Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KCL
553 46 1870
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor
553 46 1878
Sekretariát KCL
Gračková Romana, Bc.
sekretářka katedry
553 46 1871
 
Členové katedry
Profesoři
Málková Iva, prof. PaedDr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 20. století, literární identita regionu
553 46 1876
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: dějiny starší české literatury, literární identita regionu
553 46 1870
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny české literatury 20. století, literatura pro mládež, sociologie literatury, literární identita regionu
553 46 1874
Docenti
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor
činnost: současná česká literatura, literární kritika
553 46 1878
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc.
činnost: dějiny české literatury 20. století, teorie literatury, světová literatura, literární identita regionu
553 46 1877
Odborní asistenti
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny starší české literatury, kultura Slezska a severní Moravy, literární identita regionu
553 46 1879
Polách Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: česká literatura 20. století, současná česká poezie, literární teorie, literární identita regionu
553 46 1878
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. a 20. století, literární identita regionu
553 46 1877
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. století, didaktika literatury, Knihovna Vojtěcha Martínka
553 46 1879
Vědečtí pracovníci
Hruška Pavel, Mgr. Ing.
činnost: literární identita regionu
553 46 1871
Magdoň Libor, Mgr.
činnost: literární identita regionu
553 46 1879
553 46 1861
Průša Lukáš, PhDr., Ph.D.
činnost: literární identita regionu
553 46 1871
Rozehnalová Ilona, Mgr.
činnost: literární identita regionu
553 46 1871