Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Unikátní databáze ohrožených jazyků
Miroslav Černý
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace

Venkov v normalizačních dílech Miroslava Rafaje
Ondřej Tichý
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Words of Warfare: Life of Mission Soldiers in the Perspective of Quantitative Linguistics
Lucie Radková, Michal Místecký
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

50. výročí úmrtí Františka Hrubína
Iva Málková
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace

? ??????? ??????????? ??????????????? ????????? ?????? ? ???????. ???? ???????????? ??????????? ??????? ???????? ? ??????? ???????? ???????????????? ??????? ? ???????????? ? ????????? ????????? ?????????????????? ?????????
Dmytro Klymenko
Rok: 2020, KTN
kapitola v odborné knize

? propos de la préposition depuis : du temps ? l?espace
Iva Dedková
Rok: 2020, Études romanes de Brno
článek v odborném periodiku

Adaptaciones de cuentos de hadas en la literatura infantil y juvenil iberoamericana: tres textos relevantes cerrando un siglo
Lillyam Rosalba Gonzalez Espinosa
Rok: 2020, Écho des études romanes
článek v odborném periodiku

Adnotationes et Meditationes in Evangelia
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2020, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

Adrian Piper a její dílo v kontextu současného feminismu
Barbora MICHLOVÁ
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální posuny ve vzájemných vztazích VB a Španělska ohledně Gibraltaru
Jiří Chalupa
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

Aktuální tendence v oblasti gendrově neutrálního jazyka ve francouzštině
Martin Pleško, Jan Holeš
Rok: 2020, Cizí jazyky. Časopis pro teorii a praxi
článek v odborném periodiku

Aktualnye tendecii v obščestvennoj diplomatii - opyt Čechii
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Amerikanista Beneš: Trump situáciu eskaluje, rozhneváva si ľudí aj policajtov
Jan Beneš
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

Analiticheskie prilagatel'nye sovremennogo internet-prostranstva (russko-cheshskij sopostavitel'nyj analiz)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anna Pammrová: Variace na nadčlověka
Michal Hronovský
Rok: 2020
stať ve sborníku

Anna Ročková: V sobotu se obejmeme
Roman POLÁCH
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Anthroponyms of the Polish-Czech border area (The Moravian Gate)
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Antropocentrismus a jeho etické otázky
Martin BREZINA
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetypy a symboly Carla Gustava Junga, také v jeho Červené knize a v našich emocích
Antonín Dolák
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Area Slavica 3
Irena Bogoczová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Arthur Rimbaud a Andrej Bělyj ve víru verbální magie
Jan Vorel
Rok: 2020, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Artificial Intelligence - A Brief Overview
Štěpán Cvik
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ausgewählte westschlesische Schlossresidenzen als kulturelle Repräsentanzen zwischen Barock und Aufklärung. Abriss der Problematik im literatur- und kulturhistorischen Blickwinkel
Iveta Zlá
Rok: 2020, ACC journal
článek v odborném periodiku

Auto- a heteroobrazy v románech českých i německých autorů širšího Ostravska (1918-1945)
Lukáš Pěchula
Rok: 2020
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Barokní poutě a poutní písně
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bessie Coleman Flies Airplanes: Bitter Root and Black Technology as the Antidote to American Racism
Jan Beneš
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bibliothéque de France
Marek Petrů
Rok: 2020
působení v zahraničí

Bílý, Matěj - Lóži, Marián - Šlouf, Jakub: Nervová vlákna diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945-1956. [Die Nervenfasern der Diktatur. Regionale Eliten und die Kommunikation innerhalb der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei 1945-1956]
Václav Kaška
Rok: 2020
ostatní

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 5
Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Biogramy - R. Alscher, M. Rosenfeld
Petr Kadlec
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Bishop Andrew of Prague and Church in Medieval Czech Lands after the Fourth Lateran Council
Robert Antonín
Rok: 2020, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung
článek v odborném periodiku

Bogdan Trojak: Safíroví ledňáčci a Glutaman
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Cesta do minulosti (Miriam Prokešová: Mia- landecká holčička
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Chemická továrna v Hrušově a její dopady na životní prostředí (1851-1989)
Jan GROMNICA
Rok: 2020, Hospodářské dějiny
článek v odborném periodiku

Chorynský z Ledské, Ignác Dominik
Michal KUBICA
Rok: 2020, Ostravský univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

Církevní otcové křesťanského Západu
Martin SLEPIČKA, Jan Slepička
Rok: 2020
kurátor výstavy

Clerus ludens et bibens
Robert Vlk
Rok: 2020, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Co je napadne zrušit příště aneb vizuální rozměr rasismu
Jan Beneš
Rok: 2020
ostatní

Commento sopra una canozone de amore v kontextu své doby
Jan Herůfek
Rok: 2020, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,
odborná kniha

Communists spoke differently: An analysis of Czechoslovak and Czech annual presidential speeches
Miroslav Kubát, Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2020, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

Controlling Research Activity of Students by Digital Tools
Sergey Likhachev, Tatyana Likhacheva, Lyudmila Silchenkova, Elvira Krivorotova, Lukáš Plesník
Rok: 2020, SHS Web of Conferences
článek v odborném periodiku

Crítica, libertad e individualismo en 'El hombre que amaba a los perros'
Pedro García Guirao
Rok: 2020, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Czeska i polska literatura po 1918 roku
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020
uspořádání výstavy (E)

Czeski Bóg? Religijność Czechów jako wynik tradycji społeczno-kulturowych
Irena Bogoczová
Rok: 2020, Edukacja Międzykulturowa
článek v odborném periodiku

Czeskie frazeologizmy z komponentem ?muž? i jego synonimami
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2020
stať ve sborníku

Częstochowa, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Warszawa, Biblioteka Narodowa, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020
působení v zahraničí

Černošské ghetto jako svědomí Ameriky
Jan Beneš
Rok: 2020
ostatní

Česko-polské vztahy na příkladu poutních písní
Monika Szturcová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český Brad Pitt, moravská Mata Hari - antroponymické variování v současné české publicistice
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Činnost Čs. obce legionářské na Ostravsku v meziválečném období
Martin LOKAJ
Rok: 2020, Bulletin Společnosti Edvarda Beneše
článek v odborném periodiku



 
facebook
instagram
rss
social hub