Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky

Gabriela Zapletalová


„V životě hledat pevný bod, nežli se snažit o závod.“

Jindřich Štreit

Gabriela Zapletalová

titul, jméno, příjmení:Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 319, budova DM
funkce:zástupce vedoucí katedry
obor činnosti:syntax, translatologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1892
e-mail:

Vzdělání

Ph.D., Anglický jazyk, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr., učitelství anglického a českého jazyka pro SŠ, Ostravská univerzita
Bc., učitelství anglického jazyka pro ZŠ, Ostravská univerzita
 

Zaměstnání, praxe

2001 – dosud
odborná asistentka na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU
2000 – 2001
středoškolská učitelka anglického a českého jazyka a literatury, Biskupské gymnázium v Ostravě
 

Odborné zaměření

žánrová analýza akademického diskurzu on/offline
angličtina jako lingua franca (ELF)
 

Akademické funkce a členství v orgánech

7/2017 – 6/2018
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
2015 – 2017
členka Akademického senátu Ostravské univerzity
2012 – 2015
členka Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

KMF (Kruh moderních filologů)
CZASE (Czech Association for the Study of English)
SLE (Societas Linguistica Europaea)
 


Exploring Formulaic Clusters in L2 English Expert Writing: Academic ELF Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2018, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Edge Hill University
Gabriela Zapletalová
Rok: 2022
působení v zahraničí

Online předmět Korpusově zaměřená jazyková studia (KAA/2KOJS)
Gabriela Zapletalová
Rok: 2020
ostatní

Exploring formulaic clusters in L2 English expert writing: Academic ELF discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fachkommunikation im Wandel II/ The Changing Landscape of Professional Discourse II
Milan Pišl, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová, Lenka Vaňková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Through the lens of e-learning experience: Discourse and genre approaches to MOOCs as networks for interaction
Gabriela Zapletalová
Rok: 2019, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Exploring Formulaic Clusters in L2 English Expert Writing: Academic ELF Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2018, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

MOOCs as digital ecologies: participation frameworks and knowledge construction in e-learning discussion fora
Gabriela Zapletalová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Online diskusní fóra MOOCs: participační role a strategie účastníků.
Gabriela Zapletalová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universidad de Vigo
Gabriela Zapletalová
Rok: 2017
působení v zahraničí

A genre analysis of acknowledgements in the SciELF corpus
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Discourses in the times of multimodal change: MOOCs mean 'massive open online courses'
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genre analysis of acknowledgement in the SciELF corpus
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Belianum
kapitola v odborné knize

'I have to admit that my position will be more difficult ...': A genre analysis of introducing the conference paper move
Gabriela Zapletalová, Renáta Tomášková, Christopher Hopkinson, Gabriela Zapletalová
Rok: 2016, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize

Language and Humour in the Media
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

MOOCs means massive open online courses: Insights from sociolinguistics of multimodal education
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stockholms universitet
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislave
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Žánrová analýza poděkování v korpusu SciELF
Gabriela Zapletalová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Before my discussion I had two hypotheses": Scholarly storytelling in conference presentations
Gabriela Zapletalová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Co-constructing shared understanding in academic language: a multimodal analysis
Gabriela Zapletalová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Generic and evaluative patterns in science news
Gabriela Zapletalová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Universidad de Jaén
Gabriela Zapletalová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Between the written and the spoken in conference talks: a multimodal corpus analysis
Gabriela Zapletalová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bridging the Gap between the Written and the Spoken: The Case of Conference Presentations
Gabriela Zapletalová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Helsingin Yliopisto
Gabriela Zapletalová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Changing Landscape of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel
Lenka Vaňková, Gabriela Zapletalová, Milan Pišl, Renáta Tomášková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Multimodal production and consumption in conference presentations
Gabriela Zapletalová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multimodality in academic language: Aspects of the lexicogrammar of presentation slides
Gabriela Zapletalová
Rok: 2014, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Narratives in academic and professional genres
Gabriela Zapletalová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Text Summarization as a Type of Communication Strategy: The Results of Analyzing Lexical Cohesion
Gabriela Zapletalová
Rok: 2014, Hradec Králové Journal in Anglophone Studies
článek v odborném periodiku

A Multimodal Analysis of the Conference Presentation Genre
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

An introduction to English syntax for Czech students
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Interactive Discourse Markers in Spoken English
Gabriela Zapletalová, Renata Povolná
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reconstructing the story of science in conference presentations: "... so from this position I was first interested in public's reaction ..."
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

So what I tried to do is a long story: Argumentation and narration in academic talks
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Telling the Story of Science in Conference Presentations: "... Before my Discussion I Had Two Hypotheses ..."
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The language of prayer: On the material of intercessory prayers
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Institut Universitaire de Technologie de Roanne
Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Genre and grammar interfaces in conference presentations: A contrastive study
Gabriela Zapletalová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Grammatical Choices and Genre in Conference Presentations: A Contrastive Study
Gabriela Zapletalová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpersonal inplications of participant interaction in conference presentations.
Gabriela Zapletalová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Narration in Argumentation: Interpersonal Involvement in Conference Presentations
Gabriela Zapletalová, Christopher Hopkinson, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Relationships and Identities in Conference Presentations: Czech Speakers Presenting in English
Gabriela Zapletalová
Rok: 2012
stať ve sborníku

The functions of narrative as a means of interpersonal involvement in conference presentations
Gabriela Zapletalová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Interpersonal aspects of conference presentations as a distinct academic genre
Gabriela Zapletalová, Gabriela Zapletalová, Tereza Malčíková, Daniel BIZOŇ
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Relationships and identities in conference presentations: Czech speakers presenting in English
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social and cognitive contexts of prepared speeches: the impact of individual and collective aspects on the social dynamics of conference presentations and their discussions
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speaker-audience interaction in conference presentations: the case of English and Czech speakers
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speaker-audience relationships in conference presentations: The case of Czech and Polish speakers presenting in English
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thematic organization of paragraphs and higher text units
Gabriela Zapletalová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

And Where is the Author? Options of Personal Identity in Academic Texts
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Effective Writing: Communication Strategies in Academic Texts
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Lexikální koheze v odborném textu a tvorba funkčních shrnutí
Gabriela Zapletalová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Academic Discourse and the Genre of Research Article
Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, FHV UMB Banská Bystrica
odborná kniha

Communication Strategies in Academic Texts
Gabriela Zapletalová, Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová ... další autoři
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Communication Strategies in Text and Talk
Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Lexical patterning in research articles: Towards a workable summary
Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Personal pronouns and writer identity as a type of communication strategy in academic texts
Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

The Changing English Language 2000-2010
Gabriela Zapletalová
Rok: 2009, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Academic Discourse and the Genre of Research Article
Gabriela Zapletalová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Generic pronouns in research articles: a specific type of communication strategy
Gabriela Zapletalová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Interaction in academic prose: personal pronouns in texts from two disciplines
Gabriela Zapletalová
Rok: 2008
stať ve sborníku

The growth of academic English: globalising tendencies
Gabriela Zapletalová
Rok: 2008
stať ve sborníku

The use of generic pronominals as a specific type of communication strategy in academic texts.
Gabriela Zapletalová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Towards an Analysis of the Research Article: The Use of the Passive and Active Voice
Gabriela Zapletalová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Perspectives on Academic Discourse
Gabriela Zapletalová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Aspects of English for Business and Economics
Gabriela Zapletalová
Rok: 2004
stať ve sborníku

English - the Language of Globalization
Gabriela Zapletalová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Návštěva na anglistice
Gabriela Zapletalová
Rok: 2004, Listy
článek v odborném periodiku

ELT Signposts Brno 2003
Gabriela Zapletalová
Rok: 2003, Listy
článek v odborném periodiku

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF Nitra
Gabriela Zapletalová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BGRA2Gramatika angličtiny 2
BGRA3Gramatika angličtiny 3
BSZTSoub. zk. bloku Angl. pro cest. ruch
EMORFMorfologie
EPOT1Práce s odborným textem 1
EPOT3Práce s odborným textem 3
ESYNTSyntax
FMORFMorfologie
FPOT1Práce s odborným textem 1
FPOT3Práce s odborným textem 3
FSYNTSyntax
MORS2Morfo-syntax 2
NCJ1Čeština pro překladatele (morf., syntax)
NDSE2Diplomový seminář 2
NNCJ1Čeština pro překladatele (morf., syntax)
NPOTPráce s odbornými texty
NTERMTerminologie a překlad odborného textu
SYNTXSyntax anglického jazyka
SZB1DSZZ - část - Anglický jazyk a literatura
0AN1XAngličtina 1 (A1/A2)
0AN2XAngličtina 2 (A2)
1GRA1Anglická gramatika v diskurzu 1
1GRA2Anglická gramatika v diskurzu 2
1NKOMNová média a komunikace
1PES1Překladový seminář 1
1PES2Překladový seminář 2
1PES4Překladový seminář 4
1SZ1SZZ - Test anglické jazykové kompetence
1SZ2SZZ - Kulturně-hist. a literární přehled
1SZ3SZZ - Komplexní lingv. analýza textu
1SZ4YSZZ - Angličtina v odborné komunikaci
1SZ5YSZZ - Překlad odborného textu
1TRA1Překladový seminář 1
1TRA2Překladový seminář 2
1TRA4Překladový seminář 4
11GR1English grammar in discourse 1
11GR2English grammar in discourse 2
11SZ1SZZ - Test of English lang. competence
11SZ2SZZ - Cultural-historical overview
11SZ3SZZ - Linguistic analysis of a text
11SZ4SZZ - British and American Literature
2KOJSKorpusově zaměřená jazyková studia
2KZJSKorpusově zaměřená jazyková studia
2NKOMNová média a komunikace
21CLSCorpus-based English language studies
21KLSCorpus-based English language studies
3CJP1Čeština pro překladatele 1
3PRESPřekladový seminář
3SZ1SZZ - Anglická jazyková kompetence
3SZ2SZZ - Lingvistika
3SZ3SZZ - Britská a americká kultura
3SZ3YSZZ - Britská a amer. kult. a literatura
3SZ4SZZ - Britská a americká literatura
3SZ4YSZZ - Translatologie
3VALFVýuka angličtiny jako lingua franca
4TECOTerminology in Context
6AJLFAngličtina jako lingua franca
6KORPKorpusová lingvistika
61ALFEnglish as lingua franca
61COLCorpus Linguistics
7AN3XAngličtina 3 (A2/B1)
7AN4XAngličtina 4 (B1)
7AN5XAngličtina 5 (B1/B2)
7AN6XAngličtina 6 (B2)
7AN6ZZkouška z angličtiny (B2)
7AN7XAngličtina 7 (B2+)
7AN8XAngličtina 8 (B2+/C1)
7KOLIKorpusová lingvistika
7PTRAProfesní překlad
7USKOÚvod do práce s korpusy
74AN1Angličtina 1 (A1/A2)
74AN2Angličtina 2 (A2)
74AN3Angličtina 3 (A2/B1)
74AN4Angličtina 4 (B1)
74AN5Angličtina 5 (B1/B2)
74AN6Angličtina 6 (B2)
76AJSAnglický jazyk pro sociální oblast
76AJ1Anglický jazyk 1
76AJ2Anglický jazyk 2
77AN3Angličtina 3 (A2/B1)
77AN4Angličtina 4 (B1)
77AN5Angličtina 5 (B1/B2)
77AN6Angličtina 6 (B2)
8AN5XAngličtina 5 (B1/B2)
8AN6XAngličtina 6 (B2)
8GRA1Anglická gramatika v diskurzu 1
8GRA2Anglická gramatika v diskurzu 2
8KOJSKorpusově zaměřená jazyková studia
8KZJSKorpusově zaměřená jazyková studia
8NKOMNová média a komunikace
8PES1Překladový seminář 1
8PES2Překladový seminář 2
8PES4Překladový seminář 4
8TRA1Překladový seminář 1
8TRA2Překladový seminář 2
8TRA4Překladový seminář 4


AutorNázev práceTypRok
Korytářová SimonaGenre and multimodal analysis of online video tutorialdisertační 2021 
Guziurová TerezaMetadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles in Applied Linguisticsdisertační 2014 
Lašutová SebastianaTranslation of a previously untranslated non-literary English text to Czech language, translation commentary and text analysisdiplomová 2022 
Stahnkeová GabrielaCommunicative Strategies Used in Magazines for Parentsdiplomová 2021 
Šoporová BarboraAn annotated translation of a previously untranslated English text and text analysisdiplomová 2021 
Tomáš JakubAn annotated translation of a previously untranslated English text and text analysisdiplomová 2021 
Wachtarczyková MarkétaDominant vocabulary in English as a lingua franca in academic discoursediplomová 2021 
Barišová DenisaCelebrity tweeting: a linguistic analysis of Miley Cyrus' Twitter accountdiplomová 2020 
Černoušková KateřinaUtilization of e-learning and open learning methods in Czech school environmentdiplomová 2020 
Hrnčíř LukášThe discourse marker anyway in the parallel translation corpus InterCorpdiplomová 2020 
Řehová TerezaLinguistic, cultural and contextual features in English as a lingua franca (ELF) in academic contexts (a corpus study)diplomová 2020 
Huvarová VendulaThe Genre of Corporate Homepages: Reading Multimodallydiplomová 2018 
Javorková MonikaMedical research online: the genre of research article abstractdiplomová 2018 
Petrášová LenkaScientists and laymen: specialized and popular articles on one discovery in medicinediplomová 2018 
Poláchová KateřinaThe Translation of Website Related to Business and Its Specific Propertiesdiplomová 2018 
Unarová KristýnaA complex translation analysis of a professional musical textdiplomová 2018 
Horáková KláraHow audience and communicative purpose shape a text in the medical profession: guidelines for doctors and instructions for new parentsdiplomová 2017 
Samcová ZuzanaTranslating Kathy Reichs: A Contrastive Analysisdiplomová 2017 
Šimeček VítLost in translation: translation equivalents of modal particles and sentence adverbials in the parallel translation corpus InterCorp.diplomová 2017 
Hrušková BarboraAcademic book reviews in English and Czech: a contrastive genre analysisdiplomová 2016 
Maňáková MonikaBook reviews as a genrediplomová 2016 
Škárová IvanaTV adaptation of Kathy Reichs' Bones - Sběratelé kostí: pragmatic and cultural aspects of translationdiplomová 2016 
Zajíčková PavlaThe parallel translation corpus InterCorp: Relative clauses in Czech and English textsdiplomová 2016 
Zlá BarbaraTranslating Zadie Smith: culture environment, intertextuality and ethnicity in a contemporary British noveldiplomová 2016 
Hrňová LenkaConversation in the TV series Bones: A Corpus Analysisdiplomová 2015 
Kučeriková JanaThe analysis of anglicisms, loanwords and borrowings in Czech in the field of cynologydiplomová 2015 
Tesarčíková SimonaWeblogs as a new genre: users, purposes, contents and languagediplomová 2015 
Orlíková JanaCohesion and coherence in popular scientific discoursediplomová 2013 
Pecháček TomášLexical cohesion in written discoursediplomová 2013 
Pýchová IvaGenre analysis of religious discoursediplomová 2013 
Zimáčková JiřinaA comparison between the Friends TV show conversation and natural conversation: humour created through pragmatic failurediplomová 2012 
Křížková MartinaThe identity of male and female in mass media textsdiplomová 2011 
Havránková GabrielaFunctional characteristics of the passive in English Mass Media Textsdiplomová 2007 
Juráková MartinaNew communication technologies: the poetics of language and the Internet technologydiplomová 2005 
Krejčová JanaAn interplay of text and image: multimodality in websitesbakalářská 2022 
Vavrečková EliškaThe lexicon of British mass media texts: a corpus analysisbakalářská 2022 
Dolečková IvetaAn annotated translation of a previously untranslated English text and text analysisbakalářská 2021 
Hajdučková EvaProcess and Product of Translating for the European Union: The Treaty of Lisbonbakalářská 2020 
Klímková MichaelaThe language of YouTubers: communicative strategies in YouTube tutorial commentariesbakalářská 2020 
Kapinos DanielAnalyzing direct mail letters as a genre: their functions & structuresbakalářská 2018 
Čmelík PeterGeneric patterns in online science newsbakalářská 2016 
Javorková MonikaEnglish Popular-Scientific and Scientific Texts with Medical Focusbakalářská 2016 
Kořená JaroslavaGenre Analysis of Selected Direct E-mail Newslettersbakalářská 2016 
Lindovská HanaThe translation analysis of literary textbakalářská 2016 
Šamánková MichaelaScience news in online mediabakalářská 2016 
Trpálková ZuzanaCurrent problems of translating movies - a study in functional sentence perspectivebakalářská 2016 
Bechná MichaelaLanguage and (visual) image in organizations' literature: the genre of annual reportbakalářská 2015 
Huvarová VendulaGenre analysis of bank homepagesbakalářská 2015 
Kubitová KateřinaTranslation with commentary: a literary textbakalářská 2015 
Hrušková BarboraPublishers webpage and the journal description: how to persuade and attract readers by constructing journal´s character (aim, scope, readership) and contribution.bakalářská 2014 
Dubina JakubPrint advertisements and visual communication - what we see in ads, and how we see what we seebakalářská 2013 
Hanusková MagdalenaChanges in the grammar of present-day English: the passive voice and its form and functionbakalářská 2013 
Místecký MichalThe Syntactic Analysis of Virginia Woolf´s novel "The Years"bakalářská 2012 
Drvotová LucieA Sightseeing Tour Around places Associated with Scottish History and Traditional Culturebakalářská 2011 
Orlíková JanaKhaled Hosseini: the linguistic analysis of the novelbakalářská 2011 
Pecháček TomášEconomics texts: What are the words good for: Lexis, words and text type of scientific/economic texts.bakalářská 2011 
Smutná EvaEnglish expressions in Czech magazines for professionals in travel and tourismbakalářská 2008 
Stöckelmayerová PetraEnglish in advertising: the linguistic analysis with regard to wordplay and punning.bakalářská 2005 


Identita a interakce: proměny odborného a akademického diskurzu v globalizující se společnosti
Hlavní řešitelMgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Tvorba online formy studijního předmětu "Korpusově zaměřená jazyková studia"
Hlavní řešitelMgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub