Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky

Petr Kopecký

rektor


„Svoboda a demokracie bez vzdělání a kritického myšlení slábnou a hynou.“

Petr Kopecký

titul, jméno, příjmení:
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
R 308, budova R
DM 321, budova DM
funkce:
rektor
obor činnosti:
britská a americká studia, sociální a kulturní dějiny Velké Británie
telefon, mobil:
553 46 1895
553 46 1001
e-mail:

Vzdělání

1997 – 1999
Mgr. v oboru Učitelství anglického jazyka pro SŠ (FF Ostravské univerzity)
1994 – 1997
Bc. v oboru Učitelství anglického jazyka pro ZŠ (FF Ostravské univerzity)
1990 – 1994
Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm
 

Kvalifikace

2015
Habilitace docentem v oboru Dějiny anglické a americké literatury (FF Univerzity Palackého v Olomouci)
2006
Ph.D. v oboru Anglická a americká literatura (FF Univerzity Palackého v Olomouci)
 

Zaměstnání, praxe

1999 – dosud
FF Ostravské univerzity
 

Odborné zaměření

Angloamerická literatura
Literatura o přírodě, ekokritika
Recepce americké literatury
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2020 – dosud
člen Vědecké rady PdF Ostravské univerzity
2014 – dosud
člen Vědecké rady FF Ostravské univerzity
2014 – 2017
proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj FF Ostravské univerzity
2009 – 2012
předseda Akademického senátu FF Ostravské univerzity
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2019 – dosud
člen redakční rady Ostrava Journal of English Philology
2017 – dosud
hodnotitel (Národní akreditační úřad)
2017 – dosud
člen Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity (od 2020 místopředseda)
2014 – dosud
člen odborného verifikačního a hodnotícího panelu (při RVVI) pro  hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (společenské, humanitní a umělecké vědy)
2013 – dosud
člen širší redakční rady Lexington Books: Ecocritical Theory and Practice
2013 – dosud
člen John Steinbeck Society of America
2012 – dosud
Honorary Ambassador of the Fulbright Commission
2012 – dosud
člen Robinson Jeffers Association
2004
člen výběrové komise při Úřadu vlády ČR (v rámci projektu EU do škol)
2000 – dosud
člen České a slovenské asociace amerikanistů (CSAA)
 

Působení v zahraničí

15. 9. 2019 – 20. 9. 2019
Rachel Carson Center - LMU Mnichov. Výzkumný pobyt. Spolková republika Německo
10. 3. 2014 – 15. 3. 2014
John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universität Berlin. Výzkumný pobyt. Berlín, Spolková republika Německo
13. 6. 2011 – 17. 7. 2011
University ofBritish Columbia. Výzkumný pobyt (Faculty Research Program Award, International Council for Canadian Studies). Vancouver, Kanada
4. 8. 2010 – 15. 9. 2010
San José State University. Výzkumný pobyt (v rámci postdoktorského projektu GA ČR). San José, Spojené státy americké
30. 1. 2006 – 13. 2. 2006
Bloomsburg University. Přednáškový a výzkumný pobyt (Bloomsburg University Internal Grant). Bloomsburg, Spojené státy americké
7. 7. 2005 – 14. 7. 2005
Cambridge Seminar on Contemporary British Literature (grant Britské rady). Cambridge University, Cambridge, Velká Británie
2. 10. 2003 – 11. 7. 2004
San José State University. Výzkumný pobyt (Fulbright-Masarykovo stipendium). San José, Spojené státy americké
 

Oborové rady doktorských studijních programů

2020 – dosud
Anglická a americká literatura na FF Univerzity Palackého v Olomouci
2019 – dosud
Anglická filologie na FF Ostravské univerzity (předseda)
 


Rok: 2018, Brill / Rodopi
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, The White Horse Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, University of New Mexico Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Moravian Journal of Literature and Film
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Host a Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011, Comparative American Studes
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, The Sixties: A Journal of Politics, History and Culture
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Knižní klub
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 

Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022, Svět literatury
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022, Svět literatury
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku
 
Jan Beneš, Petr Kopecký, Petr Kolář
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2018, Brill / Rodopi
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2015, The White Horse Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, University of New Mexico Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Lambert Academic Publishing
odborná kniha
 
Rok: 2013, Moravian Journal of Literature and Film
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Host a Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012, Host a Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Comparative American Studes
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2010, The Sixties: A Journal of Politics, History and Culture
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Moravian Journal of Literature and Film
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Ars Aeterna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008, Knižní klub
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
.. A Kol., Petr Kopecký
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006, Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Trumpeter:Journal of Ecosophy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, LINK
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Steinbeck studies
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004, Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2002, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Nový prostor
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Literární noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Changizi Parisa
Visions of the End: Eco-Apocalypse in Twenty-First Century America
disertační
2024
Hegedüsová Karolína
Environmental Justice in a Work of Helena Maria Viramontes
diplomová
2023
Konečná Eliška
Analysis of chosen themes and motifs in Neil Gaiman's short stories
diplomová
2022
Dvorská Gabriela
Brexit and the Economy of the United Kingdom
diplomová
2021
Rohová Karla
Environmental Racism and Ecofeminism in African American Female Literature
diplomová
2021
Marszalek Vojtěch
Environmental policy of the United States of America
diplomová
2019
Némethová Iveta
Henry David Thoreau and Environmental Thought
diplomová
2018
Psurukas Mario
Multiculturalism in Canada and in the USA: A Comparison
diplomová
2018
Malíková Hana
Environmental Dimension in John Steinbeck's Writing
diplomová
2017
Młynek Daniel
Anti-Consumerism and Anti-Conformism in American Literature of the 1950s and 1960s
diplomová
2017
Kubná Eva
California as a Trend-Setter
diplomová
2016
Reháková Natálie
Environmental Movement in the USA: A Critical Analysis
diplomová
2016
Vala Jakub
The Image of California in Song Lyrics
diplomová
2016
Michaličková Alexandra
California: The Not So Golden State
diplomová
2015
Pětvaldská Dominika
Critique of consumerism and materialism in the works of John Steinbeck
diplomová
2015
Staňková Markéta
Frontier and the American Mind
diplomová
2015
Drdová Veronika
The boom of new religious movements in 1960s in America
diplomová
2014
Kučerová Barbora
California Dream, or Nightmare?
diplomová
2014
Macháčková Markéta
Inhumanism in the Work of Robinson Jeffers
diplomová
2013
Petrášová Irena
Punk movement in England and United States of America
diplomová
2013
Zapletal Vladimír
Republic of South Africa and apartheid
diplomová
2013
Kadlecová Zuzana
Orwell's Visions: Dystopia or Reality?
diplomová
2012
Slezák Tomáš
The Falklands War and Britain's Position on the International Scene
diplomová
2012
Kuluri Lucie
Babbitt vs. Bowling: (Non-)Conformism in the Work of Sinclair Lewis and George Orwell
diplomová
2011
Boucná Hana
From Brave New World to Island: Aldous Huxley's (Negative) Utopias
diplomová
2010
Miklíčková Alena
The Current Position of the Hispanic Community in the USA
diplomová
2010
Sosnovcová Zuzana
Welfare state: Margaret Thatcher vs. Ronald Reagan
diplomová
2010
Šívarová Jana
British Appeasement and Munich Betrayal from Two Perspectives
diplomová
2010
Hartošová Kateřina
Teaching Culture of English Speaking Countries at Grammar Schools
diplomová
2009
Kašparcová Karolina
Steinbeck's or Jeffers' Country? California as a Literary Topos
diplomová
2009
Rozsypalová Martina
Rachel Carson and Environmental Movement in the USA
diplomová
2009
Kačorová Jana
The History of Barnet
diplomová
2008
Čižmářová Jitka
The relationships between the 16th century England and Spain
diplomová
2007
Janíčková Kamila
LIFE UNDERGROUND: A HISTORY OF MINING INDUSTRY IN NORTHERN ENGLAND
diplomová
2007
Jiříčková Olga
Inspirace britskou literaturou českém hudebním romantismu 19. a počátku 20. století
diplomová
2006
Dejmková Hana
Orwell's "1984" and "Animal Farm" and Totalitarian Czechoslovakia
diplomová
2005
Šálková Lucie
History of Tea in the British Empire
diplomová
2005
Žáková Lenka
Walden Pond 150 Years Later
diplomová
2005
Březíková Pavla
British Society in the Works of Goerge Orwell
diplomová
2004
Kantorek Martin
Anarchopunk Movement and British Society
bakalářská
2024
Hota Jakub
Britpop and British Society in the 1990s
bakalářská
2023
Kukielka Jan
The Depiction of Dystopia in Comic Books
bakalářská
2022
Matušinec Václav
Chartism and Social Classes
bakalářská
2022
Niedobová Denisa
Troubles in Northern Ireland: Nationalist vs. Unionist Perspective
bakalářská
2021
Dvořáková Nikola
Appeasement in Great Britain
bakalářská
2020
Mizerová Dana
Autobiographical Elements in Selected Novels of George Orwell
bakalářská
2020
Petrová Magdaléna
Queen Victoria and the Position of Women
bakalářská
2020
Balabán Lukáš
Californian Dream in the Light of Measurable Economic Data
bakalářská
2019
Bervidová Pavla
British people's attitudes to immigrants in the 19th and 20th century.
bakalářská
2019
Hoffman Adam
Causes of Brexit
bakalářská
2019
Komínková Karolína
Causes, progress and effects of the two serious 20th century crises on the UK
bakalářská
2019
Morrisová Hana
Australia as a penal colony
bakalářská
2019
Rohová Karla
Ecofeminist Perspective on the Work of John Steinbeck
bakalářská
2019
Dluhá Petra
Racial Tensions in Britain after the Brexit Referendum
bakalářská
2018
Matýsková Jitka
Beer as part of British culture and society
bakalářská
2018
Short Petra
British Youth, Politics and the punk phenomenon in the  1970s
bakalářská
2018
Teglová Kateřina
Women in Tudor England
bakalářská
2018
Baláž Daniel
War lives of Czechoslovakian RAF pilots
bakalářská
2017
Mertová Anna
Cosy and Hard-Boiled Mystery Fiction: A Comparison
bakalářská
2017
Pětvaldská Lucie
Mexican Immigration in California
bakalářská
2017
Pončová Ester
Down and Out in Paris, London and L.A.
bakalářská
2017
Tobolová Veronika
Music and Youth Revolt in the UK
bakalářská
2017
Bilko Jakub
America: Cradle of Modern Environmental Movement
bakalářská
2016
Chlapková Klára
The Disunited Kingdom: Devolution in the UK
bakalářská
2016
Cmolová Vendula
California's Economic Recession: Causes and Consequences
bakalářská
2016
Kováčíková Markéta
Irish potato famine- British vs. Irish perspective
bakalářská
2016
Marszalek Vojtěch
Brexit and the Future of Britain
bakalářská
2016
Švejdová Marcela
Britain and the European Union
bakalářská
2016
Tetamenti Fabiána
Hispanization of the American Southwest
bakalářská
2016
Zemková Kateřina
Women's Franchise in Britain: Suffragette Movement
bakalářská
2016
Chudá Veronika
Hispanic Immigrants in the USA
bakalářská
2015
Šidík Petr
British Colonial Rule in Kenya
bakalářská
2015
Baronová Vendula
British Slave Trade
bakalářská
2014
Červenková Lenka
The Industrial Revolution and its impact on the family
bakalářská
2014
Dömény Olga
The Impact of the Enclosures in the UK (social, economic, environmental)
bakalářská
2014
Fialová Eliška
British Landscape Throughout the Ages
bakalářská
2014
Janáč Lukáš
The taming of the wild(erness) in the British Columbia and California in the second half of the 19th century.
bakalářská
2014
Nugentová Helena
Greening of the economy in the UK
bakalářská
2014
Volná Renáta
The Iron Lady: film and reality
bakalářská
2014
Drakselová Gabriela
Irish fight for independence in "Michael Collins"
bakalářská
2013
Kaše Martin
Munich Betrayal from the British Perspective
bakalářská
2013
Schvanová Vendula
Islam in Britain before and after 7/7
bakalářská
2013
Steinbauerová Martina
Child Labour in Britain During the Industrial Revolution
bakalářská
2013
Hradzká Martina
Children of the British Industrial Revolution
bakalářská
2012
Ivachnjuk Tereza
The Ecofeminist Vision of Mary Austin
bakalářská
2012
Gic Martin
British splendid isolation at the start of the 21st century
bakalářská
2011
Janusová Petra
Mel Gibson as Braveheart: reality or fiction?
bakalářská
2011
Kadlecová Barbora
California Through the Eyes of John Steinbeck
bakalářská
2011
Murcková Kateřina
John Muir and the Roots of Conservation Movement in America
bakalářská
2011
Pětvaldská Dominika
The Impact of the Modernization of Agriculture in the Britain of the 18th and 19th century
bakalářská
2011
Zelená Jitka
Immigrants in Britain: Mixed Blessing
bakalářská
2011
Balnerová Lenka
Earth is Our Mother: A Solution to the Global Crisis
bakalářská
2010
Daňková Ivana
Everyday Life in Elizabethan England
bakalářská
2010
Hajžmanová Karin
IRA and the Situation in Northern Ireland
bakalářská
2010
Jordová Zuzana
The Importance and Legacy of the Beatles
bakalářská
2010
Kačiková Barbora
Elizabeth I and Religion
bakalářská
2010
Kučová Marcela
Nelson Mandela and Apartheid: South Africa on the Way to Democracy
bakalářská
2010
Panajotidisová Alexandra
Oliver Cromwell: Idealist or/and Dictator?
bakalářská
2010
Petrášová Irena
Punk is not Dead in England: True of False?
bakalářská
2010
Slezák Tomáš
Northern Ireland from Two Perspectives
bakalářská
2010
Tobolová Veronika
The Czech Emigration to the United States
bakalářská
2010
Zapletal Vladimír
Cecil Rhodes: British Imperialism in Africa
bakalářská
2010
Hájková Denisa
The Disunited Kingdom: Devolution in the UK
bakalářská
2009
Kadlecová Zuzana
Iron Lady Revisited: Legacy of Margaret Thatcher
bakalářská
2009
Kučera Jan
Foreign Policy of the United States in Guatemala
bakalářská
2009
Mičunková Jitka
Overseas Voyages and Elizabethan England
bakalářská
2009
Musiolová Monika
The Position of Women in America in the 1950s
bakalářská
2009
Pechotová Zuzana
Economy in Victorian Britain
bakalářská
2009
Slezáková Dagmar
The American Society from the 1950s to the 1970s as Reflected in Music
bakalářská
2009
Staníková Martina
The Position of Women in 19th-century Britain
bakalářská
2009
Taussiková Jana
Reflection of Post-War American Society in the Play of Eugene O'Neill, Strange Interlude
bakalářská
2008
Klocková Lucie
Adam Smith and Robinson Crusoe: the Pioneers of Capitalism
bakalářská
2007
Olajošová Tereza
Tourism in the Wallachian Kingdom: The Unused Potential
bakalářská
2007
Kamba Linda
British and American Women in Politics
bakalářská
2006
Šišková Dagmar
Fahrenheit 9/11 Movie - Reality or Fiction?
bakalářská
2006
Krumpolcová Marcela
The present positioning of the Luhačovice spa, its significance for tourism industry
bakalářská
2005Hlavní řešitel
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období
9/2016 - 6/2017
Poskytovatel
Ostatní zahr. vzd. programy
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období
4/2016 - 11/2016
Poskytovatel
Filozofická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období
1/2010 - 12/2012
Poskytovatel
Postdoktorský projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub