Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1823
Stálý zástupce vedoucího katedry
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 1820
Pedagogický poradce
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 1820
Koordinátor pro zahraniční mobility
Projektový koordinátor
Sekretariát
553 46 1821
 
Členové katedry
Profesoři
Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc.
činnost: estetika, současná filozofie, feministická filozofie, interpretace uměleckých děl
553 46 1825
Otisk Marek, prof. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny filosofie, středověká filosofie, metafyzika
553 46 1830
Docenti
Čížek Jan, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: dějiny filozofie (raný novověk, osvícenství), dějiny vědy (17. století), utopie a dystopie, J. A. Komenský
553 46 1823
Novotný Tomáš, doc. ThDr.
činnost: biblistika a religionistika, nová náboženská hnutí, hebrejština, kořeny evropského myšlení
553 46 1828
Petrů Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: etika, kognitivní vědy
553 46 1826
Odborní asistenti
Černín David, Mgr., Ph.D.
činnost: současná filozofie, filozofie 20. a 19. století, filozofie historiografie
553 46 1827
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
činnost: humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
553 46 1820
Hloch Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: antická filozofie, Aristotelés, Nietzsche, etika
553 46 1826
Kramoliš Oldřich, PhDr., CSc.
činnost: antická filozofie, sókratovská a platónská filozofie, ekonomie, filozofie a výchova
553 46 1826
Naldoniová Lenka, Dr. phil.
činnost: etika, ruská filozofie, italský jazyk
553 46 1824
Rybaříková Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: logika, historie logiky, filozofie logiky, filozofie jazyka, filozofie vědy
553 46 1824
Stefan Michael, Mgr.
činnost: didaktika základů společenských věd
 
Vědečtí pracovníci
Lochmanová Kateřina, Mgr., Ph.D.
činnost: výzkumná pracovnice projektu GA ČR Raně novověká mosaická fyzika a její komeniánští pokračovatelé
553 46 1823
Stefan Michael, Mgr.
činnost: didaktika základů společenských věd
 
Externisté
Čichoň Milan, JUDr.
činnost: právo, úvod do politologie
 
Kelnar Aleš, Ing. Mgr.
činnost: buddhismus, orientální filozofie
553 46 1826
 
Moricová Jana, Mgr.
činnost: profesní praxe
 
Staňa Jiří, Mgr.
činnost: rétorika a prezentační dovednosti, významné postavy českých dějin, současný islám
553 46 1827
Šiler Vladimír, ThLic., Dr.
činnost: etika, aplikovaná etika, profesní etika
553 46 1820

Doktorandi katedry filozofie

Doktorandi
Barabášová, Anastázie, Mgr.
553 46 1829
Cvik Štěpán, Mgr.
553 46 1829
Dudová Michaela, Mgr.
553 46 1829
Kokeš Michal, Mgr.
553 46 1829
Piskořová Zuzana, Mgr.
553 46 1829
Stefan Michael, Mgr.
553 46 1829
Vasiliadis Grigoris, Mgr. Ing.
553 46 1829


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 02. 2024