OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky

Jan Holeš

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 411, budova G
funkce:zástupce vedoucího katedry
obor činnosti:francouzská lingvistika, překlad
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta) (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1944
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Pleško, M. a Holeš, J. Féminisation dans les textes administratifs écrits en français : le cas de l´Algérie. e-Scripta Romanica. 2017, s. 93-101. ISSN 2392-0718.
Holeš, J. a Pleško, M. Féminisation des textes institutionnels au Maroc. Quaestiones romanicae. 2017, č. 5, s. 507-517. ISSN 2457-8436.
Holeš, J. a Pleško, M. La langue française et les femmes en Afrique du nord. Féminisation des textes institutionnels en Tunisie. Studia Romanistica. 2016, č. 16, s. 35-41. ISSN 1803-6406.
Holeš, J. a Kadlec, J. Francouzština a kreolštiny v Louisianě, Karibiku a Jižní Americe. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 229 s. ISBN 978-80-244-3957-0.
Holeš, J. a Kadlec, J. Jazyková politika frankofonních zemí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 328 s. ISBN 978-80-244-3257-1.
Holeš, J. Les territoires créolophones de l´Océan Indien. Romanica Olomucensia. 2012, roč. 24, č. 24, s. 117-124. ISSN 1803-4136.
Holeš, J. Několik jazykových zajímavostí o Senegalu. K 50. výročí jeho samostatnosti. Cizí jazyky. 2011, roč. 54, č. 54, s. 106-107. ISSN 1210-0811.
Holeš, J. Quelques remarques sur les particularités du lexique français au Sénégal. Romanica Olomucensia. 2011, roč. 23, č. 23, s. 1-8. ISSN 1803-4136.
Holeš, J., Di Vico, P., Gonzáles Castano, L., Chovancová, K., Klimová, K., Klincková, J., Křečková, V., Očenáš, I., Pappová, P., Rašová, D., Sliačanová, V., Veselá, D. a Zázrivcová, M. Terminológia slovies. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. 236 s. ISBN 978-80-557-0293-3.
Holeš, J. Kdo byl kdo v české jazykovědě. 1. vyd. Libri, 2008. 739 s. ISBN 978-80-7277-369-5.

Všechny publikace

Honová, Z., Lazar, J. a Holeš, J. Jan Šabršula a jeho odkaz romanistice [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Pleško, M. a Holeš, J. Quelle féminisation linguistique pour l?Afrique francophone ?: Le cas du discours administratif en Algérie, au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. 136 s. ISBN 978-80-7599-006-8.
Drozdowicz, M. a Holeš, J. Studia Romanistica, vol. 18, nr 2 (2018).. 2018.
Pleško, M. a Holeš, J. Féminisation dans les textes administratifs écrits en français : le cas de l´Algérie. e-Scripta Romanica. 2017, s. 93-101. ISSN 2392-0718.
Holeš, J. a Pleško, M. Féminisation des textes institutionnels au Maroc. Quaestiones romanicae. 2017, č. 5, s. 507-517. ISSN 2457-8436.
Holeš, J. a Pleško, M. La langue française et les femmes en Afrique du nord. Féminisation des textes institutionnels en Tunisie. Studia Romanistica. 2016, č. 16, s. 35-41. ISSN 1803-6406.
Holeš, J. Pleško, M. (2015) : Les femmes, le français et la francophonie : la féminisation linguistique en Belgique, en France, au Québec et en Suisse. Olomouc : Univerzita Palackého. 2016.
Holeš, J. Francouzský komiks. 2015.
Holeš, J. a Voždová, M. Les faces multiples de l´identité culturelle française. 2015.
Holeš, J. a Pleško, M. Quelques remarques sur la féminisation linguistique dans la langue. Nová filologická revue. 2015, roč. 7, č. 7, s. 6-14. ISSN 1338-0583.
Holeš, J. a Kadlec, J. Francouzština a kreolštiny v Louisianě, Karibiku a Jižní Americe. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 229 s. ISBN 978-80-244-3957-0.
Holeš, J. Hildenbrand, Zuzana: Emprunts lexicaux ? l?allemand dans le français contemporain, Olomouc: Univerzita Palackého. 2013.
Holeš, J., Voždová, M., Bakešová, V., Křeháčková, K., Marek, M., Tureková, A., Hildenbrand, Z., Kunešová, K. a Voldřichová Beránková, E. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 183 s. ISBN 978-80-244-3525-1.
Holeš, J. Jaromír Kadlec: Francouzština v Africe. 2012.
Holeš, J. a Kadlec, J. Jazyková politika frankofonních zemí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 328 s. ISBN 978-80-244-3257-1.
Holeš, J. Les territoires créolophones de l´Océan Indien. Romanica Olomucensia. 2012, roč. 24, č. 24, s. 117-124. ISSN 1803-4136.
Holeš, J. Několik jazykových zajímavostí o Senegalu. K 50. výročí jeho samostatnosti. Cizí jazyky. 2011, roč. 54, č. 54, s. 106-107. ISSN 1210-0811.
Holeš, J. Quelques remarques sur les particularités du lexique français au Sénégal. Romanica Olomucensia. 2011, roč. 23, č. 23, s. 1-8. ISSN 1803-4136.
Holeš, J. Raková, Zuzana (2011): Francophonie de la population tch?que 1848-2008, Brno: MU. 2011.
Holeš, J., Di Vico, P., Gonzáles Castano, L., Chovancová, K., Klimová, K., Klincková, J., Křečková, V., Očenáš, I., Pappová, P., Rašová, D., Sliačanová, V., Veselá, D. a Zázrivcová, M. Terminológia slovies. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. 236 s. ISBN 978-80-557-0293-3.


ZkratkaNázev předmětu
KROFrancouzský jazyk
BFONCFonetická cvičení
BFONTFonetika a fonologie
BSZP2Seminář k bakalářské práci 2
BUSFRÚvod do studia románských jazyků
CURJAÚvod do studia románských jazyků
FONCBPraktická cvičení fonetická
FONEBFonetika a fonologie
CHIVYHistorický vývoj francouzštiny
KFOFOFonetika a fonologie
KSEZ3Seminář k závěrečné práci 3
KSZB1Seminář k bakalářské práci 1
KSZB2Seminář k bakalářské práci 2
KSZB3Seminář k bakalářské práci 3
KUROJÚvod do studia románských jazyků
NDIP1Diplomový seminář 1
NDIP2Diplomový seminář 2
NDIP3Diplomový seminář 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NFLT2Francouzská literatura 18. a 19. století
NPOT1Překlad odborného textu 1
NPOT2Překlad odborného textu 2
NSEM1Francouzská sémantika a sémiotika 1
NSEM2Francouzská sémantika a sémiotika 2
NSFJPSyntax franc. jazyka pro překladatele
NVHFJHistorický vývoj francouzského jazyka
SBP1ASZZ - Písemná část
SBP2ASZZ - Odborný francouzský jazyk
SBP3ASZZ - Franc. jazyk - lingvistická část
SBP4ASZZ - Kulturně-historický přehled
SNP1PStátní závěrečná zkouška - písemná část
SNP2PSZZ - ústní část - lingvistická
SNP3PSZZ - ústní část - translatologická
SZB1ASZZ - Písemná část
SZB1DSZZ-část-Francouzský jazyk a literatura
SZB1KSZZ - část - Francouzský jazyk
SZB2ASZZ - Odborný francouzský jazyk
SZB2KSZZ - část - Fran. jazyk pro hosp. sféru
SZB3ASZZ - Franc. jazyk - lingvistická část
SZB4ASZZ - Kulturně-historický přehled
SZN1USZZ-část-Francouzský jazyk a lit. s did.
UROMBÚvod do studia románských jazyků
1FOFOFonetika a fonologie
1LEXFLexikologie francouzštiny
3DLINDějiny lingvistiky
3DSRJDiachronní studium románských jazyků
3FFR1Francouzská frazeologie
3FSEMFrancouzská sémantika a sémiotika
3POT1Překlad odborného textu 1
3POT2Překlad odborného textu 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3USRJÚvod do srovnávacího studia román. jaz.
3UVTSVývojové tendence současné francouzštiny
4HVFJHistorický vývoj francouzského jazyka
4SOCLSociolingvistika
7FONCFonetická cvičení
8FOFOFonetika a fonologie
8FONCFonetická cvičení
8LEXFLexikologie francouzštiny
1USRJÚvod do studia románských jazyků
3DELIDějiny lingvistiky
8USRJÚvod do studia románských jazyků


AutorNázev práceTypRok
Bernatová AnetaLa situation linguistique, la politique linguistique et les spécificités du français dans les cantons suisses bilinguesbakalářská  
Novotná TerezaSituation linguistique, politique linguistique d'un pays européen francophone sélectionné (excepté la France) et spécificités du fran\c{cais localbakalářská 2019 
Sýkorová SáraLe marché des services de traduction et d'interprétation pour la langue fran\c{caise offerts par les agences de traduction dans une région sélectionnée de la République tch\'{equebakalářská 2019 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub