OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Lucie Radková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 503, budova D
funkce:garant přijímacího řízení
obor činnosti:současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1864
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 - 2012FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
2006FF OU Ostrava - akademický titul PhDr.
1995 - 1999FF OU Ostrava - studium oboru český jazyk - německý jazyk (Mgr.)
1991 - 1995Gymnázium Karviná

Praxe

2006 - dosudKČJ FF OU, odborná asistentka s vědeckou hodností
2005Obchodní akademie Karviná, učitelka německého jazyka
2001 - 2002Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě, Karviná, odborná asistentka pro výuku německého jazyka
1999 - 2002ZŠ Žižkova, Karviná, učitelka českého a německého jazyka

Výzkum a grantová činnost

  • Granty aktivní:
    • SGS/FF/2014 Lexikum drogově závislých II - hlavní řešitelka
  • Granty neaktivní:
    • SGS/FF/2013 Lexikum drogově závislých - hlavní řešitelka
    • GAČR P406/11/0268 Historická sémantika - členka řešitelského týmu

Základní výzkumné zaměření

  • Lexikologie a lexikografie (vězeňská mluva, mluva narkomanů)


Všechny publikace

Radková, L. Ráfek a cépézetka. Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů. Naše řeč. 2018, roč. 101, č. 1, s. 17-27.
Radková, L. Slang a argot ve školní praxi. Český jazyk a literatura. 2018, roč. 68, č. 3, s. 129-136. ISSN 0009-0786.
Radková, L. Beeinflussen das Alter und der Bildungsgrad von Angehörigen der Drogenszene ihr Bestreben, mitgeteilte Inhalte (nicht) geheimzuhalten?. Zeitschrift für Slawistik. 2016, roč. 61, s. 369-379. ISSN 2196-7016.
Radková, L. a Mazurová, G. Je policejní mluva tajnou řečí? Sonda do povědomí veřejnosti. Studia Slavica. 2016, roč. XX, s. 67-73. ISSN 1803-5663.
Radková, L. a Nováková, L. Absolvent střední školy ovládá práci s jazykovými příručkami. Skutečnost, nebo fikce?. Studia Slavica. 2015, roč. 19, s. 203-214. ISSN 1803-5663.
Radková, L. a RAUSOVÁ, J. Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí. Naše řeč. 2015, roč. 98, s. 11-20. ISSN 0027-8203.
Radková, L. Gaunersprache. Geheimsprache der gesellschaftlichen Unterschicht?. Göttingen: Georg-August-Universität Göttingen. 2015.
Radková, L. a RAUSOVÁ, J. Mluva uživatelů a výrobců drog. Ostravská univerzita: Ostravská univerzita, 2015. 110 s. ISBN 978-80-7464-707-9.
Radková, L. Gegenwärtiges Substandard-Tschechisch (am Beispiel der Umgangssprache Verurteilter und Drogenabhängiger). Universität Salzburg: Universität Salzburg, Fachbereich Slawistik. 2014.
Radková, L. Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech. In: junOST. Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas. Zürich: Pano Verlag, 2014. s. 336-344. Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas 21. ISBN 978-3-290-22029-7.
Radková, L. Lexikum drogově závislých. In: Lexikum drogově závislých. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2013.
David, J., Čech, R., Radková, L., Davidová Glogarová, J. a Šústková, H. Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host, 2013. 324 s. ISBN 978-80-7294-999-1.
Radková, L. Wortschätze der Kriminellen im Tschechischen und ihr historischer Wandel. Jena: Friedrich-Schiller-Universität Jena. 2013.
Radková, L. Jak se mluví za zdmi českých věznic. 1. vyd. Ostrava: FF OU v Ostravě, 2012. 166 s. ISBN 978-80-7464-109-1.
Radková, L. K některým výrazům užívaným v penitenciárním prostředí. Studia Slavica. 2012, roč. 16, s. 297-304. ISSN 1803-5663.
Radková, L. K současné mluvě odsouzených (základní teze disertační práce). In: Jazykovědné sdružení ČR, pobočka při Ostravské univerzitě. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2012.
Radková, L. Mluva odsouzených v kontextu české lexikografie. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 2012.
Radková, L. Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech. In: konference junOST. Basel: Universität Basel. 2012.
Radková, L. K současné mluvě odsouzených. 2011.
Bogoczová, I. a Radková, L. Stereotyp Polaka i Czecha na Zaolziu i jego konsekwencje socjolingwistyczne. In: Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. s. 137-147. ISBN 978-83-7395-447-2.
Radková, L. a Tomášek, M. II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Radková, L. Ortografie a práce s autentickým jazykovým materiálem. In: II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2010.
Tomášek, M. a Radková, L. I. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Radková, L. Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách. In: Studia Slavica XIII. Ostrava: FF OU v Ostravě, 2009. FF OU v Ostravě, 2009. s. 97-101. ISBN 978-80-7368-742-7.
Bogoczová, I. a Radková, L. Auto- a heterostereotyp Poláků na Těšínsku v ČR. Sonda do názorové orientace školní mládeže. Opava: Slezský ústav SZM v Opavě, 2008. Slezský ústav SZM v Opavě, 2008. s. 140-149. ISSN 0037-6833.
Bogoczová, I. a Radková, L. Jazykový deficit a jazyková kreativita. Příspěvek do výzkumu jazykové kompetence bilingvních a diglosních jedinců. In: Eurolitteraria&Eurolingua. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 219-226. ISBN 978-80-7372-292-0.
Radková, L. K současné mluvě vězňů. In: Sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008. PdF ZČU v Plzni: PdF ZČU v Plzni, 2008. PdF ZČU v Plzni, 2008. s. 55-58. ISBN 978-80-7043-764-3.
Radková, L. K využití autentického jazykového materiálu ve výuce českého jazyka. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 292-299. ISBN 978-80-244-1947-3.
Bogoczová, I. a Radková, L. Teoretické a praktické předpoklady saturace práv národnostních menšin na Těšínsku v ČR. In: Studia Slavica XII. Opole: Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. Uniwersytet Opolski - Ostravská univerzita, 2008. s. 183-196. ISSN 1214-3111.
Radková, L. a Bogoczová, I. Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků. In: K diferenciaci jazykových prostředků.... FF OU v Ostravě: FF OU v Ostravě, 2008. FF OU v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-637-6.
Radková, L. a Bogoczová, I. Zpráva o průzkumu respektování práv polské národnostní menšiny na Těšínsku v ČR. Kompetence úředníků. In: K diferenciaci jazykových prostředků.... FF OU v Ostravě: FF OU v Ostravě, 2008. FF OU v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-637-6.
Radková, L. K názvům vyučovacích předmětů užívaným mezi školní mládeží na českém Těšínsku. In: Studia Slavica XI. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. s. 195-202. ISBN 978-80-7368-381-8.
Radková, L. Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku. In: Język, literatura i kultura Czech. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA, INSTYTUT NEOFILOLOGII, RACIBÓRZ. 2007.
Radková, L. Několik poznámek k jazykové situaci na českém Těšínsku . In: Język, literatura i kultura Czech. s. v tisku-.
Radková, L. Aktuální příznaková slovní zásoba české a polské školní mládeže na Těšínsku v ČR (sociolingvistický výzkum). 2006.
DE, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 02.12.-05.12.2014.
DE, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 20.10.-23.10.2015.
SI, Univerza Ljubljana, 13.05.-19.05.2012.


AutorNázev práceTypRok
Rumíšková MarkétaMluva pracovníků Hasičského záchranného sboru České republiky (terénní výzkum)diplomová 2018 
Polášková MichaelaKomunikační a slohová výchova v učebnicích českého jazyka pro střední školydiplomová 2017 
Krmelínová MartinaSlovní zásoba žáků se specifickými poruchami učenídiplomová 2016 
Mirková DanielaLexikum užívané v současné kynologiidiplomová 2015 
Nováková LucieOrtografie v učebnicích českého jazyka pro střední školydiplomová 2015 
Šindlářová VeronikaLexikologie a lexikografie v učebnicích českého jazyka pro střední školydiplomová 2015 
Rausová JanaMluva drogově závislýchdiplomová 2014 
Hanzlíková VeronikaK současné myslivecké mluvěbakalářská 2017 
Janírková JanaLexikum užívané v lékařském prostředíbakalářská 2017 
Kaděrová LydieOrtografická úroveň webových stránek, tiskopisů a propagačních materiálů soukromých společnostíbakalářská 2017 
Schwanová AndreaLexikum příslušníků ozbrojených sil České republikybakalářská 2017 
Antončíková AnetaK současné mluvě policistůbakalářská 2015 
Koplová JaroslavaDodržování ortoepických pravidel v televizním sportovním zpravodajstvíbakalářská 2015 
Hanzlíková VeronikaK současné myslivecké mluvěbakalářská 2013 
Nováková LucieOrtografické znalosti školáků (teorie a praxe)bakalářská 2013 
Rausová JanaLexikum užívané v prostředí narkomanůbakalářská 2012 


Policejní mluva
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Lexikum drogově závislých II
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Lexikum drogově závislých
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub