Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Radek Čech


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 511, budova D
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1862
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.cechradek.cz

Vzdělání

2005PdF UP Olomouc – vědecká hodnost Ph.D.
1994 - 2001FF UP Olomouc - studium oboru historie (Mgr.)
1992 - 1998PdF UP Olomouc - studium oboru český jazyk a literatura – občanská výchova (Mgr.)
1988 - 1992Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Praxe

2005 - dosudKČJ FF OU, odborný asistent
2012 - 2013Katedra obecné lingvistiky FF UP Olomouc, odborný asistent
2000 - 2002Sedmikráska, základní škola o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm – učitel českého jazyka, historie a občanské výchovy

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR P406/11/0268 Historická sémantika - člen řešitelského týmu
  • EE2.3.20.0161 - Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a psychologie (2012-2015, MSM/EE) - člen řešitelského týmu
 • Granty neaktivní:
  • GP405/08/P157 - Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých vět (z hlediska emergentní gramatiky) - řešitel

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • International Quantitative Linguistics Association
 • Jazykovědné sdružení ČR
 • člen redakční rady Journal of Quantitative Linguistics

Posuzovatelská a recenzní činnost

 • Posudky pro Grantovou agenturu ČR a Grantovou agenturu Univerzity Karlovy
 • Recenze a hodnotitelské posudky pro odborné časopisy Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, EPL (Europhysics Letters), Poznań Studies in Contemporary Linguistics, Studie z aplikované lingvistiky, Journal of Quantitative Linguistics, Naše řeč, Chinese Science Bulletin, International Journal of Speech Language and the Law

Univerzitní aktivity

2009 - 2012Akademický senát FF OU – člen

Základní výzkumné zaměření

 • kvantitativní lingvistika – textologie, syntax, komplexní sítě
 • obecná lingvistika – teoretické a metodologické aspekty lingvistiky


The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.
Radek Čech, Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Xinying Chen, Jiří Milička
Rok: 2019, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Morphological Richness of Text
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2018, Springer
kapitola v odborné knize

Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi.
Radek Čech
Rok: 2017, Studie z aplikované lingvistiky
článek v odborném periodiku

Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2017
stať ve sborníku

On motifs and verb valency
Radek Čech, Veronika Vincze, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Walter de Gruyter GmbH
kapitola v odborné knize

Syntactic complex networks and their applications
Radek Čech, Ján Mačutek, Haitao Liu
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

On the relation between verb full valency and synonymy
Radek Čech, Ján Mačutek, Michaela Koščová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský, Aleš Horák
Rok: 2015, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011)
Radek Čech
Rok: 2014, QUAL QUANT
článek v odborném periodiku

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Analysis of the Lemma Mateřství (Motherhood)
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context specificity of a lemma A word embedding approach
Kateřina Pelegrinová, Miroslav Kubát, Radek Čech, Jan Hůla, Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis
Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Radek Čech, Xinying Chen, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Jiří Milička ... další autoři
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry
Michal Místecký, Radek Čech, Petr Plecháč
Rok: 2019, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Kontextová specifičnost lemmatu - diachronní analýza
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Kateřina Pelegrinová, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Length of non-projective sentences: A pilot study using a Czech UD treebank
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2019
stať ve sborníku

Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
Michal Místecký, Jaroslav David, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mateřství v českých publicistických textech
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motherhood in Czech Mass Media - Corpus Assisted Discourse Studies Approach
Zuzana Černá, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Motherhood Presentations in Czech Journalistic Texts. Corpus Analysis
Radek Čech, Zuzana Černá
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.
Radek Čech, Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Xinying Chen, Jiří Milička
Rok: 2019, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Universal Dependencies and Language Typologies
Xinying Chen, Radek Čech
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Wackernagel's Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech. Competition or Cooperation?
Radek Čech, Pavel Kosek, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Rok: 2019, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Context Specificity of Function and Content word
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Xinying Chen, Radek Čech ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis.
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Radek Čech, David Číž, Kateřina Pelegrinová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morphological Richness of Text
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2018, Springer
kapitola v odborné knize

On the Development of Old Czech (En)clitics
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová, Ján Mačutek
Rok: 2018, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Quantitative Analysis of Syntactic Dependency in Czech
Radek Čech, Jiří Milička, Ján Mačutek, Michaela Koščová, Markéta Lopatková
Rok: 2018, Walter de Gruyter
kapitola v odborné knize

SK, UK Bratislava, 17.04.-17.04.2018
Radek Čech
Rok: 2018
působení v zahraničí

Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce
Pavel Kosek, Radek Čech, Olga Navrátilová
Rok: 2018, Slavia časopis pro slovanskou filologii
článek v odborném periodiku

Stylové aspekty Bible svatováclavské - stylometrická analýza.
Pavel Kosek, Radek Čech
Rok: 2018
ostatní

The lexical context in a style analysis: A word embeddings approach
Miroslav Kubát, Jan Hůla, Xinying Chen, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2018, Corpus Linguistics and Linguistic Theory
článek v odborném periodiku

Vypočítavá věda. Role čísel v současném jazykovém výzkumu
Michal Místecký, Radek Čech
Rok: 2018
ostatní

A Development of Context Specificity of Lemma, Word Vectors Approach
Radek Čech, Jan HŮLA, Miroslav Kubát
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Radek Čech, Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Xinying Chen
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deskripce, explanace, reprezentativnost: Odpověď Františku Štíchovi
Jan Chromý, Radek Čech
Rok: 2017, Korpus - gramatika - axiologie
článek v odborném periodiku

Entropie
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi.
Radek Čech
Rok: 2017, Studie z aplikované lingvistiky
článek v odborném periodiku

Kvantitativní analýza žánrů
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure
Ján Mačutek, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2017
stať ve sborníku

Novoroční projevy českých a československých prezidentů z hlediska lexikální statistiky
Miroslav Kubát, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On motifs and verb valency
Radek Čech, Veronika Vincze, Gabriel Altmann
Rok: 2017, Walter de Gruyter GmbH
kapitola v odborné knize

On rank-frequency distributions in poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Tayebeh Mosavi Miangah, Hanna Gnatchuk,, Radek Čech, Alice Bodoc, Gabriel Altmann ... další autoři
Rok: 2017, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Shluková analýza
Michaela Koščová, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Slovní bohatství textu
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Tematická koncentrace textu
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
Radek Čech
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Tübingen, D, 19.11.-25.11. 2017
Radek Čech
Rok: 2017
působení v zahraničí

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lexical compactness across genres in works by Karel Čapek
Ján Mačutek, Michaela Koščová, Radek Čech
Rok: 2016
stať ve sborníku

Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Syntactic complex networks and their applications
Radek Čech, Ján Mačutek, Haitao Liu
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Tematická koncentrace textu v češtině
Radek Čech
Rok: 2016, Institute of Formal and Applied Linguistics
odborná kniha

Text length and the thematic concentration of text
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2016, Mathematical Linguistics
článek v odborném periodiku

The Impact of Code-switching on the Menzerath-Altmann Law
Lin Wang, Radek Čech
Rok: 2016, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Thematic Concentration and Vocabulary Richness
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Univerzita Komenského, Bratislava, SK, 25. 4. - 29. 4. 2016
Radek Čech
Rok: 2016
působení v zahraničí

Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině
Radek Čech, Miroslav Kubát, Ján Mačutek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Menzerath-Altmann law versus random model
Martina Benešová, Radek Čech
Rok: 2015, de Gruyter
kapitola v odborné knize

On the relation between verb full valency and synonymy
Radek Čech, Ján Mačutek, Michaela Koščová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský, Aleš Horák
Rok: 2015, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

Testing the thematic concentration of text
Radek Čech, Radovan Garabík, Gabriel Altmann
Rok: 2015, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Text length and the lambda frequency structure of the text
Radek Čech
Rok: 2015, de Gruyter
kapitola v odborné knize

The development of thematic concentration of text in Karel Čapek's travel books
Radek Čech
Rok: 2015, Czech and Slovak Linguistic Review
článek v odborném periodiku

Universität Wien, A, 28. 9. - 9. 10. 2015
Radek Čech
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Tübingen, D, 21.6.-25.6. 2015
Radek Čech
Rok: 2015
působení v zahraničí

Adverbials in Czech: Models for their frequency distribution
Radek Čech, Ludmila Uhlířová
Rok: 2014, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Announcement: Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Empirical Approaches to Text and Language Analysis
Gabriel Altmann, Radek Čech, Ján Mačutek, Ludmila Uhlířová
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha

Four reasons for a revision of the Transitivity Hypothesis
Radek Čech
Rok: 2014, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Jen popis s čísly? Perspektivy korpusové lingvistiky
Radek Čech
Rok: 2014, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Katowice, PL, 06.04.-09.04.2014,
Radek Čech
Rok: 2014
působení v zahraničí

Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011)
Radek Čech
Rok: 2014, QUAL QUANT
článek v odborném periodiku

Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

On the interpretation of complex network analysis of language: Comment on "Approaching human language with complex networks" by Jin Cong, Haitao Liu
Radek Čech
Rok: 2014, PHYS LIFE REV
článek v odborném periodiku

Polytechnic University of Catalonia, E, 19.1.-2.2.2014
Radek Čech
Rok: 2014
působení v zahraničí

QUITA. Quantitative Index Text Analyzer
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha

Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2013, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Descriptivity in Slovak lyrics
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2013, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Frequency and declensional morphology of Czech nouns
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013,
kapitola v odborné knize

Frequency and Declensional Morphology of Czech Nouns
Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2013, University of Belgrade
kapitola v odborné knize

Methods of analysis of a thematic concentration of the text
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2013, Czech and Slovak Linguistic Review
článek v odborném periodiku

National and Kapodistrian University of Athens, GR, 24. 2.-1.3. 2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

Polytechnic University of Catalonia, E, 5.1.-12.1.2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Vladimír Matlach, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2013
software

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Rok: 2013, Host
odborná kniha

Tematická koncentrace textu - některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky
Jana Davidová Glogarová, Radek Čech
Rok: 2013, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Universität Wien, A, 2. 5. - 28. 6. 2013
Radek Čech
Rok: 2013
působení v zahraničí

Valence versus plná valence - obecnělingvistická analýza
Radek Čech
Rok: 2013, Dokořán
kapitola v odborné knize

Word length: aspects and languages
Ioan-Iovitz Popescu, Sven Naumann, Emmerich Kelih, Andrij Rovenchak, Haruko Sanada, Anja Overbeck, Reginald Smith, Radek Čech, Panchanan Mohanty, Andrew Willson, Gabriel Altmann ... další autoři
Rok: 2013, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny.
Radek Čech
Rok: 2012, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Some geometric properties of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Some characterizations of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2012, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Euphony in Slovak lyric poetry
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Frequency structure of New Year's presidential speeches in Czech. The authorship analysis
Radek Čech, Emmerich Kelih, Victor Levickij, Yuliya Matskulyak
Rok: 2011, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

On stratification in poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Problems in Quantitative Linguistics 3
Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha

The Lambda-structure of Texts
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, RAM-Verlag
odborná kniha

The role of syntax in complex networks: local and global importance of verbs in a syntactic dependency network
Radek Čech, Ján Mačutek, Zdeněk Žabokrtský
Rok: 2011, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
článek v odborném periodiku

Vocabulary richness in Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Word length in Slovak poetry
Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann
Rok: 2011, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Full Valency. Verb Valency without Distinguishing Complements and Adjuncts
Radek Čech, Petr Pajas, Ján Mačutek
Rok: 2010, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

On the Quantitative Analysis of Verb Valency in Czech
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Proper Names as a High Transitivity Feature: Testing of the Transitivity Hypothesis
Radek Čech
Rok: 2010
stať ve sborníku

Structural conservatism and innovation in texts
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Rok: 2010, Glottotheory
článek v odborném periodiku

Vectors and Codes of Text
Ioan-Iovitz Popescu, Ján Mačutek, Emmerich Kelih, Radek Čech, Karl-Heinz Best, Gabriel Altmann ... další autoři
Rok: 2010, RAM-Verlag
odborná kniha

Ditransitive Verbs in Spoken and Written Czech (with regard to the Transitivity Hypothesis)
Radek Čech
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hypotéza tranzitivity v jazykovém vyučování
Radek Čech
Rok: 2009
stať ve sborníku

Obyvatelská jména v češtině - na základě Českého národního korpusu
Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pitfalls of the Transitivity Hypothesis: Transitivity in conversation and written language in Czech
Radek Čech, Petr Pajas
Rok: 2009, Glottotheory. International Journal of Theoretical Linguistics
článek v odborném periodiku

Testing of the Transitivity Hypothesis: Double Object Verbs and Aspect in Czech
Radek Čech
Rok: 2009
stať ve sborníku

Tranzitivní slovesa ve výuce aneb kudy ke gramatice
Radek Čech
Rok: 2009
stať ve sborníku

Word form and lemma syntactic dependency networks in Czech: a comparative study
Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2009, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Monod a Chomsky
Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pan Klaus a pan Úžasný
Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tranzitivita, negace, vid
Radek Čech
Rok: 2008
stať ve sborníku

Gramatika bez hvězdiček
Radek Čech
Rok: 2007
stať ve sborníku

Language System - Linguistics as an Empirical Science
Radek Čech
Rok: 2007, Sapostavitelno ezikoznanie
článek v odborném periodiku

Využití korpusu ORAL2006 ve výuce aneb s vulgarismy ke kritickému myšlení
Radek Čech
Rok: 2007
stať ve sborníku

Obecná lingvistika a didaktika českého jazyka
Radek Čech
Rok: 2006
stať ve sborníku

Distribuce plných a prázdných akuzativních resumptiv: korpusová analýza.
Radek Čech, Radek Šimík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Jazyk a skutečnost
Radek Čech, Vilém Flusser
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model?
Radek Čech
Rok: 2005, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Limity (nejen jazykovědného) strukturalismu
Radek Čech
Rok: 2005, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Teorie jazykového významu ve vztahu k výuce českého jazyka
Radek Čech
Rok: 2005
stať ve sborníku

Význam a kontext ve výuce českého jazyka na II. stupni základních škol
Radek Čech
Rok: 2005
stať ve sborníku

Jak se (ne)odrazila teorie jazykového významu ve vyučování ČJ
Radek Čech
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vliv jazykové stránky poezie na její recepci
Radek Čech, Jaroslav Vala
Rok: 2002
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ADECJAktuální dění v české jazykovědě
AZDBAutomatické zpracování jazyka a textu
AZJAAutomatické zpracování jazyka a textu
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CJPR1Jazykové praktikum 1
CJPR2Jazykové praktikum 2
COJDBČtení odborného textu v cizím jazyce
DECLIKapitoly z dějin lingvistiky
DLJDADějiny lingvistiky
FFJDAFonetika a fonologie
FFONLFonetika a fonologie
GKORPGramatika a korpus
GRCE1Normativní gramatika češtiny 1
GRCE4Normativní gramatika češtiny 4
JAZYZZáklady jazykovědy
KDLINKapitoly z dějin lingvistiky
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
NCJP1Český jazyk pro překladatele 1
OBJAZObecná jazykověda
PCJ1Český jazyk pro polonisty 1
PCJ4Český jazyk pro polonisty 4
PSATEPsaní odborného textu
PSJKUSpisovný jazyk a jazyková kultura
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
QATEAKvantitativní textové analýzy
QTEANKvantitativní textové analýzy
SPVYCSpisovná výslovnost češtiny
SYJDASyntax
SYNT1Syntax 1
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UCNKÚvod do práce s Českým národním korpusem
UJCESÚvod do studia českého jazyka
UKDBÚvod do korpusové lingvistiky
UKJAÚvod do korpusové lingvistiky
UKORPÚvod do korpusové lingvistiky
VAJDBValence a její význam v jazyk. systému
ZHHLZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZHJDBZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZPJDBZáklady praxe pro učitele českého jazyka
ZPUCZáklady praxe pro učitele českého jazyka
1COTCČtení odborného textu
1FONAFonetika a fonologie
1GR1CGramatika 1 (pravopis, fonet., ortoepie)
1GR3CGramatika 3 (morfosyntax 2)
1KOLAÚvod do korpusové lingvistiky
1PT1APsaní textů 1
1PT2APsaní textů 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1SYNASyntax
1SZ1SZZ - Český jazyk
2CINCČeština na internetu- korpus, vokabulář
2SJDBProjektový seminář 2
3AUZAAutomatické zpracování jazyka a textu
3DELADějiny lingvistiky
3EVLAEmpirický výzkum v lingvistice
3FONFNormativní gramatika češtiny 1
3KOLFÚvod do korpusové lingvistiky
3LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
3PT1FPsaní textů 1
3PT2FPsaní textů 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SYNFNormativní gramatika češtiny 3
3UKDAKapitoly z dějin lingvistiky
3ULAALingv. přístupy k analýze liter. textu
5MJVYMetodologie jazykovědného výzkumu
6KVJAKvantitativní jazykověda
7AUZBAutomatické zpracování jazyka a textu
7COTBČtení odborného textu v cizím jazyce
7KOLBÚvod do korpusové lingvistiky
7LALBLingv. přístupy k analýze liter. textu
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7PT1BPsaní textů 1
7PT2BPsaní textů 2
7VALBValence a její význam v jazyk. systému
7ZHHBZáklady hygieny hlasu a logopedie
7ZHHFZáklady hygieny hlasu
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9KLKvantitativní lingvistika
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
9SCNJStratifikace českého národního jazyka
9TSTradice a současnost ve výzkumu ml. jaz.
1SZ2SZZ - Česká literatura


AutorNázev práceTypRok
Teglová KateřinaVybrané stylometrické charakteristiky originálních a překladových textůdiplomová 2020 
Bizoń WojciechKvantitativní analýza novoročních projevů polských prezidentůdiplomová 2018 
Místecký MichalKomplexní analýza aktivity ve vybraných dílech české poezie 20. stoletídiplomová 2018 
Pelegrinová KateřinaSyntax z pohledu synergetické lingvistikydiplomová 2018 
Redererová HanaVýuka češtiny jako cizího jazyka - specifika výuky čínsky hovořících studentůdiplomová 2018 
Strakošová MarkétaAnalýza tzv. deskriptivity textu v díle Josefa Škvoreckéhodiplomová 2016 
Blokešová ZuzanaMluva žen a mužů - existují rozdíly?diplomová 2012 
Bruková KateřinaPraktická cvičebnice skladby ČJ pro interaktivní tabulidiplomová 2011 
Klváčková BarboraSlovosled parataktických konektorůdiplomová 2011 
Adámková LucieBohuslav Havránek - osudy českého poválečného strukturalismudiplomová 2009 
Esterková YvonaHistorie polemik o spisovné češtinědiplomová 2009 
Chatrná KateřinaFunkce výrazu "se" v současné češtině (korpusová analýza)bakalářská  
Nogolová MichaelaVliv volby textových jednotek na kvantitativní analýzu žánrůbakalářská 2020 
Krečmerová LucieDistrubuce větných členů v odlišných typech textůbakalářská 2019 
Sliwková KateřinaSlovní bohatství textů bakalářských a diplomových pracíbakalářská 2019 
Baranová KateřinaKřesťan, muslim, žid, buddhista v české publicistice. Kolokační korpusová analýza.bakalářská 2018 
Chaleplis VasiliosEufonie v poezii V. Hraběte: Kvantitativní analýzabakalářská 2016 
Místecký MichalSouhláskové shluky jako eufonický prostředekbakalářská 2016 
Kočanová NikolaDyslálie u žáků 1. třídy základních školbakalářská 2015 
Pelegrinová KateřinaPravovalenční charakteristiky finitních a infinitivních tvarů slovesbakalářská 2015 
Samsely VeronikaSlovosledná pozice přívlastku a jeho délka v jednoduché větěbakalářská 2015 
Tauferová KateřinaVýslovnost hláskových spojení u středoškolských studentů z Liberce a z Ostravybakalářská 2015 
Kachtíková JanaZvuková stránka jazykových projevů zastupitelů města Vsetínabakalářská 2014 


Vývoj českých pronominálních enklitik
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prohloubení spolupráce mezi katedrou českého jazyka, Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Institute für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien v oblasti kvantitativní lingvistiky
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých věd (z hlediska emergentní gramatiky)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub