Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky

Irena Fialová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Irena Fialová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 406, budova G
funkce:zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
obor činnosti:španělská jazykověda - stylistika, lexikologie a lexikografie, sociolingvistika; překlad, praktický jazyk, Galicie - reálie a jazyk
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1925
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.La abreviatura como recurso eufemístico de las voces malsonantes en el discurso de Facebook
Irena Fialová, Hana Burová
Rok: 2020, Tonos Digital
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre el uso del lenguaje (no) sexista en los medios electrónicos en Galicia
Irena Fialová
Rok: 2018, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia
kapitola v odborné knize

La ortotipografía en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2018, Lingua Viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

La presencia del sufijo ?-azo en en espa?ol actual
Irena Fialová
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Ejercicios gramaticales del espa?ol II /Gramatická cvičení ze španělštiny II
Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Interferencias léxicas y semánticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2015, Gaudeamus
kapitola v odborné knize

Lexicografía espa?ola - Španělská lexikografie
Irena Fialová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Interferencias morfosintácticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2
článek v odborném periodiku

Neología en el espaňol actual
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek, Irena Fialová
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Den s překladem XV
Irena Fialová, Zuzana Honová, Igor Jelínek, Jiří Muryc, Eva Polášková, Renáta Tomášková ... další autoři
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

La abreviatura como recurso eufemístico de las voces malsonantes en el discurso de Facebook
Irena Fialová, Hana Burová
Rok: 2020, Tonos Digital
článek v odborném periodiku

Algunas consideraciones sobre las formaciones diminutivas en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Nikola Havlasová
Rok: 2019, Lingua viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre la formación de los apodos de los políticos en el espa?ol actual
Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XIV
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Eva Polášková, Jiří Muryc, Igor Jelínek ... další autoři
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

El espaňol coloquial en las redes sociales
Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facebook como herramienta para la ense?anza de ELE
Irena Fialová, Jakub Lukáš
Rok: 2019, redELE. Revista electrónica de didáctica. Espa?ol como lengua extranjera
článek v odborném periodiku

Literatura panhispánica y sus valores: Libertad y libertades en la literatura panhispánica
Jan Mlčoch, Irena Fialová, Bogdan Piotrowski
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Putování za svatým Jakubem. Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela
Martin Pleško, Irena Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Španělský kulturní týden
Petr Šlechta, Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Irena Fialová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Algunas observaciones sobre el uso del lenguaje (no) sexista en los medios electrónicos en Galicia
Irena Fialová
Rok: 2018, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia
kapitola v odborné knize

Consideraciones sobre el tratamiento de las voces malsonantes en el discurso de Facebook
Hana Burová, Irena Fialová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XIII
Renáta Tomášková, Zuzana Honová, Irena Fialová, Jiří Muryc, Eva Polášková, Igor Jelínek ... další autoři
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

La ortotipografía en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2018, Lingua Viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

Den s překladem XII
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek, Martin Mostýn ... další autoři
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Facebook como herramienta para la enseňanza de ELE
Irena Fialová, Jakub LUKÁŠ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La ortografía en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La presencia del sufijo ?-azo en en espa?ol actual
Irena Fialová
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre el uso del lenguaje (no) sexista en los medios electrónicos en Galicia
Irena Fialová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Den s překladem XI
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Ejercicios gramaticales del espa?ol II /Gramatická cvičení ze španělštiny II
Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Encuentro de hispanistas 2016 'Caminos del hispanismo'
Jan Mlčoch, Irena Fialová, Begońa García Ferreira
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Gestos espaňoles
Lukáš Hotový, Irena Fialová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La productividad del sufijo -azo en en espa?ol actual
Irena Fialová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problemes d´interférences linguistiques entre le français et l´espagnol par les locuteurs tcheques
Iva Dedková, Irena Fialová
Rok: 2016, LINGUA VIVA 22
článek v odborném periodiku

Silvia Vertanová; Marcela Andoková; Pavol Štubňa; Stanislava Moyšová (2015). Tlmočník ako rečník. Učebnica pre študentov tlmočníctva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 231 pp. ISBN: 978-80-223-4030-4
Irena Fialová
Rok: 2016, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2 (2016), ISSN 1803-6406
Irena Fialová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

VESELÁ, Jana, HOTOVÝ, Lukáš. Gramatická cvičení ze španělštiny 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016.
Irena Fialová
Rok: 2016
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Irena Fialová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Den s překladem X
Renáta Tomášková, Jiří Muryc, Eva Hrdinová, Zuzana Honová, Irena Fialová, Igor Jelínek, Vítězslav Vilímek ... další autoři
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Interferencias léxicas y semánticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2015, Gaudeamus
kapitola v odborné knize

Les interférences linguistiques entre le français et l´espagnol du point de vue d´un locuteur tcheque
Iva Dedková, Irena Fialová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lledó Cunill, E.: Cambio lingüístico y prensa. Problemas, recursos y perspectivas. Barcelona, Laertes 2013
Irena Fialová
Rok: 2015, Lingua viva
článek v odborném periodiku

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lexicografía espa?ola - Španělská lexikografie
Irena Fialová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prezentační seminář AUŠ
Irena Fialová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Španělsko-český terminologický slovník pojmů z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Interferencias léxicas y semánticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interferencias morfosintácticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2
článek v odborném periodiku

Jan Mlčoch: Esbozo de la historia y cultura checas
Irena Fialová, Jan Mlčoch
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Den s překladem VII. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Irena Fialová
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Irena Fialová
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jan Mlčoch: Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2
Irena Fialová, Jan Mlčoch
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Interferencias lingüísticas del gallego en el castellano de Galicia
Irena Fialová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Španělština pro hospodářskou sféru I.
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Cambio de código en los foros de debate en la prensa gallega
Irena Fialová
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Překladatelská dílna: španělština 2010
Irena Fialová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Překladatelská dílna - španělština
Irena Fialová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Alfred Jarry et la culture tcheque / Alfred Jarry a česká kultura
Irena Fialová, Mariana Kunešová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Benigno Fernández Salgado (dir.) (2004): Dicionario Galaxia de Usos e Dificultades da Lingua Galega, Vigo, Editorial Galaxia (1308 páginas)
Irena Fialová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Made in Galiza, Séchu Sende (výběr z povídek)
Irena Fialová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Překladatelská dílna
Irena Fialová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Xurxo Lobato: Galicie - nebeská pouť
Irena Fialová
Rok: 2008
uspořádání výstavy (E)

Introducción a la cultura y civilización de Espaňa
Irena Fialová, Kornélia Machová
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Literatura espaňola 1
Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělská stylistika, lexikologie a lexikografie
Irena Fialová, Ivo Buzek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika španělštiny I
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Neología en el espaňol actual
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek, Irena Fialová
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Španělská slovesa + audio CD
Irena Fialová, Jana Škutová, Věroslava Juřinová
Rok: 2006, Computer Press
odborná kniha

Universidad de Málaga
Irena Fialová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny
Jana Veselá, Juana Matouš Reyes, Irena Fialová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějiny španělské literatury 1. Text pro distanční vzdělávání
Piotr Sawicki, Irena Fialová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dialektologie. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Lubomír Bartoš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

E. PALKA, P. GONZÁLEZ-CREMONA: Guía de pecadores o Compendio de diversos errores léxicos, estilísticos y sintácticos, de los que deben desprenderse aquellas almas que quieran perseverar en el camino de la perfección lingüística. Krakow: Ksiegarnia...
Irena Fialová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy lexikologie a stylistiky 1. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy stylistiky a lexikologie 1
Irena Fialová, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Španělština v internetových diskuzích na Facebooku
Hlavní řešitelMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Studijní materiál multimediálního charakteru: Gramatická cvičení ze španělštiny 2
Hlavní řešitelMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Studijní materiál multimediálního charakteru: Lexikografie
Hlavní řešitelMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub