Studium a přijímací řízení

Na katedře české literatury a literární vědy jsou uchazeči do bakalářského studia přijímáni na základě výsledků na SŠ (průměr známek ze středoškolských vysvědčení), do magisterského studia na základě písemného textu a ústního pohovoru, pro doktorské studium je rozhodující projekt disertační práce a ústní pohovor o něm.

Aktuální akreditované studijní obory katedry české literatury a literární vědy

  • Bakalářský studijní program Český jazyk a literatura, prezenční forma, jednooborové studium
  • Bakalářský studijní program Český jazyk a literatura, prezenční forma, dvouoborové studium
  • Navazující magisterský studijní program Český jazyk a literatura, prezenční forma, jednooborové studium
  • Navazující magisterský studijní program Český jazyk a literatura, prezenční forma, dvouoborové studium
  • Navazující magisterský studijní program Český jazyk a literatura, učitelství pro střední školy, prezenční forma, dvouoborové studium
  • Navazující magisterský studijní program Český jazyk a literatura, učitelství pro střední školy, kombinovaná forma, dvouoborové studium