Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KFI
553 46 1823
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
553 46 1820
Sekretariát KFI
553 46 1821
 
Členové katedry
Profesoři
Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc.
činnost: estetika, současná filozofie, feministická filozofie, interpretace uměleckých děl
553 46 1825
Docenti
Novotný Tomáš, doc. ThDr.
činnost: biblistika a religionistika, nová náboženská hnutí, hebrejština, kořeny evropského myšlení
553 46 1828
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny filosofie, středověká filosofie, metafyzika
553 46 1830
Petrů Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: etika, kognitivní vědy
553 46 1826
Odborní asistenti
Černín David, Mgr., Ph.D.
činnost: filozofie společenských věd, dějiny filozofie, filozofie dějin a filozofie historiografie
553 46 1827
Čížek Jan, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: dějiny filozofie (raný novověk, osvícenství), dějiny vědy (17. století), utopie a dystopie, J. A. Komenský
553 46 1823
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
činnost: humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
553 46 1820
Kramoliš Oldřich, PhDr., CSc.
činnost: antická filozofie, sókratovská a platónská filozofie, ekonomie, filozofie a výchova
553 46 1826
Naldoniová Lenka, Dr. phil.
činnost: etika, ruská filozofie, italský jazyk
553 46 1824
Rakowski Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: politická filozofie a politologie, občanská společnost, filozofie technologie
553 46 1287
Rybaříková Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: logika, historie logiky, filozofie logiky, filozofie jazyka, filozofie vědy
553 46 1824
Tomeček Slavoj, Mgr.
činnost: didaktika základů společenských věd, současná filozofie
553 46 1827
Vědečtí pracovníci
Lochmanová Kateřina, Mgr., Ph.D.
činnost: výzkumná pracovnice projektu GA ČR Raně novověká mosaická fyzika a její komeniánští pokračovatelé
553 46 1823
Externisté
Čichoň Milan, JUDr.
činnost: právo, úvod do politologie
553 46 1827
Hloch Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: antická filozofie, Aristotelés, Nietzsche, etika
 
 
Kelnar Aleš, Ing. Mgr.
činnost: buddhismus, orientální filozofie
553 46 1826
Moricová Jana, Mgr.
činnost: profesní praxe
 
 
Staňa Jiří, Mgr.
činnost: rétorika a prezentační dovednosti, významné postavy českých dějin, současný islám
553 46 1827
Šiler Vladimír, ThLic., Dr.
činnost: etika, aplikovaná etika, profesní etika
553 46 1820

Doktorandi katedry filozofie

Doktorandi
Brezina Martin, Mgr., Ph.D.
e-mail:
pracovna:
telefon:
553 46 1829
Cvik Štěpán, Mgr.
e-mail:
pracovna:
telefon:
553 46 1829
Dudová Michaela, Mgr.
e-mail:
pracovna:
telefon:
553 46 1829
Kokeš Michal, Mgr.
e-mail:
pracovna:
telefon:
553 46 1829
Michalíková Silvie, Mgr.
e-mail:
pracovna:
telefon:
553 46 1829
Piskořová Zuzana, Mgr.
e-mail:
pracovna:
telefon:
553 46 1829
Stefan Michael, Mgr.
e-mail:
pracovna:
telefon:
553 46 1829
Bruštíková Špidlová Martina, Mgr.
e-mail:
pracovna:
telefon:
553 46 1829
Vasiliadis Grigoris, Mgr. Ing.
e-mail:
pracovna:
telefon:
553 46 1829

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2022