Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj > Ediční činnost

Ostravská univerzita

Publikační činnost - IS PUBL
The phenomenon of "cult fiction" and its meaning in English speaking countries and in Central Europe
Martin Pilař
Rok: 2019
stať ve sborníku

The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2019
ediční a redakční práce

The Romantic Clash: Influence of Karel Sabina over Mácha's Cikáni from the Perspective of the Numerals Usage Statistics
Michal Místecký, Andrei V. Zenkov
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

The Sokol Physical Movement as a symbol of traditionalism on the thereshold of modernity.
Kristýna Folwarczná
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The ups and downs of a translator´s job - the job of a translator of professional texts (education, training, professional practice)
Anna Szuster
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The vision of war in poetry and fiction of Jáchym Topol
Martin Pilař
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Vision of War in Poetry and Fiction of Jachym Topol
Martin Pilař
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Theatre Theory Reader. Prague School Writings, edited by DROZD, David, KAČER, Jan, SPARLING, Don et al.
Mariana Kunešová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Thematization of Place Names in Opinion Journalism: Czech Exile Politicians' Radio Speeches between 1938 and 1945
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Through the lens of e-learning experience: Discourse and genre approaches to MOOCs as networks for interaction
Gabriela Zapletalová
Rok: 2019, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Tools and Methods for Empirical Syntax Study
Xinying Chen
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Toulky vzpomínkami
Martin Tomášek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Towards a Cross-linguistic Study of Phraseology across Specialized Genres
Łukasz Michał Grabowski, A. Roldan-Riejos
Rok: 2019
stať ve sborníku

Towards Artificial Intelligence. Sociological Reflections on the Relationship Man - Organization - Devise.
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchanska
Rok: 2019, CzOTO
článek v odborném periodiku

Traducción de la partícula "přece" al espa?ol
Petr Šlechta
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Traducción de la partícula přece al espa?ol
Petr Šlechta
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trampoty a nehody španělského liberalismu v průběhu 19. století
Jiří Chalupa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transformace školství v Moravské Ostravě po roce 1918 ve vybraných aspektech. Na příkladu mateřského, obecného a občanského školství.
Lukáš LISNÍK
Rok: 2019
stať ve sborníku

Translation patterns and discoursal functions in English-to-Polish translation: the case of recurrent phrases
Łukasz Michał Grabowski
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tři staletí v srdci Evropy (Česká a evropská společnost v 16.-18. století). 7.-8. listopadu 2018, Hradec Králové
Michal Kubica
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Typologická charakteristika tzv. analytických adjektiv (na příkladovém materiálu ruštiny, češtiny a polštiny)
Lukáš Plesník
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Účast československých překladatelů na světovém kongresu FIT v Lahti a nekonaný kongres v Praze
Vítězslav Vilímek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělá superinteligence je hlavní problém lidstva a přijde brzy
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělecké zobrazení práce a obživy na Valašsku v knižních ilustracích Antonína Strnadla
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Umění a filozofie: co je krása a kýč?
Antonín Dolák
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění v architektuře za posledních 30 let
Jakub Ivánek, Eva Špačková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění ve veřejném prostoru
Jakub Ivánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Underground poems
Martin Pilař
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universal Dependencies and Language Typologies
Xinying Chen, Radek Čech
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Universidad de Oviedo (Departamento de Filoloxía Espaňola), odborná stáž
Jakub Lukáš
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universit? degli Studi di Perugia. Itálie
Zuzana Honová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universität Innsbruck, Staff Training
Iveta Zlá
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universität Wien
Jan Malura
Rok: 2019
působení v zahraničí

Université de Bretagne-Sud, Lorient, Francie
Zuzana Honová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Université Paris Nanterre
Xinying Chen
Rok: 2019
působení v zahraničí

Universitety dlja požilych gorožan: gendernyj analiz češsko-rossijskogo opyta
Vítězslav Vilímek, Natalia Nikolenko
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Bucharest
Martin Pilař
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Gdansk, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Glasgow
Martin Pilař
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
působení v zahraničí

University of Warsaw, Poland
Zdeňka Nedomová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita J. A. Komenského v Bratislavě - Językowy obraz wartości w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
Lenka Naldoniová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jan Vorel
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí

Univerzita ve Wroclawi, Polsko
Zdeňka Kalnická
Rok: 2019
působení v zahraničí



 
facebook
rss
social hub