Charakteristika a vědecké zaměření katedry české literatury a literární vědy

Katedra v současné době rozvíjí výzkum především v oblasti starší české literatury a moderní české literatury, přitom se soustřeďuje na problematiku literárních žánrů, literární komparatistiku a vztahy česko-polské a česko-slovenské, dále se zaměřuje na regionální aspekty literární tvorby, problematiku prostoru, krajiny a města a též na ediční činnost.

Pracovníci katedry a studenti doktorského studia publikují své studie, stati a články v odborném tisku, pravidelně referují o dosažených badatelských výsledcích na mezi¬národních vědeckých fórech. Členové katedry jsou předsedy nebo členy oborových rad doktorského studia v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem a předsedy nebo členy edičních rad odborných časopisů a edic (Universum) u nás i zahraničí.

Při katedře pracuje pobočka Literárněvědné společnosti AV ČR.

Činnost katedry doplňuje značná literárněkritická a popularizační aktivita, realizovaná ve spolupráci s literárními časopisy (Host, Tvar, Protimluv aj.). Katedra rovněž zajišťuje přednášky pro pedagogy a knihovníky a pro Univerzitu třetího věku. Spolupracuje s různými institucemi a organizacemi, např. s Antikvariátem Fiducia v Ostravě, s Českým rozhlasem Ostrava a Českou televizí Ostrava.

Každoročně se koná studentská vědecká konference, na níž vystupují talentovaní studenti s odbornými referáty; nejlepší příspěvky pak postupují do mezinárodního kola studentské vědecké konference. Vybraní studenti bohemistiky jsou rovněž delegováni na každoroční recitační festival pedagogických a filozofických fakult Šrámkova Sobotka. K aktivitám studentů českého jazyka a literatury patří také pořádání bohemistického večírku.

Pracovníci katedry české literatury a literární vědy jsou zároveň členy vědeckého pracoviště Centra regionálních studií, zaměřeného na areálový výzkum, zejména na region, regionalismus a problematiku regionální literatury a kultury severovýchodní Moravy a Slezska. Katedra studijně využívá fond ústavní Knihovny Vojtěcha Martínka

Spolupráce se zahraničními vysokými školami

 • Glasgow: University of Glasgow (Skotsko)
 • Oxford: University of Oxford (Anglie)
 • Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona (Španělsko)
 • Santander: Universidad de Cantabria (Španělsko)
 • Vratislav: Uniwersytet Wrocławski (Polsko)
 • Katovice: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polsko)
 • Opolí: Uniwersytet Opolski (Polsko)
 • Ratiboř: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu (Polsko)
 • Lublaň: Univerzita Ljubljana (Slovinsko)
 • Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici (Slovensko)
 • Prešov: Prešovská univerzita v Prešove (Slovensko)
 • Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko)
 • Trnava: Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)
 • Lipsko: Universität Leipzig (Německo)
 • Szegedi: Szegedi Tudományegyetem (Maďarsko)

Spolupráce s odbornými institucemi

 • Památník národního písemnictví v Praze
 • Památník Petra Bezruče Slezského muzea v Opavě
 • Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze
 • Ústav pro českou literaturu AV ČR, pobočka v Brně
 • Archiv města Ostravy

Zveřejněno / aktualizováno: 07. 06. 2017