Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova)
Jan Saheb
Rok: 2018, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Doporučení do tisku: K otázce terminologické nominace analytických adjektiv v současné ruštině, češtině a polštině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení do tisku: K voprosu o charaktere nekotorych russkich terminologičeskich naimenovanij jazyka torgovli i predpinimatelskoj dejatelnosti
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doporučení do tisku: Mnogokomponentnyje terminologičeskije nominacii v elektronnom slovare lingvističeskoj terminologii M.V. Lomonosova
Zdeňka Nedomová
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dostředivá energie s iniciačním kouzlem
Iva Málková
Rok: 2018, spolek Fiducia
kapitola v odborné knize

Droga "Bohemistyki" do bazy Scopus
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dřevěný kostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové
Martin Slepička
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Dva astronomické dopisy papeže Silvestra II.
Marek Otisk
Rok: 2018, Studia theologica
článek v odborném periodiku

Dva listy
Jan Herůfek
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dva národy za oponou z obrazů a tváří. Komparativně-imagologická studie meziválečné prózy širšího Ostravska
Lukáš Pěchula
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dvě hostiny a (středověká) parodie
Kateřina Smyčková
Rok: 2018, Slovo a smysl
článek v odborném periodiku

Dvě století českého objevování Ruska. Obrozenské cestopisy
Martin Tomášek
Rok: 2018, PORÓWNANIA - COMPARISONS - POROVNÁNÍ - VERGLEICHE
článek v odborném periodiku

Dvě tváře Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edith Steins Vortrag "Weihnachtsgeheimnis" im Fokus seiner Übersetzungen ins Tschechische
Iveta Zlá
Rok: 2018, Acta Facultatis Philosophie Universitatis Ostraviensis
článek v odborném periodiku

Egon Bondy na cestě k tao
Martin Pilař
Rok: 2018, Filosofia
kapitola v odborné knize

Einleitend: Zur Problematik der Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit
Lenka Vaňková
Rok: 2018, Frank&Timme
kapitola v odborné knize

Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

El fondo teológico de la literatura uruguaya de la primera mitad del siglo XX. Ejemplos escogidos
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El género gramatical del sustantivo desde Antonio de Nebrija hasta el siglo XVII
Begońa García Ferreira
Rok: 2018, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Elementary school teachers and their role in the process of modernization in the Czech lands
Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra
Rok: 2018
stať ve sborníku

EMPNEO - Emprunts néologiques - bilan de projet
Jan Lazar
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Encyklopedismus J. H. Alsteda jako jedna z inspirací Komenského pansofismu?
Jan Čížek
Rok: 2018, Studia Neoaristotelica
článek v odborném periodiku

"Endlich die rechten Anstalten sind billig zu küfftiger Zusammensetzung vortrefflicher Leute asuzusetzen." Sprachkultur, Sprachakademien und Fachterminologie
Norbert Richard Wolf
Rok: 2018, Frank und Timme
kapitola v odborné knize

Ennoblement and New Nobility in the Estate Society of the Bohemian Lands in the 18th Century
Jiří Brňovják
Rok: 2018
stať ve sborníku

Entstehung der Landesordnung aus dem Jahr 1535 und formelle Grundlagen für das Ständesystem in Mähren.
Dalibor Janiš
Rok: 2018, Rechtsgeschichte ? Legal History
článek v odborném periodiku

Epistemická (a)symetrie a usuzování v koordinaci
Vojtěch ZACHNÍK
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

ERASMUS + teaching visit - University of Lubljana, Slovinia
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Erasmus+ Teaching Mobility - UJ Kraków
Jan Čížek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Ernesto Cardenal y Francisco. La iglesia como objeto de análisis poético-teológico
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2018, Studia Iberystyczne
článek v odborném periodiku

Erotické podoby nezletilých v novější české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ethnic Border in the Bohemian Lands and Its Map Visualization from 1840 to 1914
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Étudier le langage a l´ere du numérique : une pratique de la recherche connectée
Jan Lazar, Laetitia Bibié
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Everybody's Holocaust? Tova Reich's Satirical Approach to the Cult of Victimhood
Stanislav Kolář
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exkurze do Izraele
Tomáš Novotný
Rok: 2018
působení v zahraničí

Exonymie průmyslové oblasti - na příkladu Ostravska a Karvinska (Česká republika)
Jaroslav David, Lucie Nováková
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Exploring Formulaic Clusters in L2 English Expert Writing: Academic ELF Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2018, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten
Lenka Vaňková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Fedáková, Katarína/Puchalová, Ingrid (Hrsg.): Die Kauschauer Zeitung in Kontexten I. Košice: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciách. 162 S. ISBN: 9788081525506.
Iveta Zlá
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fenomenologia Jana Patočki a kwestia językowego konstruowania świata
Jan Kajfosz
Rok: 2018, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach
kapitola v odborné knize

Filozofie prostoru - z kuchyně do kosmu a zpět
Lenka Naldoniová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofie v obrazech
Lenka Naldoniová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Five Ways of Investigating Adnominals in Czech Sonnets of the 19th and 20th Centuries
Michal Místecký
Rok: 2018, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Folk na Slovensku. Geneze, funkce a živá paměť
Tomáš Herman
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Formal'nye varianty internacional'noj leksiki v russkom, pol'skom i cheshskom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2018
stať ve sborníku

Formal'nye varianty internacional'noj leksiki v russkom, pol'skom i cheshskom yazykah
Lukáš MARŠÍK
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Forms of Language Planning and Policy in the Czech Republic
Hana Srpová
Rok: 2018, Palgrave Macmillan
kapitola v odborné knize

František Hrubín a výročí jeho úmrtí
Iva Málková
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Frazeologia a współczesny użytkownik języka
Jana Raclavská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frazeologie severních Slovanů
Eva Mrhačová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Neighbours to Foreigners - Dividing Cities and Urban Rail Transport
Michaela Závodná
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub