OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Michal Místecký

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Bc. Bc. Michal Místecký, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 503, budova D
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:



Nenalezen žádný záznam.



Všechny publikace

Místecký, M. Helena, nebo Elena? - Alžběta, nebo Eliška?: Onomastický ŠRÁMEK 37.. 2018.
Místecký, M. Lesk a bída autobusových zastávek - aneb kde je Malá strana?: Onomastický ŠRÁMEK 41.. 2018.
Místecký, M. Lumíři na Ostravsku: Onomastický ŠRÁMEK 39.. 2018.
Místecký, M. Political Colonization Quantified: Urbanonymy Landscape Seen as a Network of Street-Sign Posts. In: Ostrava Onomastic Meeting Event - OOME 2018. Ostrava: KČJ FF OU. 2018.
Místecký, M. Proměnlivost křestních jmen: dívky versus chlapci: Onomastický ŠRÁMEK 40.. 2018.
Místecký, M. Alliteration and Line Length. A Quantitative Inquiry into the Synergetic Relation. In: Studentská vědecká konference KAA FF OU. . 2017.
Místecký, M. Kubát, Miroslav: Kvantitativní analýza žánrů [A Quantitative Analysis of Genres]. 2017.
Místecký, M. Slova, náměty a děje. Kvantitativní cesty k textům skupiny Kryštof. In: Studentská vědecká konference KČL FF OU. . 2017.
Místecký, M. V Závětří a V závětří: jak píšeme předložkové názvy: Onomastický ŠRÁMEK 33.. 2017.
Místecký, M. Věc Anna Bolavá: aktuálnost uměleckého pseudonymu: Onomastický ŠRÁMEK 31.. 2017.
Místecký, M. Versologie.cz: webové stránky Versologického týmu AV ČR. 2017.
Místecký, M. Verše a křivky. Pokus o klasifikaci básní na základě jejich aktivity. In: 37. studentský workshop Žďárek. Mělník. 2017.
Místecký, M. Wolker lineární, Halas logaritmický. Případová studie sekvenční analýzy aktivity textu. In: Studentská vědecká konference KČJ FF OU. . 2017.
Místecký, M. WTC a Feťácké doupě: ironie neoficiální toponymie: Onomastický ŠRÁMEK 32.. 2017.
Místecký, M. Hlásky, shluky, množiny. Otázka jednotky v kvantitativním výzkumu veršové eufonie. In: 17. setkání mladých lingvistů ? celostátní kolo soutěže Student a věda. Olomouc. 2016.
Místecký, M. Libozvučné počty: výzkum eufonie souhláskových shluků v poezii Evy Bachletové. In: Studentská vědecká konference KČJ FF OU. . 2016.
Místecký, M. Toponyma - ohrožené kulturní dědictví: Překlady abstraktů jednotlivých studií. 2016.
David, J. a MÍSTECKÝ, M. Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba. Acta onomastica. 2016, roč. 57, s. 26-37. ISSN 1211-4413.
Místecký, M. Euphony and Alliteration. A Quantitative Quest for Efficiency in the English Medieval Verse. In: Studentská vědecká konference KAA FF OU. . 2015.
Místecký, M. Francis Ponge - v typografických houštinách. 2015.
Místecký, M. Guta Saga. Dějiny lidu ostrova Gotland. 2015.
Místecký, M. Živá toponymie pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba. In: Studentská vědecká konference KČJ FF OU. . 2015.
Místecký, M. a Karásková, V. Vysoké a nízké v černošské feministické kritice: In: Kovalová, Karla (ed.). Černošská feministická literární kritika. Výbor z teoretických statí afroamerických kritiček.. 2014.
MÍSTECKÝ, M. Byzantský ikonoklasmus v obrazové koncepci Marie-José Mondzainové. Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ. 2013, s. 38-52. ISSN 1211-8109.
Místecký, M. La beauté pas forcément belle - Ostrava en tant qu´une ville ninfique. In: Studentská vědecká konference KRO FF OU. . 2013.
Místecký, M. John Oldham: Pastorála ve stylu řeckého básníka Moscha, nářek nad smrtí hraběte z Rochestru: Příspěvek do soutěže Den s překladem. 2012.
Místecký, M. Limojon de Saint-Didier: Dopis pravým žákům Herma obsahující šest hlavních klíčů k tajnému učení: Příspěvek do soutěže Den s překladem. 2012.
Místecký, M. 3 ptits points de suspicion : Les ponctuations dangeureuses dans le poeme d´Iva Frühlingová. In: Studentská vědecká konference KRO FF OU. . 2012.
Místecký, M. Laurent Boutonnat: Greta; Chloé: Příspěvek do soutěže Den s překladem. 2011.
Místecký, M. Virginia Woolfová: Roky: Příspěvek do soutěže Den s překladem. 2011.
Místecký, M. Edgar Allan Poe: Maska Červené smrti: Příspěvek do soutěže Den s překladem. 2010.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.



Nenalezen žádný záznam.



Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub