OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky

Zuzana Honová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 408, budova G
funkce:
obor činnosti:odborný francouzský jazyk, překlad; italský jazyk
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta) (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1927
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Honová, Z. L'équivalence fonctionnelle - une stratégie pour la traduction juridique ?. Etudes romanes de Brno. 2016, roč. 2016, č. 37, s. 163-176. ISSN 1803-7399.
Honová, Z. Le traducteur juridique face aux problemes de l'instabilité terminologique. In: Quo vadis, Romanistica?: 2014-09-19 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2015. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2015. s. 60-66. ISBN 978-80-223-3897-4.
Honová, Z. L´asymétrie des systemes juridiques et la problématique de l´équivalence des termes. Orbis linguarum. 2014, roč. 2014, s. 55-64. ISSN 1426-7241.
Honová, Z. Le participe présent et son role dans le langage juridique en confrontation avec l´italien. Roczniki Humanistyczne (Annales de lettres et sciences humaines). 2014, roč. 2014, č. 8, s. 111-121. ISSN 0035-7707.
Honová, Z. Le participe passé en construction absolue et ses possibilités de traduction vers le tcheque. In: Le Participe passé entre accords et désaccords. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2013. s. 131-147. ISBN 978-2-86820-553-7.
Honová, Z. Les constructions a valeur passive dans le discours législatif. XLinguae. 2013, roč. 2013, č. 6, s. 36-45. ISSN 1337-8384.
Honová, Z. Le phénomene d´explicitation dans la langue juridique. ROMANICA OLOMUCENSIA. 2012, roč. 2012, č. 24, s. 125-133. ISSN 1803-4136.
Honová, Z. Les possibilités de traduction de l´aspect verbal tcheque en francais. Studia romanistica, Vol. 10, num. 2. 2010, s. 107-120. ISSN 1803-6406.
Honová, Z. L´aspect - une catégorie purement verbale?. Studia Romanistica. 2009, č. 9, s. 47-54. ISSN 1803-6406.
Honová, Z. L´aspect verbal, une catégorie ou non?. In: Etudes romanes de Brno, Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Masarykova univerzita, 2005. s. 85-92.

Všechny publikace

Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Polášková, E., Muryc, J. a Jelínek, I. Den s překladem XIV [Konference]. Ostrava, null. 2019.
Tomášková, R., Honová, Z., Fialová, I., Muryc, J., Polášková, E. a Jelínek, I. Den s překladem XIII [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Honová, Z. Jan Šabršula : le centenaire d´un linguiste (31/03/1918 - 14/02/2015). Studia Romanistica. 2018, roč. 2018, 18(1), s. 143-144. ISSN 1803-6406.
Honová, Z., Lazar, J. a Holeš, J. Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Honová, Z. La construction absolue dans les textes juridiques français et italiens et dans leur traduction. e-Scripta Romanica. 2018, roč. 2018, 6(6), s. 54-64. ISSN 2392-0718.
Honová, Z. a Lazar, J. La création du premier dictionnaire bilingue francais québécois-tcheque: l´exemple d´une fiche lexicographique.. In: Diversité linguistique et culturelle de la langue francaise en contexte québécois. De la description a la traduction vers la langue tcheque. Québec: Université Laval. 2018.
Honová, Z. La notion d'aspect dans la conception de Jan Šabršula. In: Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Honová, Z. Několik poznámek k ustálenosti odborné terminologie na příkladu francouzštiny a češtiny. In: PROFILINGUA 2018: Jazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století. Sborník příspěvků z konference PROFILINGUA 2018 2018-09-13 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 18-26. ISSN 978-80-261-0834-4.
Honová, Z. Studia Romanistica, vol. 18, num. 1: vol. 18 num. 1. 2018.
Honová, Z. Studia Romanistica, vol. 18, num. 2: vol. 18, num. 2. 2018.
Honová, Z. Ustálenost jako základní vlastnost odborné terminologie na příkladu češtiny a francouzštiny.. In: Profilingua 2018. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2018.
Veselá, J. a Honová, Z. Anniversaire de Madame Jitka Smičeková (*11.6.1947). Publications 1995-2012. Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017. 2017, s. 169-174. ISSN 1803-6406.
Tomášková, R., Muryc, J., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I., Vilímek, V. a Mostýn, M. Den s překladem XII [Konference]. FF OU Ostrava, Česká republika. 2017.
Honová, Z. La construction participiale absolue dans les textes juridiques français et italiens. In: Texte de spécialité, texte scientifique a l´université. Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. 2017.
Honová, Z. a Lazar, J. La lexicalisation des noms de marque déposée : le cas du tcheque et du francais. In: Lexicalisation de l´onomastique commerciale. Créer, diffuser, intégrer. Neapol: Universita degli studi di Napoli L´Orientale. 2017.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem XI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Honová, Z. L'équivalence fonctionnelle - une stratégie pour la traduction juridique ?. Etudes romanes de Brno. 2016, roč. 2016, č. 37, s. 163-176. ISSN 1803-7399.
Honová, Z. Studia romanistica, vol. 16, num. 2. 2016.
Honová, Z. Zuzana Raková (2014). Les théories de la traduction. Brno: Masarykova univerzita, 170 p. ISBN 978-80-210-6890-2. 2016.
Honová, Z. Colloque Ad Translationem. STUDIA ROMANISTICA. 2015, roč. 2015, č. 15, s. 87-87. ISSN 1803-6406.
Tomášková, R., Muryc, J., Hrdinová, E., Honová, Z., Fialová, I., Jelínek, I. a Vilímek, V. Den s překladem X [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Honová, Z. Hommage au professeur Jan Šabršula (1918-2015): Revue semestrielle de linguistique et littératures romanes. Écho des études romanes. 2015, roč. 2015, č. XI, s. 161-163. ISSN 1801-0865.
Honová, Z. Le traducteur juridique face aux problemes de l'instabilité terminologique. In: Quo vadis, Romanistica?: 2014-09-19 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2015. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2015. s. 60-66. ISBN 978-80-223-3897-4.
Honová, Z. L´équivalence fonctionnelle - une stratégie pour la traduction juridique ?. In: Mezinárodní konference "Ad translationem". Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 2015.
Honová, Z. Studia Romanistica, vol. 15, num 1. 2015.
Honová, Z. Studia Romanistica, vol. 15, num. 2. 2015.
Honová, Z. Daniela Müglová (2013). Komunikace, tlumočení, překlad aneb Proč spadla Babylónská věž? Traduit de l´original slovaque Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža? par V. Vilímek. Nitra: Enigma. 324 pp. ISBN 978-80-8133-025-4.. 2014.
Honová, Z. Jan Lazar. Exercices de grammaire. 2014.
Honová, Z. La condensation nominale dans les textes juridiques de l´Union Européenne. Romanica Olomucensia. 2014, roč. 2014, č. 26, s. 43-50. ISSN 1803-4136.
Honová, Z. L´asymétrie des systemes juridiques et la problématique de l´équivalence des termes. Orbis linguarum. 2014, roč. 2014, s. 55-64. ISSN 1426-7241.
Honová, Z. Le participe présent et son role dans le langage juridique en confrontation avec l´italien. Roczniki Humanistyczne (Annales de lettres et sciences humaines). 2014, roč. 2014, č. 8, s. 111-121. ISSN 0035-7707.
Honová, Z. Le traducteur juridique face aux problemes de l'instabilité terminologique. In: Journées d'études romanes. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě. 2014.
Honová, Z. Les textes juridiques européens et leur acces en ligne en tant que source importante pour le traducteur / interprete assermenté. In: LINGUA, CULTURA E MEDIA. Roma: Aracne editrice, 2014. s. 106-126. ISBN 978-88-548-5111-5.
Honová, Z. Michel Ballard (2013). Histoire de la traduction. Reperes historiques et culturels.. 2014.
Honová, Z. Studia romanistica. 2014.
Lazar, J. a Honová, Z. Syntaxe pour les traducteurs. 2014.
Honová, Z. Vybrané kapitoly z reálií frankofonních zemí Evropy - Belgie, Lucembursko. 2014.
Honová, Z. Avant-propos. STUDIA ROMANISTICA. 2013, roč. 2013, č. 13, s. 5-6. ISSN 1803-6406.
Honová, Z. La condensation nominale dans les textes juridiques de l'Union européenne. In: Studia Romanistica Beliana III CULTURE, LANGUE ET LITTÉRATURE ENTRE GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE: ASPECTS INTERDISCIPLINAIRES. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 2013.
Honová, Z. L'asymétrie des systemes juridiques et l'équivalence des termes. In: Au carrefour des sens. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski. 2013.
Honová, Z. Le participe passé en construction absolue et ses possibilités de traduction vers le tcheque. In: Le Participe passé entre accords et désaccords. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2013. s. 131-147. ISBN 978-2-86820-553-7.
Honová, Z. Les constructions a valeur passive dans le discours législatif. XLinguae. 2013, roč. 2013, č. 6, s. 36-45. ISSN 1337-8384.
Honová, Z. Les marques linguistiques de la généralité dans le discours législatif. STUDIA ROMANISTICA. 2013, roč. 2013, č. 13, s. 53-64. ISSN 1803-6406.
Honová, Z. Résumé. Concept et image. Dépassements de la philosophie et de l´art. 2013.
Honová, Z. Soudní tlumočení a některé jeho specifické problémy. In: Soudní tlumočení a některé jeho specifické problémy. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. s. 126-134. ISBN 978-80-555-0783-5.
Honová, Z. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 2013.
Honová, Z. Katharina REISS (2009), Problématiques de la traduction, Paris : Édition ECONOMICA, 2009, ISBN 978-2-7178-5742-9. 2012.
Honová, Z. La condensation syntaxique dans les textes juridiques francais et tcheques rédigés par les institutions europennes. Studia Romanistica. 2012, roč. 2012, s. 115-125. ISSN 1803-6406.
Honová, Z. Le phénomene d´explicitation dans la langue juridique. ROMANICA OLOMUCENSIA. 2012, roč. 2012, č. 24, s. 125-133. ISSN 1803-4136.
Honová, Z. Müglová, Daniela. KOMUNIKACE, TLUMOČENÍ, PŘEKLAD aneb Proč spadla Babylónská věž? Ze slovenského originálu KOMUNIKÁCIA, TLMOČENIE, PREKLAD alebo Prečo spadla Babylonská veža? Bratislava: ARIMES, 2009, přeložil Vítězslav Vilímek.. 2012.
Honová, Z. Soudní tlumočení a některé jeho specifické problémy. In: Zrkadlá tranlatológie: Preklad ako nástroj komunikácie. Prešovská univerzita v Prešově: Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově. 2012.
Honová, Z. La position actuelle de l´interprete assermenté en République tcheque. Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1. 2011, s. 109-117. ISSN 1803-6406.
Honová, Z. Le participe passé en construction absolue et les possibilités de sa traduction vers le tcheque. In: Le Participe passé entre accords et désaccords. Opole: Uniwersytet Opolski. 2011.
Honová, Z. Les textes juridiques des institutions européennes en tant que catégorie spécifique de textes spécialisés. Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2. 2011. 2011, roč. 2011, č. 2, s. 25-37. ISSN 1803-6406.
Honová, Z. Les textes juridiques européens et leur acces en ligne en tant que source importante pour le traducteur/interprete assermenté. In: Studia Romanistica Beliana II - Langue, culture et médias. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied. 2011.
Honová, Z. Vladimír Biloveský, Martin Djovčoš: VYBRANÉ KAPITOLY Z TRANSLATOLÓGIE I.. 2011.
Honová, Z. Francois Ost (2009), Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris: Librairie Artheme Fayard.. 2010.
Honová, Z. Les possibilités de traduction de l´aspect verbal tcheque en francais. Studia romanistica, Vol. 10, num. 2. 2010, s. 107-120. ISSN 1803-6406.
Honová, Z. Les procédés de traduction utilisés dans le langage juridique. Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1. 2010, č. 10, s. 87-94. ISSN 1803-6406.
Honová, Z. Překladatelská dílna: francouzština 2010 [Workshop]. Ostrava,Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2010.
Dedková, I. a Honová, Z. Překladová cvičení z francouzštiny. 2010.
Honová, Z. Translatologica Ostraviensia V. 2010.
Honová, Z. L´aspect - une catégorie purement verbale?. Studia Romanistica. 2009, č. 9, s. 47-54. ISSN 1803-6406.
Honová, Z. L´aspect verbal du point de vue de la signification lexicale du verbe. Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.). 2009, č. 9, s. 28-34. ISSN 1803-6406.
Honová, Z. Překladatelská dílna: francouzština 2009 [Workshop]., Česká republika. 2009.
Honová, Z. Translatologica Ostraviensia IV. 2009.
Honová, Z. Translatologica Ostraviensia IV. 2009.
Honová, Z. ZLATA KUFNEROVÁ (2009), Čtení o překládání. Nakladatelství HaH Vyšehradská. Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2/2009. 2009,
Honová, Z. Claude Bocquet (2008), La traduction juridique. Fondement et méthode, Bruxelles : De Boeck. ISBN 978-2-80415928-3. 2008.
Honová, Z. Faust. Národní divadlo moravskoslezské. 2008.
Honová, Z. Jarry jako literární kritik La Revue blanche: podvratné užití citací. 2008.
Honová, Z. Jarry jako literární kritik La Revue blanche: podvratné užití citací. 2008.
Honová, Z. Jarry v anekdotách aneb demystifikace mýtu. 2008.
Honová, Z. Le rôle des procédés morphologiques pour l'expression de l'aspect en français. In: Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. s. 99-106. ISBN 978-80-7368-483-9.
Honová, Z. Les problemes de ľaspect verbal en français et les possibilités de son expression. 2008.
Honová, Z. Překladatelská dílna: francouzština 2008 [Workshop]. Ostrava, FFOU Katedra romanistiky, Česká republika. 2008.
Honová, Z. Relativní mystika Alfreda Jarryho. 2008.
Honová, Z. Relativní mystika Alfreda Jarryho. 2008.
Honová, Z. Quelques remarques sur les tendances dans les recherches aspectuelles de la linguistique romane. In: Studia romanistica 7. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. s. 45-52. ISBN 978-80-7368-377-1.
Honová, Z. L´aspect verbal, une catégorie ou non?. In: Etudes romanes de Brno, Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Masarykova univerzita, 2005. s. 85-92.


ZkratkaNázev předmětu
KROFrancouzský jazyk
BFHS1Francouzština pro hospodářškou sféru 1
BFHS2Francouzština pro hospodářškou sféru 2
BSZP2Seminář k bakalářské práci 2
EXFRAExkurze do Francie
FHSB1Francouzština pro hospodářskou sféru 1
FHSB2Francouzština pro hospodářskou sféru 2
FR1LFFrancouzština 1
FR2LFFrancouzština 2
ITAH1Italština pro hudební obory 1
ITAH2Italština pro hudební obory 2
ITAH3Italština pro hudební obory 3
ITAH4Italština pro hudební obory 4
ITA1XItalština 1 (A1)
ITA2XItalština 2 (A1/A2)
ITA3XItalština 3 (A2)
ITA4XItalština 4 (B1)
KAFH1Francouzština pro hospodářskou sféru 1
KAFH2Francouzština pro hospodářskou sféru 2
KFRH2Francouzština pro hospodářskou sféru 2
KSEZ3Seminář k závěrečné práci 3
KSZB1Seminář k bakalářské práci 1
KSZB2Seminář k bakalářské práci 2
KSZB3Seminář k bakalářské práci 3
NDIP1Diplomový seminář 1
NDIP2Diplomový seminář 2
NDIP3Diplomový seminář 3
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDPRDějiny překladu
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NLAPLingvistika aplikovaná na překlad
NPCV1Překladatelská cvičení 1
NPCV2Překladatelská cvičení 2
NPOT1Překlad odborného textu 1
NPOT2Překlad odborného textu 2
NPPRPřekladatelská propedeutika
NPRE1Překladová cvičení 1
NPRE2Překladová cvičení 2
NSOPXSouvislá odborná praxe
NSSTSrovnávací stylistika franc. a češtiny
NTERTerminologie
NTERSTerminologický seminář
NTLC1Tlumočnická cvičení 1
NTLC2Tlumočnická cvičení 2
NTPRTlumočnická propedeutika
NVBJ1Teorie terminologie 1
NVBJ2Teorie terminologie 2
PRXEJJazyková a didaktická praxe
SBP1ASZZ - Písemná část
SBP2ASZZ - Odborný francouzský jazyk
SBP3ASZZ - Franc. jazyk - lingvistická část
SBP4ASZZ - Kulturně-historický přehled
SEZP1Seminář k bakalářské práci 1
SEZP2Seminář k bakalářské práci 2
SEZP3Seminář k bakalářské práci 3
SNP1PStátní závěrečná zkouška - písemná část
SNP2PSZZ - ústní část - lingvistická
SNP3PSZZ - ústní část - translatologická
SZB1ASZZ - Písemná část
SZB1DSZZ-část-Francouzský jazyk a literatura
SZB1KSZZ - část - Francouzský jazyk
SZB2ASZZ - Odborný francouzský jazyk
SZB2KSZZ - část - Fran. jazyk pro hosp. sféru
SZB3ASZZ - Franc. jazyk - lingvistická část
SZB4ASZZ - Kulturně-historický přehled
SZN1USZZ-část-Francouzský jazyk a lit. s did.
1HSF1Hospodářská francouzština 1
1HSF2Hospodářská francouzština 2
1ODJ1Odborný jazyk 1
1ODJ2Odborný jazyk 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
3POT1Překlad odborného textu 1
3POT2Překlad odborného textu 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3TERSTerminologický seminář
3TRTEPřehled translatologických teorií
3USPRÚvod do studia překladu
4PSE1Překladatelský seminář 1
4PSE2Překladatelský seminář 2
4TERMTerminologie
6CJFRCizí jazyk - francouzština
6CJITCizí jazyk - italština
61CJFForeign language - French
7IT3XItalština 3 (A2)
7IT4XItalština 4 (A2/B1)
7IT5XItalština 5 (B1)
7IT6XItalština 6 (B1/B2)
7TLS1Tlumočnický seminář 1
7TLS2Tlumočnický seminář 2
8HSF1Hospodářská francouzština 1
8HSF2Hospodářská francouzština 2
8IT3XItalština 3 (A2)
8IT4XItalština 4 (A2/B1)
9CJFCizí jazyk - francouzština
9CJICizí jazyk - italština


AutorNázev práceTypRok
Latková DenisaLa traduction commentée d'un texte relevant du domaine de l'UEdiplomová  
Zapletalová KateřinaLa traduction commentée d'un texte économiquediplomová  
Korvasová KristýnaLa traduction commentée d'un texte non-littéraire du français en tcheque orientée sur le tourismediplomová 2019 
Bojková NikolaLa traduction commentée d'un texte juridiquediplomová 2018 
Plíhal DominikLa traduction commentée d'un texte techniquediplomová 2018 
Brožová AnetaLa traduction commentée d'un texte de l'Union européennediplomová 2017 
Fujáková VeronikaLa traduction commentée d'un texte techniquediplomová 2017 
Hyklová VeronikaLa traduction commentée d'un extrait d'un texte médicaldiplomová 2017 
Jirmásková HanaLa traduction commentée d'un texte juridiquediplomová 2017 
Repková IvaLa traduction commentée d'un texte économiquediplomová 2017 
Kavinová LenkaLa traduction commentée d'un texte économiquediplomová 2016 
Přibylová MichalaLa traduction commentée d'un texte juridiquediplomová 2016 
Romanová BarboraLa traduction commentée d'un texte médicaldiplomová 2016 
Elisová Kateřina"La traduction commentée d'un texte technique (traitement des déchets biodégradables)"diplomová 2014 
Obajtek AdamLa traduction commentée d´un extrait d´un texte littérairediplomová 2014 
Čechová DenisaLa traduction commentée d'un extrait d'un texte juridiquediplomová 2013 
Hromková JanaLa traduction commentée d´un extrait d´un texte économiquediplomová 2013 
Kučerová VeronikaLa traduction commentée d'un extrait d'un texte de l'Union européennediplomová 2013 
Procházková MonikaLa traduction commentée d'un extrait de texte linguistique du fran\c{cais vers le tch\'{equediplomová 2013 
Benešová LudmilaL' article partitif et les possibilités de la traduction en tchequediplomová 2012 
Hájková AndreaLa traduction commentée d'un extrait d'un texte juridique choisidiplomová 2012 
Hrbáčková PetraLa traduction commentée d´un extrait du texte économiquediplomová 2012 
Pavlištíková IvaLa traduction commentée d'un extrait d'un texte littéraire choisidiplomová 2012 
Kyjonková KristinaPromotion institutionnelle de la République tch\'{eque en Francediplomová 2010 
Lankočí HelenaLes équivalents français des adverbes tch\'{equesdiplomová 2010 
Plecháčková RenátaTraduction commentée d'un extrait du roman L'Ignorance de Milan Kunderadiplomová 2010 
Pilch PetraLes dénominations périphrastiques des hommes et des femmes célebres de l'histoire fran\c{caisebakalářská 2019 
Jančíková LenkaLes stéréotypes phraséologiques dans les guides touristiques : étude de cas du Bon routardbakalářská 2018 
Rubeš JakubLa polysémie en tant que probl\'{eme juridico-linguistique : exemplifications de polys\'{emes choisis dans la terminologie du droit des sociétés.bakalářská 2018 
Wróblová KateřinaL'adverbe de mani\'{ere en tch\'{eque et ses équivalents en françaisbakalářská 2018 
Zelenková AndreaLa productivité de l'emploi de l'antiphrase dans la presse du fran\c{cais contemporainbakalářská 2018 
Babilonová NatálieLe participe passé employé sans auxiliaire et la traduction en tch\'{equebakalářská 2016 
Maříková KristýnaL'économie de la France et sa position dans l'Union européennebakalářská 2016 
Válková LudmilaLes sites touristiques de Bretagne peu connus des touristes tch\'{eques. Projet d'un itinéraire : départements d'Ille-et-Vilaine et du Morbihanbakalářská 2016 
Matochová MirkaAnalyse du processus des élections au Parlement européen 2014 en Francebakalářská 2015 
Plachá SvatavaPourquoi le passé simple passe-t-il de mode ?bakalářská 2015 
Sikorová MarkétaLes allusions bibliques dans la presse fran\c{caisebakalářská 2015 
Šimíčková KristýnaLes transpositions syntaxiques dans les modes d'emploi fran\c{cais et tchequesbakalářská 2015 
Brožová AnetaLe gérondif et les possibilités de sa traduction en tchequebakalářská 2014 
Chaloupecká AgátaLe participe présent et les possibilités de sa traduction en tchequebakalářská 2014 
Babincová JanaSpécificité de la traduction des textes techniques du domaine de systemes électromécaniques (Fabrication des capteurs)bakalářská 2013 
Blahová EliškaLes constructions passives utilisées dans les textes officiels français et tcheques de l´Union européennebakalářská 2013 
Michalová KvětaLes modes verbaux utilisés dans les textes des institutions européennes et leur traduction en tch\'{equebakalářská 2013 
Schwarzová BeataLes modes impersonnels utilisés dans la correspondance commerciale et leur traduction en tchequebakalářská 2013 
Douša OndřejLes possibilités de l'expression de l'aspect verbal dans les textes économiquesbakalářská 2012 
Kubatá LucieLa voix passive et les possibilités de la traduction dans les textes économiquesbakalářská 2012 
Pirklová VeronikaLes modes verbaux utilisés dans les textes économiques et leur traduction en tch\'{equebakalářská 2012 
Čechová DenisaLes propositions subordonnées relatives dans les textes appliqués au tourismebakalářská 2011 
Elisová KateřinaLa traduction commentée d'un extrait d'un texte littéraire choisibakalářská 2011 
Fricová VendulaLa traduction commentée d'un extrait d'un texte économique choisibakalářská 2011 
Hoňková LucieÉvaluation des employés et son utilisation dans les entreprisesbakalářská 2011 
Sásková DominikaLes formes verbales employées dans la correspondance commercialebakalářská 2011 
Vojtek PavelL'entrée de la République tch\'{eque dans la zone eurobakalářská 2011 
Janalíková MartinaLes caractéristiques de la société \'{a responsabilité limitée française et tch\'{equebakalářská 2010 
Lojková VeronikaLes caractéristiques de la société anonyme tch\'{eque et françaisebakalářská 2010 
Vašková JanaRecherche des fournisseurs dans la région de Moravie et Silésiebakalářská 2010 
Dvořáčková RomanaLes particularités de la langue de la correspondance commercialebakalářská 2009 
Jančíková LucieLe développement historique du syst\'{eme bancaire sur le territoire de la France contemporaine.bakalářská 2009 
Neuvirtová EvaLes Bretons comme la minorité nationale. La situation actuelle de la langue bretonne en France et la lutte pour son sauvetage.bakalářská 2009 
Nováková ReginaInvestissements français dans la région de Moravie et Silésiebakalářská 2009 
Plocková ZdenkaEmploi des subjonctifs dans le français d'économiebakalářská 2009 
Zezulová KateřinaTraduction commentée d'un extrait de texte littéraire (auteur \'{a choisir)bakalářská 2009 
Kováříková AliceRobert Schuman et l'idée éuropéennebakalářská 2008 
Kratochvílová Kafi SouadLa langue des matériaux du tourismebakalářská 2008 
Kusynová MartinaLes aspects culturels et linguistiques dans l'entreprise française, britannique et allemande.bakalářská 2008 
Kyjonková KristinaL'emploi des temps verbaux dans les matériaux du tourismebakalářská 2008 
Malchárková PetraConstructions verbo-nominales dans le français journalistiquebakalářská 2008 
Picková KateřinaLa Bôheme du Sud- splendide et inconnuebakalářská 2008 
Slívová MartinaLa Lorraine : Région partenaire de la Moravie-Silésiebakalářská 2008 
Žohová EvaLes emprunts dans le français commercialbakalářská 2008 
Lindovská ZuzanaComparaison du marché du travail tch\'eque et du marché du travail fran\c{caisbakalářská 2007 
Novotná ZuzanaLa Corse - la culture et les traditionsbakalářská 2007 
Szabová JanaLe Groupe Dalkia et son activité sur le marché tch\'equebakalářská 2007 


Zapojení zahraničních odborníků do přednáškové činnosti
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Honová, Ph.D.
Období10/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra romanistiky-Odd.francouzštiny, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub