Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky

Miroslav Černý


„Never mistake knowledge for wisdom. One helps you make a living; the other helps you make a life.“

Eleanor Roosevelt

Miroslav Černý

titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
DM 302, budova DM
funkce:
obor činnosti:
literatura anglického středověku, vývoj anglického jazyka, mezioborové disciplíny
telefon, mobil:
553 46 1894
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002 – 2006
Ph.D., Anglický jazyk, Masarykova univerzita
1996 – 2001
Mgr., Učitelství anglického a českého jazyka pro SŠ, Ostravská univerzita
1994 – 1995
Evergreen High School, Vancouver (WA), USA
1991 – 1996
Mendelovo gymnázium v Opavě
 

Kvalifikace

2012
Doc., Neslovanské jazyky a literatury, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích
2008
PhDr., Současný anglický jazyk, Slezská univerzita v Opavě
2007
Vysokoškolská pedagogika a vzdělávací technologie - absolvování studijního programu při Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
 

Zaměstnání, praxe

2012 – dosud
Docent, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF OU
2006 – 2011
Odborný asistent, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF OU
2001 – 2006
Středoškolský učitel angličtiny a češtiny, Mendelovo gymnázium v Opavě
 

Odborné zaměření

Vývoj a varianty angličtiny
Dokumentace ohrožených jazyků
Literatura a kultura původních Američanů
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2020 – dosud
The Living Tongues Society (člen)
2016 – dosud
Discourse and Interaction (člen recenzní rady)
2011 – dosud
SKASE Journal of Theoretical Linguistics (člen recenzní rady)
2009 – dosud
Ostrava Journal of English Philology (člen ediční rady)
2008 – dosud
Kruh moderních filologů (člen)
2007 – dosud
Česká asociace anglistů (člen)
2006 – dosud
Nakladatelství Perplex (člen ediční rady)
2004 – 2016
Společnost Viléma Mathesia (člen, pokladník, revizor)
 

Působení v zahraničí

8. 7. 2015 – 19. 7. 2015
The East European Educational and Cultural Center; terénní stáž; Cadir-Lunga, Moldavsko
2. 7. 2014 – 13. 7. 2014
The East European Educational and Cultural Center; terénní stáž; Priština, Kosovo
2010 – 2016
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika; pravidelné přednáškové pobyty; Košice, Slovensko
8/1994 – 6/1995
Evergreen High School; studijní pobyt; Vancouver, Washington, Spojené státy americké
 

Přednášené předměty

Sociolingvistika
Historie angličtiny
Jazyková typologie
Středověká anglická literatura
Literatura a kultura původních Američanů
 


Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2022, Dauphin
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Český lid
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Pavel Mervart
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, Akropolis
odborná kniha
 
Rok: 2016, XLinguae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita
odborná kniha
 

Rok: 2024
 
Rok: 2024
 
Rok: 2024
 
Rok: 2024
 
Rok: 2024
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2024
 
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022, Galium
odborná kniha
 
Rok: 2022
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
 
Rok: 2022, Dauphin
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Togga
odborná kniha
 
Rok: 2022
 
Rok: 2022
 
Rok: 2022, Český lid
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
 
Rok: 2021
ostatní
 
Miroslav Černý, Eva Golková, Jana Chamonikolasová
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021, Černý Drak
odborná kniha
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
 
Rok: 2021, Pavel Mervart
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2020, Togga
odborná kniha
 
Rok: 2020
 
Rok: 2020
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
 
Rok: 2019
 
Rok: 2019, Černý drak
odborná kniha
 
Rok: 2019
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019, Akropolis
odborná kniha
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2017, GALIUM
odborná kniha
 
Rok: 2017
 
Rok: 2017, XLinguae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Lambert Academic Publishing
odborná kniha
 
Rok: 2016, XLinguae
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Černý, Jana Chamonikolasová, Eva Golková
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Lambert Academic Publishing
odborná kniha
 
Rok: 2015, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, EdiceX
odborná kniha
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, J ournal of ELT and Applied Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Philologica.net: An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
 
Rok: 2014
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Miroslav Černý, Jana Chamonikolasová, Ludmila Urbanová
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
 
Rok: 2013, Argo
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Oftis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, PHILOLOGICA.NET. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2011, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
 
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Linguistica ONLINE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Plav. Měsíčník pro světovou literaturu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, PERPLEX
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008, Psychologie dnes
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, SKASE Journal of Translation and Interpretation
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007, Literární noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Psychologie dnes
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Linguistica ONLINE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2007, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Roman Adamczyk, Miroslav Černý
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
 
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2006, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2005, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Host
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Tran Nhu Quynh Tram
TED Talks: Receiver-Engaging Strategies in Communicating Science to the Public
disertační
2024
Místecký Michal
Sir Gawain and the Green Knight: An Attempt at a Quantitative Analysis in Various Contexts
disertační
2017
Hrubovčák Matúš
Morphology of the Diminutive from the Diachronic Perspective: A Comparative Analysis of English, Slovak and Czech
disertační
2016
Blahutová Helena
The Portrayal of Native Americans in the TV Series Yellowstone
diplomová
2024
Luberová Veronika
The Portrayal of Native Americans in the TV Series Reservation Dogs
diplomová
2024
Malinová Terezie
The Restless Young Men in Tommy Orange´s There There
diplomová
2023
Zálešáková Aneta
The Songs of Waylon Jennings in Czech Translations
diplomová
2023
Griga Diana
Native American Stereotypes in the American Television Industry
diplomová
2022
Kopitz Daniel
Native American Stereotypes in the Hollywood Movie Industry
diplomová
2022
Molin Henryk
The Native American Church: Roots, Development and the Modern Form of the Peyote Cult
diplomová
2022
Raszka Adam
The Songs of Kris Kristofferson in Czech Translations
diplomová
2020
Marková Tereza
The Songs of Johnny Cash in Czech Translations
diplomová
2019
Bilko Jakub
Forms and Functions of English in Singapore
diplomová
2018
Karásková Ivana
Forms and Functions of English in Malaysia
diplomová
2018
Pultarová Jana
Forms and Functions of English in Sri Lanka
diplomová
2018
Rumanová Ivana
Robert Falcon Scott: Hero or Bungler?
diplomová
2018
Vala Jakub
Gosiute Tales: Translation and Commentary
diplomová
2018
Čechová Anna
Czech Translations of Native American Mythology
diplomová
2017
Komárek Sebastian
Old Germanic Alliteration in the English Poetry of the 20th Century
diplomová
2017
Pinďáková Blažena
Trickster Tales of the Shoshone People
diplomová
2017
Hrtoňová Darja
Gothic Traces in the History and Culture of the Anglo-Saxons
diplomová
2016
Šalomounová Aneta
Politeness in political interviews
diplomová
2016
Barošová Pavlína
Bernard DeVoto´s Across the Wide Missouri in Czech Translation
diplomová
2015
Murcková Kateřina
Historical Illustrations of Native Americans
diplomová
2015
Tomisová Eva
Tlingit Tales: Translation and Commentary
diplomová
2015
Velčovská Veronika
Pragmatic aspects of translation in House M.D. TV series
diplomová
2015
Filipcová Tereza
Lesser Known Indian Wars in the American Southwest
diplomová
2014
Místecký Michal
Sir Gawain and the Green Knight: Translation and Commentary
diplomová
2014
Kalendová Kateřina
Language and cultural vitality of the Shoshone Indians
diplomová
2013
Klemensová Šárka
Language and cultural vitality of the Inuit
diplomová
2013
Godulová Alexandra
Women in Higher Education in the Great Britain and the USA: A Comparison
diplomová
2012
Musilová Tereza
Historical Photographs of Native Americans
diplomová
2012
Staníková Martina
Indian Wars in the American Northwest
diplomová
2012
Adam Vítězslav
Revitalizing Indigenous Languages: An Alaskan Perspective
diplomová
2011
Mazáč Jiří
Revitalizing Indigenous Languages: An Australian Perspective
diplomová
2011
Palarczyková Pavlína
Anglo-Saxon Magic and Medicine
diplomová
2011
Golik Vladimír
Revitalizing Indigenous Languages: A North American Perspective
diplomová
2010
Paholíková Žaneta
Revitalizing Indigenous Languages: A New Zealand Perspective
diplomová
2010
Patrman Vratislav
Revitalizing Indigenous Languages: A South African Perspective
diplomová
2010
Szczerba Lenka
Spirituality in the Work of Gary Snyder
diplomová
2010
Fulnečková Karla
Doctors Talking with Patiens/Patiens Talking with Doctors: An Analysis of the Relationship
diplomová
2009
Sněhota David
Native American Philosophy in Alice Walker
diplomová
2009
Chobotová Martina
Labrador Moravian Brethren Missions: History and Legacy
bakalářská
2023
Klapuchová Lada
Origin, Meaning and Usage of the Runic Script in J.R.R. Tolkien's Selected Works
bakalářská
2023
Opálková Nikol Aneta
Sarah Winnemucca and the Fight for Paiute Justice
bakalářská
2023
Vavřincová Marie
Wampanoag Language Reclamation
bakalářská
2023
Krupová Eliška
Native American Reservations in Maine: Problems and Challenges
bakalářská
2021
Lasáková Marie
Native American Reservations in Texas: Problems and Challenges
bakalářská
2021
Hájková Hana
Native American Reservations in Wisconsin: Problems and Challenges
bakalářská
2019
Mul Michael
Native Americans in the Life and Work of Johnny Cash
bakalářská
2019
Bodor Radim
Native American Reservations in Nebraska: Problems and Challenges
bakalářská
2018
Čajan David Michael
Language Vitality Assessment: Tlingit
bakalářská
2018
Polášková Tereza
Native American Reservations in South Dakota: Problems and Challenges
bakalářská
2018
Dylová Petra
Native American Reservations in Montana: Problems and Challenges
bakalářská
2017
Mikulcová Sandra
Native American Reservations in North Dakota: Environmental Problems and Challenges
bakalářská
2017
Pohanková Ivona
Native American Reservations in Arizona: Problems and Challenges
bakalářská
2017
Szeligová Tereza
Language Vitality Assessment: Kwakiutl
bakalářská
2017
Theinertová Tereza
Native American Reservations in California: Problems and Challenges
bakalářská
2017
Tokarská Martina
Native American Reservations in Nevada: Problems and Challenges
bakalářská
2017
Maral Filip
Native American Reservations in Idaho: Problems and Challenges
bakalářská
2016
Svobodová Lucie
Language Vitality Assessment: Haida
bakalářská
2016
Šimíčková Kristýna
Native American Reservations in Wyoming: Problems and Challenges
bakalářská
2016
Židková Jana
Native American Reservations in Colorado: Problems and Challenges
bakalářská
2016
Hamadová Renáta
Native American Reservations in Washington: Problems and Challenges
bakalářská
2015
Komárek Sebastian
Runes and J. R. R. Tolkien
bakalářská
2015
Maňasová Kateřina
Richard E. Byrd: a Life Story
bakalářská
2015
Matyášek Michael
Native American Reservations in Oregon: Problems and Challenges
bakalářská
2015
Mezírková Silvie
Language Vitality Assessment: Miami
bakalářská
2015
Tomalová Petra
Language Vitality Assessment: Kansa
bakalářská
2015
Slavíková Klára
Gene Savoy: a Life Story
bakalářská
2014
Młynek Daniel
Language change and variation in former British territories: Tanzania
bakalářská
2013
Tomisová Eva
Language change and variation in former British territories: Belize
bakalářská
2013
Videnková Petra
Revitalizing Indigenous Languages: An Arapaho Perspective
bakalářská
2013
Piačková Lucie
Reflection of Maori culture in New Zealand natural heritage
bakalářská
2012
Pokorná Gabriela
American Voyages of Discovery: The Oregon Trail
bakalářská
2012
Kašová Michaela
Language and Identity in David Malouf´s Remembering Babylon
bakalářská
2011
Vilímková Eva
American Voyages of Discovery: The Lewis and Clark Transcontinental Expedition
bakalářská
2011
Výtisková Eva
Lesotho National Parks
bakalářská
2011
Běťáková Barbora
Revitalizing Indigenous Languages: A Navaho Perspective
bakalářská
2010
Kapošváryová Alena
American Affirmative Action: Whose Privilege Is in Question?
bakalářská
2010
Krejčí Adriána
Revitalizing Indigenous Languages: A Paiute Perspective
bakalářská
2010
Meyerová Veronika
Revitalizing Indigenous Languages: A Cheyenne Perspective
bakalářská
2010
Pavlisková Veronika
The History of the National Association of Colored Women (NACW)
bakalářská
2010
Školek Jozef
Swaziland National Parks
bakalářská
2010
Adam Vítězslav
Trickster Tales of the Lakota Tribe
bakalářská
2009
Drastíková Michaela
On the Authenticity of Kevin Costner's Dances with Wolves
bakalářská
2009
Habarta Petr
Namibian National Parks
bakalářská
2009
Majewská Kateřina
Dr. Emil Holub's Second African Expedition
bakalářská
2009
Přidalová Michaela
Revitalizing Indigenous Languages in the United States
bakalářská
2009
Sikorová Barbora
Botswana National Parks
bakalářská
2009
Rykalská Kateřina
South African National Parks
bakalářská
2008Hlavní řešitel
doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
Období
1/2008 - 12/2010
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub