OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Libor Magdoň

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Libor Magdoň
místnost, podlaží, budova: DM 502, budova DM
funkce:
obor činnosti:základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1879
553 46 1861
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Smolka, Z., Magdoň, L. a CHROBÁK, J. Ostravské příběhy. In: Bílá kniha. Ostrava: statutární město Ostrava, 2009. statutární město Ostrava, 2009. s. 48-62. ISBN 978-80-254-6362-8.
Zelinský, M., Magdoň, L. a Málková, I. Souběžné dějiny české a slovenské literatury. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. 100 s. ISBN 80-7368-247-8.
Magdoň, L. Memoárová próza L. Fukse. In: Magdoň Libor: Česká literatura a jazyk na sklonku 20. století 2001-04-26 . Wałbrzych (Polsko): Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2001. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2001. ISBN 83-911312-5-4.
Magdoň, L. Poslušné dítě nenapíše dobrou báseň. (Sborník prací ZUŠ Světlá nad Sázavou: Cesty a cestičky). Talent. 2001, s. 29-29. ISSN 1212-3676.
Magdoň, L. Cesty prózy šedesátých let. In: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 213-221. ISBN 80-7042-553-9.
Magdoň, L. Próza v regionu a čas 70. a 80. let. In: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 237-245. ISBN 80-7042-553-9.
Magdoň, L. Čtení této knihy je naprosto bezpečné. (Miloš Žiak: Gold,Zlatko a Zlatoústy). Romboid. 1999, s. 73-76. ISSN 0231-6714.
Magdoň, L. Karel Matěj Chod. Romboid. 1999, s. 80-80. ISSN 0231-6714.
Magdoň, L. Klepetom sem, kůepetom tam. (Božena Správcová: Večeře). Rak. 1998, s. 13-15. ISSN 1335-1702.
Magdoň, L. Ta záludná mrcha vlast. Host. 1997, roč. 12, s. 31-34. ISSN 1211-9938.
Magdoň, L. Pohádka (Jiří Holý: Problémy nové české epiky). Scriptum. 1996, s. 74-76. ISSN není.
Magdoň, L. Především slušný, tichý, vlídný ... (L. Fuks: Moje zrcadlo). Rak. 1996, s. 53-56. ISSN 1335-1702.
Magdoň, L. J. Zábrana: Celý život. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 430-432. ISBN 80-85491-84-2.
Magdoň, L. L. Fuks: Spalovač mrtvol. In: Slovník české prózy 1945-1994. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994. s. 85-87. ISBN 80-85491-84-2.
Magdoň, L. Projevy vypravěčské instance v próze L. Fukse. In: Ostravská univerzita č.1/138: Acta FF OU . Ostrava: Ostravská univerzita, 1993. Ostravská univerzita, 1993. s. 42-57. ISBN 80-7042-386-2.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub