Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Jaroslav David


„Pracovitá děvečka může být hubatá.“

Můj tatínek

Jaroslav David

titul, jméno, příjmení:
prof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
D 510, budova D
funkce:
vedoucí katedry
obor činnosti:
historická gramatika, onomastika, psaní textů, čeština pro cizince, filmový klub
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1860
604 159 745
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2013
FF MU Brno - hodnost doc.
2004
FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
1993 – 1998
FF UP Olomouc - studium oboru česká filologie-historie (Mgr.)
1989 – 1993
Gymnázium Havlíčkův Brod
 

Zaměstnání, praxe

1999 – dosud
KČJ FF OU, odborný asistent
1998 – 1999
Vojenský historický archiv, v rámci základní vojenské služby - zpracování databáze československých legionářů
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2016 – dosud
člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF UK
2015 – dosud
předseda oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
2015 – dosud
člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika, na FF OU
2013 – dosud
člen oborové rady doktorského studia programu P7310 Filologie, obor Český jazyk, na FF OU
člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
člen Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity
člen odborné rady časopisů Naše řeč, Acta onomastica, SALi-Studie z aplikované lingvistiky
Jazykovědné sdružení ČR
Onomastická komise
 


Rok: 2022, Host
odborná kniha
 
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2017, Host
odborná kniha
 
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 

článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Technická univerzita v Liberci / Univerzita Karlova / Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
kapitola v odborné knize
 
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová, Michal Místecký, Tomáš Jeziorský, Michal Křen, Kristýna Březinová, Hana Halatová, Jarmila Mádrová, Jana Pavlištíková, Karolína Polášková, Agata Daria Reclik, Magdaléna Strnadlová ... další autoři
Rok: 2023
software
 
Rok: 2023, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2023, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Martin Bartůněk, Jaroslav David
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita / Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Host
odborná kniha
 
Rok: 2022, Host
odborná kniha
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Jednota tlumočníků a překladatelů
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Bohemica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Linguistica Brunensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019, Veda, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jaroslav David, Lucie Nováková
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Onomastica Uralica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2017, Hungarian Geographical Bulletin
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Host
odborná kniha
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016, Studie z aplikované lingvistiky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav David, Michal Semian
Rok: 2015, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Host
odborná kniha
 
Rok: 2014, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
software
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013, Host
odborná kniha
 
Rok: 2013, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Leipziger Universitätsverlag und AVA - Akademische Verlagsanstalt
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
software
 
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Names: A Journal of Onomastics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Academia
odborná kniha
 
Rok: 2011, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, JÚĽŠ SAV, VEDA, PedF Trnavskej univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Oficyna Wydawnicza LEKSEM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Academia
odborná kniha
 
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Studia slavica - Slovanské studie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Český lid
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Österreichische Namenforschung
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Beiträge zur Namenforschung
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Český lid
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2006, Čeština doma a ve světě
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav David, Pavel Rous
Rok: 2006, Academia
odborná kniha
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jaroslav David, Ondřej Nováček
Rok: 2005
libreta, scénáře
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Jaroslav David, Pavel Rous
Rok: 2004, Přibyslavský čtvrtletník pro kulturu, historii a ekologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2003, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
libreta, scénáře
 
Rok: 2002
libreta, scénáře
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Havlíčkobrodsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Acta onomastica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Host - Spolek přátel vydávání časopisu HOST & Host - vydavatelství s.r.o.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Nové knihy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
 
Rok: 2000, Virgo et Aguarius
odborná kniha
 
Rok: 2000
 
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Jaroslav David, Karel Paulík, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1998, Havlíčkobrodsko 14
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Acta onomastica XXXIX
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995, Havlíčkobrodsko 11
článek v odborném periodiku
 
Rok: ,
článek v odborném periodiku
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětu
7EXUFAutor
Název práce
Typ
Rok
Reclik Agata
Jazyková a jazykovědná problematika a její reflexe v díle vybraných českých spisovatelů
disertační
2024
Klemensová Tereza
Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)
disertační
2019
Kovářová Kristýna
Hydronymie povodí Ostravice
disertační
2019
Rausová Jana
Socioonomastické aspekty toponymie vybraných lokalit
disertační
2018
Byrtusová Barbora
Analýza jazyka české historické prózy - na příkladu textů Václava Beneše Třebízského, Svatopluka Čecha a Aloise Jiráska
rigorózní
2013
Esterková Yvona
Lingvistická analýza novoročních projevů prezidenta Václava Havla
rigorózní
2013
Svobodová Zuzana
Cizí slova v češtině - chápání a vymezení problému (na příkladu učebnic českého jazyka z let 1857-2005)
rigorózní
2013
Dimovska Katerina
Donka Rous - život a dílo makedonské bohemistky
diplomová
2024
Halatová Hana
Toponymie obce Jistebník (okres Nový Jičín)
diplomová
2024
Bystřičanová Silvie
Onomastika jako forma popularizace lingvistiky ve školské praxi
diplomová
2023
Heczková Eva
Literární onymie v díle Milana Kundery, Josefa Škvoreckého a Bohumila Hrabala
diplomová
2023
Jarolim Vít
Současná onymie obce Štěpánkovice
diplomová
2023
Slívová Lucie
Prezentace maskulin a- a ja-kmenové deklinace na příkladu vybraných gramatik a současných učebnic
diplomová
2023
Lu Ziyue
Přejatá slova z čínštiny v češtině
diplomová
2022
Březinová Kristýna
Současná česká antroponymie a její vnímání uživateli jazyka
diplomová
2021
Kolláth Anna Laura
Urbanonymie průmyslových měst před a po roce 1989 - na příkladu Ostravy a Miskolce
diplomová
2021
Fira Natalia
Etnické stereotypy v českých a polských lidových anekdotách - lingvistická perspektiva
diplomová
2020
Kedis Mina
Problémy vyučování českého jazyka pro arabské rodilé mluvčí
diplomová
2020
Miffek David
Stará čeština - vymezení a vnímání etapy vývoje jazyka
diplomová
2020
Prochorenkova Karin
Jazyk perestrojky. Odraz politické změny v jazyce a jeho dobová percepce
diplomová
2020
Reclik Agata
Exonyma na stránkách českých a polských časopisů
diplomová
2019
Sun Tinglin
Čínská toponyma (exonyma) v českém textu
diplomová
2019
Dobešová Lucie
Toponymie Nového Jičína
diplomová
2018
Nováková Lucie
Exonymie vybraných oblastí - na příkladu Ostravska a Karvinska
diplomová
2017
Švrčková Barbora
Oronymie CHKO Beskydy
diplomová
2015
Hajná Michaela
Názvy piv v diachronní perspektivě
diplomová
2014
Kovářová Kristýna
Vulgarismy v češtině
diplomová
2014
Lužná Blanka
Hanácké nářečí v tvorbě Otakara Bystřiny
diplomová
2014
Slepička Jan
Hydronymie Ostravska
diplomová
2014
Smolková Lucie
Názvy literárních děl jako onomastický problém
diplomová
2013
Suchá Zdeňka
Antroponyma-typizace a stereotypy v českých televizních seriálech
diplomová
2012
Vejrychová Eliška
Vlastní jména a problém českého nacionalismu 1945-1948
diplomová
2011
Loučka Petr
Oronymie Hrubého Jeseníku
diplomová
2010
Neradilová Lenka
Toponymie na katastru obcí Čechy, Domaželice, Líšná a Podolí (okres Přerov)
diplomová
2010
Svobodová Zuzana
Urbanonymie Otrokovic
diplomová
2010
Švihelová Jana
Propria v Jungmannově Slovníku česko-německém
diplomová
2010
Poláčková Radka
Čeština pro cizince - čeština cizinců
diplomová
2009
Štrajt Přemysl
Osobní jména v písňových textech
diplomová
2009
Pospíšilová Tereza
Literární onymie v dramatických textech českého národního obrození (Štěpánek, Klicpera, Tyl)
diplomová
2008
Langrová Veronika
"Hliník se odstěhoval do Humpolce." (Literární onymie ve scénářích a divadelních hrách Zdeňka Svěráka)
diplomová
2007
Sekanina Zdeněk
Amerika, Balkán, Mexiko (exonymie Ostravska)
diplomová
2007
Vidličková Darina
Kočičí zámek a Psí žleb. Zvířecí jména v toponymii
diplomová
2007
Dostálová Eva
Toponymie na katastru Loštic
diplomová
2006
Kovaříková Martina
Urbanonymie Boskovic
diplomová
2006
Lakosilová Markéta
Urbanonymie města Zlína
diplomová
2006
Ryšková Sylva
Toponymie obvodu Michálkovice (Ostrava)
bakalářská
Havrylova Hanna
Odraz ruské agrese vůči Ukrajině v češtině (na příkladu vlastních jmen)
bakalářská
2024
Wachowska Victoria
Jazyková stránka náhrobních nápisů v českém Slezsku
bakalářská
2023
Jarolim Vít
Proměny antroponymie obce Zábřeh u Hlučína ve 20. století
bakalářská
2021
Heczková Eva
Toponymie města Třince
bakalářská
2020
Slívová Lucie
Urbanonymie moderního města - Havířov
bakalářská
2020
Březinová Kristýna
Urbanonymie města Šumperka
bakalářská
2019
Králová Tereza
Toponymie Slezské Ostravy
bakalářská
2019
Mužíková Lenka
Toponymie obce Čeladné
bakalářská
2018
Miffek David
Paměti jako pramen pro výzkum urbanonymie (na příkladu města Hradec Králové)
bakalářská
2017
Staníková Kristýna
Toponymie města Frýdku-Místku
bakalářská
2017
Píštěk Miroslav
Toponymie města Rychvaldu
bakalářská
2016
Gavlík Petr
Vlastní jména dolů jako svědectví o minulosti regionu
bakalářská
2015
Nováková Lucie
Toponymie Bohumína
bakalářská
2015
Burková Lenka
Hypokoristické podoby osobních jmen (na příkladu severní Moravy a Slezska)
bakalářská
2013
Klemensová Tereza
Lidová etymologie toponym
bakalářská
2013
Esterková Yvona
Analýza novoročních projevů českých prezidentů
bakalářská
2012
Slepička Jan
Toponymie na katastru Ostravy-Hrabové v historické perspektivě
bakalářská
2012
Malcová Andrea
Toponymie Staré Bělé (okr. Ostrava)
bakalářská
2010
Suchá Zdeňka
Palackého Popis Království českého jako důležitý onomastický pramen
bakalářská
2010
Děcká Zuzana
Názvy neziskových organizací
bakalářská
2009
Vejrychová Eliška
Vlastní jména v překladu (na příkladu srovnání překladů A Christmas Carol - Vánoční povídka Charlese Dickense)
bakalářská
2009
Hájková Tereza
Umělecké pseudonymy
bakalářská
2008
Loučka Petr
Toponymie na katastru Nové Dědiny (okres Kroměříž)
bakalářská
2008
Pavelka Aleš
Jména v kalendářích
bakalářská
2008
Svobodová Zuzana
Proměny české antroponymie po roce 1989
bakalářská
2008
Šínová Zuzana
Antroponyma v románech tzv. červené knihovny
bakalářská
2008
Šrubařová Petra
Proměny české antroponymie po roce 1989
bakalářská
2008
Klézlová Martina
Lidová etymologie a toponymie na příkladu Prahy a Ostravy.
bakalářská
2006
Zapletalová Lenka
Toponymie na katastru Žulové (okres Jeseník)
bakalářská
2005Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období
1/2022 - 12/2024
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období
1/2023 - 12/2023
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období
1/2022 - 12/2022
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2021
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2017
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2014
Poskytovatel
Veřejné zakázky
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2013
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období
11/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období
1/2007 - 12/2009
Poskytovatel
Postdoktorský projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub