Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Rozhovor pomocí metody orální historie
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozpad habsburské monarchie v textech Gwiazdky Cieszyńské
Jana Raclavská
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Rozvoj zemědělského vzdělávání a osvěty v kontextu proměn rakouského školství po roce 1869
Petr Kadlec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

RU, Moskva: A. N. Kosygin Russian State University
Zdeňka Suchá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí. Brno: Host, 2016. 216 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 6. Slovo a slovesnost
Jaroslav David
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ruská státní univerzita A. N. Kosygina v Moskvě - Przegląd literatury polskiej
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Russian in Germany: Past, Present, Future.
Kai Witzlack-Makarevich, Katharina Hamann, Nadja Wulff
Rok: 2019, Routledge
kapitola v odborné knize

Rzeczywistość szkolnictwa polskojęzycznego na Zaolziu - na przykładzie PSP Sucha Górna
Monika Dorota Plášková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

S holokaustem za zády
Svatava Urbanová
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

SametOVA a Jaromír Šavrda
Iva Málková
Rok: 2019
ostatní

Satirical Approach to Shoah Business and the Cult of Victimhood
Stanislav Kolář
Rok: 2019, Genealogy
článek v odborném periodiku

Schopenhauer o barvách
Michael Stefan
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Schůzky s literaturou
Iva Málková
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Scientia magica Leonarda da Vinci
Jan Herůfek
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

SeLe - Online Tool for Semantic Analysisof Czech Lemmas
Jan Hůla, Miroslav Kubát
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sestavování španělské vlády a momentální situaci na šp. politické scéně
Jiří Chalupa
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Setkání s osobností. Rozhovor K. Huberové s J. Malurou
Jan Malura
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
ediční a redakční práce

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM XX
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Slepička, Martin: Hrabová v čase první světové války a formování samostatného Československa 1914-1919
Lenka Nováková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slezská univerzita v Katovicích, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Slezsko v pohádkách a pověstech
Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SLovanské lexikální izoglosy na slovansko-maďarské hranici
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Slovanské lexikální izoglosy na slovansko-maďarské hranici. Na materiálu Slovanského lingvistického atlasu a Atlasu maďarských dialektů
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Smysluplnost práce a spokojenost učitelů gymnázií
Karel Paulík
Rok: 2019
stať ve sborníku

Sňatečnost obyvatelstva Jablunkovska v 'dlouhém' 19. století I
Lukáš TUROŇ
Rok: 2019, Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické.
článek v odborném periodiku

Sociálnědemokratické oslavy 1. máje a jejich vnímání dobovými elitami na Ostravsku
Agáta KRAVČÍKOVÁ
Rok: 2019
stať ve sborníku

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální poznávání
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální psychologická vzdálenost a třídní klima
Josef Kundrát, Barbora Lisová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální psychologie osamělosti
František Baumgartner
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociological Barriers in the Quality of Production
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Rok: 2019
stať ve sborníku

Socjoonamastyczna analiza nazwisk mieszkańców Raciborza
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sókratés filokerdés, ekonomie zisku a eudaimonia
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sókratův princip suverenity ctnosti
Oldřich Kramoliš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Some trends in the use of ICT in career counselling.
Ivana Poledňová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká historická próza: Žánr, subžánr, modus...?
Jakub Bičan
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká literatura ve školské praxi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soukupová, Klára - Špína, Michal (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Karel Střelec
Rok: 2019, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
článek v odborném periodiku

Spáčil, Vladimír / Spáčilová, Libuše (2018): České překlady míšeňské právní knihy. Olomouc: Memoria. 909 S. ISBN 978-80-85807-76-9.
Lenka Vaňková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifika nabídky zájezdů Cestovní kanceláře mládeže ke konci 80. let 20. století na základě srovnání nabídky cestovních katalogů
Radmila KADĚROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spor o charakter československého četnictva
Martin LOKAJ
Rok: 2019, Historica Olomucensia, Sborník prací historických
článek v odborném periodiku

Spor o Těšínsko ve sbírkách Muzea Těšínska
Lenka Nováková, Martin Krůl
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spuren (früh)neuzeitlichen neuen Adels in moderner tschechischer, bzw. mitteleuropäischer Geschichtsschreibung
Jiří Brňovják
Rok: 2019
stať ve sborníku

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Stanley G. Payne (2019). La Revolución espa?ola 1936-1939. Un estudio sobre la singularidad de la guerra civil. Barcelona: Espasa. 387 pp. ISBN 978-84-670-5533-7
Jan Mlčoch
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Starosta Antonín Adámek úspěšně provedl Hrabovou nástrahami první světové války
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

Státní univerzita ve Volgoradu, výuka
Iveta Zlá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Stáž - Leeds Beckett University
Andrea Pokludová
Rok: 2019
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub