OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Miroslav Kubát

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 511, budova D
funkce:projektový specialista katedry
obor činnosti:obecná jazykověda, kvantitativní lingvistika, jazykové praktikum
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1862
e-mail:
osobní WWW stránka:http://miroslavkubat.webnode.cz/

Vzdělání

2015FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
2010–2012FF UP Olomouc, obor česká filologie (Mgr.)
2007–2010FF UP Olomouc, obor česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (Bc.)

Praxe

2015–dosudKČJ FF OU, odborný asistent

Základní výzkumné zaměření

  • Kvantitativní lingvistika: stylometrie, textologie
  • Obecná lingvistika


Všechny publikace

Čech, R., HŮLA, J. a Kubát, M. A Development of Context Specificity of Lemma, Word Vectors Approach. In: VŘSR. Třeboň: Ostravská univerzita. 2017.
Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů. In: Jazykovědné sdružení. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Beijing Chinese Language and Culture College, China. 2017.
Kvantitativní analýza žánrů. In: Genologický workshop. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Novoroční projevy českých a československých prezidentů z hlediska lexikální statistiky. In: Konference 100 let Naší řeči. Praha: UJČ AV ČR. 2017.
Čech, R. a Kubát, M. Slovní bohatství textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. a Kubát, M. Tematická koncentrace textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Kubát, M. University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017. 2017.
Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. In: QUALICO 2016. Trier: University of Trier. 2016.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 144 s. ISBN 978-80-7464-868-7.
Kubát, M. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. In: Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. Glottometrics. 2016, č. 35, s. 14-27. ISSN 1617-8351.
Kubát, M. Silk Road International Symposium for Distinguished Young Scholars (SRIS) Xi'an Jiaotong University. 2016.
Stylometrický software QUITA. In: Jazykovědné sdružení. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Čech, R. a Kubát, M. Text length and the thematic concentration of text. Mathematical Linguistics. 2016, roč. 1, s. 5-13. ISSN 2476-3004.
Kubát, M. a Čech, R. Thematic Concentration and Vocabulary Richness. In: E. Kelih, R. Knight, J. Mačutek, A. Wilson. Issues in Quantitative Linguistics 4. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2016. s. 150-159. Studies in Quantitative Linguistics 23. ISBN 978-3-942303-44-6.
Kubát, M. Univerzita Komenského, Bratislava, 25. 4. 2016 - 29. 4. 2016. 2016.
Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině. In: Korpusová lingvistika Praha 2016. Praha: Univerzita Karlova. 2016.
Kubát, M. Kvantitativní analýza textu. In: Jazykovědné sdružení. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2015.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. 2015.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. In: Seminář z kvantitativní lingvistiky. Bratislava: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského. 2015.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. Announcement: Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). Glottometrics. 2014, č. 27, s. 91-92. ISSN 1617-8351.
Kubát, M. Kvantitativní analýza textu. In: Současné přístupy ke komunikaci a jazyku. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014.
Kubát, M. a Čech, R. Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1. 2014.
Kubát, M. Moving Window TTR. In: Současné přístupy ke komunikaci a jazyku. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014.
Kubát, M. Moving window type-token ratio and text length. In: Empirical Approaches to Text and Language Analysis. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. s. 105-113. Studies in quantitative linguistics 17. ISBN 978-3-942303-24-8.
Kubát, M. a Matlach, V. Quantitative index text analyser (QUITA). In: QUALICO 2014. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. QUITA. Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. Studies in Quantitative Linguistics. 106 s. ISBN 978-3-942303-28-6.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka. In: Lingvistika Praha 2013. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. ISSN 1805-9988.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka. In: Lingvistika Praha 2013. Praha: Univerzita Karlova. 2013.
Kubát, M. National and Kapodistrian University of Athens. 2013.
Kubát, M. National and Kapodistrian University of Athens. 2013.
Matlach, V., Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). 2013.
Kubát, M. University of Trier. 2013.
Kubát, M. a Milička, J. Vocabulary Richness Measure in Genres. Journal of Quantitative Linguistics. 2013, roč. 20, s. 339-349. ISSN 0929-6174.


AutorNázev práceTypRok
Píštěk MiroslavBulvární versus seriózní tisk z hlediska lexikální statistikydiplomová 2018 
Rotreklová AnnaMluvená versus psaná čeština z hlediska lexikální statistikydiplomová 2018 
Zajícová DenisaKvantitativní analýza cestopisů Karla Čapkabakalářská 2018 
Kubečková LenkaKvantitativní analýza povídek Karla Čapkabakalářská 2017 


Analýza kontextové specifičnosti lemmatu pomocí neuronových sítí
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Implementace nových metod do výuky kvantitativně lingvistických předmětů na katedře českého jazyka Filozofické fakulty OU a zvýšení pedagogické a odborné kompetence pracovníků katedry na základě odborné konzultace na Department of Philosophy
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub