Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Michal Místecký


titul, jméno, příjmení:Mgr. Mgr. Bc. Michal Místecký, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 503, budova D
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1864
e-mail:Nenalezen žádný záznam.A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský?s Staged Trial Newspaper Reports
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Michal Místecký
Rok: 2021, KALB? STUDIJOS // STUDIES ABOUT LANGUAGES
článek v odborném periodiku

Calculating the victory chances: A stylometric insight into the 2018 Czech presidential election
Michal Místecký
Rok: 2021
stať ve sborníku

Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in Numbers: Sládkovič's Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Martin Navrátil, Gabriel Altmann
Rok: 2020, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
odborná kniha

In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry
Michal Místecký, Radek Čech, Petr Plecháč
Rok: 2019, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
Michal Místecký, Jaroslav David, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques traitant la crise migratoire
Michal Místecký
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Activity in Czech and Russian Nineteenth-century Sonnets: A Contrastive Study
Michal Místecký, Sergey Andreev
Rok: 2018, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Sonnets: Quantitative Inquiries
Michal Místecký, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Rok: 2018, RAM-Verlag
odborná kniha

Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
Jaroslav David, Michal MÍSTECKÝ
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Byzantský ikonoklasmus v obrazové koncepci Marie-José Mondzainové
Michal MÍSTECKÝ
Rok: 2013, Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ
článek v odborném periodiku

Aktivní v popisu: Poznámky ke stylu žákovských slohových prací
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2022, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Meryl Streepová a Emma Stone: přechylování příjmení v češtině prizmatem korpusového výzkumu
Jaroslav David, Michal Místecký
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mission, or no mission: factors behind knowledge of military language among Czech soldiers
Lucie Radková, Jarmila Mádrová, Michal Místecký
Rok: 2022, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Numeral Adventures of the Good Soldier: Karel Vaněk's Continuation of the Švejk Novels in the Perspective of Digit Statistics
Andrei Zenkov, Michal Místecký
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od patvaru k SuperStar: Frekvenční a kolokační analýza názvu Česko v korpusové publicistice z let 1990-2018
Veronika Drkošová, Michal Místecký
Rok: 2022, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Od Těšína Bezruč. Toponyma ve Slezských písní pohledem klíčových slov a kolokací
Kristýna Kovářová, Michal Místecký
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny chápání krajiny prizmatem korpusového výzkumu v letech 1990-2019
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Young Vladimír Vašek? - A Numeral Analysis Contribution to the Bezruč?Hrzánský Identity Issue
Andrei Zenkov, Michal Místecký
Rok: 2022, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Ztraceno v korpusu: K absenci armádních sociolektismů v české publicistice
Lucie Radková, Michal Místecký
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Mouth Full of Names: Anthroponymy-Based Text Concentration in the Czech Novels Featuring the Character of Švejk
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský?s Staged Trial Newspaper Reports
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Michal Místecký
Rok: 2021, KALB? STUDIJOS // STUDIES ABOUT LANGUAGES
článek v odborném periodiku

And the mouth speaks on: The role of personal names in three Švejk-featuring pieces of fiction
Michal Místecký, Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bratři v textu: Frekvenční a kolokační analýza toponyma Česko ve Slovenském národním korpusu
Michal Místecký, Veronika Drkošová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Calculating the victory chances: A stylometric insight into the 2018 Czech presidential election
Michal Místecký
Rok: 2021
stať ve sborníku

Literary ?higher dimensions? quantified: a stylometric study of nine stories
Michal Místecký, Tomi S. Melka
Rok: 2021, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Přepište dějiny české stylistiky: Registr je nový styl
Michal Místecký, Miroslav Kubát
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Souboj Géra a Ondry. Antroponyma ve Slezských písních pohledem klíčových slov a kolokací
Tereza Klemensová, Kristýna Kovářová, Michal Místecký
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sound on the water: Euphony of hydronyms from the sociological and quantitative viewpoints
Michal Místecký, Kristýna Kovářová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stylozpyt v grafech. Jak měřit úspěch v žákovských slohových pracích
Michal Místecký
Rok: 2021
ostatní

Štýlometrické kľúče nielen k slovenskej literatúre
Michal Místecký, Natália Kolenčíková
Rok: 2021
ostatní

Věda mnoha jmen: onomastické termíny v publicistice Českého národního korpusu
Jaroslav David, Tereza Klemensová, Michal Místecký
Rok: 2021, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Vypočítavý studentík. Slohovka v číslech a vzorcích
Michal Místecký
Rok: 2021
ostatní

Words of Warfare: Life of Mission Soldiers in the Perspective of Quantitative Linguistics
Lucie Radková, Michal Místecký
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Hviezdne oko, zemský hlas. Kolokačná analýza tematických slov v Maríne Andreja Sládkoviča
Michal Místecký, Natália Kolenčíková
Rok: 2020, Kultúra slova
článek v odborném periodiku

Jazyk a svět. Propoziční realismus Waltera Burleyho
Michal Místecký
Rok: 2020
redakční a jazykové úpravy

Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in Numbers: Sládkovič's Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Martin Navrátil, Gabriel Altmann
Rok: 2020, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
odborná kniha

On Stylometric Features of H. Beam Piper's Omnilingual
Michal Místecký, Tomi S. Melka
Rok: 2020, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Polysemy of Rhyme Words: A Case Study of Two Slovak Poems
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Gabriel Altmann
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

S našimi žáky počítáme. Možnosti stylometrie v hodnocení žákovských slohových prací
Michal Místecký
Rok: 2020
ostatní

School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers' Description Essays
Michal Místecký, Lucie Radková
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Alfred Lord Tennyson: Démétér a Persefóné (v Enně)
Michal Místecký
Rok: 2019
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Authorship Attribution in Medieval Texts: A Case Study of Pseudo-Peckham Manuscript
Michal Místecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Exkurs do podob české onomastiky: konference Variantnost v onymii a dialektech, konaná při příležitosti 85. narozenin profesora Rudolfa Šrámka
Michal Místecký
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fialky a pomlčky
Michal Místecký
Rok: 2019
ediční a redakční práce

In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry
Michal Místecký, Radek Čech, Petr Plecháč
Rok: 2019, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

K latině a k matice se musí dozrát
Michal Místecký
Rok: 2019
ostatní

Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
Michal Místecký, Jaroslav David, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Na kafe s Michalem Místeckým | Kvantitativní lingvistika
Michal Místecký
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Political colonization quantified: Urbanonymy landscape seen as a network of street-sign posts
Michal Místecký
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Quantifying the Quantitative Meter: On Rhythmic Types in the Dactylic Hexameter
Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann, Peter Zörnig, Michal Místecký
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Quantitative Insights into Syllabic Structures
Michal Místecký, Peter Zörnig, Kamil Stachowski, Anna Rácová, Yunhua Qu, Kuizi Ma, Mihaiela Lupea, Emmerich Kelih, Volker Gröller, Hanna Gnatchuk, Alfiya Galieva, Sergey Andreev, Gabriel Altmann ... další autoři
Rok: 2019, RAM-Verlag
odborná kniha

Tense and Person in English: Modelling Attempts
Gabriel Altmann, Michal Místecký
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

The Romantic Clash: Influence of Karel Sabina over Mácha's Cikáni from the Perspective of the Numerals Usage Statistics
Michal Místecký, Andrei V. Zenkov
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Urbanonymie českého pohraničí: kvantitativní průzkum honorifikačního motivu
Tereza Klemensová, Michal Místecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques traitant la crise migratoire
Michal Místecký
Rok: 2019, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Rok: 2019, Linguistica Brunensia
článek v odborném periodiku

Využití rankové frekvenční distribuce textu při výzkumu antroponym v literárních dílech
Michal Místecký
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Activity in Czech and Russian Nineteenth-century Sonnets: A Contrastive Study
Michal Místecký, Sergey Andreev
Rok: 2018, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Are Place Names Euphonic?
Michal Místecký, Kristýna Kovářová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Belza Chains in Machar's Letní sonety
Michal Místecký
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Belza-chain Analysis: Weighting Elements
Michal Místecký, Jiang Yang, Gabriel Altmann
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Calculating the Victory Chances: A Stylometric Insight into the 2018 Czech Presidential Election
Michal Místecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Counting Stylometric Properties of Sonnets: A Case Study of Machar's Letní sonety
Michal Místecký
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání
Michal Místecký
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Five Ways of Investigating Adnominals in Czech Sonnets of the 19th and 20th Centuries
Michal Místecký
Rok: 2018, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Helena, nebo Elena? - Alžběta, nebo Eliška?
Michal Místecký
Rok: 2018
ostatní

Kdo počítal s vítězstvím? - Prezidentská volba 2018 pohledem matematické lingvistiky
Michal Místecký
Rok: 2018
ostatní

Lesk a bída autobusových zastávek - aneb kde je Malá strana?
Michal Místecký
Rok: 2018
ostatní

Lumíři na Ostravsku
Michal Místecký
Rok: 2018
ostatní

Piotrowski Law in Sequences of Activity and Attributiveness: A Four-Language Survey
Michal Místecký, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Political Colonization Quantified: Urbanonymy Landscape Seen as a Network of Street-Sign Posts
Michal Místecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměnlivost křestních jmen: dívky versus chlapci
Michal Místecký
Rok: 2018
ostatní

Quantifying the Importance of Stylometric Indicators: A Principal Component Approach to Czech Sonnets
Michal Místecký, Petr Zörnig
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Sonnets: Quantitative Inquiries
Michal Místecký, Sergey Andreev, Gabriel Altmann
Rok: 2018, RAM-Verlag
odborná kniha

Vers la définition pragmatique de la collocation : méthodes statistiques exemplifiées sur les articles journalistiques traitant la crise migratoire
Michal Místecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vypočítavá věda. Role čísel v současném jazykovém výzkumu
Michal Místecký, Radek Čech
Rok: 2018
ostatní

Alliteration and Line Length. A Quantitative Inquiry into the Synergetic Relation
Michal Místecký
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kubát, Miroslav: Kvantitativní analýza žánrů [A Quantitative Analysis of Genres]
Michal Místecký
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Slova, náměty a děje. Kvantitativní cesty k textům skupiny Kryštof
Michal Místecký
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Temný hvozd na porubském pátém obvodě
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

V Závětří a V závětří: jak píšeme předložkové názvy
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

Věc Anna Bolavá: aktuálnost uměleckého pseudonymu
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

Versologie.cz: webové stránky Versologického týmu AV ČR
Michal Místecký
Rok: 2017
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Verše a křivky. Pokus o klasifikaci básní na základě jejich aktivity
Michal Místecký
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wolker lineární, Halas logaritmický. Případová studie sekvenční analýzy aktivity textu
Michal Místecký
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

WTC a Feťácké doupě: ironie neoficiální toponymie
Michal Místecký
Rok: 2017
ostatní

Hlásky, shluky, množiny. Otázka jednotky v kvantitativním výzkumu veršové eufonie
Michal Místecký
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Libozvučné počty: výzkum eufonie souhláskových shluků v poezii Evy Bachletové
Michal Místecký
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toponyma - ohrožené kulturní dědictví
Michal Místecký
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Toponymie moderního sídliště - na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
Jaroslav David, Michal MÍSTECKÝ
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Euphony and Alliteration. A Quantitative Quest for Efficiency in the English Medieval Verse
Michal Místecký
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Francis Ponge - v typografických houštinách
Michal Místecký
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Guta Saga. Dějiny lidu ostrova Gotland
Michal Místecký
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Živá toponymie pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
Michal Místecký
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vysoké a nízké v černošské feministické kritice
Michal Místecký, Vendula Karásková
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Byzantský ikonoklasmus v obrazové koncepci Marie-José Mondzainové
Michal MÍSTECKÝ
Rok: 2013, Časopis pro kulturní dějiny KUDĚJ
článek v odborném periodiku

La beauté pas forcément belle - Ostrava en tant qu´une ville ninfique
Michal Místecký
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

John Oldham: Pastorála ve stylu řeckého básníka Moscha, nářek nad smrtí hraběte z Rochestru
Michal Místecký
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Limojon de Saint-Didier: Dopis pravým žákům Herma obsahující šest hlavních klíčů k tajnému učení
Michal Místecký
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

3 ptits points de suspicion : Les ponctuations dangeureuses dans le poeme d´Iva Frühlingová
Michal Místecký
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laurent Boutonnat: Greta; Chloé
Michal Místecký
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Virginia Woolfová: Roky
Michal Místecký
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Edgar Allan Poe: Maska Červené smrti
Michal Místecký
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Gregořicová DenisaMájovský střet: díla Vítězslava Hálka a Jana Nerudy prizmatem kvantativnělingvistických analýzdiplomová 2022 
Vejmola KarelKvantitativní analýza písní muzikálů Daniela Landydiplomová 2022 
Místecká DenisaVnímání moderních jazyků v publicistice ČNK prizmatem kolokační analýzydiplomová 2021 
Syptáková LucieCesty Viléma Závady: Básníkovo dílo z kvantitativnělingvistického a didaktického hlediskadiplomová 2021 
Plačková AnetaKvantitativní analýza současných českých písňových textůdiplomová 2020 
Tvardková TerezaJaromír Nohavica prizmatem stylometrické analýzydiplomová 2019 
Sedláčková EliškaJá vidím barvy: stylometrická analýza textů Viktora Sheenabakalářská 2022 
Bařinková MarkétaMáj versus Kytice: kontrastivní kvantitativní studie Máchova a Erbenova stylubakalářská 2021 
Kovářová ŽanetaRadost zániku: básnické dílo Jiřího Karáska ze Lvovic z pohledu kvantitativní lingvistikybakalářská 2021 
Maléř MichalČísla v intelektuálním konstruktu: stylometrický rozbor románů Milana Kunderybakalářská 2021 
Pagáčová NikolKvantitativní analýza facebookových statusů spjatých s městem Karvinábakalářská 2021 
Urbišová VendulaSpočítat existenciální úzkost: prózy Franze Kafky prizmatem stylometrických metodbakalářská 2021 
Masopustová TerezaLatinismy v mluvě mladistvýchbakalářská 2020 
Menšíková HanaTypické i specifické slovní kolokace ve vybraných dílech české poeziebakalářská 2020 
Haderková MarkétaSrovnání dvou českých překladů Tří mužů ve člunu (o psu nemluvě) Jeroma Klapky Jeromabakalářská 2019 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub