OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Radek Čech

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 511, budova D
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1862
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.cechradek.cz

Vzdělání

2005PdF UP Olomouc – vědecká hodnost Ph.D.
1994 - 2001FF UP Olomouc - studium oboru historie (Mgr.)
1992 - 1998PdF UP Olomouc - studium oboru český jazyk a literatura – občanská výchova (Mgr.)
1988 - 1992Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Praxe

2005 - dosudKČJ FF OU, odborný asistent
2012 - 2013Katedra obecné lingvistiky FF UP Olomouc, odborný asistent
2000 - 2002Sedmikráska, základní škola o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm – učitel českého jazyka, historie a občanské výchovy

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR P406/11/0268 Historická sémantika - člen řešitelského týmu
  • EE2.3.20.0161 - Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a psychologie (2012-2015, MSM/EE) - člen řešitelského týmu
 • Granty neaktivní:
  • GP405/08/P157 - Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých vět (z hlediska emergentní gramatiky) - řešitel

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • International Quantitative Linguistics Association
 • Jazykovědné sdružení ČR
 • člen redakční rady Journal of Quantitative Linguistics

Posuzovatelská a recenzní činnost

 • Posudky pro Grantovou agenturu ČR a Grantovou agenturu Univerzity Karlovy
 • Recenze a hodnotitelské posudky pro odborné časopisy Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, EPL (Europhysics Letters), Poznań Studies in Contemporary Linguistics, Studie z aplikované lingvistiky, Journal of Quantitative Linguistics, Naše řeč, Chinese Science Bulletin, International Journal of Speech Language and the Law

Univerzitní aktivity

2009 - 2012Akademický senát FF OU – člen

Základní výzkumné zaměření

 • kvantitativní lingvistika – textologie, syntax, komplexní sítě
 • obecná lingvistika – teoretické a metodologické aspekty lingvistiky


Vybrané publikace

Chromý, J. a Čech, R. Deskripce, explanace, reprezentativnost: Odpověď Františku Štíchovi. Korpus - gramatika - axiologie. 2017, č. 15, s. 26-30. ISSN 1804-137X.
Altmann, G., Čech, R. a Mačutek, J. Entropie. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Mačutek, J., Čech, R. a Milička, J. Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure. In: Depling 2017: Proceedings of the Fourth International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2017) 2017-09-18 Pisa. Linköping: Linköping Electronic Conference Proceedings, 2017. s. 100-107. ISBN 978-91-7685-467-9.
Čech, R., Vincze, V. a Altmann, G. On motifs and verb valency. In: Motifs in Language and Text. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2017. s. 13-36. Quantitative Linguistics, 71. ISBN 978-3-11-047496-1.
Koščová, M., Čech, R. a Mačutek, J. Shluková analýza. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. a Kubát, M. Slovní bohatství textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. a Kubát, M. Tematická koncentrace textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.

Všechny publikace

Kosek, P., Čech, R., Navrátilová, O. a Mačutek, J. On the Development of Old Czech (En)clitics. Glottometrics. 2018, č. 40, s. 51-62. ISSN 1617-8351.
Čech, R. SK, UK Bratislava, 17.04.-17.04.2018. 2018.
Čech, R., HŮLA, J. a Kubát, M. A Development of Context Specificity of Lemma, Word Vectors Approach. In: VŘSR. Třeboň: Ostravská univerzita. 2017.
Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů. In: Jazykovědné sdružení. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Chromý, J. a Čech, R. Deskripce, explanace, reprezentativnost: Odpověď Františku Štíchovi. Korpus - gramatika - axiologie. 2017, č. 15, s. 26-30. ISSN 1804-137X.
Altmann, G., Čech, R. a Mačutek, J. Entropie. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi.. Studie z aplikované lingvistiky. 2017, č. 8, s. 103-110. ISSN 2336-6702.
Kvantitativní analýza žánrů. In: Genologický workshop. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Mačutek, J., Čech, R. a Milička, J. Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure. In: Depling 2017: Proceedings of the Fourth International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2017) 2017-09-18 Pisa. Linköping: Linköping Electronic Conference Proceedings, 2017. s. 100-107. ISBN 978-91-7685-467-9.
Novoroční projevy českých a československých prezidentů z hlediska lexikální statistiky. In: Konference 100 let Naší řeči. Praha: UJČ AV ČR. 2017.
Čech, R., Vincze, V. a Altmann, G. On motifs and verb valency. In: Motifs in Language and Text. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2017. s. 13-36. Quantitative Linguistics, 71. ISBN 978-3-11-047496-1.
Popescu, I., Miangah, T. M., Gnatchuk,, H., Čech, R., Bodoc, A. a Altmann, G. On rank-frequency distributions in poetry. Glottometrics. 2017, č. 38, s. 30-54. ISSN 1617-8351.
Koščová, M., Čech, R. a Mačutek, J. Shluková analýza. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. a Kubát, M. Slovní bohatství textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. a Kubát, M. Tematická koncentrace textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017. 2017.
Čech, R. University of Tübingen, D, 19.11.-25.11. 2017. 2017.
Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. In: QUALICO 2016. Trier: University of Trier. 2016.
Mačutek, J., Koščová, M. a Čech, R. Lexical compactness across genres in works by Karel Čapek. In: Proceedings of the JADT2016 International Conference on Statistical Analysis of Textual Data. 7-10 June 2016 .
Kubát, M. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. In: Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. Glottometrics. 2016, č. 35, s. 14-27. ISSN 1617-8351.
Čech, R., Mačutek, J. a Liu, H. Syntactic complex networks and their applications. In: Towards a Theoretical Framework for Analyzing Complex Linguistic Networks. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, 2016. s. 167-186. Understanding Complex Systems. ISBN 978-3-662-47238-5.
Čech, R. Tematická koncentrace textu v češtině. Praha: Institute of Formal and Applied Linguistics, 2016. Studies in Computational and Theoretical Linguisti. 236 s. ISBN 978-80-88132-00-4.
Čech, R. a Kubát, M. Text length and the thematic concentration of text. Mathematical Linguistics. 2016, roč. 1, s. 5-13. ISSN 2476-3004.
Wang, L. a Čech, R. The Impact of Code-switching on the Menzerath-Altmann Law. Glottometrics. 2016, s. 22-27. ISSN 1617-8351.
Kubát, M. a Čech, R. Thematic Concentration and Vocabulary Richness. In: E. Kelih, R. Knight, J. Mačutek, A. Wilson. Issues in Quantitative Linguistics 4. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2016. s. 150-159. Studies in Quantitative Linguistics 23. ISBN 978-3-942303-44-6.
Čech, R. Univerzita Komenského, Bratislava, SK, 25. 4. - 29. 4. 2016. 2016.
Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině. In: Korpusová lingvistika Praha 2016. Praha: Univerzita Karlova. 2016.
Benešová, M. a Čech, R. Menzerath-Altmann law versus random model. In: Sequences in Language and Text. Berlin/Boston: de Gruyter, 2015. s. 57-70. Quantitative linguistics 69. ISBN 978-3-11-036273-2.
Čech, R., Mačutek, J. a Koščová, M. On the relation between verb full valency and synonymy.
Čech, R., Mačutek, J., Žabokrtský, Z. a Horák, A. Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks. Digital Scholarship in the Humanities. 2015, s. 1-14. ISSN 2055-7671.
Čech, R., Garabík, R. a Altmann, G. Testing the thematic concentration of text. Journal of Quantitative Linguistics. 2015, roč. 22, č. 3, s. 215-232. ISSN 0929-6174.
Čech, R. Text length and the lambda frequency structure of the text. In: Sequences in Language and Text. Berlin/Boston: de Gruyter, 2015. s. 71-88. Quantitative linguistics 69. ISBN 978-3-11-036273-2.
Čech, R. The development of thematic concentration of text in Karel Čapek's travel books. Czech and Slovak Linguistic Review. 2015, roč. 5, č. 1, s. 9-21. ISSN 1805-1502.
Čech, R. Universität Wien, A, 28. 9. - 9. 10. 2015. 2015.
Čech, R. University of Tübingen, D, 21.6.-25.6. 2015. 2015.
Čech, R. a Uhlířová, L. Adverbials in Czech: Models for their frequency distribution. In: Empirical Approaches tot ext and Language Analysis. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. s. 45-59. Studies in Quantitative Linguistics. ISBN 978-3-942303-24-8.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. Announcement: Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). Glottometrics. 2014, č. 27, s. 91-92. ISSN 1617-8351.
Altmann, G., Čech, R., Mačutek, J. a Uhlířová, L. Empirical Approaches to Text and Language Analysis: dedicated to Lud?k Hřebíček on the occasion of his 80th birthday. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. 237 s. ISBN 978-3-942303-24-8.
Čech, R. Four reasons for a revision of the Transitivity Hypothesis. Glottometrics. 2014, roč. 14, č. 27, s. 1-9. ISSN 1617-8351.
Čech, R. Jen popis s čísly? Perspektivy korpusové lingvistiky. Naše řeč. 2014, roč. 97, s. 171-184. ISSN 0027-8203.
Čech, R. Katowice, PL, 06.04.-09.04.2014,. 2014.
Kubát, M. a Čech, R. Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1. 2014.
Čech, R. Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011). QUAL QUANT. 2014, roč. 48, č. 2, s. 899-910. ISSN 0033-5177.
Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Edice Qfwfq, 3. 135 s. ISBN 978-80-244-4044-6.
Čech, R. On the interpretation of complex network analysis of language: Comment on "Approaching human language with complex networks" by Jin Cong, Haitao Liu. PHYS LIFE REV. 2014, roč. 11, s. 624-625. ISSN 1571-0645.
Čech, R. Polytechnic University of Catalonia, E, 19.1.-2.2.2014. 2014.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. QUITA. Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. Studies in Quantitative Linguistics. 106 s. ISBN 978-3-942303-28-6.
Davidová Glogarová, J., David, J. a Čech, R. Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. Slovo a slovesnost. 2013, roč. 74, s. 41-54. ISSN 0037-7031.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Descriptivity in Slovak lyrics. Glottotheory. 2013, roč. 4, s. 92-104.
Mačutek, J. a Čech, R. Frequency and declensional morphology of Czech nouns. In: Methods and Applications of Quantitative Linguistics. s. 59-68.
Mačutek, J. a Čech, R. Frequency and Declensional Morphology of Czech Nouns. University of Belgrade, 2013. s. 59-68. ISBN 978-86-7466-465-0.
Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Methods of analysis of a thematic concentration of the text. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013, roč. 3, s. 4-21. ISSN 1805-1502.
Čech, R. National and Kapodistrian University of Athens, GR, 24. 2.-1.3. 2013. 2013.
Čech, R. Polytechnic University of Catalonia, E, 5.1.-12.1.2013. 2013.
Matlach, V., Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). 2013.
David, J., Čech, R., Radková, L., Davidová Glogarová, J. a Šústková, H. Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host, 2013. 324 s. ISBN 978-80-7294-999-1.
Davidová Glogarová, J. a Čech, R. Tematická koncentrace textu - některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky. Naše řeč. 2013, roč. 96, s. 234-245. ISSN 0027-8203.
Čech, R. Universität Wien, A, 2. 5. - 28. 6. 2013. 2013.
Čech, R. Valence versus plná valence - obecnělingvistická analýza. Praha: Dokořán, 2013. s. 120-130. ISBN 978-80-7363-544-2.
Popescu, I., Naumann, S., Kelih, E., Rovenchak, A., Sanada, H., Overbeck, A., Smith, R., Čech, R., Mohanty, P., Willson, A. a Altmann, G. Word length: aspects and languages: Word length: aspects and languages. In: Issues in Quantitative Linguistics 3. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2013. s. 224-281. Studies in Quantitative Linguistics 13. ISBN 978-3-942303-12-5.
Čech, R. Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny.. Slovo a slovesnost. 2012, roč. 73, s. 208-216.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Some geometric properties of Slovak poetry. Journal of Quantitative Linguistics. 2012, roč. 19, s. 121-131. ISSN 0929-6174.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Some characterizations of Slovak poetry. In: Synergetic Linguistics. Text and Language as Dynamic Systems. Wien: Praesens Verlag, 2012. s. 187-196. ISBN 978-3-7069-0700-2.
Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Euphony in Slovak lyric poetry. Glottometrics. 2011, roč. 11, č. 22, s. 5-16. ISSN 1617-8351.
Čech, R. Frequency structure of New Year's presidential speeches in Czech. The authorship analysis. In: Issues in Qantitative Linguistics 2. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011. s. 75-87. Studies in quantitative linguistics, 11. ISBN 978-3-942303-07-1.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. On stratification in poetry. Glottometrics. 2011, č. 21, s. 54-59. ISSN 1617-8351.
Čech, R. a Altmann, G. Problems in Quantitative Linguistics 3. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011. Studies in quantitative linguistics, 12. 268 s. ISBN 978-3-942303-08-8.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. The Lambda-structure of Texts. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011. Studies in quantitative linguistics, 10. 177 s. ISBN 978-3-942303-05-7.
Čech, R., Mačutek, J. a Žabokrtský, Z. The role of syntax in complex networks: local and global importance of verbs in a syntactic dependency network. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2011, č. 390, s. 3614-3623. ISSN 0378-4371.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Vocabulary richness in Slovak poetry. Glottometrics. 2011, roč. 11, č. 22, s. 62-72. ISSN 1617-8351.
Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Word length in Slovak poetry. Glottometrics. 2011, roč. 11, č. 22, s. 44-56. ISSN 1617-8351.
Čech, R., Pajas, P. a Mačutek, J. Full Valency. Verb Valency without Distinguishing Complements and Adjuncts. Journal of Quantitative Linguistics. 2010, roč. 17, č. 4, s. 291-302. ISSN 0929-6174.
Čech, R. a Mačutek, J. On the Quantitative Analysis of Verb Valency in Czech. In: Text and Language. Structures, Functions, Interrelations. Wien: Praesens Verlag, 2010. Praesens Verlag, 2010. s. 21-29. ISBN 978-3-7069-0625-8.
Čech, R. Proper Names as a High Transitivity Feature: Testing of the Transitivity Hypothesis. In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava: OU FF, 2010. OU FF, 2010. ISBN 978-80-7368-779-3.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Structural conservatism and innovation in texts. Glottotheory. 2010, roč. 3, č. 3/2, s. 43-64.
Popescu, I., Mačutek, J., Kelih, E., Čech, R., Best, K. a Altmann, G. Vectors and Codes of Text. 1. vyd. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2010. Studies in Quantitative Linguistics 8. 164 s. ISBN 978-3-942303-02-6.
Čech, R. Ditransitive Verbs in Spoken and Written Czech (with regard to the Transitivity Hypothesis). In: Fourth Annual Meeting of the Slavic Linguistic Society. Zadar. 2009.
Čech, R. Hypotéza tranzitivity v jazykovém vyučování. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. s. 36-41. ISBN 978-80-244-2240-4.
David, J. a Čech, R. Obyvatelská jména v češtině - na základě Českého národního korpusu.
Čech, R. a Pajas, P. Pitfalls of the Transitivity Hypothesis: Transitivity in conversation and written language in Czech. Glottotheory. International Journal of Theoretical Linguistics. 2009, roč. 2, č. 2, s. 41-49. ISSN 1337-7892.
Čech, R. Testing of the Transitivity Hypothesis: Double Object Verbs and Aspect in Czech. In: Czech in Formal Grammar. München: Lincom, 2009. Lincom, 2009. s. 29-38. ISBN 978-3-89586-282-3.
Čech, R. Tranzitivní slovesa ve výuce aneb kudy ke gramatice.
Čech, R. a Mačutek, J. Word form and lemma syntactic dependency networks in Czech: a comparative study. Glottometrics. 2009, č. 19, s. 85-98. ISSN 1617-8351.
Čech, R. Monod a Chomsky. In: Náhoda a nutnost. Jacques Monod v zrcadle naší doby. Praha: Pavel Mervart, 2008. Pavel Mervart, 2008. s. 291-303. ISBN 978-80-86818-66-5.
David, J. a Čech, R. Pan Klaus a pan Úžasný. In: Onomastika a škola 8. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. Gaudeamus, 2008. s. 179-185. ISBN 978-80-7041-167-4.
Čech, R. Tranzitivita, negace, vid. In: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Olomouc: FF UPOL, 2008. FF UPOL, 2008. s. 39-41. ISBN 978-80-244-1984-8.
Čech, R. Gramatika bez hvězdiček. In: Funkce - funkčnost - funkcionalismus. Olomouc: FF UP, 2007. FF UP, 2007. s. 14-18. ISBN 978-80-244-1767-7.
Čech, R. Language System - Linguistics as an Empirical Science. Sapostavitelno ezikoznanie. 2007, roč. 32, s. 42-49. ISSN 0204-8701.
Čech, R. Využití korpusu ORAL2006 ve výuce aneb s vulgarismy ke kritickému myšlení. In: In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: PdF UP, 2007. PdF UP, 2007. s. 13-18.
Čech, R. Obecná lingvistika a didaktika českého jazyka. In: Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladýchjazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003). Bratislava: JÚLS, 2006. JÚLS, 2006. s. 187-195.
Čech, R. a Šimík, R. Distribuce plných a prázdných akuzativních resumptiv: korpusová analýza.. In: Setkání bohemistů Cikháj 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Masarykova univerzita, 2005. s. 12-18.
Čech, R. Jazyk a skutečnost. 2005.
Čech, R. Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model?. Slovo a slovesnost. 2005, roč. 66, s. 176-179. ISSN 0037-7031.
Čech, R. Limity (nejen jazykovědného) strukturalismu. Slovo a slovesnost. 2005, roč. 66, s. 19-31. ISSN 0037-7031.
Čech, R. Teorie jazykového významu ve vztahu k výuce českého jazyka. In: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor . Olomouc: FF UP, 2005. FF UP, 2005. s. 38-42.
Čech, R. Význam a kontext ve výuce českého jazyka na II. stupni základních škol. In: Čeština - jazyk slovanský 2. Ostrava: PdF OU a FF OU, 2005. PdF OU a FF OU, 2005. s. 48-52. ISBN 80-7368-122-6.
Čech, R. Jak se (ne)odrazila teorie jazykového významu ve vyučování ČJ. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce ČJ. Olomouc: PdF UP, 2003. PdF UP, 2003. s. 20-21.
Čech, R. a Vala, J. Vliv jazykové stránky poezie na její recepci. In: Varia XII. Bratislava: JÚLS, 2002. JÚLS, 2002.


ZkratkaNázev předmětu
ADECJAktuální dění v české jazykovědě
AZDBAutomatické zpracování jazyka a textu
AZJAAutomatické zpracování jazyka a textu
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CJPR1Jazykové praktikum 1
CJPR2Jazykové praktikum 2
DECLIKapitoly z dějin lingvistiky
DLJDADějiny lingvistiky
FFJDAFonetika a fonologie
FFONLFonetika a fonologie
GKORPGramatika a korpus
GRCE1Normativní gramatika češtiny 1
GRCE4Normativní gramatika češtiny 4
JAZYZZáklady jazykovědy
KDLINKapitoly z dějin lingvistiky
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
NCJP1Český jazyk pro překladatele 1
OBJAZObecná jazykověda
PCJ1Český jazyk pro polonisty 1
PSATEPsaní odborného textu
PSJKUSpisovný jazyk a jazyková kultura
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
QATEAKvantitativní textové analýzy
QTEANKvantitativní textové analýzy
SJKUTSpisovný jazyk a jazyková kultura
SPVYCSpisovná výslovnost češtiny
SYJDASyntax
SYNT1Syntax 1
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UCNKÚvod do práce s Českým národním korpusem
UJCESÚvod do studia českého jazyka
UKDBÚvod do korpusové lingvistiky
UKJAÚvod do korpusové lingvistiky
UKORPÚvod do korpusové lingvistiky
VAJDBValence a její význam v jazyk. systému
ZHHLZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZHJDBZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZPJDBZáklady praxe pro učitele českého jazyka
ZPUCZáklady praxe pro učitele českého jazyka
1SJDBProjektový seminář 1
2SJDBProjektový seminář 2
9KLKvantitativní lingvistika
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
9SCNJStratifikace českého národního jazyka


AutorNázev práceTypRok
Bizoń WojciechKvantitativní analýza novoročních projevů polských prezidentůdiplomová  
Místecký MichalKomplexní analýza aktivity ve vybraných dílech české poezie 20. stoletídiplomová 2018 
Pelegrinová KateřinaSyntax z pohledu synergetické lingvistikydiplomová 2018 
Redererová HanaVýuka češtiny jako cizího jazyka - specifika výuky čínsky hovořících studentůdiplomová 2018 
Strakošová MarkétaAnalýza tzv. deskriptivity textu v díle Josefa Škvoreckéhodiplomová 2016 
Blokešová ZuzanaMluva žen a mužů - existují rozdíly?diplomová 2012 
Bruková KateřinaPraktická cvičebnice skladby ČJ pro interaktivní tabulidiplomová 2011 
Klváčková BarboraSlovosled parataktických konektorůdiplomová 2011 
Adámková LucieBohuslav Havránek - osudy českého poválečného strukturalismudiplomová 2009 
Esterková YvonaHistorie polemik o spisovné češtinědiplomová 2009 
Chatrná KateřinaFunkce výrazu "se" v současné češtině (korpusová analýza)bakalářská  
Baranová KateřinaKřesťan, muslim, žid, buddhista v české publicistice. Kolokační korpusová analýza.bakalářská 2018 
Chaleplis VasiliosEufonie v poezii V. Hraběte: Kvantitativní analýzabakalářská 2016 
Místecký MichalSouhláskové shluky jako eufonický prostředekbakalářská 2016 
Kočanová NikolaDyslálie u žáků 1. třídy základních školbakalářská 2015 
Košťálová KateřinaVýslovnost hláskových spojení u středoškolských studentů z Liberce a z Ostravybakalářská 2015 
Pelegrinová KateřinaPravovalenční charakteristiky finitních a infinitivních tvarů slovesbakalářská 2015 
Samsely VeronikaSlovosledná pozice přívlastku a jeho délka v jednoduché větěbakalářská 2015 
Kachtíková JanaZvuková stránka jazykových projevů zastupitelů města Vsetínabakalářská 2014 


Vývoj českých pronominálních enklitik
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prohloubení spolupráce mezi katedrou českého jazyka, Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Institute für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien v oblasti kvantitativní lingvistiky
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých věd (z hlediska emergentní gramatiky)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub