Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Radek Čech


titul, jméno, příjmení:
prof. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
D 511, budova D
funkce:
obor činnosti:
kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1862
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2005
PdF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
1994 – 2001
FF UP Olomouc - studium oboru historie (Mgr.)
1992 – 1998
PdF UP Olomouc - studium oboru český jazyk a literatura - občanská výchova (Mgr.)
1988 – 1992
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
 

Zaměstnání, praxe

2012 – 2013
Katedra obecné lingvistiky FF UP Olomouc, odborný asistent
2005 – dosud
KČJ FF OU, odborný asistent
2000 – 2002
Sedmikráska, základní škola o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm - učitel českého jazyka, historie a občanské výchovy
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

International Quantitative Linguistics Association
Jazykovědné sdružení ČR
člen redakční rady Journal of Quantitative Linguistics
 

Základní výzkumné zaměření

kvantitativní lingvistika - textologie, syntax, komplexní sítě
obecná lingvistika - teoretické a metodologické aspekty lingvistiky
 Rok: 2024, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ján Mačutek, Michaela Koščová, Emmerich Kelih, Radek Čech
Rok: 2023, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Čech, Ján Mačutek, Miroslav Kubát, Michaela Koščová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Čech, Miroslav Kubát, Michaela Koščová, Ján Mačutek
Rok: 2022, Vadistat Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Čech, Petra Mutlová, Ján Mačutek, Pavel Kosek
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Rok: 2022, Walter de Gruyter
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, de Gruyter
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Ján Mačutek, Pavel Kosek
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Kubát, Šárka Netolická, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Pavel Kosek, Ján Mačutek, Michaela Nogolová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Kateřina Pelegrinová, Viktor Elšík, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2021
specializovaná veřejná databáze
 
Radek Čech, Pavel Kosek, Ján Mačutek, Michaela Nogolová
Rok: 2021, Clavibus unitis
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Pavel Kosek, Ján Mačutek, Michaela Nogolová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Čech, Pavel Kosek, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2021, ICL CAS
kapitola v odborné knize
 
Ján Mačutek, Radek Čech, Marine Courtin
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Radek Čech, Pavel Kosek, Ján Mačutek, Olga Navrátilová
Rok: 2020, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Martin Horák
Rok: 2020, Listy filologické
článek v odborném periodiku
 
Olga Navrátilová, Pavel Kosek, Radek Čech, Martin Horák
Rok: 2020, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Martin Horák
Rok: 2020, Listy filologické - Folia philologica
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Radek Čech, Pavel Kosek, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Rok: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Springer
kapitola v odborné knize
 
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Jiří Milička, Ján Mačutek, Michaela Koščová, Markéta Lopatková
Rok: 2018, Walter de Gruyter
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Rok: 2018, Slavia časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku
 
Pavel Kosek, Radek Čech
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Chromý, Radek Čech
Rok: 2017, Korpus - gramatika - axiologie
článek v odborném periodiku
 
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Studie z aplikované lingvistiky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Čech, Veronika Vincze, Gabriel Altmann
kapitola v odborné knize
 
Ioan-Iovitz Popescu, Tayebeh Mosavi Miangah, Hanna Gnatchuk,, Radek Čech, Alice Bodoc, Gabriel Altmann ... další autoři
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Michaela Koščová, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ján Mačutek, Michaela Koščová, Radek Čech
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Čech, Ján Mačutek, Haitao Liu
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Institute of Formal and Applied Linguistics
odborná kniha
 
Rok: 2016, Mathematical Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Lin Wang, Radek Čech
Rok: 2016, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martina Benešová, Radek Čech
Rok: 2015, de Gruyter
kapitola v odborné knize
 
Radek Čech, Ján Mačutek, Michaela Koščová
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský, Aleš Horák
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Radovan Garabík, Gabriel Altmann
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, de Gruyter
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Czech and Slovak Linguistic Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Radek Čech, Ludmila Uhlířová
Rok: 2014, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek, Ludmila Uhlířová
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Rok: 2014, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2014, QUAL QUANT
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha
 
Rok: 2014, PHYS LIFE REV
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Rok: 2013, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2013, Glottotheory
článek v odborném periodiku
 
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013,
kapitola v odborné knize
 
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013, University of Belgrade
kapitola v odborné knize
 
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2013, Czech and Slovak Linguistic Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Vladimír Matlach, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2013
software
 
Rok: 2013, Host
odborná kniha
 
Rok: 2013, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013, Dokořán
kapitola v odborné knize
 
Ioan-Iovitz Popescu, Sven Naumann, Emmerich Kelih, Andrij Rovenchak, Haruko Sanada, Anja Overbeck, Reginald Smith, Radek Čech, Panchanan Mohanty, Andrew Willson, Gabriel Altmann ... další autoři
Rok: 2013, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize
 
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Emmerich Kelih, Victor Levickij, Yuliya Matskulyak
Rok: 2011, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský
Rok: 2011, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
článek v odborném periodiku
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Petr Pajas, Ján Mačutek
Rok: 2010, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2010, Glottotheory
článek v odborném periodiku
 
Ioan-Iovitz Popescu, Ján Mačutek, Emmerich Kelih, Radek Čech, Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann ... další autoři
Rok: 2010, RAM-Verlag
odborná kniha
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Radek Čech, Petr Pajas
Rok: 2009, Glottotheory. International Journal of Theoretical Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2009, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Sapostavitelno ezikoznanie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Radek Čech, Radek Šimík
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Vilém Flusser, Radek Čech
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Radek Čech, Jaroslav Vala
Rok: 2002
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Pelegrinová Kateřina
Menzerathův-Altmannův zákon v češtině
disertační
2023
Benešová Barbora
Vliv Menzerathova-Altmannova zákona na délku jazykových jednotek
diplomová
2024
Guńková Markéta
Stylometrická analýza díla Michala Hvoreckého
diplomová
2023
Dunaeva Svetlana
Srovnávací analýza infinitivních konstrukcí v češtině a ruštině
diplomová
2022
Nogolová Michaela
Plná valence v češtině
diplomová
2022
Teglová Kateřina
Vybrané stylometrické charakteristiky originálních a překladových textů
diplomová
2020
Bizoń Wojciech
Kvantitativní analýza novoročních projevů polských prezidentů
diplomová
2018
Místecký Michal
Komplexní analýza aktivity ve vybraných dílech české poezie 20. století
diplomová
2018
Pelegrinová Kateřina
Syntax z pohledu synergetické lingvistiky
diplomová
2018
Redererová Hana
Výuka češtiny jako cizího jazyka - specifika výuky čínsky hovořících studentů
diplomová
2018
Strakošová Markéta
Analýza tzv. deskriptivity textu v díle Josefa Škvoreckého
diplomová
2016
Blokešová Zuzana
Mluva žen a mužů - existují rozdíly?
diplomová
2012
Bruková Kateřina
Praktická cvičebnice skladby ČJ pro interaktivní tabuli
diplomová
2011
Klváčková Barbora
Slovosled parataktických konektorů
diplomová
2011
Adámková Lucie
Bohuslav Havránek - osudy českého poválečného strukturalismu
diplomová
2009
Esterková Yvona
Historie polemik o spisovné češtině
diplomová
2009
Chatrná Kateřina
Funkce výrazu "se" v současné češtině (korpusová analýza)
bakalářská
Nogolová Michaela
Vliv volby textových jednotek na kvantitativní analýzu žánrů
bakalářská
2020
Krečmerová Lucie
Distrubuce větných členů v odlišných typech textů
bakalářská
2019
Sliwková Kateřina
Slovní bohatství textů bakalářských a diplomových prací
bakalářská
2019
Baranová Kateřina
Křesťan, muslim, žid, buddhista v české publicistice. Kolokační korpusová analýza.
bakalářská
2018
Chaleplis Vasilios
Eufonie v poezii V. Hraběte: Kvantitativní analýza
bakalářská
2016
Místecký Michal
Souhláskové shluky jako eufonický prostředek
bakalářská
2016
Kočanová Nikola
Dyslálie u žáků 1. třídy základních škol
bakalářská
2015
Pelegrinová Kateřina
Pravovalenční charakteristiky finitních a infinitivních tvarů sloves
bakalářská
2015
Samsely Veronika
Slovosledná pozice přívlastku a jeho délka v jednoduché větě
bakalářská
2015
Tauferová Kateřina
Výslovnost hláskových spojení u středoškolských studentů z Liberce a z Ostravy
bakalářská
2015
Kachtíková Jana
Zvuková stránka jazykových projevů zastupitelů města Vsetína
bakalářská
2014Hlavní řešitel
prof. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2020
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období
1/2017 - 12/2019
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období
1/2017 - 12/2017
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období
1/2008 - 12/2010
Poskytovatel
Postdoktorský projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub