Studium a přijímací řízení

Na katedře české literatury a literární vědy jsou uchazeči do bakalářského studia přijímáni na základě písemného testu, do magisterského studia na základě písemného testu a ústního pohovoru, pro doktorské studium je rozhodující projekt disertační práce a ústní pohovor o něm.

Bakalářský studijní program Český jazyk a literatura, který se realizuje ve 4 variantách (studijních plánech):

  1. completus (jednooborové studium),
  2. maior (víceoborové studium s bakalářskou prací z českého jazyka a literatury),
  3. minor (víceoborové studium s bakalářkou prací z druhého programu),
  4. maior se zaměřením na vzdělávání.

Navazující magisterský studijní program Český jazyk a literatura, který se realizuje ve 3 variantách (studijních plánech):

  1. completus (jednooborové studium),
  2. maior (víceoborové studium s diplomovou prací z českého jazyka a literatury),
  3. minor (víceoborové studium s diplomovou prací z druhého programu).

Navazující magisterský studijní program Český jazyk a literatura pro SŠ (víceoborové studium)

Doktorské studijní programy

  1. Teorie a dějiny české literatury
  2. Literární věda - teorie a dějiny národních literatur

Zveřejněno / aktualizováno: 27. 01. 2023