Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Miroslav Kubát


titul, jméno, příjmení:Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 511, budova D
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1862
e-mail:
osobní WWW stránka:http://miroslavkubat.webnode.cz/

Vzdělání

2015
FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
2010 – 2012
FF UP Olomouc, obor česká filologie (Mgr.)
2007 – 2010
FF UP Olomouc, obor česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (Bc.)
 

Zaměstnání, praxe

2015 – dosud
KČJ FF OU, odborný asistent
 

Odborné zaměření

Kvantitativní lingvistika: stylometrie, textologie
Obecná lingvistika
 


Communists spoke differently: An analysis of Czechoslovak and Czech annual presidential speeches
Miroslav Kubát, Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2021, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

The lexical context in a style analysis: A word embeddings approach
Miroslav Kubát, Jan Hůla, Xinying Chen, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2021, Corpus Linguistics and Linguistic Theory
článek v odborném periodiku

Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis
Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Radek Čech, Xinying Chen, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Jiří Milička ... další autoři
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.
Radek Čech, Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Xinying Chen, Jiří Milička
Rok: 2019, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Morphological Richness of Text
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2018, Springer
kapitola v odborné knize

Kvantitativní analýza žánrů
Miroslav Kubát
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016, Glottometrics
článek v odborném periodiku

QUITA. Quantitative Index Text Analyzer
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha

Vocabulary Richness Measure in Genres
Miroslav Kubát, Jiří Milička
Rok: 2013, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Attributivity and Subjectivity in Contemporary Written Czech
Miroslav Kubát, Radek Čech, Xinying Chen
Rok: 2021
stať ve sborníku

Attributivity and Syntactic Subjectivity in Contemporary Written Czech
Miroslav Kubát, Xinying Chen, Kateřina Pelegrinová, Radek Čech
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Communists spoke differently: An analysis of Czechoslovak and Czech annual presidential speeches
Miroslav Kubát, Ján Mačutek, Radek Čech
Rok: 2021, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

Martin of Cochem?s Golden Key of Heaven and its Czech Relatives: Quantitative Analysis of Baroque Prayers
Miroslav Kubát, Šárka Netolická, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku

Přepište dějiny české stylistiky: Registr je nový styl
Michal Místecký, Miroslav Kubát
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rural versus urban fiction in contemporary Chinese literature - Quantitative approach case study
Xinying Chen, Miroslav Kubát
Rok: 2021, Digital Scholarship in the Humanities
článek v odborném periodiku

The lexical context in a style analysis: A word embeddings approach
Miroslav Kubát, Jan Hůla, Xinying Chen, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2021, Corpus Linguistics and Linguistic Theory
článek v odborném periodiku

QUITA - Past. Present, and Future
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939-1945
Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Strukturní mozaika
Miroslav Kubát
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Context specificity of a lemma A word embedding approach
Kateřina Pelegrinová, Miroslav Kubát, Radek Čech, Jan Hůla, Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis
Miroslav Kubát
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis
Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Radek Čech, Xinying Chen, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Jiří Milička ... další autoři
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Do Czech Native and Non-native Speakers Differ in the Morphological Richness?
Miroslav Kubát, Zdeňka Suchá
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

European Summer School in Logic, Language and Information
Miroslav Kubát
Rok: 2019
působení v zahraničí

Kontextová specifičnost lemmatu - diachronní analýza
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Kateřina Pelegrinová, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lingvistické přístupy k analýze literárního textu
Michal Místecký, Jaroslav David, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

SeLe - Online Tool for Semantic Analysisof Czech Lemmas
Jan Hůla, Miroslav Kubát
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Semi-Supervised Classification of Scientific Papers With Graph Convolutional Networks and Topic Modeling
Jan HŮLA, David Mojžíšek, Miroslav Kubát
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.
Radek Čech, Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Xinying Chen, Jiří Milička
Rok: 2019, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Context Specificity of Function and Content word
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Xinying Chen, Radek Čech ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis.
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Radek Čech, David Číž, Kateřina Pelegrinová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morphological Richness of Text
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2018, Springer
kapitola v odborné knize

A Development of Context Specificity of Lemma, Word Vectors Approach
Radek Čech, Jan HŮLA, Miroslav Kubát
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Radek Čech, Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Xinying Chen
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Beijing Chinese Language and Culture College, China
Miroslav Kubát
Rok: 2017
působení v zahraničí

Kvantitativní analýza žánrů
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Novoroční projevy českých a československých prezidentů z hlediska lexikální statistiky
Miroslav Kubát, Radek Čech, Ján Mačutek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovní bohatství textu
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Tematická koncentrace textu
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
Miroslav Kubát
Rok: 2017
působení v zahraničí

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní analýza žánrů
Miroslav Kubát
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Silk Road International Symposium for Distinguished Young Scholars (SRIS) Xi'an Jiaotong University
Miroslav Kubát
Rok: 2016
působení v zahraničí

Stylometrický software QUITA
Miroslav Kubát
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Text length and the thematic concentration of text
Radek Čech, Miroslav Kubát
Rok: 2016, Mathematical Linguistics
článek v odborném periodiku

Thematic Concentration and Vocabulary Richness
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2016, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Univerzita Komenského, Bratislava, 25. 4. 2016 - 29. 4. 2016
Miroslav Kubát
Rok: 2016
působení v zahraničí

Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině
Radek Čech, Miroslav Kubát, Ján Mačutek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní analýza textu
Miroslav Kubát
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní analýza žánrů
Miroslav Kubát
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní analýza žánrů
Miroslav Kubát
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Announcement: Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Kvantitativní analýza textu
Miroslav Kubát
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1
Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Moving Window TTR
Miroslav Kubát
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moving window type-token ratio and text length
Miroslav Kubát
Rok: 2014, RAM-Verlag
kapitola v odborné knize

Quantitative index text analyser (QUITA)
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

QUITA. Quantitative Index Text Analyzer
Miroslav Kubát, Vladimír Matlach, Radek Čech
Rok: 2014, RAM-Verlag
odborná kniha

Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka
Miroslav Kubát
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka
Miroslav Kubát
Rok: 2013
stať ve sborníku

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

National and Kapodistrian University of Athens
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

Quantitative Index Text Analyzer (QUITA)
Vladimír Matlach, Miroslav Kubát, Radek Čech
Rok: 2013
software

University of Trier
Miroslav Kubát
Rok: 2013
působení v zahraničí

Vocabulary Richness Measure in Genres
Miroslav Kubát, Jiří Milička
Rok: 2013, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
AZDBAutomatické zpracování jazyka a textu
AZJAAutomatické zpracování jazyka a textu
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CECITČeština pro cizince - práce s čs. texty
CECI1Čeština pro cizince 1
CECI2Čeština pro cizince 2
COJDBČtení odborného textu v cizím jazyce
ECJ1Český jazyk 1
ECJ2Český jazyk 2
EVJAEmpirický výzkum v lingvistice
FCJ1Český jazyk 1
FCJ2Český jazyk 2
JAZYZZáklady jazykovědy
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
MGJDBMediální gramotnost
PDJDBPrezentační dovednosti
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
RETORétorika
SLPUTTeorie slohových postupů a útvarů
STJDAStylistika a teorie textu
STYLIStylistika
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UEDBÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
UEJAÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
UJJDAÚvod do studia jazyka
VKJDBVyužití jazykových korpusů v praxi
0CECNČeština pro cizince - ml. neslovan. jaz.
0CECSČeština pro cizince - mluv. slovan. jaz.
0CECTČeština pro cizince - práce s čs. texty
0CEC1Čeština pro cizince 1
0CEC2Čeština pro cizince 2
1ETTAÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
1KO1CKonverzace 1
1KO3CKonverzace 3
1KO5CKonverzace 5
1PC1CPraktická cvičení 1
1PC5CPraktická cvičení 5
1PRSCPraktická stylistika
1PT1APsaní textů 1
1PT2APsaní textů 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1STLAStylistika a teorie textu
1UJACÚvod do studia českého jazyka
1USJAÚvod do studia jazyka
2CINCČeština na internetu- korpus, vokabulář
2CJAAČeský jazyk
2KO6CKonverzace 6
2PC6CPraktická cvičení 6
2PTECPráce s textem (editace, korektury)
2SJDBProjektový seminář 2
2UJAZÚvod do jazykovědy
3AUZAAutomatické zpracování jazyka a textu
3EVLAEmpirický výzkum v lingvistice
3LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3STLFStylistika a teorie textu
3ULAALingv. přístupy k analýze liter. textu
4PRCAPraktikum z českého jazyka
7AUZBAutomatické zpracování jazyka a textu
7CEC1Czech for Foreigners 1
7CEC2Czech for Foreigners 2
7ETTBÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
7ETTFÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
7EVLBEmpirický výzkum v lingvistice
7CHEBChina versus Europe
7LALBLingv. přístupy k analýze liter. textu
7MEGBMediální gramotnost
7PREBPrezentační dovednosti
7PREFPrezentační dovednosti
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7PT1BPsaní textů 1
7PT2BPsaní textů 2
7VKPBVyužití jazykových korpusů v praxi
8LALALingv. přístupy k analýze liter. textu


AutorNázev práceTypRok
Drkošová VeronikaKvantitativní analýza českých prezidentských projevů v letech 1993-2019diplomová 2022 
Song SijiaObraz Číny v Českém národním korpusu - frekvenční a kolokační analýzadiplomová 2022 
Lipowczan AlicjaProblematické jevy v písemném projevu polských studentů češtinydiplomová 2019 
Píštěk MiroslavBulvární versus seriózní tisk z hlediska lexikální statistikydiplomová 2018 
Rotreklová AnnaMluvená versus psaná čeština z hlediska lexikální statistikydiplomová 2018 
Waloszková NikolObsahová analýza kriminálních zpráv v České televizi a TV Primabakalářská  
Novotná KateřinaMediální obraz Grety Thunberg na vybraných zpravodajských webechbakalářská 2021 
Drkošová VeronikaKvantitativní analýza románů Karla Čapkabakalářská 2019 
Řehulková EliškaObsahová analýza twitterového účtu @PREZIDENTmluvcibakalářská 2019 
Zajícová DenisaKvantitativní analýza cestopisů Karla Čapkabakalářská 2018 
Kubečková LenkaKvantitativní analýza povídek Karla Čapkabakalářská 2017 


Kvantitativní syntaktická stylistika současné psané češtiny
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Kvantitativní analýza textů žákovského korpusu CzeSL-SGT
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sémantická analýza pomocí metod založených na neuronových sítích
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Analýza kontextové specifičnosti lemmatu pomocí neuronových sítí
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Implementace nových metod do výuky kvantitativně lingvistických předmětů na katedře českého jazyka Filozofické fakulty OU a zvýšení pedagogické a odborné kompetence pracovníků katedry na základě odborné konzultace na Department of Philosophy
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub