Publikační činnost - IS PUBL
Bei diesem amt viele unerträgliche verantwortungen zugemutet werden". Příspěvek k byrokratizaci v poddanských městech na hukvaldském panství
Lenka Nováková
Rok: 2019, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Beseda o Sametové revoluci v Ostravě 1989 se žáky 2. st. ZŠ. Ostrava: ZŠ Ivana Sekaniny. 13.11
Jan Malura
Rok: 2019
ostatní

Beseda se studenty porubských gymnázií o Listopadu 1989
Nina Pavelčíková, Roman POLÁCH, Jan Malura
Rok: 2019
ostatní

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Bielsko: The Education Centre for Industrial Production between Austrian Silesia and Galicia at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries
Petr Kadlec
Rok: 2019, Mesto a dejiny
článek v odborném periodiku

Bildungssprache in Fernsehprogrammen für Kinder im deutsch-tschechischen Vergleich
Eva Polášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bitva u Zely
Lubor Kysučan
Rok: 2019, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

Bodybuilder
Jan PEZDA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Böhmen im 13. Jahrhundert
Richard Psík
Rok: 2019, Anton Hiersemann
kapitola v odborné knize

Böhmisch Gasse, Schillerstrasse, Titova, Školní - One Street, Many Names. Urbanonymy in the Czech Borderlands during 20th century
Tereza Klemensová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Bohomluvci, vlastimilvé, těšitelé
Petr Kadlec
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Bojová družina vladyků z Bítova a biskupský hrad Šaumburk za husitských válek a v letech interregna
Dalibor Janiš
Rok: 2019, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Bok, Václav (2018): Der Breslauer Stadtschreiber Peter Eschenloer: Übersetzung des Berichts von Robertus Monachus über den Ersten Kreuzzug
Lenka Vaňková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

BSB München
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Bude mít umělá superinteligence vědomí? Budoucnost lidstva, geopolitika a umělé inteligence
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Budoucnost multikulturalismu: k současným francouzským a českým antiutopiím
Karel Střelec
Rok: 2019, Fraktál
článek v odborném periodiku

Burek, A.: Polska, Niemcy, emigracja. Językowy obraz świata i poczucie tożsamości polskich emigrantów w Berlinie
Jiří Muryc
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Capek, Slavomír: Funkcia a edukačné aspekty architektonického motivu v ilustráciách pre deti. Disertační práce
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Carl Gustav Jung: archetypy, synchronicita, proces individuace
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cenová bilance 2018
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centrum regionálních studií FF OU mezi vědou a její popularizací
Jakub Ivánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity mezi vědou a její popularizací
Jakub Ivánek
Rok: 2019
stať ve sborníku

Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych / Centre for Postcolonial and Posttotalitarian Studies, odborná stáž
Karel Střelec
Rok: 2019
působení v zahraničí

CHANGES IN EDUCATION FOR TEXTILE PRODUCTION IN THE INDUSTRIALISATION PROCESS
Petr Kadlec
Rok: 2019, Vlákna a textil / Fibres and Textiles
článek v odborném periodiku

Changes in ethnic identity after study abroad: The role of acculturation orientation shifts, language proficiencies, and perceived cultural distance
Jitka Taušová, Michael Bender, Isabel Benitez, Fons van de Vijver, Marek Malůš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Charakteristika jazyka a stylu Paula Kupelwiesera
Milan Pišl, Eva Polášková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Chronica Aulae regiae - An Unsuccessful Attempt to Establish an Official Memory of the Last Přemyslids and the Zbraslav Monastery
Robert Antonín
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize

Cim 2 : pražský evangeliář Cim 2 : rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy / Kateřina Kubínová
Pavol Černý
Rok: 2019, Umění / Art
článek v odborném periodiku

Classical Topics on the Stages of Brno Theatres between 1948-1989
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Wydawnictwo DiG
kapitola v odborné knize

Comenius' Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism
Jan Čížek
Rok: 2019
stať ve sborníku

Comenius University Bratislava
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

Communication strategies of non-native pre-service teachers of English in connection with their utilization of digital learning resources
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Communicative strategies in online video tutorials
Simona KORYTÁŘOVÁ
Rok: 2019, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Cómo tratar temas sensibles o polémicos en clase de ELE
Pedro García Guirao
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of the use of dialectical analysis and critique of ideology in two cases of migratory crises
Roman Rakowski, Carlos A. Gardu?o Comparán
Rok: 2019, Universidad Autónoma de Chiapas
kapitola v odborné knize

Consideraciones acerca de la comprensión auditiva en ELE (nivel superior)
Begońa García Ferreira
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CONSTRUCTING THE CATHOLIC MIDDLE AGES IN THE PROCESS OF THE PRODUCTION OF CATHOLIC NATIONAL IDENTITY IN CONTEMPORARY POLAND
Teresa Pac
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Constructivist Approach to Communication Strategies of Non-Native Pre-Service Teachers of English and their Utilization of DLRs
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Constructivist Approach to Communication Strategies of Non-Native Pre-Service Teachers of English and their Utilization of DLRs
Markéta Bilanová
Rok: 2019, IATED Publications
kapitola v odborné knize

Context specificity of a lemma A word embedding approach
Kateřina Pelegrinová, Miroslav Kubát, Radek Čech, Jan Hůla, Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis
Miroslav Kubát
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis
Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Radek Čech, Xinying Chen, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Jiří Milička
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Cornelius Agrippa mezi magií a humanismem
Jan Herůfek
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Corpus Driven Quantitative Linguistics Workshop
Xinying Chen
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Crítica, libertad e individualidad en "El hombre que amaba a los perros"
Pedro García Guirao
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czeskie radio a emisje programów dla mniejszości narodowych. Rola audycji polskojęzycznych Czeskiego Radia publicznego w umacnianiu poczucia więzi kulturowej i narodowej Polaków na Zaolziu
Martyna Barbara Radłowska-Obrusník
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
kapitola v odborné knize

Czy my się rozumiemy? Problematyka leksyki zdradliwej w językach zachodniosłowiańskich
Marta Pančíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

časopis Fraktál, Bratislava, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Čechová, Mariana: Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu)
Svatava Urbanová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze


