Pozvánka na konferenci Milan Kundera 1929–2023: reflexe, bilance, ohlédnutí | réflexion, bilan, témoignages

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra romanistiky a katedra české literatury a literární vědy FF Ostravské univerzity pořádají sympozium Milan Kundera 1929–2023: reflexe, bilance, ohlédnutí | réflexion, bilan, témoignages, které se uskuteční 2. listopadu 2023 v Ostravě.

Témata a cíle jednání

Srdečně zveme badatele (bohemisty, romanisty, kulturology, translatology a další), ale rovněž publicisty, přátele či pamětníky, neboť si sympozium neklade za cíl toliko striktně akademický literárněvědný přístup. Uvítáme příspěvky, které budou bilanční; objektivní i osobní; polemické i vzdávající hold; reagující na ohlasy spisovatelova skonu; přinášející aktuální interpretace díla a Kunderova odkazu. Tematická otevřenost sympozia ostatně umožní reflektovat komplexnost, s níž bývá romanopisec spojován a přijímán. Více informací naleznete v pozvánce.

Program konference

Program konference ke stažení soubor pdf 0,21 MB

Kontaktní osoby

vedoucí organizačního týmu
Mgr. Veronika Resslerová
koordinátorka


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 10. 2023