Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Beneš Jan, Mgr. et Mgr., Ph.D.
činnost: britská literatura; afroamerická literatura, kultura a historie; afrofuturismus projektový koordinátor
553 46 1894
Černý Miroslav, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: literatura anglického středověku, vývoj anglického jazyka, mezioborové disciplíny
553 46 1894
Filip Petr, Mgr.
činnost: britská studia, praktický jazyk
553 46 1893
Hanusková Magdalena, Mgr.
koordinátor pro zahraniční mobility – přijíždějící a vyjíždějící studenti
činnost: odborný jazyk, akademické psaní, syntax
553 46 1898
Holešová Andrea, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: americká studia a sociální historie USA, dějiny americké literatury
553 46 1890
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D.
činnost: translatologie, pragmalingvistika, překlad odborných textů, jazyková interference
553 46 1893
Hurtová Zuzana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry
činnost: obchodní angličtina, funkční větná perspektiva
553 46 1901
Janoušková Ivana, Mgr., Ph.D.
činnost: morfologie, syntax, obchodní angličtina
553 46 1899
Kolář Stanislav, doc. PhDr., Dr.
činnost: dějiny americké literatury, literární teorie, etnické literatury, americká studia, americká židovská literatura, americká alternativní kultura
553 46 1896
Kopecký Petr, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: britská a americká studia, sociální a kulturní dějiny Velké Británie
553 46 1895
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
činnost: fonetika a fonologie, interkulturní komunikace, anglická gramatika, praktický jazyk
553 46 1897
Kováčová Dominika, Mgr.
činnost: morfologie, anglická gramatika, praktický jazyk
553 46 1899
Lewandowski Christian Aaron, dr hab.
činnost: dějiny americké literatury, kulturní studia, historie USA, literatury původních Američanů přelomu 19. a 20. století
553 46 1899
Lorencovičová Eva, Mgr.
činnost: didaktika angličtiny
553 46 1897
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
činnost: textová lingvistika, translatologie, stylistika
553 46 1900
553 46 1049
Václavíková Jana, Mgr.
činnost: tlumočení
553 46 1899
Valošková Petra, Bc.
sekretářka katedry
553 46 1891
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
činnost: syntax, translatologie
553 46 1892

Doktorandi

Doktorandi katedry
Interní doktorandi
Bangoura Anna, Mgr.
e-mail:
telefon:
553 46 1905
místnost:
Changizi Parisa, Dr.
e-mail:
telefon:
553 46 1905
místnost:
Mertová Anna, Mgr.
e-mail:
telefon:
553 46 1905
místnost:
Rohová Karla, Mgr.
e-mail:
telefon:
553 46 1905
místnost:
Šidík Petr, Mgr.
e-mail:
telefon:
553 46 1905
místnost:
Externí doktorandi
Maňáková Monika, Ing. Mgr.
Rusňáková Michala, Mgr.
Tram Tran Nhu Quynh, M.A.
Trinh Thi My Le, M.A.

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 02. 2022