OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Tereza Klemensová

Tereza Klemensová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tereza Klemensová
místnost, podlaží, budova: D 504, budova D
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1865
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Klemensová, T. Böhmisch Gasse, Schillerstrasse, Titova, Školní - One Street, Many Names. Urbanonymy in the Czech Borderlands during 20th century. Acta onomastica. 2019, 60(1), s. 45-62. ISSN 1211-4413.
Klemensová, T. Německá toponyma a poněmčování v zajetí nacionalismu 19. století. Naše řeč. 2018, roč. 101, č. 4, s. 218-227. ISSN 0027-8203.
Klemensová, T. Živá toponymie českého pohraničí (na příkladu několika obcí okresu Jeseník). In: Onomastyka - Neohumanistyka - Nauki Społeczne. Kraków: Polska akademia nauk - Instytut jezyka polskiego, 2018. s. 211-220. ISBN 978-83-64007-48-4.
Klemensová, T. Neslovanské prvky v jesenické toponymii. In: Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. Červený Kostelec, Praha: Pavel Mervart, 2017. s. 35-47. Russia Altera 28. ISBN 978-80-7465-279-0.
Klemensová, T. V Gruntě a Špicberk - toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka). Naše řeč. 2017, roč. 100, č. 5, s. 301-311. ISSN 0027-8203.

Všechny publikace

Klemensová, T. Böhmisch Gasse, Schillerstrasse, Titova, Školní - One Street, Many Names. Urbanonymy in the Czech Borderlands during 20th century. Acta onomastica. 2019, 60(1), s. 45-62. ISSN 1211-4413.
Klemensová, T. Lázně Jeseník, nebo Gräfenberg? Propria v jazykové krajině a jejich tematizace. In: Variantnost v onymii a dialektech. Brno. 2019.
Klemensová, T. PL, Katowice: Uniwersytet Śląski - Erasmus+. 2019.
David, J. a Klemensová, T. Still having a conflict potential? German and Hungarian toponyms in the Czech and Slovak national corpora texts. MISCELLANEA GEOGRAPHICA - REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT. 2019, 23(3), s. 1-5. ISSN 2084-6118.
Klemensová, T. Böhmisch Gasse, Schillerstrasse, Titova, Školní - One Street, Many Names. Urbanonymy in the Czech Borderlands during 20th century. In: The 2nd Ostrava Onomastic Meeting EVENT: Place Names as a Mirror of Political Developments in Modern European Society 1848-2018. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita. 2018.
Klemensová, T. Konstrukt staré češtiny v historické próze 19. a 20. století. In: XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV - Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici. 2018.
Klemensová, T. Names of Healing Springs as the Mirror of Czech-German Language Contacts. In: XXI. Międzynarodowa i ogólnopolska konferencja onomastyczna. Kazimierz Dolny: UMCS - IJP PAN. 2018.
Klemensová, T. Německá toponyma a poněmčování v zajetí nacionalismu 19. století. Naše řeč. 2018, roč. 101, č. 4, s. 218-227. ISSN 0027-8203.
David, J. a Klemensová, T. Still Having a Conflict Potential? German Place Names in Czechia, Hungarian Place Names in Slovakia. In: 17th International Conference of Historical Geographers. Varšava: University of Warsav - Institute of History, Polish Academy of Science. 2018.
Klemensová, T. SVK, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Erasmus +. 2018.
Klemensová, T. Výzkum jazykové krajiny a jeho význam pro toponomastiku (na příkladu českého pohraničí). Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela. 2018.
Klemensová, T. Živá toponymie českého pohraničí (na příkladu několika obcí okresu Jeseník). In: Onomastyka - Neohumanistyka - Nauki Społeczne. Kraków: Polska akademia nauk - Instytut jezyka polskiego, 2018. s. 211-220. ISBN 978-83-64007-48-4.
Klemensová, T. DEU, Leipzig: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa - program VIA: Toponymie českého pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka). 2017.
Klemensová, T. a Kovářová, K. Koncept jazykové krajiny a nového regionalismu ve výzkumu onymie: Toponyma a jazyková krajina: možnosti a perspektivy výzkumu. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 2017.
Klemensová, T. Němčina v jazykové krajině pohraničí (na příkladu toponymie a chrématonymie vybraných obcí Jesenicka). In: 100 Naší řeči. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. 2017.
David, J. a Klemensová, T. Německá toponymie českých zemí po roce 1989 - nostalgie, paměť, revitalizace. In: XX. slovenská onomastická konferencia: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2017.
Klemensová, T. Neslovanské prvky v jesenické toponymii. In: Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. Červený Kostelec, Praha: Pavel Mervart, 2017. s. 35-47. Russia Altera 28. ISBN 978-80-7465-279-0.
Klemensová, T. Nové přístupy k výzkumu toponymie: Toponyma a jazyková krajina (možnosti a perspektivy výzkumu). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, pobočka Bratislava. 2017.
Klemensová, T. SVK, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Erasmus+. 2017.
Klemensová, T. The bohemization of the German place names in the Czech borderlands after 1945. Lipsko: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. 2017.
Klemensová, T. V Gruntě a Špicberk - toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka). Naše řeč. 2017, roč. 100, č. 5, s. 301-311. ISSN 0027-8203.
Klemensová, T. Neslovanské prvky v jesenické toponymii. In: Konference mladých slavistů 2016: Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 2016.
Klemensová, T. Nestandardizovaná toponyma v českém pohraničí (na příkladu několika lokalit bývalého okresu Jeseník). In: XX. Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. 2016.
Klemensová, T. Poválečná bohemizace oikonym (na příkladu Jesenicka). In: 17. mezinárodní setkání mladých lingvistů: Jazyk a kultura, kultura a jazyk: Interkulturní komunikace. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2016.


AutorNázev práceTypRok
Folwarczná AnetaČeština vs. světové jazyky - analýza jazykové krajiny Těšínskabakalářská 2019 
Danielová TerezaNestandardizovaná toponymie v českém pohraničí po roce 1945 (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)bakalářská 2018 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub