Publikační činnost - IS PUBL
Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (6.11.2020 - 13.11.2020)
Milan Pišl
Rok: 2020
působení v zahraničí

Výuka v tlumočnickém modulu Konsekutivdolmetschen und Notationstechnik na Hochschule Zittau/Görlitz, Německo (8.1.2020 - 15.1.2020)
Milan Pišl
Rok: 2020
působení v zahraničí

Využití a tvorba latinských a řecko-latinských termínů v češtině
Lubor Kysučan
Rok: 2020, vlastním nákladem
kapitola v odborné knize

Využití edukačních rolových her v matematice
Tereza Benešová, Josef Kundrát
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj sňatečnosti na Jesenicku se zvláštním zřetelem k městu Jeseník v 19. století
Radek Lipovski, Petr ZATLOUKAL
Rok: 2020, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Vývojové tendence v současné ruštině (studijní opora)
Lukáš Plesník
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Významní představitelé historie psychologie práce a organizace v ČR
Karel Paulík, Simona Oľhová
Rok: 2020, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Vzdělání - společnost - hospodářství
Petr Kadlec
Rok: 2020, Pavel Mervart, Ostravská univerzita
odborná kniha

Vznik ČSR v mezipředmětové reflexi dějepisu a společenských věd
Slavoj Tomeček
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vzpomínka na Karla Budina.
Lenka Nováková
Rok: 2020, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Vzpomínka na Petra Bezruče
Iva Málková
Rok: 2020
ostatní

Vztah identity a společnosti ve filosofii J. Royce a M. Sandela
Lucie Rathouzská
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Why Own If We Can Share? Brings Sharing Economy Benefits to Everyone or Is It Another Form of Capitalism?
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Współczesna czeska duchowość (refleksja teolingwistyczna obrazu Boga w wybranych publikacjach Halíka, Czendlika i Fleka)
Irena Bogoczová
Rok: 2020, Tertium Linguistic Journal
článek v odborném periodiku

Youth Diplomacy in the Czech Republic
Nicole Horáková Hirschlerová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Za Igorem Morozovem
Vítězslav Vilímek
Rok: 2020, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Za zasłoną świata rzeczy. O życiu i twórczości Józefa Sowady
Petr Ligocký
Rok: 2020, Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
odborná kniha

Základy funkční stylistiky. Studijní opora.
Zdeňka Nedomová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zamyšlení nad politickými, právními a etickými aspekty tzv. III. odboje (na příkladu východní Moravy)
Nina Pavelčíková
Rok: 2020, BELIANUM. Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Zapomenuté ženy
Daniela Rywiková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zbořil v budovatelském románu: několik poznámek ke stylu a žánrové charakteristice Slaného sněhu Miroslava Rafaje
Ondřej Tichý
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Zdirad J. K. Čech, Jan. N. Adámek a Jan N. Royt. Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách. Černošice: Virgo Art, 2017, 155 s. ISBN 978-80-906678-1-5.
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zjišťování třídního klimatu prostřednictvím sociální psychologické vzdálenosti
Josef Kundrát, Barbora Lisová, Zuzana Rojková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Zpráva o realizaci podpořených aktivit v rámci programu To Be In za rok 2020
Zdeňka Nedomová
Rok: 2020
výzkumná zpráva

Zu Gesamtsatzstrukturen in deutschen spätmittelalterlichen medizinischen Texten. Am Beispiel des deutschen Macer und des Circa instans aus dem Kompendium des Juden von Salms
Lenka Vaňková
Rok: 2020, Weidler Buchverlag
kapitola v odborné knize

Zur Fachwissensvermittlung in DaF-Zeitschriften
Eva Polášková
Rok: 2020, Peter Lang
kapitola v odborné knize

Žena svobodná, či spoutaná? Komparativní studie o románech Karla Dvořáčka a Gottfrieda Rothackera
Lukáš Pěchula
Rok: 2020, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

Živote postůj, / tohle je jistě ta chvíle chvil, (...)
Iva Málková
Rok: 2020, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Životní jubileum Blaženy Gracové
Julie JANKOVÁ
Rok: 2020, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

40 let Českého ekumenického překladu Bible
Tomáš Novotný
Rok: 2020
stať ve sborníku

5 biogramů (z Wolfenberku, Rokůsek, Olšanský, Gromnica, Adámek)
Martin SLEPIČKA
Rok: 2020, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

500. výročí objevení Magalh?esova průlivu
Jiří Chalupa
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

500. výročí smrti aztéckého vláce Moctezumy II.
Jiří Chalupa
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace

68 ?un camino hacia la libertad o un alejamiento de ella?
Jan Mlčoch
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

?????????? ??????-?????????? ????????????? ? ???????? ? ???????? ? ????????? ????????????? ? ???????????? ????????? ? ???? ?????? ??????? ?????
Berik Dulatov
Rok: 2019, Rusin
článek v odborném periodiku

??????? ??????????? ?????? ??????? ??????-?????????? ??????? ?? ???????? ? ?????? ? 1920-? ????
Berik Dulatov
Rok: 2019, Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations
článek v odborném periodiku

A model of non-verbal communication means structuring: An intercultural aspect (On material of the Czech and Russian culture)
Vítězslav Vilímek, Tatyana Yu. Makhortova, Irina G. Sidorova
Rok: 2019, Science Journal of VolSU
článek v odborném periodiku

a zlomená jabloň / po dědovi ...
Iva Málková
Rok: 2019, Fraktál
článek v odborném periodiku

Aboriginové
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Absolutní prostor
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Absolutní prostor
Kateřina LOCHMANOVÁ
Rok: 2019, Magnanimitas
kapitola v odborné knize

Acta
Lubor Kysučan
Rok: 2019, Repronis
kapitola v odborné knize

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2019/24
Lenka Vaňková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2019/25
Lenka Vaňková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Adaptaciones y actualizaciones de cuentos de hadas tradicionales en la literatura infantil y juvenil iberoamericana
Lillyam Rosalba Gonzalez Espinosa
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
Jiří Muryc
Rok: 2019
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielski-Białej - Nauczanie języka polskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym w warunkach dwujęzyczności
Jana Raclavská
Rok: 2019
působení v zahraničí

Alena Morštajnová - Gabriela Miklínová: Strašidýlko Stráša
Svatava Urbanová
Rok: 2019, Haló, Ostrava!
článek v odborném periodiku

Alfred Lord Tennyson: Démétér a Persefóné (v Enně)
Michal Místecký
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Algunas consideraciones sobre las formaciones diminutivas en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Nikola Havlasová
Rok: 2019, Lingua viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku


