Vernisáž výstavy Literární paměť regionu 1918–2018 (texty, osobnosti, místa)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Zveme Vás na výstavu Literární paměť regionu 1918–2018 (texty, osobnosti, místa), která je součástí řešení projektu Ministerstva kultury ČR, který nese název Literární obraz regionu 1918–2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko) osobnosti, události, instituce, místa, texty (NAKI II, DG20P02OVV020).

Název výstavy zdůrazňuje naše přesvědčení, že literární texty uchovávají jedinečnou podobu regionu, že jednání a promluvy postav a lyrických mluvčích uchovávají záznamy, nad nimiž lze přemýšlet o způsobech ztotožňování se s místem (s jeho přírodním a civilizačním charakterem), o regionálně identifikačních postojích, jež jsou reakcí na dějinné události.

Výstava vychází z národopisného, etnografického, folkloristického základu, postupuje od rurálního k industriálnímu, od minulého k přítomnému, často navzdory politickým a administrativním proměnám. K formování a zachování literární a kulturní paměti přispívá nejen naléhavost tématu, ale rovněž estetická kvalita, rytmus, melodie, umělecký obraz, příběh, jazyk symbolů, metafora, neopakovatelnost autorského uměleckého výrazu.


plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 09. 2022