Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Polské dny v Ostravě 2019
Jiří Muryc
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Polski.info: Nauczanie języka polskiego online
Jiří Muryc
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polští architekti v českých zemích v období novověku / Architekci polscy w Republice Czeskiej w czasach nowoźytnych
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Polština pro cestovní ruch 1
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Polština pro cestovní ruch 2
Urszula Kolberová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ponjatie antropocena i noosfery v kontekste russkoj idei bogočelovečestva i čelověka-boga.
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

posouzení vědeckých výstupů pro Radu vlády pro výzkum a inovace
Iva Málková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Postmodernismus jako nekonečná rozmanitost
Roman Rakowski
Rok: 2019, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Postoje ke smrti a vnímaná životní smysluplnost
Klára Machů, Johana Turčanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

posudek disertační práce
Iva Málková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na rukopis básnické sbírky Ireny Šťastné
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Potkały si dwie cieszynioczki...
Irena Bogoczová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Povaha protektorátní poezie
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Pozitivní a negativní transfery mezi češtinou, francouzštinou a dalšími cizími jazyky (nejen) v oblasti předložek
Iva Dedková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Práce a obživa v poezii inspirované životem na Valašsku (1882-1938)
Zdeněk Smolka
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Práce a obživa ve výtvarných realizacích pro architekturu Valašska 50.-80. let 20. století
Jakub Ivánek, Vladislava Říhová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Praktičeskij jazyk 1-2
Jelena Kupcevičová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pravdivost neexistujících propozic, věčnost pravdy a Bůh v pozdních spisech Waltera Burleyho
Jakub Varga
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Predictable Uncertainty' - Social Land Programme in Hungary
Judit Csoba
Rok: 2019, Springer
kapitola v odborné knize

'Predictable Uncertainty' - Social Land Programme in Hungary
Judit Csoba
Rok: 2019, Springer VS
kapitola v odborné knize

Pre-service Teacher's Utilization of Modern Didactic Principles in Digital Educational Materials
Markéta Bilanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pre-service Teacher's Utilization of Modern Didactic Principles in Digital Educational Materials
Markéta Bilanová
Rok: 2019, IATED Publications
kapitola v odborné knize

Prešovská univerzita v Prešově
Jan Mlčoch
Rok: 2019
působení v zahraničí

Prezentace knih - Jaromír Šavrda Tvůrce v zástupu a opozici a Vydržať!
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Problém statečnosti v Arisotelově nauce o středu
Roman Hloch
Rok: 2019, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Problematyka przekładu tekstów umów cywilnoprawnych w czesko-polskiej kombinacji językowej na podstawie praktycznych przykładów z codziennej pracy tłumacza tekstów specjalistycznych
Anna Szuster
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proces české národní aktivizace na severozápadní Moravě do první světové války
Petr Popelka
Rok: 2019, Historica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Produktivnost' prefiksoida bio- v sovremennom russkom, cheshskom i pol'skom yazykah
Lukáš Plesník
Rok: 2019, Univerzita Hradec Králové
kapitola v odborné knize

Professor Stanislav J. Kavka and His Contribution to English and Contrastive Linguistics
Miroslav Černý
Rok: 2019
stať ve sborníku

PROM, Jan Dlugosz University in Czestochowa
Tamara Tomanová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Proměna Opavy v centrum stavovské a šlechtické společnosti druhé poloviny 18. století
Michal Kubica
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměnné a konstanty Zábranovy poezie v koexistenci (případně v konvergenci a divergenci) s básnickým překladem
Jan Krasický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prostor ideologie. Varianty motivu sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2019, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

Prožívání autonomie u studentů vysokých škol v období vynořující se dospělosti.
Ivana Poledňová, Markéta Zajícová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prvotiskový misál z kostela v Nákle u Olomouce - proměna liturgické knihy v pamětní
Miroslav Myšák, Zuzana Bernátová, Lubor Kysučan
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Přednáška o Bulatu Okudžavovi (95. výročí narození)
Igor Jelínek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přednáška o českém literárním undergroundu u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce
Martin Pilař
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přednášky Tradiční kultura západních Karpat
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
působení v zahraničí

Představy absolventů učitelského studia o budoucí profesi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přejímky v karpatské pastevecké terminologii. K otázce valašské kolonizace
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Překladatelská soutěž
Irena Šebestová
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

Překladatelská soutěž: oprava soutěžních příspěvků
Iveta Zlá
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Přidaná hodnota exilu
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Příklady česko-německého soužití v Protektorátu v českém filmu
Tamara Tomanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příklady česko-německého soužití v Protektorátu v českém filmu
Tamara Tomanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Přirozená měna obyvatelstva Valašska v éře nástupu demografické revoluce
Lumír Dokoupil, Radek Lipovski, Ludmila Nesládková
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize

Psyché - od Hérakleita k Sókratovi
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PSYCHICKÁ ODOLNOST Z POHLEDU ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH PSYCHOLOGŮ
Karel Paulík
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Putování za svatým Jakubem. Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela
Martin Pleško, Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)



 
facebook
rss
social hub