Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KFI
Čížek Jan, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1823
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1820
Sekretariát KFI
Tomášková Blažena
sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 1821
Členové katedry
Profesoři
Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc.
činnost: estetika, současná filozofie, feministická filozofie, interpretace uměleckých děl
e-mail:
telefon: 553 46 1825
Docenti
Novotný Tomáš, doc. ThDr.
činnost: biblistika a religionistika, nová náboženská hnutí, hebrejština, kořeny evropského myšlení
e-mail:
telefon: 553 46 1828
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny filosofie, středověká filosofie, metafyzika
e-mail:
telefon: 553 46 1830
Petrů Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: etika, kognitivní vědy
e-mail:
telefon: 553 46 1826
Odborní asistenti
Černín David, Mgr., Ph.D.
činnost: filozofie společenských věd, dějiny filozofie, filozofie dějin a filozofie historiografie
e-mail:
telefon: 553 46 1827
Čížek Jan, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: dějiny filozofie (raný novověk, osvícenství), dějiny vědy (17. století), utopie a dystopie, J. A. Komenský
e-mail:
telefon: 553 46 1823
Dolák Antonín, PhDr. Mgr., Ph.D.
činnost: filozofie 19. století, filozofie 20. století (Wittgenstein, Heidegger, Foucault, Derrida, Deleuze, Žižek), filozofie mysli (Dennett), svobodná vůle a determinismus, problém jáství (Self) a vědomí
e-mail:
telefon: 553 46 1820
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
činnost: humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
e-mail:
telefon: 553 46 1820
Kramoliš Oldřich, PhDr., CSc.
činnost: antická filozofie, sókratovská a platónská filozofie, ekonomie, filozofie a výchova
e-mail:
telefon: 553 46 1826
Naldoniová Lenka, Dr. phil.
činnost: etika, ruská filozofie, italský jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1824
Rakowski Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: politická filozofie a politologie, občanská společnost, filozofie technologie
e-mail:
telefon: 553 46 1287
Rybaříková Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: logika, historie logiky, filozofie logiky, filozofie jazyka, filozofie vědy
e-mail:
telefon: 553 46 1824
Tomeček Slavoj, Mgr.
činnost: didaktika základů společenských věd, současná filozofie
e-mail:
telefon: 553 46 1827
Externisté
Čichoň Milan, JUDr.
činnost: právo, úvod do politologie
e-mail:
telefon: 553 46 1827
Holba Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: buddhismus, indická filozofie, komparativní filozofie
e-mail:
telefon: 553 46 1824
Kelnar Aleš, Ing. Mgr.
činnost: buddhismus, orientální filozofie
e-mail:
telefon: 553 46 1826
Ondomišiová Zuzana, PhDr.
činnost: kultura a myšlení Indie a Tibetu
e-mail:
telefon:
Staňa Jiří, Mgr.
činnost: rétorika a prezentační dovednosti, významné postavy českých dějin, současný islám
e-mail:
telefon: 553 46 1827
Šiler Vladimír, ThLic., Dr.
činnost: etika, aplikovaná etika, profesní etika
e-mail:
telefon: 553 46 1820

Doktorandi katedry filozofie

Doktorandi
Brezina Martin, Mgr., Ph.D.e-mail:
pracovna:D309
telefon:1829
Cvik Štěpán, Mgr.e-mail:
pracovna:D309
telefon:1829
Hromek Petr, PhDr.e-mail:
pracovna:D309
telefon:1829
Hronovský Michal, Mgr. e-mail:
pracovna:D309
telefon:1829
Jesenovská Sabina, Mgr.e-mail:
pracovna:D309
telefon:1829
Lochmanová Kateřina,Mgr.e-mail:
pracovna:D309
telefon:1829
Michlová Barbora,Mgr.
přerušeno
e-mail:
pracovna:D309
telefon:1829
Rathouzská Lucie,Mgr.e-mail:
pracovna:D309
telefon:1829
Stefan Michael,Mgr.e-mail:
pracovna:D309
telefon:1829
Svoboda Filip,Mgr.e-mail:
pracovna:D309
telefon:1829
Mgr. Tomáš Šmiřáke-mail:
pracovna:D309
telefon:1829
Bruštíková Špidlová Martina,Mgr.
přerušeno
e-mail:
pracovna:D309
telefon:1829

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 09. 2020