Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KCL
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1870
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor
e-mail:
telefon: 553 46 1878
Sekretariát KCL
Gračková Romana, Bc.
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1871
Členové katedry
Profesoři
Málková Iva, prof. PaedDr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 20. století, literární identita regionu
e-mail:
telefon: 553 46 1876
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: dějiny starší české literatury, literární identita regionu
e-mail:
telefon: 553 46 1870
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny české literatury 20. století, literatura pro mládež, sociologie literatury, literární identita regionu
e-mail:
telefon: 553 46 1874
Docenti
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor
činnost: současná česká literatura, literární kritika
e-mail:
telefon: 553 46 1878
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc.
činnost: dějiny české literatury 20. století, teorie literatury, světová literatura, literární identita regionu
e-mail:
telefon: 553 46 1877
Odborní asistenti
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny starší české literatury, kultura Slezska a severní Moravy, literární identita regionu
e-mail:
telefon: 553 46 1879
Polách Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: česká literatura 20. století, současná česká poezie, literární teorie, literární identita regionu
e-mail:
telefon: 553 46 1878
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. a 20. století, literární identita regionu
e-mail:
telefon: 553 46 1877
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. století, didaktika literatury, Knihovna Vojtěcha Martínka
e-mail:
telefon: 553 46 1879
Vědečtí pracovníci
Hruška Pavel, Mgr. Ing.
činnost: literární identita regionu
e-mail:
telefon: 553 46 1871
Magdoň Libor, Mgr.
činnost: literární identita regionu
e-mail:
telefon: 553 46 1879
553 46 1861
Průša Lukáš, PhDr., Ph.D.
činnost: literární identita regionu
e-mail:
telefon: 553 46 1871
Rozehnalová Ilona, Mgr.
činnost: literární identita regionu
e-mail:
telefon: 553 46 1871
Smyčková Kateřina, Mgr., Ph.D.
činnost: starší česká literatura, regionální literatura
e-mail:
telefon: 553 46 1874