OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky

Iva Dedková

Iva Dedková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Iva Dedková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 413, budova G
funkce:
obor činnosti:odborný francouzský jazyk, překlad, reálie frankofonních zemí Evropy; didaktika francouzského jazyka; garantka francouzštiny pro neoborové studenty
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta) (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1919
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Dedková, I. a Lazar, J. La nouvelle orthographe : Quel usage dans le milieu universitaire tcheque ?. LINGUA VIVA 25. 2017, roč. XIII, č. 25, s. 22-35. ISSN 1801-1489.
Dedková, I. La préposition avec dans un corpus littéraire contemporain. Romanica Olomucensia. Vol. 28, Num. 2. 2016, č. 28, s. 137-151. ISSN 1803-4136.
Dedková, I. a Fialová, I. Problemes d´interférences linguistiques entre le français et l´espagnol par les locuteurs tcheques. LINGUA VIVA 22. 2016, roč. XII, č. 22, s. 46-58. ISSN 1801-1489.
Dedková, I. A propos de la préposition CHEZ en français actuel. Écho des études romanes. Vol. XI / Num. 2. 2015, č. XI, s. 5-21. ISSN 1801-0865.
Dedková, I. Au sujet de la préposition SOUS. Romanica Olomucensia. Vol. 27, Num. 2. 2015, č. 27, s. 185-201. ISSN 1803-4136.
Dedková, I. Votre commande sera exécutée endéans la huitaine : remarques sur la préposition endéans et ses équivalents. Études romanes de Brno. 2014, roč. 2014, č. 35, s. 185-210. ISSN 1803-7399.
Dedková, I. GRACE A LA CRISE OU A CAUSE DE LA CRISE ?. Studia romanistica. Vol. 13, Num. 1/2013. 2013, č. 13, s. 27-38. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. Les prépositions pour et contre dans une perspective comparative. ROMANICA OLOMUCENSIA. Vol. 25, Num. 2. 2013, č. 25, s. 101-111. ISSN 1803-4136.
Dedková, I. A propos des couples antonymiques dedans/dehors et dessus/dessous. Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 1/2012. 2012, č. 12, s. 55-68. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. La locomotive est hors d´usage. A propos de HORS. Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2/2012. 2012, č. 12, s. 11-22. ISSN 1803-6406.

Všechny publikace

Dedková, I. Interference mezi francouzštinou a češtinou v oblasti předložek. In: Profilingua 2018. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. 2018.
Dedková, I. Jan Lazar (2017). A propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel : entre Facebook and Twitter. Ostrava : FF OU.. 2018.
Lazar, J. a Dedková, I. La formation du pluriel des noms composés et empruntés faisant l´objet de la derniere rectification orthographique : entre recommandation et application. In: Journée d´étude sur la morphosyntaxe du français. Olomouc: Univerzita Palackého. 2018.
Dedková, I. Le Fonctionnement asymétrique des prépositions : de l´espace au temps. In: Jan Šabršula et son héritage pour la linguistique romane. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2018.
Dedková, I. Studia romanistica, Vol. 18, Num. 1/2018. 2018.
Dedková, I. Studia romanistica, Vol. 18, Num. 2/2018. 2018.
Dedková, I. Université Clermont Auvergne, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 26. 3. - 30. 3. 2018. 2018.
Dedková, I. Francouzština pro cestovní ruch. Příprava studijního materiálu. In: Konference a soutěž eLearning 2017. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu. 2017.
Dedková, I. Francouzština pro cestovní ruch. Příprava studijního materiálu. In: Konference a soutěž eLearning 2017: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2017 2017-11-08 Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2017. s. 90-95. ISBN 978-80-7435-691-9.
Dedková, I. a Lazar, J. La nouvelle orthographe : Quel usage dans le milieu universitaire tcheque ?. LINGUA VIVA 25. 2017, roč. XIII, č. 25, s. 22-35. ISSN 1801-1489.
Dedková, I. Le Français du tourisme 1 / Francouzština pro cestovní ruch 1. 2017.
Dedková, I. Quels textes pour enseigner le français du tourisme dans une université tcheque ?. In: Texte de spécialité, texte scientifique a l´université. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. 2017.
Dedková, I. Quels textes pour enseigner le français du tourisme dans une université tcheque ?. In: Texte de spécialité, texte scientifique a l´université: Texte de spécialité, texte scientifique a l'université: Faculté des lettres, Université de Boheme de l´Ouest, 12-13 octobre 2017 2017-10-12 Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 80-86. ISBN 978-80-261-0761-3.
Dedková, I. Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1/2017. 2017.
Dedková, I. Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2/2017. 2017.
Dedková, I. Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 3. 4. - 7. 4. 2017. 2017.
Lazar, J. a Dedková, I. La nouvelle orthographe : Quel usage dans le milieu universitaire tcheque ?. In: Česká romanistika v evropském kontextu: XVIII. mezinárodní setkání romanistů. Univerzita Palackého. 2016.
Dedková, I. La préposition avec dans un corpus littéraire contemporain. Romanica Olomucensia. Vol. 28, Num. 2. 2016, č. 28, s. 137-151. ISSN 1803-4136.
Dedková, I. La préposition SANS dans un texte littéraire contemporain. Studia romanistica. Vol. 16, Num. 2/2016. 2016, č. 16, s. 35-47. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. a Fialová, I. Problemes d´interférences linguistiques entre le français et l´espagnol par les locuteurs tcheques. LINGUA VIVA 22. 2016, roč. XII, č. 22, s. 46-58. ISSN 1801-1489.
Dedková, I. Studia romanistica, Vol. 16, Num. 1/2016. 2016.
Dedková, I. Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2/2016. 2016.
Dedková, I. Thé, Tee, Téi, tea, chá? Lucemburský multilingvismus a jeho (ne)výhody. In: Profilingua 2016. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. 2016.
Dedková, I. Thé, Tee, Téi, tea, chá? Lucemburský multilingvismus a jeho (ne)výhody. In: Konference Profilingua 2016. Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a k překonávání hranic: Sborník příspěvků z konference Profilingua 2016 2016-09-15 Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 22-29. ISBN 978-80-261-0681-4.
Dedková, I. Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 4. 4. - 8. 4. 2016. 2016.
Dedková, I. Université de Bretagne-Sud, Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales, Lorient, France, 5. 12. - 9. 12. 2016. 2016.
Dedková, I. A propos de la préposition CHEZ en français actuel. Écho des études romanes. Vol. XI / Num. 2. 2015, č. XI, s. 5-21. ISSN 1801-0865.
Dedková, I. Au sujet de la préposition SOUS. Romanica Olomucensia. Vol. 27, Num. 2. 2015, č. 27, s. 185-201. ISSN 1803-4136.
Dedková, I. a Fialová, I. Les interférences linguistiques entre le français et l´espagnol du point de vue d´un locuteur tcheque. In: Studia Romanistica Beliana IV - LANGUE, LITTÉRATURE, IDENTITÉ EN CONTACT. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky. 2015.
Dedková, I. Michele Lenoble-Pinson ; apres relecture attentive de Paul Martens (2014). Dire et écrire le droit en français correct. Au plaisir des gens de robe. Bruxelles : Bruylant. 806 pp. ISBN : 978-2-8027-3611-0: Recenze na slovník. Studia Romanistica, Vol. 15, Num. 2/2015. 2015, č. 15, s. 65-66. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. Práce s odborným textem ve francouzštině / Travail sur les textes de spécialité en français. 2015.
Dedková, I. Studia romanistica, Vol. 15, Num. 1/2015. 2015.
Dedková, I. Studia romanistica, Vol. 15, Num. 2/2015. 2015.
Dedková, I. Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 16. 3. - 20. 3. 2015. 2015.
Dedková, I. Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 16. 11. - 20. 11. 2015. 2015.
Dedková, I. Prezentace projektu IRP: Vybrané kapitoly z reálií frankofonních zemí Evropy - Belgie, Lucembursko a Švýcarsko. In: Mezinárodní konference Česká romanistika v evropském kontextu - XVII. mezinárodní setkání romanistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky. 2014.
Dedková, I. Problémy, na které mohou začínající učitelé v praxi narazit. In: 2. workshop s adepty učitelství, učiteli a didaktiky - Projekt Modernizace výuky učitelů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Dedková, I. Quelques observations sur la préposition française EN. Studia romanistica. Vol. 14, Num. 2/2014. 2014, roč. 2014, č. 14, s. 11-31. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1/2014. 2014.
Dedková, I. Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2/2014. 2014.
Dedková, I. Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 3. 3. - 7. 3. 2014. 2014.
Dedková, I. Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France. 2014.
Dedková, I. Votre commande sera exécutée endéans la huitaine : remarques sur la préposition endéans et ses équivalents. Études romanes de Brno. 2014, roč. 2014, č. 35, s. 185-210. ISSN 1803-7399.
Dedková, I. Vybrané kapitoly z reálií frankofonních zemí Evropy - Belgie, Lucembursko a Švýcarsko / Themes choisis en civilisation des pays francophones : la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. 2014.
Dedková, I. Diktáty tradiční i zábavné a jejich využití ve výuce cizích jazyků. In: Vědecký výzkum a výuka jazyků V: Sborník příspěvků z mezinárodní konference 2013-11-13 Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2013. s. 42-51. ISBN 978-80-7435-323-9.
Dedková, I. Diktáty tradiční i zábavné a jejich využití ve výuce cizích jazyků. In: Vědecký výzkum a výuka jazyků V. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu. 2013.
Dedková, I. GRACE A LA CRISE OU A CAUSE DE LA CRISE ?. Studia romanistica. Vol. 13, Num. 1/2013. 2013, č. 13, s. 27-38. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. Je Francie pro Čechy atraktivní turistickou destinací?. In: Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2013. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2013. s. 56-67. ISBN 978-80-87411-53-7.
Dedková, I. Les prépositions pour et contre dans une perspective comparative. ROMANICA OLOMUCENSIA. Vol. 25, Num. 2. 2013, č. 25, s. 101-111. ISSN 1803-4136.
Dedková, I. Studia romanistica, Vol. 13, Num. 1/2013. 2013.
Dedková, I. Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2/2013. 2013.
Dedková, I. Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 18. 3. - 22. 3. 2013. 2013.
Dedková, I. Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 4. 11. - 8. 11. 2013. 2013.
Dedková, I. A propos des couples antonymiques dedans/dehors et dessus/dessous. Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 1/2012. 2012, č. 12, s. 55-68. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2. 4. - 6. 4. 2012. 2012.
Dedková, I. Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012. 2012.
Smičeková, J. a Dedková, I. Francouzská univerzita, vzdělávání učitelů a výuka ve školách. 2012.
Dedková, I. La locomotive est hors d´usage. A propos de HORS. Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2/2012. 2012, č. 12, s. 11-22. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. Pojištění proti špatnému počasí ve Francii. In: Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2012. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2012. s. 48-59. ISBN 978-80-87411-40-7.
Dedková, I. Pojištění proti špatnému počasí ve Francii. In: Mezinárodní vědecká konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání - 4. ročník, Inovace a kvalita služeb. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze. 2012.
Dedková, I. První roky v pedagogické praxi. In: Sborník příspěvků - Závěrečná konference projektu Synergie/Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ (CZ.1.07/2.2.00/07.0355). Dolní Životice: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 41-46. ISBN 978-80-7368-965-0.
Dedková, I. První roky v pedagogické praxi. In: Závěrečná mezinárodní konference projektu SYNERGIE. Ostravice: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Dedková, I. Studia romanistica, Vol. 12, Num. 2/2012. 2012.
Dedková, I. Université Blaise Pascal, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, 3. 12. - 7. 12. 2012. 2012.
Dedková, I. Zdeňka Schejbalová (2009), Česko-francouzský a francouzsko-český slovník základní terminologie speciální pedagogiky, Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN: 978-80-210-5072-3. 195 pp. + CD.: Recenze na slovník. Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2/2012. 2012, č. 12, s. 137-137. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. A propos de la préposition spatiale SUR. Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1. 2011, č. 11, s. 27-39. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France. 2011.
Dedková, I. Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand. 2011.
Dedková, I., Becker, G. a Pavlínková, M. Jazykové hry a zábavné aktivity ve výuce francouzštiny. 2011.
Dedková, I. Les activités ludiques grammaticales et lexicales. In: Workshop projektu SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ: Bezplatný kurz Jazykové hry a zábavné aktivity ve výuce francouzštiny. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Dedková, I. LOUIS-JEAN CALVET (2010), Histoire du français en Afrique. Une langue en copropriété ? Paris : Éditions Écriture, 210 pages. ISBN : 978-2-35905-007-3: Recenze na knihu. Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2. 2011, č. 11, s. 105-107. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. Notes sur les prépositions DEVANT/DERRIERE. Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2. 2011, č. 11, s. 11-23. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. Výuka francouzských předložek a jejich osvojování českými mluvčími. In: Vědecký výzkum a výuka jazyků IV. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu. 2011.
