Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1870
Stálý zástupce vedoucího katedry
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
553 46 1877
Pedagogický poradce
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
553 46 1877
Koordinátor pro zahraniční mobility
Projektový koordinátor
Sekretariát
Gračková Romana, Bc.
sekretářka katedry
553 46 1871
 
Členové katedry
Profesoři
Málková Iva, prof. PaedDr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 20. století, literární identita regionu
553 46 1876
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny starší české literatury, literární identita regionu
553 46 1878
Svoboda Jiří, prof. PhDr., DrSc.
činnost: dějiny české literatury 19. a 20. století, metodologie literární vědy
553 46 1874
 
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny české literatury 20. století, literatura pro mládež, sociologie literatury, literární identita regionu
553 46 1874
Docenti
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: současná česká literatura, literární kritika
553 46 1870
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc.
činnost: dějiny české literatury 20. století, teorie literatury, světová literatura, literární identita regionu
553 46 1877
Odborní asistenti
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny starší české literatury, kultura Slezska a severní Moravy, literární identita regionu
553 46 1879
Polách Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: česká literatura 20. století, současná česká poezie, literární teorie, literární identita regionu
553 46 1878
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce
činnost: dějiny české literatury 19. a 20. století, literární identita regionu
553 46 1877
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. století, didaktika literatury, Knihovna Vojtěcha Martínka
553 46 1879
Vědečtí pracovníci
Hruška Pavel, Mgr. Ing.
činnost: literární identita regionu
553 46 1871
 
Magdoň Libor, Mgr.
činnost: literární identita regionu
553 46 1879
553 46 1861
Průša Lukáš, PhDr., Ph.D.
činnost: literární identita regionu
553 46 1871
 
Rozehnalová Ilona, Mgr.
činnost: literární identita regionu
553 46 1871