Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
Listopad / November 1989-2019, 30 let poté. Zisky, ztráty, (ne)jistoty uplynulých tří dekád
Jiří Chalupa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární cena pod palbou (ke kritické reflexi letošní Magnesie Litery)
Petr Hrtánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder im 20. Jahrhundert
Irena Šebestová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatur und Traditionen der deutschsprachigen Länder
Iveta Zlá
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Literatura na pochodu
Irena Šebestová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Literatura panhispánica y sus valores: Libertad y libertades en la literatura panhispánica
Jan Mlčoch, Irena Fialová, Bogdan Piotrowski
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Lodowicus laicus laudipeta iniquus (zvaná přednáška)
Anna Pumprová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lokální a regionální identita versus národní a státní identita. Historický exkurz na příkladech Slezska a Moravy
Pavel Kladiwa
Rok: 2019
stať ve sborníku

Los cambios de la imagen mediática de importantes personajes espa?oles en la prensa Checoslovaca motivados por la momentánea situación política, ideológica y cultural - el caso de Pablo Picasso
Jiří Chalupa, Eva Reichwalderová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Los enemigos de la libertad: Mario Vargas Llosa y las nuevas utopías
Jan Mlčoch
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Los verbos de movimiento vistos a través del corpus paralelo InterCorp: el caso del verbo volar
Petr Šlechta
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Luční hospodaření v horské obci Morávka
Vítězslav Vilímek, Radek Bryol
Rok: 2019, Ostravská univerzita ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě
kapitola v odborné knize

Lvov, Ivan Franko National University of Lviv, Living Conditions, Violence and Population Changes in Modern Central Europe, 8. - 17. 4. 2019
Radek Lipovski
Rok: 2019
působení v zahraničí

Lyčkův statek má své kořeny ve středověku. Připomínka 520. výročí první písemné zmínky o hrabovském statku
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
ostatní

Magický realismus v české polistopadové próze. Úvahy o vlivu, inspiracích a analogiích
Jakub Lukáš
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Małżeństwa mieszkańców katolickiej parafii Mosty koło Jabłonkowa w 'długim' wieku XIX
Lukáš TUROŇ
Rok: 2019, Wieki Stare i Nowe
článek v odborném periodiku

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, Medieval Sermon Studies
Anna Pumprová, Richard Psík
Rok: 2019, Medieval Sermon Studies
článek v odborném periodiku

Marginalized Consequences of Developing Weak and Strong Artificial Intelligence for Development and Change in the Region
Antonín Dolák
Rok: 2019
stať ve sborníku

Marginalizované důsledky rozvoje slabé a silné umělé inteligence pro rozvoj a změny v regionu
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mateřství v českých publicistických textech
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medieval and Early Modern Art in Central Europe
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Medizinische Textsorten im Spätmittelalter: Zur Problematik ihrer Abgrenzung
Lenka Vaňková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mendikanti a české země za vlády posledních Přemyslovců
Robert Antonín
Rok: 2019, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Měsíc autorského čtení 2019
Jiří Muryc
Rok: 2019
ostatní

Měško nebo Dago, Dobrava nebo Doubravka - jména prvního polského vládce a jeho české manželky
Mieczyslaw Balowski
Rok: 2019, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Metatechnologická budoucnost
Roman Rakowski
Rok: 2019
ostatní

Metodologické problémy onomastické lexikografie na příkladu zpracování hydronymie povodí řeky Ostravice
Kristýna Kovářová
Rok: 2019, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Mezi dvěma monarchiemi a dvěma sňatky - Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské z pohledu prosopografie a genealogie
Michal Kubica
Rok: 2019, Genealogické a heraldické informace
článek v odborném periodiku

Mezi idealistickým a realistickým symbolizmem
Jan Vorel
Rok: 2019, STUDIA SLAVICA
článek v odborném periodiku

Mezi Rakouskem a Slezskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta Rakouského Slezska v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2019, neuvedeno
kapitola v odborné knize

Mgr. Markéta Šimková, FIKČNÍ SVĚTY SOUČASNÉHO MEXICKÉHO ROMÁNU NOIR: PACO IGNACIO TAIBO II, JUAN HERNÁNDEZ LUNA A GABRIEL TRUJILLO MUNOZ. Doktorská disertační práce
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Migrace ve 21. století
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miloš Ruppeldt a recepcia Miguela de Unamuna na Slovensku
Enrique GUTIÉRREZ RUBIO, Eva REICHWALDEROVÁ, Jiří CHALUPA
Rok: 2019, Technická univerzita vo Zvolene
kapitola v odborné knize

Morální usuzování a osobní identita v dospělosti.
Ivana Poledňová, Dagmar Panošová
Rok: 2019, Ostrava, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Moravské rukopisné kancionály a jejich význam pro poznání lidového duchovního zpěvu v 17.-18. století
Kateřina Smyčková
Rok: 2019, Český lid
článek v odborném periodiku

Motherhood in Czech Mass Media - Corpus Assisted Discourse Studies Approach
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mowa Polaków na Zaolziu (w kontekście języków ogólnonarodowych i ich odmian)
Irena Bogoczová
Rok: 2019, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
článek v odborném periodiku

München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Martin SLEPIČKA
Rok: 2019
působení v zahraničí

Muzułmański uchodźca w czeskim folklorze elektronicznym
Jan Kajfosz
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Na kafe s Michalem Místeckým | Kvantitativní lingvistika
Michal Místecký
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Nad monografií S holokaustem za zády
Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

National and Kapodistrian University of Athens
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

Názvy rekreačních objektů a stravovacích zařízení v perspektivě nového regionalismu (na příkladu obce Čeladná)
Kristýna Bílková
Rok: 2019, Veda
kapitola v odborné knize

Nehýbeme se svobodně, máme strach ze ztráty tváře
Antonín Dolák
Rok: 2019
ostatní

Německá hospodářská škola v Novém Jičíně
Petr Kadlec, Šárka Konečná
Rok: 2019, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Německá toponymie českých zemí po roce 1989 - nostalgie, paměť, revitalizace
Tereza Klemensová, Jaroslav David
Rok: 2019, Veda, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV
kapitola v odborné knize

Není leporelo jako leporelo
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Bibiana, revue o umeni pre deti a mládež, roč. XXVI
článek v odborném periodiku

Neobyčejné životní osudy raduňského pána Jana Josefa Bocka z Burgvic
Michal Kubica
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neoliberalism, the Rise of New Media Folklore and the Emergence of New Nationalisms
Jan Kajfosz
Rok: 2019, Berlin Journal of Critical Theory
článek v odborném periodiku

Neo-nationalism in the Czech Republic and its self-presentation in social networks using the example of facebook
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2019, Politeja
článek v odborném periodiku



 
facebook
rss
social hub