Dedková, I. Výuka francouzských předložek a jejich osvojování českými mluvčími. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 49-56. ISBN 978-80-7435-136-5.
Dedková, I. Výuka předmětů zaměřených na cestovní ruch v rámci studijního oboru Francouzština ve sféře podnikání na katedře romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. In: Mezinárodní vědecká konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze. 2011.
Dedková, I. Výuka předmětů zaměřených na cestovní ruch v rámci studijního oboru Francouzština ve sféře podnikání na katedře romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. In: Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o., 2011. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o., 2011. s. 14-22. ISBN 978-80-87411-15-5.
Dedková, I. Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France. 2010.
Dedková, I. Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand. 2010.
Dedková, I. JACQUES FRANÇOIS, ÉRIC GILBERT, CLAUDE GUIMIER, MAXI KRAUSE (éds.) (2009), Autour de la préposition, Caen : Presses universitaires de Caen, 366 p., ISBN : 978-2-84133-344-8.: Recenze. Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2. 2010, č. 10, s. 148-149. ISSN 1803-6406.
Smičeková, J., Dedková, I. a Pavlínková, M. Metodika výuky francouzského jazyka na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 2010.
Dedková, I. Metodika výuky francouzského jazyka na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele - výuka francouzské gramatiky, testy a diktáty, evaluace. In: Projekt SYNERGIE (CZ.1.07/2.2.00/07.0355). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2010.
Dedková, I. a Honová, Z. Překladová cvičení z francouzštiny. 2010.
Dedková, I. Quelques remarques sur la préposition DANS. Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2. 2010, č. 10, s. 11-21. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. Quelques remarques sur les prépositions AVANT/APRES. Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1. 2010, č. 10, s. 38-47. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. 2009.
Dedková, I. Les prépositions chez et vers dans l´oeuvre de Marc Levy: Toutes ces choses qu´on ne s´est pas dites. Studia Romanistica. 2009, roč. 9, č. 9, s. 39-46. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. PASCALE CHEMINÉE (2009), Connaissez-vous la langue française ?, Paris : Le Monde & rue des écoles, 94 pages.: Recenze. Studia romanistica. 2009, č. 9, s. 94-95. ISSN 1803-6406.
Dedková, I. Pilotní kurz - Metodika výuky francouzského jazyka na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele - výuka francouzské gramatiky, testy a diktáty, evaluace. In: Projekt SYNERGIE (CZ.1.07/2.2.00/07.0355) - Prezenční a distanční část pilotních kurzů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2009.
Dedková, I. a Kunešová, M. Alfred Jarry a poetický třesk. 2008.
Dedková, I. Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France. 2008.
Dedková, I. Janet Holmes: An Introduction to Sociolinguistics (Harlow: Pearson Education Limited, 2008, 3e édition, 481 pp.): Recenze. Romanica Olomucensia. 2008, roč. 2008, č. 20, s. 189-190. ISSN 1803-4136.
Dedková, I. Quelques remarques sur les prépositions françaises. In: Studia romanistica. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. s. 91-97. ISBN 978-80-7368-483-9.
Dedková, I. a Kunešová, M. "Šest malých barokních knížek". 2008.
Dedková, I. Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de Linguistique, Clermont-Ferrand, France. 2008.
Dedková, I., Suchánková, J. a Oroszyová, S. Tests sur le lexique et la grammaire de la langue française. CD-ROM. 2006.
Gailly, I. a Dedková, I. Česko-francouzský francouzsko-český kapesní slovník. 2004.
Dedková, I. Kolibří slovník francouzsko-český česko-francouzský. 2001.
Dedková, I. La fonction des prépositions en français contemporain. 2001.
Dedková, I. Kapesní slovník česko-anglický anglicko-český. 1999.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
KROFrancouzský jazyk
BFCR1Francouzština pro cestovní ruch 1
BFCR2Francouzština pro cestovní ruch 2
BFEU1Fr. jazyk v oblasti stát. správy a EU 1
BFEU2Fr. jazyk v oblasti státní správy a EU 2
BGRA3Francouzská gramatika 3
BOBK1Francouzská obchodní korespondence 1
BOBK2Francouzská obchodní korespondence 2
BRFZReálie frankofonních zemí
BSZP1Seminář k bakalářské práci 1
CLECOČtení a poslech s porozuměním
CPRGRPraktická cvičení gramatická
DKFRBDějiny, kult. a reálie frank. zemí Evr.
EXFRAExkurze do Francie
FCRB1Francouzština pro cestovní ruch 1
FCRB2Francouzština pro cestovní ruch 2
FRA1XFrancouzština 1 (A1)
FRA2XFrancouzština 2 (A1/A2)
FRA3XFrancouzština 3 (A2)
FRA4XFrancouzština 4 (B1)
FR1LFFrancouzština 1
KDKFRDějiny, kult. a reálie frank. zemí
KDKRFDějiny, kult. a reálie frank. zemí
KFCR1Francouzština pro cestovní ruch 1
KFCR2Francouzština pro cestovní ruch 2
KFRA1Francouzština 1 (A1)
KFRA2Francouzština 2 (A1/A2)
KFRC2Francouzština pro cestovní ruch 2
KOBKBObchodní korespondence
KOBKOObchodní korespondence
KPJA3Praktický jazyk 3
KPRCVPřekladová cvičení
KPREBPřekladová cvičení
KPRJ1Praktický jazyk 1
KPRJ2Praktický jazyk 2
KPRODPráce s odborným textem
KPROTPráce s odborným textem
KSEZ3Seminář k závěrečné práci 3
KSZB1Seminář k bakalářské práci 1
KSZB2Seminář k bakalářské práci 2
KSZB3Seminář k bakalářské práci 3
NATVFAktuální tendence ve výuce francouzštiny
NDID1Didaktika francouzštiny 1
NDID2Didaktika francouzštiny 2
NDIP1Diplomový seminář 1
NDIP2Diplomový seminář 2
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NFSS1Franc. jazyk v oblasti st. správy a EU 1
NFSS2Franc. jazyk v oblasti st. správy a EU 2
NJHCJJazykové hry ve výuce cizích jazyků
NPCV2Překladatelská cvičení 2
NPOT1Překlad odborného textu 1
NPOT2Překlad odborného textu 2
NPRU1Průběžná pedagogická praxe 1
NPRU2Průběžná pedagogická praxe 2
NRFZReálie frankofonních zemí
NSPRASouvislá pedagogická praxe
NVDIDVybrané kapitoly z didaktiky FLE
OBKORObchodní korespondence
OBKRCCvičení z obchodní korespondence
OBKR1Obchodní korespondence 1
OBKR2Obchodní korespondence 2
PREB1Překladová cvičení 1
PREB2Překladová cvičení 2
PRJB2Praktický jazyk 2
PRJB6Praktický jazyk 6
PRODBPráce s odborným textem
PRXEBOdborná praxe
PRXEJJazyková a didaktická praxe
RUM1XRumunština 1 (A1)
RUM2XRumunština 2 (A1/A2)
SBP1ASZZ - Písemná část
SBP2ASZZ - Odborný francouzský jazyk
SBP3ASZZ - Franc. jazyk - lingvistická část
SBP4ASZZ - Kulturně-historický přehled
SEZP1Seminář k bakalářské práci 1
SEZP2Seminář k bakalářské práci 2
SEZP3Seminář k bakalářské práci 3
SNP1PStátní závěrečná zkouška - písemná část
SNP2PSZZ - ústní část - lingvistická
SNP3PSZZ - ústní část - translatologická
SZB1ASZZ - Písemná část
SZB1DSZZ-část-Francouzský jazyk a literatura
SZB1KSZZ - část - Francouzský jazyk
SZB2ASZZ - Odborný francouzský jazyk
SZB2KSZZ - část - Fran. jazyk pro hosp. sféru
SZB3ASZZ - Franc. jazyk - lingvistická část
SZB4ASZZ - Kulturně-historický přehled
SZN1USZZ-část-Francouzský jazyk a lit. s did.
1FCR1Francouzština pro oblast cest. ruchu 1
1FCR2Francouzština pro oblast cest. ruchu 2
1PRE1Překladový seminář 1
1PRE2Překladový seminář 2
1PRJ1Praktický jazyk 1
1PRJ2Praktický jazyk 2
1PRJ3Praktický jazyk 3
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
2OBK1Obchodní korespondence 1
2OBK2Obchodní korespondence 2
2PRODPráce s odborným textem
2RFZ1Reálie frankofonních zemí 1
3ATVFAktuální tendence ve výuce francouzštiny
3DID1Didaktika románských jazyků 1
3DID2Didaktika románských jazyků 2
3JHCJJazykové hry ve výuce cizích jazyků
3PRP1Průběžná profesní praxe 1
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SOPRSouvislá profesní praxe
4PSE1Překladatelský seminář 1
4PSE2Překladatelský seminář 2
7FRESPráce s francouzským textem - résumé
7FR3XFrancouzština 3 (A2)
7FR4XFrancouzština 4 (A2/B1)
7FR5XFrancouzština 5 (B1)
7FR6XFrancouzština 6 (B1/B2)
7FSS1Franc. jazyk v oblasti st. správy a EU 1
7FSS2Franc. jazyk v oblasti st. správy a EU 2
8FCR1Francouzština pro oblast cest. ruchu 1
8FCR2Francouzština pro oblast cest. ruchu 2
8FRESPráce s francouzským textem - résumé
8FR3XFrancouzština 3 (A2)
8FR4XFrancouzština 4 (A2/B1)
8OBK1Obchodní korespondence 1
8OBK2Obchodní korespondence 2
8PRE1Překladový seminář 1
8PRE2Překladový seminář 2
8PRJ1Praktický jazyk 1
8PRJ2Praktický jazyk 2
8PRJ3Praktický jazyk 3
8PRODPráce s odborným textem
8RFZ1Reálie frankofonních zemí 1
NATVSAktuální tendence ve výuce španělštiny
NDID1Didaktika španělštiny 1
NDID2Didaktika španělštiny 2
NPEDPSouvislá pedagogická praxe
NPRX1Průběžná praxe 1
NPRX2Průběžná praxe 2
3ATVSAktuální tendence ve výuce španělštiny
3DID1Didaktika románských jazyků 1
3DID2Didaktika románských jazyků 2
3PRP1Průběžná profesní praxe 1
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SOPRSouvislá profesní praxe


AutorNázev práceTypRok
Fusková MarkétaIntégrer la communication médiée par ordinateur en classe de FLEdiplomová 2019 
Vávrová AdrianaLa traduction commentée d'un texte sociolinguistiquediplomová 2019 
Najzarová NikolaLa traduction commentée d'un texte non-littéraire du français au tcheque orientée sur la linguistique (traduction d'un extrait du livre "VANDELOISE, Claude (1986), L'Espace en français, Paris : Le Seuil.")diplomová 2016 
Sedláčková LenkaLa traduction commentée d'un texte non-littéraire du français au tcheque orientée sur la géographie du tourisme (traduction d'un extrait du livre "LOZATO-GIOTART, Jean-Pierre (2008), Géographie du tourisme, Paris : Pearson Education France")diplomová 2016 
Trchalíková BarboraEnseigner sur la Suisse en classe de FLEdiplomová 2016 
Ježowiczová MartinaEnseigner sur la Belgique en classe de FLEdiplomová 2015 
Walowá VeronikaLa traduction commentée d'un texte non-littéraire du fran\c{cais au tcheque orientée sur la sociolinguistique (traduction d'un extrait du livre "CALVET, Louis-Jean (2011), Il était une fois 7000 langues, Fayard")diplomová 2015 
Hubáčková KateřinaLire pour mieux comprendre : comment aborder les textes littéraires et journalistiques en classe de FLEdiplomová 2014 
Volfová RenátaLa traduction commentée d'un extrait de texte touristique du fran\c{cais vers le tch\'{equediplomová 2012 
Ženčáková HanaLa dictée en classe de FLEdiplomová 2012 
Matějková LucieActivités ludiques en classe de FLE : élaboration d'un dossier d'activités exploitables en milieu tch\'{equediplomová 2010 
Kašová KarolínaLe rôle de l'Alliance française dans le développement de la langue française en République tchequebakalářská  
Vilášková ZuzanaLa traduction commentée d'un extrait de texte littéraire ( auteur \'{a choisir )bakalářská  
Tobolová ŠtěpánkaLa situation linguistique actuelle du Luxembourgbakalářská 2019 
Hampelová KristýnaLes vrais amis, amis partiels et faux amis entre le fran\c{cais et le tch\'{equebakalářská 2018 
Koutníková KláraEmploi des prépositions temporelles dans la correspondance commerciale et administrative fran\c{caisebakalářská 2018 
Lupíková TerezaLes particularités lexicales du fran\c{cais en usage en Suissebakalářská 2018 
Predanóczyová NatáliaEmploi des prépositions spatiales dans la correspondance commerciale et administrative fran\c{caisebakalářská 2018 
Hlavicová KristýnaLes anglicismes dans le domaine du tourismebakalářská 2017 
Mrózková EvaEmploi des verbes dans la correspondance commerciale et administrative fran\c{caisebakalářská 2017 
Bednáriková KateřinaLa situation linguistique actuelle en Suissebakalářská 2016 
Nguyenová NatalieEmploi du conditionnel dans les journaux françaisbakalářská 2015 
Fuchsová VeronikaLes prépositions temporelles en français et en tcheque (étude contrastive des textes paralleles)bakalářská 2014 
Hynková IsabelaLes cartes des restaurants et les problemes liés a leur traduction du français en tcheque et vice versa (analyse linguistique et traductologique)bakalářská 2014 
Kreželoková MartinaLe tourisme vert en Auvergne (analyse et élaboration d'un glossaire franco-tcheque)bakalářská 2014 
Vincenecová DarinaEmploi des conjonctions dans la correspondance commerciale et administrative françaisebakalářská 2014 
Vítková BarboraLa correspondance administrative tcheque et fran\c{caise en pratique : analyse et décomposition de lettres authentiques, notamment de leur structure et de leurs erreursbakalářská 2014 
Brázdilová VeronikaLa politesse et l'impolitesse dans la correspondance commerciale et administrative fran\c{caise et tchequebakalářská 2013 
Sedláčková LenkaL'image de la République tcheque dans les guides touristiques françaisbakalářská 2013 
Walowá VeronikaLes spécificités du fran\c{cais en Belgique: le lexiquebakalářská 2013 
Kašpárková MonikaLes retombées de la crise économique actuelle sur le tourisme en République tch\'{equebakalářská 2012 
Krakovská KristinaAnalyse comparative de la correspondance commerciale française et tch\'{equebakalářská 2012 
Růžičková Veronika\^{Etre client français dans un restaurant tch\'{equebakalářská 2012 
Kejíková MagdaLe tourisme d'affaires et de congr\'{es en France (analyse et élaboration d'un glossaire franco-tch\'{eque)bakalářská 2011 
Kučerová KláraLa Belgique, pays en crisebakalářská 2011 
Vondrová VeronikaLe Luxembourg gastronomiquebakalářská 2011 
Janalík MartinLa correspondance commerciale française et tch\'{eque en pratique : analyse et décomposition de lettres authentiques, notamment de leurs erreursbakalářská 2010 
Kačmaříková AlenaPromenade dans les rues de la ville de Luxembourgbakalářská 2010 
Nováková MichaelaLa traduction commentée d'un texte du français du tourismebakalářská 2010 
Augustýnková MartaLa traduction commentée d'un extrait du texte littéraire "O\'{u es-tu" de Marc Levybakalářská 2009 
Kořínková LenkaÉlaboration d'itinéraire pour un voyage en Belgiquebakalářská 2009 
Mikolášová RomanaLa traduction commentée d'un texte du français économiquebakalářská 2009 
Mohylová KateřinaLa traduction commentée d'un texte du français économique ou technique (domaine \'{a choisir)bakalářská 2009 
Nováková MarkétaLes diminutifs en français et en tch\'{equebakalářská 2009 
Volfová RenátaLe Grand-Duché de Luxembourg (guide de voyage)bakalářská 2009 
Tomášková HanaLes Pyrénées - les caractéristiques et curiosités de cette région frontali\'{ere, les attractions touristiques et leur accessibilitébakalářská 2008 


Francouzština pro oblast cestovního ruchu 2
Hlavní řešitelMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Francouzština pro cestovní ruch 1
Hlavní řešitelMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Práce s odborným textem ve francouzštině
Hlavní řešitelMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vybrané kapitoly z reálií frankofonních zemí Evropy - Belgie, Lucembursko a Švýcarsko
Hlavní řešitelMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub