Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Lucie Radková


titul, jméno, příjmení:
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
D 503, budova D
funkce:
garant přijímacího řízení
obor činnosti:
současný český jazyk - ortografie, lexikologie, didaktika
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1864
e-mail:

Vzdělání

2007 – 2012
FF UP Olomouc - vědecká hodnost Ph.D.
2006
FF OU Ostrava - akademický titul PhDr.
1995 – 1999
FF OU Ostrava - studium oboru český jazyk - německý jazyk (Mgr.)
1991 – 1995
Gymnázium Karviná
 

Zaměstnání, praxe

2006 – dosud
KČJ FF OU, odborná asistentka s vědeckou hodností
2005
Obchodní akademie Karviná, učitelka německého jazyka
2001 – 2002
Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě, Karviná, odborná asistentka pro výuku německého jazyka
1999 – 2002
ZŠ Žižkova, Karviná, učitelka českého a německého jazyka
 

Odborné zaměření

Lexikologie a lexikografie (vězeňská mluva, mluva narkomanů)
 


Rok: 2022, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Univerzita Mateja Bela
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2014, Pano Verlag
kapitola v odborné knize
 

Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2024, Glottotheory
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Michal Místecký, Alena Podhorná-Polická, Lucie Radková
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Západočeská univerzita v Plzni
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Bohemistyka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020, Glottometrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Univerzita Mateja Bela
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Naše řeč
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Pano Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Host
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, FF OU v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012, Studia Slavica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: , Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: , Welt der Slaven (v recenzním řízení)
článek v odborném periodiku
 
Rok:
působení v zahraničí
 
Rok:
působení v zahraničí
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Fojtíková Andrea
Rozvoj digitálních kompetencí v jazykové a slohové složce předmětu český jazyk
diplomová
2023
Mamaková Tereza
Rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka na střední škole.
diplomová
2023
Stiborská Žaneta
Slovní zásoba žáků s odlišným mateřským jazykem
diplomová
2023
Urbišová Vendula
Lexikum zaměstnanců České televize v Ostravě
diplomová
2023
Odstrčilová Jana
Sociolekt užívaný na anesteziologicko-resuscitačním oddělení
diplomová
2021
Mádrová Jarmila
Lexikum účastníků mezinárodních zahraničních operací a pozorovatelských misí (terénní výzkum)
diplomová
2020
Schmidt Gabriela
Mluva příslušníků Policie České republiky
diplomová
2019
Rumíšková Markéta
Mluva pracovníků Hasičského záchranného sboru České republiky (terénní výzkum)
diplomová
2018
Polášková Michaela
Komunikační a slohová výchova v učebnicích českého jazyka pro střední školy
diplomová
2017
Krmelínová Martina
Slovní zásoba žáků se specifickými poruchami učení
diplomová
2016
Mirková Daniela
Lexikum užívané v současné kynologii
diplomová
2015
Nováková Lucie
Ortografie v učebnicích českého jazyka pro střední školy
diplomová
2015
Šindlářová Veronika
Lexikologie a lexikografie v učebnicích českého jazyka pro střední školy
diplomová
2015
Rausová Jana
Mluva drogově závislých
diplomová
2014
Kolková Šárka
Mluva českých hokejistů
bakalářská
2024
Fojtíková Andrea
Lexikum pracovníků Horské služby ČR (terénní výzkum)
bakalářská
2020
Hanzlíková Veronika
K současné myslivecké mluvě
bakalářská
2017
Kaděrová Lydie
Ortografická úroveň webových stránek, tiskopisů a propagačních materiálů soukromých společností
bakalářská
2017
Odstrčilová Jana
Lexikum užívané v lékařském prostředí
bakalářská
2017
Schwanová Andrea
Lexikum příslušníků ozbrojených sil České republiky
bakalářská
2017
Antončíková Aneta
K současné mluvě policistů
bakalářská
2015
Koplová Jaroslava
Dodržování ortoepických pravidel v televizním sportovním zpravodajství
bakalářská
2015
Hanzlíková Veronika
K současné myslivecké mluvě
bakalářská
2013
Nováková Lucie
Ortografické znalosti školáků (teorie a praxe)
bakalářská
2013
Rausová Jana
Lexikum užívané v prostředí narkomanů
bakalářská
2012Hlavní řešitel
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období
1/2024 - 12/2024
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období
1/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2020
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Období
1/2013 - 12/2013
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub