OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Parémie národů slovanských IX - Slovanské parémie v 21. století

pl ru

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci PARÉMIE NÁRODŮ SLOVANSKÝCH IX - Slovanské parémie v 21. století, která se bude konat ve dnech 11. – 12. 9. 2018

Tematika konference:

 • problematika lidové slovesnosti a její slovanské kontexty;
 • historie sběratelství parémií v jednotlivých slovanských jazycích;
 • typologie parémií;
 • parémie původu biblického;
 • morfologické archaismy v parémiích;
 • parémie jako součást národní identity a mentality;
 • jazykový obraz dnešní doby v parémiích;
 • antipřísloví ve slovanských jazycích, parémie v žurnalistice, slanzích, folkloru, politice, sportu, ekologii, ekonomice, odborném jazyce;
 • parémie v díle jednotlivých spisovatelů;
 • frekvence jednotlivých typů parémií (i jiných frazeologických jednotek) v jednotlivých slovanských jazycích;
 • paremiologické novotvary v jednotlivých slovanských jazycích;
 • současný stav frazeologie a paremiologie;
 • lexikální analýza parémií v daném slovanském jazyce;
 • translatologická problematika parémií.

Jednacími jazyky konference jsou všechny slovanské jazyky.

Na konferenci se můžete přihlásit pouze elektronicky na níže uvedeném odkazu a to nejpozději do 28. 6. 2018.

Zadání platby pro cizí státní příslušníky:
Název majitele účtu: Ostravská univerzita
IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SWIFT kod: CNBACZPP
Variabilní symbol: 254214

Z konferenčního poplatku bude hrazeno vydání kolektivní monografie a materiály konference.

Termín pro odevzdání příspěvků nejpozději do 30. 10. 2018.
Příspěvky zasílejte na adresu: .

Cestovné, ubytování a stravování si hradí každý účastník sám. Níže uvádíme možnosti ubytování v průběhu konference. Ubytování si účastníci zajišťují individuálně, viz nabídka ubytování v Ostravě:

Těšíme na setkání s vámi v Ostravě.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 02. 2018

facebook
social hub