Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název kombinace:Geografie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Obory: Geografie maior se zaměřením na vzdělávání [CZ]
Český jazyk a literatura - minor [CZ]

Maior je studijní program, ve kterém je student zapsán a vypracovává závěrečnou (bakalářskou nebo diplomovou) práci.
Minor je část studia, ve které student nevypracovává závěrečnou (bakalářskou nebo diplomovou) práci.
Typ:sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů
Forma přijímací zkoušky:
Orientační termín zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace: