Parémie národů slovanských

Katedra slavistiky OU organizuje každý sudý rok mezinárodní vědeckou konferenci Parémie národů slovanských. Myšlenka konference se zrodila v roce 2002, kdy byla poprvé uspořádána k uctění památky 150. výročí úmrtí význačného slavisty Františka Ladislava Čelakovského a vydání jeho Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Konference se  pravidelně účastní vědečtí pracovníci z domácích a zahraničních akademických center a ústavů (mj. z Polska, Slovenska, Ukrajiny, Běloruska, Německa, Srbska). Jednacími jazyky konference jsou všechny slovanské jazyky. Z každé konference je vydávána publikace s příspěvky účastníků.

Parémie národů slovanských IX

Titullní strana

Obsah jednotlivých ročníků:

Aktuální sborníky jsou k dostání v Prodejně skript OU na ulici Mlýnské 5, Ostrava 1, 701 03.

Garanti konference: