Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka

Jana Davidová Glogarová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 526, budova DM
funkce:
obor činnosti:publicistický styl, zvl. politická publicistika ve 20. století - stylistická analýza, sociolingvistický kontext, kvantitativní lingvistické analýzy (tematická analýza textu, klíčová slova)
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1938
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Obraz ?ocelového srdce republiky? v publicistice druhé poloviny 20. století
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2020, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Srovnávací frekvenční analýza exilových projevů Klementa Gottwalda a Edvarda Beneše z let 1939-1945
Jana Davidová Glogarová, Miroslav Kubát
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Stará čeština v historické beletrii: reflexe jazykového konstruktu
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová, Tereza Klemensová
Rok: 2020, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Tematizace toponym v memoárových textech (na příkladu měst Hradec Králové a Písek)
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Thematization of Place Names in Opinion Journalism: Czech Exile Politicians' Radio Speeches between 1938 and 1945
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2018, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Proper Names Thematization - General Remarks on The Process
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thematization of Place Names in Czech Opinion Journalism
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thematization of Proper Names in Ideological Speeches
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vytváření kultu básníka Petra Bezruče prostřednictvím vlastních jmen
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Czech Travelogues about Soviet Russia and the Soviet Union - a Neglected Source for Historical Geography
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Hungarian Geographical Bulletin
článek v odborném periodiku

Obraz Sovětského svazu v českých cestopisech z let 1917-1968
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Obrazy z cest do země Sovětů
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2017, Host
odborná kniha

Onymickou stopou Petra Bezruče
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematizace jazyka v cestopisech ze země Sovětů v letech 1917-1970
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Zápas o Botostroj - literární dílo jako vlastnictví autora a jeho scenáristická a filmová adaptace
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2017, Studia Slavica
článek v odborném periodiku

Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku

Chrematonymy in Literary Texts - Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Most - bourání města jako obraz stavu společnosti v zrcadle analýzy publicistiky Rudého práva
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Thematization of Proper Names in Travel Literature (Travelogues of Visits to the USSR)
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech for Erasmus Students in Ostrava
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Křiky a pláče jako historický pramen
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Starý a nový Most - bourání města jako obraz stavu společnosti
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Druhý život spisovatelů v toponymii Moravskoslezského kraje - na příkladu urbanonymie Ostravy
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obrazy z cest do Sovětského svazu v letech 1948-1956
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Rok: 2014, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku

Ostravské pivovary v éře kapitalismu
Jana Davidová Glogarová, Radoslav DANĚK
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności"
Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David, Radek Čech
Rok: 2013, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Osobnost Ladislava Jehličky v kontextu české literatury 20. století
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

SK, UMB Banská Bystrica, 6.10. - 11. 10. 2013
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
Jaroslav David, Radek Čech, Lucie Radková, Jana Davidová Glogarová, Hana Šústková
Rok: 2013, Host
odborná kniha

Tematická koncentrace textu - některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky
Jana Davidová Glogarová, Radek Čech
Rok: 2013, Naše řeč
článek v odborném periodiku

Dvojí tvář Ladislava Jehličky kontrasty a rozpory v díle katolického publicisty
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Literární kapitalističtí zaprodanci"
Jana Davidová Glogarová
Rok: 2012, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice ve 30. letech 20. století
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2011, Verbum, vydavateľstvo KU
kapitola v odborné knize

Místo Ladislava Jehličky v české katolické publicistice 30. let 20. století
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Naléhavý křik Ladislava Jehličky
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Carissime, kde se touláte
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2010, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939)
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hlavní tendence katolické publicistiky v období druhé republiky (1938-1939)
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člověk Durych zbloudil...
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ
Rok: 2009, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

SK, FF UKF Nitra, 1. 4. - 5. 4. 2019
Jana Davidová Glogarová
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Sun LeyueObraz Číny v české cestopisné literatuře ve 20. stoletídiplomová 2020 
Brzoza Zuzanna MariaSrpen 1968 a jeho odraz v literatuřediplomová 2019 
Kon AlicjaÚnor 1948 - jeho odraz v publicistice a literatuřediplomová 2019 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub