OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky

Stanislav Kolář

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.
místnost, podlaží, budova: DM 320, budova DM
funkce:
obor činnosti:dějiny americké literatury, literární teorie, etnické literatury, americká studia, americká židovská literatura, americká alternativní kultura
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1896
e-mail:
osobní WWW stránka:http://ff.osu.cz/kaa/index.php?id=1552Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Kolář, S. Northwestern University, Evanston, USA. Summer Institute on the Holocaust and Jewish Civilization, 16. 6.-4.7.2017. 2017.
Kolář, S. The Holocaust Viewed by the Second and the Third Generation in American Literature (lecture), seminars on Tan and Kingston. 2017.
Kolář, S. Fictionalizing the Holocaust:: The 2nd and 3rd Generation Responses to the Genocide. In: European Association for American Studies Biennial Conference. Constanta: European Association for American Studies, Ovidius University, Constanta. 2016.
Kolář, S. "One Must Not Be a Greenhorn?": The Process of Assimilation in Abraham Cahan?s Fiction. In: Assimilation ? A Good or Bad Word?: Assimilation ? A Good or Bad Word?: proceedings of the 20th International Colloquium of American Studies: June 18-19, 2015, Palacký University Olomouc, Czech Republic 2015-06-18 Olomouc. Olomouc: Palacký University, 2016. s. 144-157. ISBN 978-80-244-4937-1.
Kolář, S. Traveling to Europe to (Re)Discover Jewish Identity. In: SILSE 2015 - 4rd International Conference of English and American Studies: Silesian Studies in English 2015. Proceedings of the 4rd International Conference of English and American Studies 2015 Opava. Opava: Silesian University in Opava, 2016. s. 140-150. ISBN 978-80-7510-204-1.
Kolář, S. University of Ghent, Belgie. Výzkum americké imigrantské literatury, 13.11.-19.11.2016. 2016.
Kolář, S. Ve štetlu se šlemilem (cyklus Schůzky s literaturou). Americká židovská próza [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2016.
Kolář, S. Portsmouth University, U.K., aktivní účast na konferenci. 10.7.-17.7.2013. Possessed by Postmemory: Thane Rosenbaum's Elijah Visible. In: Trauma and Memory: the Holocaust in Contemporary Culture. Portsmouth: University of Portsmouth. 2013.

Všechny publikace

Kolář, S. Magical Realism and Allegory in Joseph Skibell's A Blessing on the Moon. Brno Studies in English. 2017, roč. 43, č. 43, s. 95-110. ISSN 0524-6881.
Kolář, S. Northwestern University, Evanston, USA. Summer Institute on the Holocaust and Jewish Civilization, 16. 6.-4.7.2017. 2017.
Kolář, S. The Holocaust Viewed by the Second and the Third Generation in American Literature (lecture), seminars on Tan and Kingston. 2017.
Kolář, S. Fictionalizing the Holocaust:: The 2nd and 3rd Generation Responses to the Genocide. In: European Association for American Studies Biennial Conference. Constanta: European Association for American Studies, Ovidius University, Constanta. 2016.
Kolář, S. National University of Ireland . 20.8.-26.8.2016. Ordinary Stories in Extraordinary Times: Marcie Hershman's Tales of the Master Race. In: ESSE Conference. Galway: ESSE, National University of Ireland, Galway. 2016.
Kolář, S. "One Must Not Be a Greenhorn?": The Process of Assimilation in Abraham Cahan?s Fiction. In: Assimilation ? A Good or Bad Word?: Assimilation ? A Good or Bad Word?: proceedings of the 20th International Colloquium of American Studies: June 18-19, 2015, Palacký University Olomouc, Czech Republic 2015-06-18 Olomouc. Olomouc: Palacký University, 2016. s. 144-157. ISBN 978-80-244-4937-1.
Kolář, S. The Vanished World of Jews Melvin Jules Bukiet?s Stories of an Imaginary Childhood: Melvin Jules Bukiet's Stories of an Imaginary Childhood. In: From Theory to Practice 2015: Theory to Practice 2015: Proceedings of the Seventh International Conference on Anglophone Studies. September 3-4, 2015. Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic 2016-09-03 Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. s. 89-98. ISBN 978-80-7454-633-4.
Kolář, S. Traveling to Europe to (Re)Discover Jewish Identity. In: SILSE 2015 - 4rd International Conference of English and American Studies: Silesian Studies in English 2015. Proceedings of the 4rd International Conference of English and American Studies 2015 Opava. Opava: Silesian University in Opava, 2016. s. 140-150. ISBN 978-80-7510-204-1.
Kolář, S. University of Ghent, Belgie. Výzkum americké imigrantské literatury, 13.11.-19.11.2016. 2016.
Kolář, S. Ve štetlu se šlemilem (cyklus Schůzky s literaturou). Americká židovská próza [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2016.
Kolář, S. A Great Loss in the Field of American Studies. Ostrava Journal of English Philology. 2015, roč. 7, s. 86-87. ISSN 1803-8174.
Kolář, S. America as the Promised Land?: Representation of Immigration in Selected Works of American Literature [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Kolář, S. Eccles Centre for American Studies, London. 2015.
Kolář, S. John Fitzgerald Institute for North American Studies, Berlin. 2015.
Kolář, S. Magical Realism and Allegory in Joseph Skibell's A Blessing on the Moon. In: 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies: Creating, Shaping, Signifying. Brno: Masarykova univerzita. 2015.
Kolář, S. "One Must Not Be a Greenhorn:" The Process of Assimilation in Abraham Cahan's Fiction. In: 20th International Colloquium of American Studies: Assimilation in America: A Good or a Bad Word.. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc. 2015.
Kolář, S. Philip Roth and Czechoslovakia. Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture. 2015, roč. 25, s. 6-21. ISSN 0862-8424.
Kolář, S. The Machine in the Garden: An Encounter of Technology with Nature in Paule Marshall's and Jamaica Kincaid's Fiction. In: In the beginning was the word...and then...technology: 3rd ASSE International Conference on British and American Studies. Tirana: Albanian Society for the Study of English, Canadian Institute of Technology. 2015.
Kolář, S. The Spiritual Transformation of Jewish Women in the Fiction of Four Jewish American Women Writers. In: Growing Up a Woman. The Private/Public Divide in the Narratives of Female Development. 1. vyd. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015. s. 120-140. ISBN 978-1-4438-8111-1.
Kolář, S. The Vanished World of Jews: Melvin Jules Bukiet's Stories of an Imaginary Childhood. In: From Theory to Practice 2015. Seventh Annual International Conference on Anglophone Studies. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2015.
Kolář, S. Traveling to Europe to (Re)Discover Jewish Identity. In: Silesian Studies in English - SILSE 2015. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2015.
Kolář, S. Universidad de Jaén. 2015.
Kolář, S. Hlasy spoza mechice. 2014.
Kolář, S. Imaginative Investment in the Writings of the Post-Holocaust Generation. In: ?America: Justice, Conflict, War. European Association for American Studies Biennial Conference. Haag: EAAS, Universiteit Leiden. 2014.
Kolář, S. Lost in Exile: Isaac Bashevis Singer's Short Fiction Set in America. In: A View from Elsewhere: A View from Elsewhere: Proceedings of the International Conference, June 20-22, 2014, Palacký University Olomouc, Czech Republic 2014-06-20 Olomouc. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2014. s. 85-101. ISBN 978-80-244-4396-6.
Kolář, S. Lost in Exile: Isaac Bashevis Singer's Short Fiction Set in America. In: A View from Elsewhere. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc. 2014.
Kolář, S. The Holocaust and Fractured Families. In: ESSE Conference 2014. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ESSE. 2014.
Kolář, S. Universidad de Vigo, Španělsko výměnný pobyt, výzkum, 15.4.-2.5.2015. 2014.
Kolář, S. A Voice from the Past: The Legacy of Family History in Rebecca Goldstein?s Mazel. In: Proceedings of the Fourth International Conference on Anglophone Studies. September 5-6, 2012. Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. s. 235-243. ISBN 978-80-7454-276-3.
Kolář, S. In search of American Identity. 2013.
Kolář, S. Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus. Brno Studies in English. 2013, roč. 39, s. 227-241. ISSN 0524-6881.
Kolář, S. Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus. Brno Studies in English. 2013, roč. 39, s. 227-241. ISSN 0524-6881.
Kolář, S. Portsmouth University, U.K., aktivní účast na konferenci. 10.7.-17.7.2013. Possessed by Postmemory: Thane Rosenbaum's Elijah Visible. In: Trauma and Memory: the Holocaust in Contemporary Culture. Portsmouth: University of Portsmouth. 2013.
Kolář, S. Relocated from an Elevator to a Cattle Car: Intergenerational Transmission of Trauma in Thane Rosenbaum?s Elijah Visible. American and British Studies Annual. 2013, roč. 6, s. 20-36. ISSN 1803-6058.
Kolář, S. Representation of the Orthodox Jewish Community in A. Goodman's Kaaterskill Falls and R. Goldstein's Mazel. In: Silesian Studies in English 2012. Proceedings of the 3rd International Conference of English and American Studies. Opava: Silesian University in Opava, 2013. Silesian University in Opava, 2013. s. 191-210. ISBN 978-80-7248-887-2.
Kolář, S. Shaped by the Legacy of the Holocaust. The Second Generation Voices in American Fiction. In: Vyžádaná přednáška. Brno: Masarykova univerzita. 2013.
Kolář, S. Universitá Degli Studi di Salerno, přednáškový pobyt, 19.10.-27.10.2013. 2013.
Kolář, S. A Voice Coming from the Past: The Legacy of the Family History in R. Goldstein´s Mazel. In: From Theory to Practice. Fourth International Conference on Anglophone Studies.. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2012.
Kolář, S. Creativity as a Form of Revolt and Resistance: R. Goldstein's Mazel and L. Epstein's King of the Jews. In: Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II. Prešov: Prešovská univerzita. 2012.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Kolář, S. Feminist Aspects of Angela Carter´s Grotesque. 2012.
Kolář, S. "Inexplicable as an Earthquake:": The Disruptive Impact of the Holocaust on the Family in Schaeffer's Anya and Spiegelman's Maus. Ostrava Journal of English Philology. 2012, roč. 4, s. 83-93. ISSN 1803-8174.
Kolář, S. Intergenerational and Transgenerational Transmission of Trauma in Contemporary Jewish Fiction [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Kolář, S. Madness in American Fiction on the Holocaust. In: The Health of the Nation. European Association for American Studies Biennial Conference.. Izmir: European Association for American Studies. Ege University.. 2012.
Kolář, S. Relocated from an Elevator to a Cattle Car: Intergenerational Transmission of Trauma in Thane Rosenbaum's Elijah Visible. In: Location and Relocation in Literature and Culture Studies. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2012.
Kolář, S. Representation of the Orthodox Jewish Communities in A. Goodman's Kaaterskill Falls and R. Goldstein's Mazel. In: Silesian Studies in English - SILSE 2012. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2012.
Kolář, S. Spirituality in the Work of Gary Snyder. 2012.
Kolář, S. University of Ghent. 2012.
Kolář, S. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice. 2012.
Kolář, S. Brandeis University. 2011.
Kolář, S. Contemporary Jewish American Women Writers. In: HBI workshop. Waltham, Massachusetts: Brandeis University. 2011.
Kolář, S. Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus. In: Beyond Trauma: Narratives of (Im)possibility in Contemporary Literatures in English. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. 2011.
Kolář, S. Jewishness as Humanism in Bernard Malamud's Fiction. Ostrava Journal of English Philology. 2011, roč. 3, s. 171-173. ISSN 1803-8174.
Kolář, S. O americké literatuře jinak. In: Cyklus přednášek. Ostrava: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální. 2011.
Kolář, S. The Health of the Nation in the Shadow of Historical Trauma. In: International PhD Conference. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 2011.
Kolář, S. The Health of the Nation in the Shadow of Modern Historical Trauma: Art Spiegelman's In the Shadow of No Towers. Ostrava Journal of English Philology. 2011, roč. 3, s. 77-85. ISSN 1803-8174.
Kolář, S. American University, Washington, DC. 2010.
Kolář, S. American University, Washington, DC. 2010.
Kolář, S. Postavy imigrantek v dílech současných amerických etnických autorek. 2010.
Kolář, S. (Post)Colonial Search for Identity of the Caribbean American (Grand)Daughters. In: ?Diversification and Its Discontents: Dynamics of the Discipline. 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: CZASE, Masarykova univerzita. 2010.
Kolář, S. Reflections of Trauma in Selected Works of Postwar American and British Literature. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach, 2010. 130 s. ISBN 978-80-7097-849-8.
Kolář, S. Reflections of Trauma in Selected Works of Postwar American and British Literature. In: Reflections of Trauma in Selected Works of Postwar American and British Literature. Košice: Štátna vedecká knižnica Košice - InfoUSA. 2010.
Kolář, S. The (Post)Colonial Search for the Identity of Carribean American (Grand)Daughters. Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture. 2010, roč. 20, s. 99-114. ISSN 0862-8424.
Kolář, S. Vision of 1960s America from an American and (East)European Perspective. In: "Forever Young"? The Changing Images of America. European Association for American Studies Biennial Conference. Dublin: EAAS, Trinity College Dublin. 2010.
Kolář, S. Visions of 1960s America from an American and (East)European Intellectual Perspective. Ostrava Journal of English Philology. 2010, roč. 2, s. 87-95. ISSN 1803-8174.
Kolář, S. Voices of the Holocaust. In: Voices of Terezín. Washington, DC: American University, Washington, DC. 2010.
Kolář, S. Cesta kolem Austrálie za 80 dní. Jak poznat co nejvíce za co nejméně.. 2009.
Kolář, S. Cestovateĺky v tele, mysli a fantázii. Dve štúdie o afroamerickej ženskej literatúre. 2009.
Kolář, S. Ethnicity and Some Other Aspects of Henry Roth's Call It Sleep. Moravian Journal of Literature and Film.. 2009, roč. 1, č. 1, s. 67-80. ISSN 1803-7720.
Kolář, S. George Steiner a myšlenka Evropy. 2009.
Kolář, S. How to View Daffodils: Cultural Borders in Jamaica Kincaid's Lucy. In: Culture Language and Literature across Border Regions. Krosno, Polsko: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, 2009. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, 2009. s. 243-250. ISBN 978-89295-09-1.
Kolář, S. "Inexplicable as an Earthquake": The Disruptive Impact of the Holocaust on the Family in Schaeffer?s Anya and Spiegelman?s Maus. In: The Legacy of the Holocaust: Family and the Holocaust. Krakow: Jagellonská univerzita, Krakow. 2009.
Kolář, S. Ostrava Journal of English Philology. 2009.
Kolář, S. Universidad de Jaén, Jaén. 2009.
Kolář, S. Universidad de Jaén, Jaén. 2009.
Kolář, S. US Propaganda during World War II and the Cold War and American Response to the Holocaust. Ostrava Journal of English Philology. 2009, roč. 1, č. 1, s. 131-137. ISSN 1803-8174.
Kolář, S. Dara Horn - A New Voice in Contemporary Jewish American Fiction. American and British Annual. 2008, roč. 1, s. 41-50. ISSN 1803-6058.
Kolář, S. How to View Daffodils: Cultural Borders in Jamaica Kincaid's Lucy. In: Culture, Language and Literature Across Border Regions. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, SKASE. 2008.
Kolář, S. Pootevřené dveře k americkému literárnímu kánonu. Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře. 2008, roč. 24, č. 8, s. 60-61. ISSN 1211-9938.
Kolář, S. Salzburg Global Seminar. 2008.
Kolář, S. Tartu Ülikool / University of Tartu. 2008.
Kolář, S. Tartu Ülikool / University of Tartu. 2008.
Kolář, S. The Walls of Division in Alejandro Morales' Rag Doll Plagues. In: E pluribus unum or E pluribus plura. Biennial Conference of the European Association of American Studies. Oslo: University of Oslo. 2008.
Kolář, S. Peaceful Multiculturalism or Culture Wars?. 2007.
Kolář, S. The Literature of Urban America. 2007.
Kolář, S. The Lower East Side: Literary Topos of Jewish American Immigration Fiction. In: New York: Cradle of America's Cultural Plurality. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 63-78. ISBN 978-80-244-1843-8.
Kolář, S. The Tradition of Antiheroism in Jewish American Fiction. Univerzita Pécs. 2007.
Kolář, S. To Smash All Ghettos that Divide Us: The Short and Intermediate Fiction of Tillie Olsen.. In: Peaceful Multiculturalism or Culture Wars?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. Univerzita Pardubice, 2007. s. 58-65. ISBN 978-80-7395-017-0.
Kolář, S. Universitá degli studi di Salerno. 2007.
Kolář, S. Universitá degli studi di Salerno. 2007.
Kolář, S. Universitá degli studi di Salerno. 2007.
Kolář, S. Considering America from Inside and Out. A San José/Ostrava Dialogue Sharing Perspectives. 2006.
Kolář, S. Cynthia Ozick's Novella Rosa: The Story of the Holocaust Survivor's Trauma. In: Studia Anglica 2. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 113-122. ISBN 80-7368-165-X.
Kolář, S. a Kopecký, P. EAAS, University of Cyprus, Nicosia. Nicosia. 2006.
Kolář, S., Kopecký, P. a Vorel, O. George Steiner a Myšlenka Evropy. 2006.
Kolář, S., Kopecký, P. a Vorel, O. George Steiner a Myšlenka Evropy. 2006.
Kolář, S. Holocaust očima amerických židovských spisovatelů. In: Úvod do studia judaistiky. Sborník přednášek Judaica Olomucensiae. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 131-147. ISBN 80-244-1380-9.
Kolář, S. Leeds Metropolitan University. 2006.
Kolář, S. The Second World War and the Shaping of a Literary Consciousness in the Works of Bellow, Momaday and Okada. In: Considering America from Inside and Out: A San José/Ostrava Dialogue Sharing Perspectives. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 100-115. ISBN 80-7368-210-9.
Kolář, S. Time Shifts in Alejadro Morales' Rag Doll Plagues. In: Continuity and Change in Culture and Literature. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. Univerzita Pardubice, 2006. s. 73-80. ISBN 80-7194-908-6.
Kolář, S. Universita degli Studi di Salerno. 2006.
Kolář, S. US Propaganda during World War II and the Cold War and American Response to the Holocaust. In: EAAS Biennial Conference.Conformism, Non-Conformism and Anti-Conformism in the Culture of the United States. Nicosia, University of Cyprus, Cyprus: EAAS, University of Cyprus, Nicosia. 2006.
Kolář, S. Cisneros' House of Imagination and Reality. In: Studia Anglica I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 27-40. ISBN 80-7368-045-9.
Kolář, S. Faith against Skepticism, Emotionality against Rationalism: Bernard Malamud's 'Angel Levine' and 'The Silver Crown'. Cuadernos de Literatura Inglesa y Norteamericana. 2005, roč. 8, s. 27-37. ISSN 0328-9184.
Kolář, S. Leeds Metropolitan University. 2005.
Kolář, S. Memories as a Nightmare: E.L. Wallant's Pawnbroker. In: The proceedings of the conference organized on the occasion of the 80th anniversary of the opening of British and American Studies at the Faculty of Arts: Slovak Studies in English I 2004-10-22 Budmerice. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2005. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2005. s. 264-269. ISBN 80-89197-27-2.
Kolář, S. Alternativní pohled na americký film. Tvar. 2004, roč. 15, č. 10, s. 22-22. ISSN 0862-657X.
Kolář, S. Animal Imagery in Kosinski's The Painted Bird and Spiegelman's Mauss. In: The Seventh Conference of English, American and Canadian Studies: Theory and Practice in English Studies. Vol. 2 (Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies - Literature and Cultural Studies) 2002-09-10 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2004. Masarykova univerzita, 2004. s. 87-92. ISBN 80-210-3394-0.
Kolář, S. Leeds Metropolitan University. 2004.
Kolář, S. a Filip, P. Module 2A : Modern literature (Contemporary American and British Literature). 2004.
Kolář, S. a Holešová, A. Module 2C : Selected Chapters from American Studies. 2004.
Kolář, S. Seven Responses to the Holocaust in American Fiction. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Universum. 200 s. ISBN 80-7042-661-6.
Kolář, S. Univerzita v Salernu. 2004.
Kolář, S. Jistoty a proměny americké židovské prózy.. Host. 2003, roč. 19, s. 54-58. ISSN 1211-9938.
Kolář, S. Northwestern University, Holocaust Educational Foundation. 2003.
Kolář, S. O magické moci šály a síle imaginace. Host. 2003, roč. 19, s. 70-72. ISSN 1211-9938.
Kolář, S. Uniwersytet Opolski, Opole. 2003.
Kolář, S. Art Scene With Dr. Kolar. Art Scene With Dr. Kolar [Rozhlasová relace].. WVIA-FM, Pennsylvania, USA. 2002.
Kolář, S. Bloomsburg University of Pennsylvania. Bloomsburg. 2002.
Kolář, S. Čarovný svět z úsvitu. (recenze románu Momadaye, N. S.: Dům z úsvitu). Host. 2002, roč. 18, s. 9-11. ISSN 1211-9938.
Kolář, S. Five and Dime Cultural Center. Bloomsburg. 2002.
Kolář, S. Selinsgrove Public Library. Selinsgrove. 2002.
Kolář, S. Tíha stále nových počátků. (recenze románu Potoka, Ch.: Na počátku). Host. 2002, roč. 18, s. 9-11. ISSN 1211-9938.
Kolář, S. Amerika českýma očima. Host. 2001, s. 2-3. ISSN 1211-9938.
Kolář, S. Česko-anglický, anglicko-český slovník pro začátečníky a základní školy. 2001.
Kolář, S. Obyčejní lidé. Obyčejní lidé [Rozhlasová relace].. rozhlasová stanice Ostrava. 2001.
Kolář, S. The Centennial of Dreiser´s Sister Carrie. In: 6th Conference of Britis, American and Canadian Studies: 6th Conference of Britis, American and Canadian Studies 2000-08-28 Opava a Prešov. Prešov: Prešovská univerzita, 2001. Prešovská univerzita, 2001. s. 35-39. ISBN 80-8068-014-0.
Kolář, S. The Czech Reception of Sister Carrie. Dreiser Studies. 2001, roč. 32, s. 56-63. ISSN 0896-6362.
Kolář, S. Thurberův laskavý humor. Tvar. 2001, roč. 12, s. 22-23. ISSN 0862-657X.
Kolář, S. Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio. 2000.
Kolář, S. Být mostem mezi odlišnými kulturami ...(Rozhovor s americkou spisovatelkou Maxine Hong Kingstonovou). Host. 2000, roč. 16, s. 37-39. ISSN 1211-9938.
Kolář, S. Excese tvůrčí imaginace. Host. 2000, s. 5-6. ISSN 1211-9938.
Kolář, S. National American University, Rapid City, South Dakota. 2000.
Kolář, S. European British and American Studies at the Turn of Millennium. 1999.
Kolář, S. Functions of Recollections in Jewish American Literature. In: Literature and Ethnicity in the United States and the Caribbean: Narratives of Resistance: Literature and Ethnicity in the United States and the Caribbean 1997-11-19 Ciudad Real - Almagro, Španělsko. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999. s. 249-258. ISBN 84-89958-81-5.
Kolář, S. Macbeth in the Jewish Ghetto: Creativity against Destruction in Leslie Epstein´s King of the Jews. In: European British and American Studies at the Turn of Millennium: European British and American Studies at the Turn of Millennium 1999-09-24 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 39-47. ISBN 80-7042-542-3.
Kolář, S. Omlouvám se za předsudky (rozhovor s amer. spisovatelem Ishmaelem Reedem). Svoboda. 1999, č. 4, s. 9-9. ISSN sine.
Kolář, S. Světové literatury 20. století v kostce. 1999.
Kolář, S. Bariéry neporozumění. Tvar. 1998, roč. 9, s. 22-22. ISSN 0862-657X.
Kolář, S. British Aisles. Studies in English and Irish Drama and Theatre from Medieval through Modern Times. 1998.
Kolář, S. Evropské kořeny americké židovské literatury. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 109. 150 s. ISBN 80-7042-489-3.
Kolář, S. Liberté. Revue Společnost. 1998, č. 3, s. 25-25. ISSN sine.
Kolář, S. (Ne)vyslovitelná hrůza Holocaustu. Tvar. 1998, roč. 9, č. 3, s. 20-21. ISSN 0862-657X.
Kolář, S. Returns to Europe in Jewish-American Fiction. In: řada literární věda 3: Sborník prací FF OU . Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. Ostravská univerzita, 1998. s. 59-67. ISBN 80-7042-488-5.
Kolář, S. Zjevení. Revue Společnost. 1998, č. 3, s. 25-25. ISSN sine.
Kolář, S. Ostrava in Period Postcards. 1997.
Kolář, S. Příběh jako rituál. Tvar. 1997, roč. 7, s. 21-22. ISSN 0862-657X.
Kolář, S. Slezská univerzita, Katowice - Sosnowiec. 1997.
Kolář, S. Smíšené sňatky boří bariéry (prof. Elliott Barkan a problematika etnických menšin v USA). Svoboda. 1997, s. 2-2. ISSN sine.
Kolář, S. CANON OF AMERICAN LITERATURE - THE PROBLEM OF EXCLUSION OR INCLUSION. In: 1st CER Conference of the FIPLV: Selected Papers from the 1st CER Conference of the FIPLV 1996-05-23 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita,Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita,Filozofická fakulta, 1996. s. 63-70. ISBN 80-7042-465-6.
Kolář, S. Evropské kořeny americké židovské literatury. 1996.
Kolář, S. Letní institut americké literatury. Cizí jazyky. 1996, roč. 40, s. 173-174. ISSN 1210-1811.
Kolář, S. Poeta a novinář Jim Barnes bude přednášet na severu Moravy. Svoboda. 1996, s. 13-13. ISSN sine.
Kolář, S. Recollections of Europe in Jewish-American Fiction. In: Culture and Identity: Culture and Identity 1994-09-21 Cieszyn, Polsko. Katowice: Uniwersytetu Šlaskiego, 1996. Uniwersytetu Šlaskiego, 1996. s. 131-138. ISBN 80-7042-488-5.
Kolář, S. Židé mimo štetl v americké židovské próze. In: řada literární věda 2: Sborník prací FF OU . Ostrava: Sfinga, 1996. Sfinga, 1996. s. 37-53. ISBN 80-7042-432-X.
Kolář, S. (In)tolerance na univerzitách v USA. Moravskoslezský den. 1994, roč. 5, č. 7, s. 11-11. ISSN sine.
Kolář, S. Jeden z mužů ze Schindlerova seznamu. Moravskoslezský den. 1994, roč. 5, č. 4, s. 5-5. ISSN sine.
Kolář, S. Báseň je pláč našeho zdejšího bytí (amer. básník Galway Kinnell). Moravskoslezský den. 1993, roč. 4, č. 11, s. 21-21. ISSN sine.
Kolář, S. Kapky štěstí u fontány (reportáž o USA). Svoboda. 1993, č. 3, s. 12-12. ISSN sine.
Kolář, S. Korálky z New Orleansu (reportáž o USA). Svoboda. 1993, č. 1, s. 12-12. ISSN sine.
Kolář, S. Souvislosti dvou Styronových románů. In: řada literární věda 1: Sborník prací FF OU . Ostrava: Sfinga, 1993. Sfinga, 1993. s. 75-83. ISBN 80-7042-386-2.
Kolář, S. Ukažte mi St. Louis (reportáž o USA). Svoboda. 1993, s. 12-12. ISSN sine.
Kolář, S. Deset kadilaků u Amarilla (reportáž o USA). Svoboda. 1992, č. 11, s. 9-9. ISSN sine.
Kolář, S. Moloch zvaný L.A. (reportáž o USA). Svoboda. 1992, č. 5, s. 12-12. ISSN sine.
Kolář, S. Na indiánském území (reportáž o USA). Svoboda. 1992, č. 10, s. 12-12. ISSN sine.
Kolář, S. Náš tip (Hlava-22). Moravskoslezský den. 1992, roč. 3, č. 9, s. 6-6. ISSN sine.
Kolář, S. Ostrované zahledění do sebe. Moravskoslezský den. 1992, roč. 3, s. 9-9. ISSN sine.
Kolář, S. Podivný způsob léta. Moravskoslezský den. 1992, roč. 3, s. 9-9. ISSN sine.
Kolář, S. Pravých mužů zóna (reportáž o USA). Nová svoboda. 1992, s. 12-12. ISSN sine.
Kolář, S. Setkání s básníkem (o Edwardu Dornovi). Moravskoslezský den. 1992, roč. 3, s. 5-5. ISSN sine.
Kolář, S. Svody hazardních her (reportáž o USA). Nová Svoboda. 1992, s. 12-12. ISSN sine.
Kolář, S. Z pláže na hřbitov via Hollywood: Tady přeskočilo úplně všem (reportáž o USA). Nová svoboda. 1992, s. 12-12. ISSN sine.
Kolář, S. Kniha plná intrik. Tvar. 1991, roč. 2, s. 12-12. ISSN 0862-657X.


ZkratkaNázev předmětu
AL1Americká literatura 1
AL2Americká literatura 2
AMLT1Americká literatura 1
AMLT2Americká literatura 2
BALP1Dějiny americké literatury 1
BALP2Dějiny americké literatury 2
BAL1Americká literatura 1
BAL2Americká literatura 2
BKZAKulturní zeměpis USA
BKZUSKulturní zeměpis USA
CAL1Americká literatura 1
CAL2Americká literatura 2
CKZUSKulturní zeměpis USA
EDEUSDějiny USA
EREVBReálie Velké Británie a USA
FDEUSDějiny USA
FREUSReálie USA
MP450Zapojení do mezinár. výzkum. projektu A
MP900Zapojení do mezinár. výzkum. projektu B
NAAKAmerická alternativní kultura
NAAL1Afroamerická literatura 1
NAAL2Afroamerická literatura 2
NAFR1Afroamerická literatura 1
NAFR2Afroamerická literatura 2
NAMAKAmerická alternativní kultura
NAMETAmerické etnické literatury
NAZLAAmerická židovská literatura A
NAZLBAmerická židovská literatura B
NAZL1Americká židovská literatura 1
NAZL2Americká židovská literatura 2
NDSE1Diplomový seminář 1
NETNOAmerické etnické literatury
NKL2Vybrané kapitoly z literatury 2
NKPL2Vybrané kapitoly z literatury 2
NKPL3Vybrané kapitoly z literatury 3
NKULTKulturní aspekty překladu
NKVL2Vybrané kapitoly z literatury 2
NKVL3Vybrané kapitoly z literatury 3
NLIHLiteratura a holocaust
NLIHOLiteratura a holocaust
NRPARole přistěhovalectví v americkém životě
PHDRPhDr. vč. vyprac. a obhaj. rigor. práce
PUIMPČlánek v impaktovaném časopise
PUNCJČlánek nerecenzovaný v cizím jazyce
PUNERČlánek nerecenzovaný v češtině
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURECČlánek recenzovaný v češtině
SNKL3Vybrané kapitoly z literatury 3
SZALSZZ - část - Anglická a amer. literatura
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Akt. účast na věd. konferenci (mezinár.)
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
VYUKAVýuková činnost
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
9AZLAmerická židovská literatura
9DALDějiny angloamerické literatury
9EALEtnicita v angloamerické literatuře
9GENGenologie
9INTInterpretace textů
9LAHLiteratura a holocaust
9LVKLiterární věda a kritika 20. století se
9ODPObhajoba disertační práce
9SDP1Seminář k disertační práci 1
9SDP2Seminář k disertační práci 2
9SDZStátní doktorská zkouška
9SKD1Seminář k disertační práci 1
9SKD2Seminář k disertační práci 2


AutorNázev práceTypRok
Szczerba LenkaSpiritual dimension in the work of Gary Snyderrigorózní 2011 
Křepelková Gabriela(Re)connecting the Caribbean-American Diaspora in American Literaturediplomová 2018 
Uhrová BarboraAllen Ginsberg in Czech Translationsdiplomová 2018 
Dřímal TomášThe American Cult Horror Moviesdiplomová 2017 
Schiller ZdeněkDifficulties in Translating Henry Roth's Novel Call It Sleepdiplomová 2017 
Janáč LukášSupernatural Elements in I. B. Singer´s Short Fictiondiplomová 2016 
Crhonková AndreaNew York´s Lower East Side in Early Jewish American Writingsdiplomová 2015 
Nekolová KristýnaChanging representations of the body in Gothic fiction in the eighteenth and nineteenth centuriesdiplomová 2015 
Kramná MichaelaSci-Fi as a Popular Genre in the Selected Novels of Anglo-American Authorsdiplomová 2014 
Pípalová KristýnaCollective Trauma in Art Spiegelman's Graphic Novels Maus and In the Shadow of No Towersdiplomová 2013 
Staňová MichaelaTransgenerational Transmission of Trauma in J. S. Foer's Everything is Illuminated and D. Horn's The World to Comediplomová 2013 
Drastichová ZuzanaBridges over the Troubled Water: Paul Simon and Art Garfunkel's Song Lyricsdiplomová 2012 
Drtilová JanaIllness as a Metaphor in A. Morales' The Rag Doll Plagues, N. S. Momaday's House Made of Dawn and L. M. Silko's Ceremonydiplomová 2012 
Kulová VeronikaMormonism in the USA: The Development of the church-state relationsdiplomová 2012 
Mareth OndřejCharles Bukowski: A Laureate of American Lowlifediplomová 2012 
Bartošová ZuzanaIntergenerational Ties and Conflicts in Grace Paley's Short Storiesdiplomová 2011 
Hájková DenisaThe Representation of Post-traumatic Stress Disorder in American Holocaust Noveldiplomová 2011 
Dragon Agata MariaRepresentation of the Relations between Jews and Blacks in Jewish American Fictiondiplomová 2010 
Fridrichová LudmilaLoneliness in the Works of Carson McCullersdiplomová 2010 
Pěkníková MartinaThe Impact of Whiteness on the Formation of Black Identitydiplomová 2010 
Ryś MagdalenaSymbolism in Anzia Yezierska's Short Storiesdiplomová 2010 
Stonawská ZuzanaThe Portrayal of the New Negro in the Poetry of the Harlem Renaissancediplomová 2010 
Velkoborská IrenaErskine Caldwell's Southern Rural Naturalismdiplomová 2010 
Hrtusová DitaTeaching American Literature at Secondary Schoolsdiplomová 2009 
Staníková MichaelaThe Confrontation of Nat Turner´s Slave Narrative with William Styron´s "The Confessions of Nat Turner"diplomová 2009 
Bibová KarolínaThe Inner World of Women Characters in Tennessee Williams´ Plays ( Vnitřní svět ženských postav v divadelních hrách Tennessee Williamse)diplomová 2008 
Kaclerová BarboraSpanish Elements in American Literaturediplomová 2008 
Kapiasová KateřinaThe Theme of Motherhood in the Novels by Toni Morrison (Téma mateřství v románech Toni Morrisonové)diplomová 2008 
Polednová VladimíraWorld War I in the Novels of E. Hemingway, E. E. Cummings, and J. Dos Passosdiplomová 2008 
Šnytová SimonaThe Lower East Side Jewish Ghetto in Abraham Cahan´s Fiction (Židovské ghetto The Lower East Side v próze Abrahama Cahana)diplomová 2008 
Matelová HanaThe Image of the Chicano/a Community in S. Cisneros´ The House on Mango Street and A. Morales´ The Rag Doll Plaguesdiplomová 2007 
Orlická LenkaAmerican Slave Narrativesdiplomová 2006 
Sivková JanaRepresentation of the Holocaust in Selected American and Polish Fictiondiplomová 2006 
Karetová HanaJames Baldwin's Essayistic Workdiplomová 2005 
Moravcová PavlínaThe Quest for Spiritual Rebirth in Native American Literature: N. S. Momaday's House Made of Dawn and L. M. Silko's Ceremonydiplomová 2005 
Škulavíková DarinaA View of the Native American Culture in the Area of the Grand Circlediplomová 2005 
Pořízková IvanaThe Indirect Presentation of War Atrocities in the American Holocaust Noveldiplomová 2004 
Dvorská GabrielaTension between the Past and the Present in J. S. Foer´s Everything is Illuminatedbakalářská 2018 
Kalousek JanImmigration to the USA from Mexicobakalářská 2018 
Knotová KateřinaThe Beatles in the USA - the Touring Yearsbakalářská 2018 
Matoušková TerezaStudent Protest Movement in Berkeley in the 1960sbakalářská 2018 
Prášková LucieShlemiel Tranplanted to America: Bernard Malamud´s The Assistantbakalářská 2018 
Slabá NoemiJacob Riis - A Chronicler of Poverty in New York Citybakalářská 2018 
Babralová TerezaThe impact of John Lennon on Czech societybakalářská 2017 
Ďuriš VítThe City as a Magnetic Pull to Immigrants in Upton Sinclairs The Junglebakalářská 2017 
Frasunková PetraJewish Continuity in Rebecca Goldstein's Mazelbakalářská 2017 
Matlochová MarkétaThe Role of Music in the Life of the Hippiesbakalářská 2017 
Samková BarboraLife of Jewish Immigrants in the Lower East Sidebakalářská 2017 
Pěluchová KristýnaCarlos Bulosan's Immigrant Autobiography America Is in the Heartbakalářská 2016 
Polame NikolaCar as a Symbol of Changing America in American Song Lyricsbakalářská 2016 
Říhovská VeronikaThe Allegorical Message of Ken Kesey?s Novel One Flew Over the Cuckoo?s Nestbakalářská 2016 
Gottvaldová MichaelaCaught between Two Cultures: Interpreter of Maladies by Jhumpa Lahiribakalářská 2015 
Holášková HanaHorace Kallen's Concept of Cultural Pluralistic Americabakalářská 2015 
Hotová KateřinaIssei and Nisei in Hisaye Yamamoto´s Seventeen Syllables and Other Storiesbakalářská 2015 
Kalibánová VeronikaBruce Springsteen's Late Albumsbakalářská 2015 
Křepelková GabrielaComing of Age in Jamaica Kincaid's Lucybakalářská 2015 
Kubinová KristýnaRevisiting the Past in J. S. Foer's Everything Is Illuminatedbakalářská 2015 
Martinková JanaThe Birth of Historical Novel in British and American Literaturebakalářská 2015 
Skotnicová BarboraThe elements of Magic Realism in Joseph Skibell´s A Blessing on the Moonbakalářská 2015 
Sochacká PetraThe Successes and Failures of J.F. Kennedybakalářská 2015 
Georgiev AndreaThe History of the Spanish Missions in Californiabakalářská 2013 
Hladík RadekJapanese Americans in America during World War IIbakalářská 2012 
Kubatá PetraBenjamin Franklin and Philadelphiabakalářská 2012 
Rataj JanThe Manhattan Project: The Road to the Atomic Agebakalářská 2012 
Doboszová KristýnaEdgar Allan Poe: The Psychologist of the Human Soulbakalářská 2011 
Hulová VeronikaHawaii as the Youngest State of the USAbakalářská 2011 
Jahoda OndřejSituational Humour in Jerome Klapka Jerome's Novel Three Men in a Boatbakalářská 2011 
Drtilová JanaEmersonian Double-consciousness in W. E. B. Du Bois's Souls of Black Folkbakalářská 2010 
Kulová VeronikaThe Development of the Restrictive Immigration Laws in the United Statesbakalářská 2010 
Lysáková PavlínaThe History of the Ku Klux Klanbakalářská 2010 
Macháčková MarkétaAmerica as the Melting Pot - Metaphor, Myth or Reality?bakalářská 2010 
Petrová DominikaRebellious "Urban Thoreaus" of Jack Kerouacbakalářská 2010 
Staňová MichaelaThe Theme of Antisemitism in Dara Horn's The World to Comebakalářská 2010 
Zemek PetrAmerica and Americans: John Steinbeck's View of His Countrybakalářská 2010 
Zimáčková JiřinaAl Capone and His Maffia in the Prohibition Periodbakalářská 2010 
Houdek OndřejAsian Immigrants in the USA: The Chinesebakalářská 2009 
Jagoš MartinCounterculture of the American Young Generation in the Second Half of the 1960sbakalářská 2009 
Kotalová MarkétaDeath Penalty in the USA and Czech Republicbakalářská 2009 
Roudenská LucieChinatowns: The Centers of the Economic, Social, and Cultural Life of the Chinese Communities in the USAbakalářská 2009 
Sikorová DagmarThe Struggle for Racial Equality: Martin Luther King, Jr.bakalářská 2009 
Urbánková ZuzanaAsian Immigrants in the USA: The Japanesebakalářská 2009 


Amerika jako zaslíbená země? Zobrazení přistěhovalectví ve vybraných dílech americké literatury - II
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Amerika jako Zaslíbená země? Zobrazení přistěhovalectví ve vybraných dílech americké literatury
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Intergenerační a transgenerační přenos traumatu v současné americké židovské próze
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub