Publikační činnost - IS PUBL
Samožer: Pocta Albínu Poláškovi
Marek Petrů
Rok: 2020
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Satyra polityczna na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym
Michal Przywara
Rok: 2020, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Schopenhauerovy barvy a romantická věda
Michael STEFAN
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Science and/in Literature: A Californian Perspective
Petr Kopecký
Rok: 2020, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku

Seminář k bakalářské práci 1
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

SLAVICA IUVENUM XXI
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2020
redakční a jazykové úpravy

SLAVICA IUVENUM XXI
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

SLAVICA IUVENUM XXI
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Slovosled pronominálních enklitik mi, si, ti, ho mu závislých na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Martin Horák
Rok: 2020, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Slovosled pronominálních forem mi, ti, si, ho, mu v Bibli kralické a otázka míry vlivu původních předloh
Olga Navrátilová, Pavel Kosek, Radek Čech, Martin Horák
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Slovosled reflexivního se závislého na verbu finitu v Bibli kralické
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Martin Horák
Rok: 2020, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Sňatečnost obyvatelstva Jablunkovska v 'dlouhém' 19. století II
Lukáš TUROŇ
Rok: 2020, Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické.
článek v odborném periodiku

Sociologická imaginace dnes: hledání nového příběhu
Karel Hlaváček
Rok: 2020, AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA
článek v odborném periodiku

Sokol a Sokół. Diversita českých a polských sokolských tělovýchovných jednot na Těšínsku mezi lety 1900-1920.
Kristýna Folwarczná
Rok: 2020, Galicja studia i materialy
článek v odborném periodiku

Some psychological factors related to work engagement in teachers.
Karel Paulík
Rok: 2020, The New Educational Review 2020 59(1) 203- 213
článek v odborném periodiku

Speculum Mortis: The Image of Death in Late Medieval Bohemian Painting
Daniela Rywiková
Rok: 2020, Lexington Books
odborná kniha

Specyfika czeskiego sacrum i jej refleksja teolingwistyczna
Irena Bogoczová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

?Śpiewająca" poezja Władysława Młynka
Jana Raclavská
Rok: 2020
ostatní

Společenský tmel, nebo cenzura? Srovnání jazyka politické korektnosti v současné francouzské a české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spolehlivost odhadu času stráveného na smartphonu u vysokoškolských studentek
Marek Malůš, Tereza Macurová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spolehlivost odhadu času stráveného na smartphonu u vysokoškolských studentek
Marek Malůš, Tereza Macurová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Spotřební literatura Richarda Skláře
Roman Polách
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

SPYRA, Janusz: Historiografia a tożsamość regionalna w czasach nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie od XVI do początku XX wieku. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego 2015, 487 s. ISBN 978-83-7455-433-6.
Hanna Grudniewska
Rok: 2020, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939-1945
Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Stanislav Setinský: To je Jeruzalém
Svatava Urbanová
Rok: 2020, Bibiana, revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Stanislav Vydra - zapomenutý autor české novolatinské literatury
Lubor Kysučan
Rok: 2020, Vysoká škola Danubius-MSD
kapitola v odborné knize

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Staročeský, staroslovanský a staroslověnský - k významovým polím tří adjektiv
Jaroslav David
Rok: 2020, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Sterilizace v amerických detenčních táborech? Bohužel nic nového pod sluncem
Jan Beneš
Rok: 2020
ostatní

Steve Puig (2019). Littérature urbaine et mémoire postcoloniale
Karel Střelec
Rok: 2020, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Sto let posilování a oslabování vědomí naší státnosti ve světle dobových učebnic a čítanek
Martin Tomášek
Rok: 2020
stať ve sborníku

Stručná historie psychologie práce a organizace v Česku a na Slovensku v mezinárodním kontextu a její významní představitelé
Karel Paulík, Simona Oľhová
Rok: 2020, Aplikovaná psychologie/ Applied Psychology
článek v odborném periodiku

Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže I-II
Pavol Černý
Rok: 2020, Masarykův ústav AV ČR - Univerzita Palackého
odborná kniha

Studentská vědecká konference 2020 Katedry filozofie
Antonín Dolák, David Černín, Jan Čížek
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

STUDIA HUMANITATIS VIII
Jan Vorel
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

STUDIA HUMANITATIS VIII
Jan Vorel
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, vol. 20, nr 1 (2020)
Jan Holeš, Jiří Chalupa
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, vol. 20, nr 2 (2020)
Jan Holeš, Jiří Chalupa
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 20, Num. 1/2020
Iva Dedková
Rok: 2020
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol. 20, Num. 2/2020
Iva Dedková
Rok: 2020
redakční a jazykové úpravy

Studia Slavica XXIV/1
Jana Raclavská
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Studia Slavica XXIV/2
Jana Raclavská
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Studio N: Rasové nepokoje ve Spojených státech. ?Nic víc než ulici nemáme?
Jan Beneš, Filip Titlbach, Jana Ciglerová
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

Stylistika španělštiny.
Jana Veselá
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Summary and Abstracts of articles (Area Slavica 3, s. 199-206)
Igor Jelínek
Rok: 2020
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Super-intensive German
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2020
působení v zahraničí

Sushi, Sandmann, Sozialismus: Kultur- und Landeskunde der DDR. Ein Text- und Übungsbuch für den DaF-Unterricht.
Kai Witzlack-Makarevich, Nadja Wulff, Coretta Storz
Rok: 2020, Frank & Timme GmbH
odborná kniha

Svibice
Lenka Nováková
Rok: 2020, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Svibice
Lenka Nováková
Rok: 2020, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize


