ke společné ikonografii čtyř velkých západních církevních otců v českém středověku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020, Studia theologica
článek v odborném periodiku

Kochan of Prachová, Václav
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Walter de Gruyter, GmbH
kapitola v odborné knize

Komiksová trilogie o životě Romů a romské identitě (romipenu) - knihy s hybridními žánrovými znaky
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Komponovaný pořad Pásmo ke stému výročí založení Devětsilu s Kateřinou Pioreckou a Romanem Poláchem, četl Milan Cimerák
Roman POLÁCH, Kateřina PIORECKÁ
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepce člověka v Komenského díle
Jan Čížek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncept boje při podpisu česko-německé deklarace
Karolína Kubas Grocholová
Rok: 2020, Technická univerzita ve Zvoleně
kapitola v odborné knize

Koncert vokálního souboru Adash
Tomáš Novotný
Rok: 2020
kompoziční umělecká činnost

Konfucius byl velmi laskavý filozof, na rozdíl od jeho mnohých pokračovatelů, myslí si Antonín Dolák
Antonín Dolák
Rok: 2020
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Konwencja i kreacja jako siła napędowa rozwoju języka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
kapitola v odborné knize

Konwencja i kreacja w języku i literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Korespondence Cerery s Neptunem. Součást epistolární sbírky Jindřicha z Isernie
Jan Slíva
Rok: 2020
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Krakovská Nová Huť jako urbanistický a architektonický fenomén
Jiří Muryc
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krása, která tě vezme za obě ramena
Roman Polách
Rok: 2020
ostatní

KRŠKO, Jan a kol.: Český tramping v časech formo? vání a rozmachu.
Tamara TOMANOVÁ
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Krupský the Younger, Jakub
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Walter de Gruyter, GmbH
kapitola v odborné knize

Kursmaterialien für das Übersetzungseminar
Iveta Zlá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kvaterny majestátů moravských zemských desk. Stavovské přijímání na Moravě po roce 1628 a jeho písemná evidence v letech 1642-1852
Jiří Brňovják
Rok: 2020, Studia historica Brunensia
článek v odborném periodiku

L. Csender
Roman POLÁCH
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La abreviatura como recurso eufemístico de las voces malsonantes en el discurso de Facebook
Irena Fialová, Hana Burová
Rok: 2020, Tonos Digital
článek v odborném periodiku

La novela de mi vida: jugando con la memoria
Jan Mlčoch
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Agent PR
kapitola v odborné knize

La traduction et ses enjeux : le cas des textes juridiques. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Zuzana Honová
Rok: 2020
působení v zahraničí

La traduction et ses enjeux: le cas des textes techniques
Martin Pleško
Rok: 2020
působení v zahraničí

La Transición espa?ola como época clave en la reformulación de la identidad espa?ola actual
Jan Mlčoch
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Las consecuencias del viaje Magallanes/Elcano en la política, economía y ciencia
Jiří Chalupa
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Láska je možná jen slovo
Roman Polách
Rok: 2020
ostatní

Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in Numbers: Sládkovič's Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Martin Navrátil, Gabriel Altmann
Rok: 2020, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
odborná kniha

Latinismy a grecismy v terminologii managementu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2020, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky, Středoevropské centrum slovanských studií
kapitola v odborné knize

Le mot fresh en français et en tch?que - analyse contrastive des corpus dans une perspective culinair
Jan Lazar, Radka Mudrochová, Fabrice Hirsch
Rok: 2020, Romanica Cracoviensia
článek v odborném periodiku

Le pluriel des anglicismes et les rectifications orthographiques
Jan Lazar
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


