Kalendář

Studentská vědecká konference KCL a KCJ
Datum konání:05.03.2020
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Katedra českého jazyka
WWW: https://ff.osu.cz/kcl/24294/svk-kcl-ff-2020/

Mumlání, žvatlání, infrazvuk: „podpoetika“ v (nejenom) českém básnictví
Popis:Vynikající bohemista a odborník na českou literaturu a středoevropskou kulturu profesor Xavier Galmiche přijede přednášet do Ostravy.
Datum konání:03.12.2019
Místo konání:budova E, v učebně E 303
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy
WWW: https://alive.osu.cz/profesor-xavier-galmiche-z-parizske-sorbonny-bude-prednaset-v-ostrave/

Postmoderna a jej konce
Datum konání:29.11.2019
Místo konání:místnost DM 422 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy
WWW: https://ff.osu.cz/kcl/24246/prednaska-postmoderna-a-jej-konce/

Realismus v diskusi – staletí bojů o realismus
Datum konání:08.11.2019
Místo konání:DM 422 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy
WWW: https://ff.osu.cz/kcl/24133/realismus-v-diskusi-staleti-boju-o-realismus/

Židovská tematika a antisemitismus v české literatuře 1. pol. 20. století
Datum konání:18.10.2019
Místo konání:místnost DM422 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy
WWW: https://ff.osu.cz/kcl/24048/zidovska-tematika-a-antisemitismus-v-ceske-literature-1-pol-20-stoleti/

Mezi literaturou a folklorem: postava vodníka
Datum konání:15.03.2019
Místo konání:budova DM, DM528
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy
WWW: https://ff.osu.cz/kcl/23337/mezi-literaturou-a-folklorem-postava-vodnika/

Studentská vědecká konference katedry české literatury a literární vědy a katedry českého jazyka
Datum konání:21.02.2019
Místo konání:Filozofická fakulta OU
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy
WWW: https://ff.osu.cz/kcl/23035/svk-kcl-kcj-2019/

Vznik české detektivky
Datum konání:19.10.2018
Místo konání:místnost G 414 (budova G)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy
WWW: https://ff.osu.cz/kcl/22793/prednaska-vznik-ceske-detektivky/

Didaktické intervence 2018
Popis:První díl podzimní série modelových hodin, v nichž studenti představují jak tvořivě pojímat zlomové okamžiky česk(oslovens)kých i evropských dějin, začíná češtinou a historií.
Datum konání:16.10.2018
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy
WWW: https://alive.osu.cz/didakticke-intervence-2018-centrum-pant-utery-16-rijna-15-50-17-20/

Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil
Datum konání:14.09.2018
Místo konání:Opava
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy
WWW: https://www.osu.cz/?id=22626

Studentská vědecká konference KCL a KCJ 2018
Datum konání:22.02.2018
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Katedra českého jazyka
WWW: http://ff.osu.cz/kcl/21503/svk-kcl-kcj-2018/

Marxismus, neomarxismus a literární věda
Popis:přednáška Mgr. Romana Kandy, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)
Datum konání:10.11.2017
Místo konání:místnost E323 (budova E)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy
WWW: http://ff.osu.cz/kcl/21161/prednaska-marxismus-neomarxismus-a-literarni-veda/

Hranice samizdatu
Popis:přednáška PhDr. Michala Přibáně, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, pracoviště Brno)
Datum konání:03.11.2017
Místo konání:místnost E323 (budova E)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy
WWW: http://ff.osu.cz/kcl/21160/prednaska-hranice-samizdatu/

Konference Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Datum konání:21.09.2017 - 22.09.2017
Místo konání:Klub Art - Obecní dům, Opava
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Slezské zemské muzeum - Památník Petra Bezruče
WWW: http://ff.osu.cz/kcl/?id=14975

Studentská vědecká konference KCL a KCJ 2017
Datum konání:23.02.2017
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška Martina Tomáška: Krajiny tvořené slovy
Datum konání:09.12.2016
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška Gertraude Zand: Poetika utrpení (B. Němcová, B. Hrabal, J. Zábrana aj.)
Datum konání:02.12.2016
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška prof. PhDr. Svatavy Urbanové, CSc. - Literatura pro děti a mládež: menšina uvnitř literatury
Datum konání:10.11.2016
Místo konání:budova E, učebna E323
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška Petra Šámala „V obecném zájmu“ alias Výzkum cenzury a sociální regulace literatury
Datum konání:04.11.2016
Místo konání:budova DM, místnost DM505
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška Žoržety Čolakove Proměna pojetí krajiny v české poezii druhé poloviny 19. století
Datum konání:29.04.2016
Místo konání:místnost DM528 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Studentská vědecká konference KCL FF OU 2016
Datum konání:24.02.2016
Místo konání:KCL FF OU
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Moderní škola – Dílna lidskosti? Jáchyme, hoď je do stroje: o moderních technologiích ve výuce
Datum konání:09.11.2015
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Seminář Analyticko-interpretační pracovní seminář k připomenutí 70 let od narození Vladimíra Macury
Datum konání:05.11.2015
Místo konání:Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Sympozium Příroda vs. industriál
Datum konání:10.09.2015 - 11.09.2015
Místo konání:Fiducia, Ostrava
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Centrum regionálních studíí

Přednáška Michala Kosáka a Jiřího Flaišmana o projektu Kritické hybridní edice a prvním titulu řady Dílo Františka Gellnera
Datum konání:04.05.2015
Místo konání:místnost DM528 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška prof. Mgr. Martina C. PUTNY, Dr.: Pohledy české kultury na Rusko: od Kollára k Masarykovi a k dnešní „studené občanské válce“
Datum konání:14.04.2015
Místo konání:budova E, E203
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, M.A.: Český knižní trh po roce 1989
Datum konání:11.03.2015
Místo konání:učebna E304 (budova E)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Pohyblivý svátek
Popis:tentokrát na vlně prózy.
Datum konání:03.03.2015
Místo konání:Voliéra - StudentOFF
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Studentská vědecká konference KCL FF OU 2015
Datum konání:25.02.2015
Místo konání:FF OU
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška Hlavní aspekty práce moderátora v současném televizním zpravodajství
Datum konání:11.12.2014
Místo konání:učebna G201 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka,
Katedra české literatury a literární vědy,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě

Bohemistický večírek
Datum konání:10.12.2014
Místo konání:Club Marley, Ostrava
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Katedra českého jazyka

Kdy vzniká (Pražská)škola?
Datum konání:26.11.2014
Místo konání:budova DM, místnost DM528
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Modlitba v literatuře raného novověku
Datum konání:14.11.2014
Místo konání:budova DM, místnost DM528
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Pohyblivý svátek čtení
Datum konání:10.11.2014
Místo konání:Voliéra, StudentOFF
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Workshop Ze současné české versologie
Datum konání:10.10.2014
Místo konání:učebna DM528 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška dr. Jarosława Malického Česká toponymie kladského území. Vývoj a interpretační problémy.
Datum konání:01.10.2014
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka,
Katedra české literatury a literární vědy,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě

Přednáška dr. Jarosława Malického Raněnovověká historiografie a skutečnost - Hájkova kronika
Datum konání:29.09.2014
Místo konání:učebna E307 (budova E)
Pořadatel:Katedra českého jazyka,
Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška dr. Jarosława Malického Hlavní typy zádoslovanských jmen místních v česko-polském pohraničí
Datum konání:30.09.2014 - 29.09.2014
Místo konání:učebna E307 (budova E)
Pořadatel:Katedra českého jazyka,
Katedra české literatury a literární vědy

Otevřený workshop Kázání raného novověku v mezioborových souvislostech
Datum konání:23.05.2014
Místo konání:místnost DM528 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Otevřený workshop Specifické rysy moderní (i postmoderní) české prózy
Datum konání:15.05.2014
Místo konání:místnost DM528 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Křest Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
Datum konání:01.04.2014
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, M.A.: Čtenářské biografie (co na nás vědí a co jimi lze zkoumat)
Datum konání:26.03.2014
Místo konání:učebna E205 (budova E)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc.: Vladimír Macura mezi vědou, hrou a mystifikací
Datum konání:13.03.2014
Místo konání:místnost DM528 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Pohyblivý svátek čtení
Datum konání:25.02.2014
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Studentská vědecká konference KCL FF 2014
Datum konání:20.02.2014
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Bohemistický večírek 2013
Datum konání:04.12.2013
Místo konání:klub Marley
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška PhDr. Špely Sevšek Šramelové, Ph.D., Srovnání próz Jana Balabána a Pavla Vilikovského
Datum konání:28.11.2013
Místo konání:místnost DM528 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Pohyblivý svátek čtení
Datum konání:19.11.2013
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Workshop Paměť a její role v současné literární teorii a literární historii
Datum konání:12.11.2013
Místo konání:místnost DM 528 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška PhDr. Jana Vorla, Ph.D., Teurgický princip v českém a ruském symbolismu
Datum konání:07.11.2013
Místo konání:místnost DM528 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Křest knihy Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Datum konání:31.10.2013
Místo konání:Literární kavárna knihkupectví Academia, Ostrava
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Centrum regionálních studíí

Pohyblivý svátek čtení
Datum konání:08.10.2013
Místo konání:Voliéra StudentOFF
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Workshop Kultura a literatura poutních míst na Moravě
Datum konání:21.06.2013
Místo konání:budova DM, místnost DM 528
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška prof. Vladimíra Papouška Metafora a dějiny
Datum konání:06.06.2013
Místo konání:místnost DM528 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Literární sprcha
Datum konání:27.05.2013
Místo konání:šatny Dolu Michal, Ostrava
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Česká poezie v druhém desetiletí XXI. století
Datum konání:02.05.2013
Místo konání:budova DM, místnost DM528
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška doc. Žoržety Čolákové, PhD. - Umělecké zobrazení jezera od renesance k romantismu
Datum konání:17.04.2013
Místo konání:místnost DM528 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška doc. Žoržety Čolákové, PhD., Odraz hilozoismu v mytopoetickém pojetí krajiny u Máchy a Erbena
Datum konání:16.04.2013
Místo konání:místnost E307 (budova E)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška Mgr. Jiřího Hrabala, Ph.D. - Fokalizace a perspektiva
Datum konání:11.04.2013
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Pohyblivý svátek
Datum konání:25.03.2013
Místo konání:Fiducia
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, M.A. - Výzkumy čtenářů a čtení - metody, postupy, cíle, smysl
Datum konání:21.03.2013
Místo konání:učebna E323 (budova E)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Pohyblivý svátek
Datum konání:27.02.2013
Místo konání:Fiducia, Ostrava
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Studentská vědecká konference KCL FF OU 2013
Datum konání:21.02.2013
Místo konání:místnost E323 (budova E)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Pohyblivý svátek čtení
Datum konání:18.12.2012
Místo konání:Voliéra
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška Dr hab. Jósefa Zarka
Datum konání:06.12.2012
Místo konání:budova DM, místnost DM528
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Pohyblivý svátek čtení
Datum konání:20.11.2012
Místo konání:Voliéra
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška Mgr. Víta Schmarce, Ph.D.
Datum konání:15.11.2012
Místo konání:budova DM, místnost DM528
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška prof. dr hab. Joanny Czaplińské
Datum konání:18.10.2012
Místo konání:budova DM
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Sympozium KRAJINA
Datum konání:06.09.2012 - 07.09.2012
Místo konání:Antikvariát FIDUCIA, Ostrava
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Centrum regionálních studíí
WWW: http://konference.osu.cz/ostravskasympozia/13_sympozium-krajina-2012.html

Přednáška prof. dr hab. Joanny Czaplińské - Dvojjazyčnost exilových spisovatelů jako přestup k jiné kultuře
Datum konání:27.04.2012
Místo konání:učebna E323 (budova E)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Aprílové bohemistické odpoledne
Popis:bohemistické odpoledne na téma Folklor v novodobých literárních a jazykovědných souvislostech
Datum konání:18.04.2012
Místo konání:učebna E304 (budova E)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Pohyblivý svátek
Datum konání:29.03.2012
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Pohyblivý svátek
Popis:volný programový cyklus otevřený mladým literátům, výtvarníkům, filozofům, architektům, hudebníkům, historikům umění...
Datum konání:23.02.2012
Místo konání:Fiducia, Ostrava
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Pohyblivý svátek čtení 6
Datum konání:08.11.2011
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Sympozium MĚSTO
Popis:sympozium reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Datum konání:08.09.2011 - 09.09.2011
Místo konání:Antikvariát FIDUCIA
Pořadatel:Centrum regionálních studíí,
Katedra české literatury a literární vědy,
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
WWW: http://konference.osu.cz/ostravskasympozia/12_sympozium-mesto-2011.html

Seminář reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Popis:I. Město
Datum konání:08.09.2011 - 09.09.2011
Místo konání:katedra české literatury a literární vědy FF OU
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Studentská vědecká konference KCL FF 2011
Datum konání:23.02.2011
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Setkání s prof. PhDr. Jiřím Svobodou, DrSc.
Datum konání:14.01.2011
Místo konání:budova DM (528)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Dny otevřených dveří na Filozofické fakultě OU
Datum konání:07.01.2011 - 08.01.2011
Místo konání:Filozofická fakulta OU (budova E)
Pořadatel:Filozofická fakulta,
Katedra filozofie,
Katedra slavistiky,
Katedra českého jazyka,
Katedra české literatury a literární vědy,
Katedra dějin umění a kulturního dědictví,
Katedra anglistiky a amerikanistiky,
Katedra romanistiky,
Katedra germanistiky,
Katedra psychologie,
Katedra historie

Autorský večer - Iva Málková: Milý Františku…!
Datum konání:30.11.2010
Místo konání:klub Fiducia
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška prof. Czaplińské Hledání nové identity exilových spisovatelů
Datum konání:24.11.2010
Místo konání:učebna E204 (budova E)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška doc. R. Bílika K teorii historického žánru (názory a polemiky)
Datum konání:11.11.2010
Místo konání:učebna DM528 (budova DM)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Křest knihy Jana Malury: Písně pobělohorských exulantů
Datum konání:07.10.2010
Místo konání:knihkupectví Academia
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Autorské čtení knihy Jana Malury: Písně pobělohorských exulantů
Datum konání:07.10.2010
Místo konání:Antikvariát a klub Fiducia
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Datum konání:30.03.2010
Místo konání:Školicí středisko Ostravské univerzity (Univerzitní knihovna, budova UK)
Pořadatel:Katedra českého jazyka,
Katedra české literatury a literární vědy

Studentská vědecká konference KCL 2010
Datum konání:24.03.2010
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Mezinárodní konference Český jazyk a literatura - reflexe významných historických událostí
Popis:mezinárodní vědecká konference
Datum konání:02.09.2009 - 04.09.2009
Místo konání:Ratiboř (Racibórz, Polsko)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška prof. PhDr. Marie Čechové, DrSc.: Práce s novou řadou středoškolských učebnic českého jazyka
Popis:prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. - vedoucí redaktorka časopisu Český jazyk a literatura
Datum konání:06.05.2009
Místo konání:učebna E206 (budova E)
Pořadatel:Katedra českého jazyka,
Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška PhDr. Veroniky Heé, Ph.D.: Jan Křesadlo - Pojetí a přijetí jeho tvorby (zamyšlení nad chápáním literárního díla)
Datum konání:07.04.2009
Místo konání:učebna E307 (budova E, 2. patro)
Pořadatel:Literárněvědná společnost AV ČR,
Katedra české literatury a literární vědy

Moderovaná beseda Maďaři a Češi před zrcadlem a očima těch druhých (kapitoly z národního zebezpytu)
Datum konání:07.04.2009
Místo konání:antikvariát FIDUCIA
Pořadatel:Literárněvědná společnost AV ČR,
Katedra české literatury a literární vědy

Studentská vědecká konference katedry české literatury, literární vědy a semináře dějin umění
Popis:Zvolte si téma a zkonzultujte ho se svým oblíbeným učitelem. Téma může být z oblasti literárněvědné či uměnovědné.
Datum konání:27.03.2009
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Didaktické odpoledne s PhDr. Ondřejem Hausenblasem
Datum konání:10.03.2009
Pořadatel:Literárněvědná společnost AV ČR,
Katedra českého jazyka,
Katedra české literatury a literární vědy
WWW: http://ff.osu.cz/kcl/?id=5633

Přednáška Jana Suka: Prostor poezie a prostor pro poezii
Popis:Srdečně Vás zveme rovněž v 18.00 do Antikvariátu Fiducia na moderovaný večer s panem Janem Sukem.
Datum konání:21.10.2008
Místo konání:učebna E323 (budova E)
Pořadatel:Literárněvědná společnost AV ČR,
Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška Dalibora Turečka: Pulzačně synoptický model českého literárního romantismu
Datum konání:23.04.2008
Místo konání:místnost E 24, budova E FF OU
Pořadatel:Literárněvědná společnost AV ČR,
Katedra české literatury a literární vědy

Moderovaná beseda s Daliborem Turečkem
Datum konání:23.04.2008
Místo konání:Antikvariát Fiducia
Pořadatel:Literárněvědná společnost AV ČR,
Katedra české literatury a literární vědy

Diskuse s Pavlem Dominikem: Lolita aneb vášeň překladu
Datum konání:03.04.2008
Místo konání:budova E FF OU - místnost E16
Pořadatel:Literárněvědná společnost AV ČR,
Antikvariát Fiducia,
Katedra české literatury a literární vědy

Přednáška Jana Čulíka Jací jsme
Popis:Jací jsme - filmové adaptace literárních děl po r. 1989.
Datum konání:13.03.2008
Místo konání:budova E FF OU, místnost E15
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Literárněvědná společnost AV ČR

Konference Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu
Datum konání:04.09.2007 - 05.09.2007
Místo konání:Ratiboř, Polsko
Pořadatel:Státní vysoká škola odborná v Ratiboři,
Katedra české literatury a literární vědy
WWW: http://ff.osu.cz/kcl/?id=2506

Přednáška Jiřího Černého: Zhudebněné básnické texty
Datum konání:26.04.2007
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy

Studentská vědecká konference „Česká literatura a dějiny umění“
Datum konání:27.03.2007
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy