Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky

Jan Mlčoch


titul, jméno, příjmení:
dr Jan Mlčoch
místnost, podlaží, budova:
G 409, budova G
funkce:
vedoucí katedry, koordinátor pro zahraniční mobility
obor činnosti:
dějiny a literatura Španělska a hispanofonních zemí, historický vývoj španělského jazyka
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1959
e-mail:

Vzdělání

2020 – 2023
Bc., Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Teologie, bakalářská disputace: "A odpusť nám naše viny" u vybraných církevních otců
2011 – 2015
Dr., Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicze w Poznaniu, obor Literaturoznawstwo iberoamerykańske, tesis: La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
2008
Universidad de Málaga, obor Filología Hispánica, studijní pobyt Erasmus
2004 – 2009
Mgr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Učitelství španělského jazyka a literatury a hudební výchovy pro střední školy, diplomová práce: Fraseología en el argot espaňol
2000 – 2004
Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků, Ostrava-Poruba
 

Další vzdělávání, kurzy

2013
Curso de espaňol y civilización hispana, Enforex, Barcelona, nivel C2
2010
Odborná příprava pro zadavatele společné části maturitní zkoušky
2010
Odborná příprava pro hodnotitele ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
2010
Odborná příprava pro hodnotitele písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky
2003
FCE, Cambridge University, A level
 

Zaměstnání, praxe

2018 – 2023
Ostravský dětský sbor, umělecký vedoucí, sbormistr
2011 – dosud
Filozofická fakulta Ostravské univerzity, odborný asistent
2011 – 2014
Wichterlovo gymnázium, středoškolský profesor
2008 – 2013
Chorus Ostrava, umělecký vedoucí, sbormistr
2006 – 2011
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, středoškolský profesor
2000 – 2014
Akademický pěvecký sbor VŠB - Technické univerzity Ostrava (dříve Komorní sbor EXIL), umělecký vedoucí, sbormistr
 

Odborné zaměření

Hispanoamerická literatura
Historický vývoj španělského jazyka
Literární překlad
Španělská literatura
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2023 – dosud
Akademický senát OU
2021 – dosud
Akademický senát FF OU
 

Ocenění

2010
Sbormistr junior - cena Unie českých pěveckých sborů
2009
Cena rektora OU
2008
Stipendium města Ostravy
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká asociace hispanistů, předseda
Ameryka Łacińska, člen redakční rady
Cantus, předseda redakční rady (2017-2022)
Cuadernos Iberorrománicos, člen redakční rady
Polskie Stowarzyszenie Hispanistów (Asociación Polaca de Hispanistas), člen
Studia Romanistica, člen redakční rady (2016-2019)
Literatura panhispánica y sus valores, University of La Sabana, Colombia, člen vědeckého komitétu
Transficción, Universidad de Zaragoza, Španělsko, člen výzkumného týmu
CALITHI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska, člen výzkumného týmu
 

Působení v zahraničí

2024
Universidad de Valladolid (Erasmus)
2023
Universita Komenského v Bratislavě (zvaná přednáška)
2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach (zvaná přednáška)
2022
Universidad de La Sabana, Bogotá (faculty led programme, ředitel)
2019
Prešovská univerzita (Erasmus)
2019
Universidad de Valladolid (Erasmus)
2018
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zvaná přednáška)
2018
Wyższa Szkola Filologiczna we Wrocławiu (zvaná přednáška)
2018
Universidad de Málaga (Erasmus)
2018
Universidad de Valladolid (Erasmus)
2017
Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca (zvaná přednáška)
2017
Uniwersytet Wrocławski (zvaná přednáška)
2017
Wyższa Szkola Filologiczna we Wrocławiu (zvaná přednáška)
2016
Universidad de Valladolid (Erasmus)
2016
Uniwersytet Szczeciński (zvaná přednáška)
2016
Uniwersytet Warszawski (Erasmus)
2016
Wyższa Szkola Filologiczna we Wrocławiu (Erasmus)
2015
Universidad de Valladolid (Erasmus)
2015
Uniwersytet Warszawski (Erasmus)
2014
Universidad de Valladolid (Erasmus)
2013
Wyższa Szkola Filologiczna we Wrocławiu (zvaná přednáška)
2012
Universidad de Málaga (Erasmus)
řada sborových koncertních turné a soutěží (Slovensko, Polsko, Francie, Španělsko, Makedonie, Slovinsko, Řecko, Mexiko, Argentina, aj.)
 

Jazykové znalosti

Španělština
C2
Angličtina
B2
Francouzština
B1
Němčina
B1
 


Rok: 2023, Wydawnictwo Naukowe UAM
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Tropelías
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Visor Libros
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Universidad Técnica de Liberec
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Wyawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
odborná kniha
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha
 

Rok: 2024
působení v zahraničí
 
Rok: 2023, Wydawnictwo Naukowe UAM
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Romanistica Comeniana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Romanistica Comeniana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Tropelías
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pedro García Guirao, Jan Mlčoch, Elena del Pilar Jiménez Pérez, María Isabel De Vicente-Yagüe Jara
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Visor Libros
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Visor Libros
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
Petr Šlechta, Jan Mlčoch, Zuzana ERDÖSOVÁ
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Jan Mlčoch, Irena Fialová, Bogdan Piotrowski
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Universidad Técnica de Liberec
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Mlčoch, Zuzana Erdösová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Wyawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
odborná kniha
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2016, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Lingua viva
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Technická univerzita Liberec
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Technická univerzita Liberec
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Studia romanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2011, Studia Romanistica, vol. 11, Num. 2/2011
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Studia Romanistica, vol. 11, Num. 2/2011
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Studia Romanistica, vol. 11, Num. 1/2011
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Studia Romanistica, vol. 10, Num. 2/2010
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Studia Romanistica, vol. 10, Num. 2/2010
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Suchárová Michaela
El mundo digital como un espacio literario de la distopía en la actual narrativa occidental
diplomová
Borovičková Daniela
La presencia de la naturaleza y los animales en las obras elegidas de Luis Sepúlveda
diplomová
2023
Šefraný Pavel
La caída de los valores durante la Guerra Civil en la literatura espa\ nola
diplomová
2023
Bartoňová Jana
El impacto del feminismo en la literatura espa\ nola del s. XXI
diplomová
2022
Ondreášová Dominika
Las ideologías de género en la literatura contemporánea espa\ nola
diplomová
2022
Mašík Matěj
La Construcción de la memoria histórica de la Transición en la literatura contemporánea espa\ nola
diplomová
2021
Pustówka Adrián
La historia de Espa\ na en las clases de ELE
diplomová
2021
Baláž Daniel
La guerra civil y la posguerra según el concepto de la memoria histórica en las novelas espa\ nolas
diplomová
2020
Kajzarová Denisa
El aprendizaje del espa\ nol a través del inglés
diplomová
2019
Stillerová Adéla
El panorama de la literatura feminista
diplomová
2019
Malíková Kristýna
Las ideologías en Mario Vargas Llosa
diplomová
2018
Farská Petra
Las ideologías y la religión en la obra de Alejo Carpentier
diplomová
2017
Kohutová Adriana
Los manuales de E/LE en el mercado checo: valoración metodológica
diplomová
2017
Vykydalová Simona
Mitos clásicos en la obra de Alejo Carpentier
diplomová
2017
Zedek Jakub
Los motivos eróticos en la poesía medieval espa\ nola.
bakalářská
Kubíková Lucie
?Novela negra o novela policíaca?: caracterización del género
bakalářská
2023
Pustayová Michaela
El monólogo interior como fenómeno literario
bakalářská
2023
Chvatíková Dorota
Transición jako základatelský moment současné španělské politiky
bakalářská
2022
Suchárová Michaela
La sociedad espa\ nola actual en la obra de Alberto Olmos
bakalářská
2022
Borovičková Daniela
Los cuentos de hadas asturianos
bakalářská
2021
Grobařová Lucie
El panorama de la literatura cubana actual
bakalářská
2020
Sklenářová Anna
La religión e historia en El hereje de Miguel Delibes
bakalářská
2020
Konečný Karel
El devenir y el presente de la Sección Espa\ nola del Departamento de Lenguas Románicas de la UO (2010 - 2018)
bakalářská
2019
Kovačechová Diana
El seguimiento del problema catalán en la prensa checa y eslovaca
bakalářská
2019
Kubeczková Nelly
La novela negra: características del género, premios, mercado, novelistas
bakalářská
2019
Maindová Lucie
La influencia valle-inclanesca en sus contemporáneos
bakalářská
2019
Mihalčatinová Tímea Lucia
La narrativa de Gustavo Martín Garzo
bakalářská
2019
Pérezová Henrieta
Evolución de humor en las comedias espa\ nolas
bakalářská
2019
Pustówka Adrián
La imagen del dictador en El recurso del método de Alejo Carpentier
bakalářská
2019
Bučková Veronika
La política editorial de Espa\ na en los siglos XX y XXI
bakalářská
2018
Hlubková Kateřina
Evita, de un fenómeno político a un fenómeno cultural
bakalářská
2018
Vazquezová Natalia
Los personajes secundarios en las novelas picarescas
bakalářská
2018
Gacíková Lucie
Tipos de canciones folklóricas andaluzas y su reflejo en la literatura
bakalářská
2017
Jurášová Hana
Política lingüística del Gobierno Vasco
bakalářská
2017
Kaňoková Diana
Rasgos específicos de la traducción poética del espa\ nol al checo e inglés
bakalářská
2017
Kubinová Tereza
La imagen de EE.UU. en la literatura cubana
bakalářská
2017
Pustówka Adrián
La imagen del dictador en El recurso del método de Alejo Carpentier
bakalářská
2017
Vlková Ema
El "problema de Espa\ na" en la obra de Federico García Lorca
bakalářská
2017
Zedníčková Tereza
Los movimientos antitaurinos en Espa\ na
bakalářská
2017
Burová Hana
Panorama de la literatura homosexual en Espa\ na del siglo XX
bakalářská
2016
Žebroková Pavla
Las mentiras del proceso secesionista catalán
bakalářská
2016
Bartůšková Blanka
Comparación de los sistemas de educación terciaria en Espa\ na  y en la República Checa
bakalářská
2014
Farská Petra
Alejo Carpentier y música: análisis de motivos musicales en Los pasos perdidos
bakalářská
2014
Kůrová Marika
El turismo coral en América Latina
bakalářská
2014
Nováková Radka
Los conceptos del bien y del mal en los cuentos de hadas checos y espa\ noles
bakalářská
2014
Tenglerová Klára
Imagen de América Latina en la ensayística de Carlos Fuentes
bakalářská
2014
Trávníčková Dagmar
El panorama taurino actual en Espa\ na
bakalářská
2014
Vykydalová Simona
El Caribe en las obras de Alejo Carpentier
bakalářská
2014
Burianová Monika
La visión de Espa\ na gitana en la obra de La tesis de Nancy de Ramón J. Sender
bakalářská
2013
Domesová Lenka
El mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique como reflejo literario de los cambios de la sociedad peruana
bakalářská
2013
Halfarová Denisa
Lo trágico en las obras teatrales de Federico García Lorca
bakalářská
2013
Pekarová Kateřina
Andalucía como motivo literario en las obras principales de la primera mitad del s. XX
bakalářská
2013
Štefková Michaela
Visión práctica al espectáculo teatral barroco
bakalářská
2013
Valoušková Silvie
Historia del cine espa\ nol (autor, período, género): Alejandro Amenábar
bakalářská
2013
Brožovská Onderková Jana
Introducción a la sociología de la literatura
bakalářská
2012
Foltýnová Zdeňka
Historia del cine espa\ nol: Luis García Berlanga
bakalářská
2012
Gašperáková Monika
El desarrollo de los personajes en Los bien nacidos de Mohamed Bouissef
bakalářská
2012Hlavní řešitel
dr Jan Mlčoch
Období
1/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
dr Jan Mlčoch
Období
1/2020 - 12/2020
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
dr Jan Mlčoch
Období
1/2015 - 12/2016
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
dr Jan Mlčoch
Období
2/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
dr Jan Mlčoch
Období
1/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub