Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Je (ne)možné písať bielym atramentom?
Zdeňka Kalnická
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Język polski w perspektywie polityki językowej Unii Europejskiej
Jiří Muryc
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K probleme variantov v lingvističeskoj terminologii russkogo jazyka (teoretičeskoje vstuplenije)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

K vyjadřování prostorových vztahů v ruštině a češtině
Zdeňka Nedomová
Rok: 2020, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky, Středoevropské centrum slovanských studií
kapitola v odborné knize

Kánony a kanóny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1989
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Bibiana, revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Kapitoly z funkční lexikologie a tvoření slov (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly z funkční morfologie (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly z praktické mluvnice (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Karin Lednická: Šikmý kostel, románová kronika ztraceného města léta 1894-1921
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Ke knize Očina vidět / Očami vidźeć
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Ke společné ikonografii čtyř velkých západních církevních otců v českém středověku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020, Studia theologica
článek v odborném periodiku

Komiksová trilogie o životě Romů a romské identitě (romipenu) - knihy s hybridními žánrovými znaky
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Koncepce člověka v Komenského díle
Jan Čížek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konfucius byl velmi laskavý filozof, na rozdíl od jeho mnohých pokračovatelů, myslí si Antonín Dolák
Antonín Dolák
Rok: 2020
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

La abreviatura como recurso eufemístico de las voces malsonantes en el discurso de Facebook
Hana Burová, Irena Fialová
Rok: 2020, Tonos Digital
článek v odborném periodiku

La traduction et ses enjeux: le cas des textes techniques
Martin Pleško
Rok: 2020
působení v zahraničí

Latinismy a grecismy v terminologii managementu
Ljuba Mrověcová
Rok: 2020, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky, Středoevropské centrum slovanských studií
kapitola v odborné knize

Lenka Křížová ? Jiří Martínek a kol.: Od Karlova mostu ke Gottwaldovu: Osobnosti v názvech měst a míst
Tereza Klemensová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lexikologie a tvoření slov (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lingvistická analýza textu
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literární antisemitismus a konstrukce image židovského národa v meziválečných románech širšího Ostravska
Lukáš Pěchula
Rok: 2020, Dějiny - Teorie - Kritika
článek v odborném periodiku

Małgorzata Misiak: Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym. Wrocław: Wydawnictwo ?Profil?, 2018, 272 s., ISBN 978-83-947893-6-7
Irena Bogoczová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Měsíc autorského čtení - Alena Mornštajnová
Iva Málková
Rok: 2020
ostatní

Mizející hlasy
Miroslav Černý
Rok: 2020, Togga
odborná kniha

Mnohočetné inspirace a filiace (Petr Sís: Pilot a Malý princ. Život Antoina de Saint-Exupéryho)
Svatava Urbanová
Rok: 2020, O dieťati, jazyku, literatúre / On Child, Language and Literature VII
článek v odborném periodiku

Montseny, Federica
Pedro García Guirao
Rok: 2020, Marta Nogueroles y Juana Sánchez-Gey.
kapitola v odborné knize

Morfologie
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Motivy, faktory a efekty terapeutického procesu pobytu v podmínkách chamber REST
Marek Malůš, Martin Kupka, Miroslav Charvát, Adéla Hoblíková, Lucie Maliňáková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti teleologického zaměření evoluční teorie v souladu s teologií podle D. O. Lamoureux
Sabina JESENOVSKÁ
Rok: 2020, Studia Aloisiana
článek v odborném periodiku

Možnosti využití českých seriálů ve výuce dějin 19. století
Tamara Tomanová
Rok: 2020, Civilia-Odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

My jsme místo. (Petr Čichoň: Lanovka nad Landekem. Brno: Host, 2020)
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Nacionální tendence v sakrální architektuře Hlučínska mezi světovými válkami
Jiří Jung
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Najdeme původ lidské morálky ve skupině šimpanzů?
Sabina JESENOVSKÁ
Rok: 2020, Pantheon
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k zobrazování sv. Ambrože v českém středověku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020, Medea. Studia mediaevalia et antiqua
článek v odborném periodiku

Obras maestras de la literatura espa?ola
Jan Mlčoch
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz ?ocelového srdce republiky? v publicistice druhé poloviny 20. století
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2020, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

On Stylometric Features of H. Beam Piper's Omnilingual
Michal Místecký, Tomi S. Melka
Rok: 2020, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Online debata Amerika bez dechu aneb co se děje v USA?
Jan Beneš, Petr Boháček, Jan Charvát
Rok: 2020
ostatní

Osudové lásky
Zdeněk Smolka
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

Písemný projev v polštině
Urszula Kolberová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Píseň písní v mariánské úctě českého baroka
Kateřina Smyčková
Rok: 2020, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Polysemy of Rhyme Words: A Case Study of Two Slovak Poems
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Gabriel Altmann
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

posudek odborné monografie
Iva Málková
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Práce s odborným textem
Urszula Kolberová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktikum z ruské terminologie (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přes Balkán a Rusko - život lékaře a ruského legionáře Ludvíka Klegy
Martin LOKAJ
Rok: 2020, OSTRAVA, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku

Přírodní filosofie Jana Bayera (1630-1674): její mosaický charakter a raně novověké inspirace
Jan Čížek
Rok: 2020, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Recenze beletrie - V. Mičulka, E. Tvrdá, R. Jursa
Iva Málková
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

Recenzní posouzení rukopisu: Sintaksicheskie terminy v russkom i cheshskom yazyke: sopostavitel'nyj aspekt (na materiale vybrannyh terminov)
Zdeňka Nedomová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenzní posudek: Deonimy s onomasticheskim komponentom v russkoyazychnom politicheskom mediadiskurse
Lukáš Plesník
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze



 
facebook
rss
social hub