Parémie národů slovanských


Katedra slavistiky OU organizuje každý sudý rok mezinárodní vědeckou konferenci „Parémie národů slovanských“. Myšlenka konference se zrodila v roce 2002, kdy byla poprvé uspořádána k uctění památky 150. výročí úmrtí význačného slavisty Františka Ladislava Čelakovského a vydání jeho „Mudrosloví národu slovanského ve příslovích“. Iniciátorkou a autorkou projektu paremiologických bienále, která se od roku 2002 na katedře konají, byla tehdejší vedoucí katedry slavistiky doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. Konference se pravidelně účastní vědečtí pracovníci z domácích a zahraničních akademických center a ústavů (mj. z Polska, Slovenska, Ukrajiny, Běloruska, Německa, Srbska). Jednacími jazyky konference jsou všechny slovanské jazyky. Z každé konference je vydávána publikace s příspěvky účastníků.


Parémie národů slovanských X

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k aktuální situaci konference Parémie národů slovanských X v roce 2020 neproběhne. V nejbližších týdnech oznámíme nový termín konání konference.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Za organizační výbor konference

PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.
PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D.Titullní strana

Obsah jednotlivých ročníků:

Parémie národů slovanských I – 2002 soubor pdf 0,07 MB

Parémie národů slovanských II – 2004 soubor pdf 0,11 MB

Parémie národů slovanských III – 2006 soubor pdf 0,12 MB

Parémie národů slovanských IV – 2008

Parémie národů slovanských V – 2010

Parémie národů slovanských VI – 2012 soubor pdf 3,17 MB

Parémie národů slovanských VII – 2014 soubor pdf 1,05 MB

Parémie národů slovanských VIII – 2017 soubor pdf 5,85 MB

Parémie národů slovanských IX – 2019 soubor pdf 4,24 MB

Aktuální sborníky jsou k dostání v Prodejně skript OU na ulici Mlýnské 5, Ostrava 1, 701 03.


Garanti konference:

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. - vedoucí katedry slavistiky
PhDr. Simona Mizerová, Ph.D. - garant konference
PhDr. Urszula Kawala Kolberová, Ph.D. - člen organizačního týmu
PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D. - člen organizačního týmu

Katedra slavistiky
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5, 701 03 Ostrava
telefon: 553 46 1843
e-mail: , , ,


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 08. 2020