Studentská vědecká konference 2021

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Pozvánka


Odkazy na konferenci

literárněvědná část
jazykovědná část

Pravidla účasti a diskuse na SVK KCL

Na studentské vědecké konferenci katedry české literatury a literární vědy se letos bohužel osobně neuvidíme. Konat se musí on-line, zvolili jsme MS Teams. Aby vše probíhalo bez problémů, prosíme o dodržování následujících pravidel:

  1. Videochat MS Teams bude k dispozici od 8.30.
  2. Pokud vám není právě uděleno slovo, mějte vypnutou kameru a mikrofon.
  3. Chcete-li promluvit, přihlaste se a vyčkejte, až vám bude moderátorem slovo uděleno.
  4. Diskuse bude otevřena po odeznění každého příspěvku, v jejich průběhu se o slovo nehlaste.
  5. Vyjadřujte se co nejstručněji, jasně a vždy k věci.
  6. Maximální délka příspěvků je stanovena na 20 minut.
  7. Délka diskuse u každého příspěvku je orientačně stanovena na 10 minut.
  8. Ke vzájemné diskusi mimo oficiální program můžete použít textový chat.

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 02. 2021