Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Němčina pro odbornou a profesní komunikaci

Studijní programNěmecká filologie
FakultaFilozofická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinované
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuMgr. Martin Mostýn, Ph.D.

Studijní program v kostce

Pracujete ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem, disponujete již odbornými kompetencemi v hospodářské sféře, ale chybí Vám odpovídající jazyková výbava? Nebo Vás Vaše současná práce nebaví a chcete začít pracovat v progresivní (německé) firmě a objevit svět ekonomiky a financí? Pak si zvolte studium specializace Němčina pro odbornou a profesní komunikaci (kombinovaná forma).

Získáte vzdělání, které Vám umožní využít němčinu na úrovni C1 při nejrůznějších komunikačních situacích ve firmě. Budete se orientovat v historii, reáliích a kultuře německy mluvících zemí, budete umět pracovat s německými odbornými a administrativními texty, sami je vytvářet a překládat a upevníte si schopnost samostatné práce i týmové kooperace.

Zároveň nabízíme mnoho příležitostí, jak se věnovat němčině i ve volném čase a tím se v ní dále zdokonalovat, např. autorská čtení německy píšících autorů, studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, akce Česko-německých kulturních dnů v Ostravě / Ostrau - der Kulturpunkt, soutěž Den s překladem, vytváření studentského časopisu ODRAZ, exkurze apod.

Během celého Vašeho studia Vás bude na katedře provázet téměř rodinná atmosféra. Jsme mladý a přátelský tým otevřený všemu novému a individuální přístup ke každému studentovi je pro nás samozřejmostí.

Jako bakaláři specializace Němčina pro odbornou a profesní komunikaci budete dobře připraveni na nástup do praxe ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem nebo v organizacích z obchodní a hospodářské sféry. Můžete však event. i pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Co od vás očekáváme?

Přijímací zkoušku od Vás nevyžadujeme. Předpokládá se, že budete již mít znalosti a jazykové dovednosti v německém jazyce, a to na úrovni maturitní zkoušky z německého jazyka (tedy B1/B2), a intenzivní motivaci učit se němčinu dál. I když zatím nejste v němčině přímo přeborníci, rádi Vám pomůžeme dostat se na požadovanou úroveň.

Co se naučíte?

Po absolvování specializace Němčina pro odbornou a profesní komunikaci budete umět komunikovat v německém jazyce na pokročilé úrovni C1, ať již psanou či mluvenou formou.

Budete schopni porozumět německým odborným i administrativním textům. Budete mít přehled o historii, reáliích a kultuře německy mluvících zemí a Vaše znalosti budete umět vhodně aplikovat při řešení praktických problémů v obchodní a hospodářské oblasti. Budete vnímat interkulturní aspekty komunikace a adekvátně tak reagovat při jednáních na mezinárodní úrovni.

Naučíte se překládat a tlumočit v rámci jednodušších komunikačních situací. Posílíte své obecné kompetence v podobě získávání a vyhodnocování informací, samostatné efektivní práce a flexibility, kooperace s kolegy, zpracovávání odborných písemných prací a kreativní produkce vlastních německých textů.

Kde a jak se uplatníte?

Na základě zpětné vazby našich absolventů může katedra potvrdit vysokou míru úspěšnosti při profesním uplatnění: ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem (např. v německých firmách v regionu jako Siemens, OKIN a dalších, se kterými katedra germanistiky také spolupracuje) nebo v organizacích z obchodní a hospodářské sféry, v oblasti cestovního ruchu, v různých institucích kulturního charakteru a státní správy, v propagačních a reklamních agenturách, recepcích hotelů a ve sdělovacích prostředcích. Zájemci o další vzdělávání mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu.

Konkrétní pracovní pozice

 • manažer péče o zákazníky s němčinou
 • manažer pro styk s médii s němčinou
 • manažer prodeje s němčinou
 • zajišťovatel nákupu s němčinou
 • specialista nákupu s němčinou
 • manažer exportu s němčinou
 • manažer pro externí komunikaci s němčinou
 • manažer pro import s němčinou

Specifika kombinované/distanční formy studia

Výuka probíhá vždy ve středu, přičemž její rozsah odpovídá min. 80 hodinám za semestr, tj. obvykle probíhají cca 3-4 semináře za daný den.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .


Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit na studijní oddělení fakulty v termínu od 22. do 26. června 2020. Uchazeči navržení na přijetí obdrží konkrétní termín po skončení přijímacích zkoušek.

Bez přijímací zkoušky. Vyžadují se znalosti a jazykové dovednosti na úrovni maturitní zkoušky z německého jazyka, tedy B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.