Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KFI
Čížek Jan, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1823
Hromek Petr, PhDr.
tajemník KFI, pedagogický poradce pro obory filozofie a ZSV
e-mail:
telefon: 553 46 1824
Sekretariát KFI
Tomášková Blažena
sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 1821
Členové katedry
Profesoři
Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc.
činnost: estetika, současná filozofie, feministická filozofie, interpretace uměleckých děl
e-mail:
telefon: 553 46 1825
Docenti
Novotný Tomáš, doc. ThDr.
činnost: biblistika a religionistika, nová náboženská hnutí, hebrejština, kořeny evropského myšlení
e-mail:
telefon: 553 46 1828
Otisk Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny filosofie, středověká filosofie, metafyzika
e-mail:
telefon: 553 46 1830
Petrů Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: etika, kognitivní vědy
e-mail:
telefon: 553 46 1826
Odborní asistenti
Černín David, Mgr., Ph.D.
činnost: filozofie společenských věd, dějiny filozofie, filozofie dějin a filozofie historiografie
e-mail:
telefon: 553 46 1827
Čížek Jan, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: novověká filozofie, filozofie osvícenství, dějiny myšlení, utopie a dystopie, J. A. Komenský, F. Bacon
e-mail:
telefon: 553 46 1823
Dolák Antonín, PhDr. et Mgr., Ph.D.
činnost: filozofie 19. století, filozofie 20. století (Wittgenstein, Heidegger, Foucault, Derrida, Deleuze, Žižek), filozofie mysli (Dennett), svobodná vůle a determinismus, problém jáství (Self) a vědomí
e-mail:
telefon: 553 46 1823
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
e-mail:
telefon: 553 46 1823
Hromek Petr, PhDr.
tajemník KFI, pedagogický poradce pro obory filozofie a ZSV
činnost: logika, filozofie a metodologie vědy, metafyzika, dějiny filozofie
e-mail:
telefon: 553 46 1824
Kramoliš Oldřich, PhDr., CSc.
činnost: antická filozofie, sókratovská a platónská filozofie, ekonomie, filozofie a výchova
e-mail:
telefon: 553 46 1826
Naldoniová Lenka, Dr. phil.
činnost: etika, ruská filozofie, italský jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1824
Rakowski Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: politická filozofie a politologie, občanská společnost
e-mail:
telefon: 553 46 1287
Tomeček Slavoj, Mgr.
činnost: didaktika základů společenských věd, současná filozofie
e-mail:
telefon: 553 46 1827
Externisté
Čichoň Milan, JUDr.
činnost: právo, úvod do politologie
e-mail:
telefon: 553 46 1827
Holba Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: buddhismus, indická filozofie, komparativní filozofie
e-mail:
telefon: 553 46 1824
Kelnar Aleš, Ing. Mgr.
činnost: buddhismus, orientální filozofie
e-mail:
telefon: 553 46 1826
Ondomišiová Zuzana, PhDr.
činnost: kultura a myšlení Indie a Tibetu
e-mail:
telefon:
Staňa Jiří, Mgr.
činnost: rétorika a prezentační dovednosti, významné postavy českých dějin, současný islám
e-mail:
telefon: 553 46 1827
Šiler Vladimír, ThLic., Dr.
činnost: etika, aplikovaná etika, profesní etika
e-mail:
telefon: 553 46 1820

Doktorandi katedry filozofie

Doktorandi
Brezina Martin, Mgr. PhD.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309
Cvik Štěpán, Mgr.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309
Hloch Roman, Mgr.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309
Hromek Petr PhDr.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309
Hronovský Michal, Mgr.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309
Jesenovská Sabina, Mgr.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309
Lochmanová Kateřina, Mgr.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309
Michlová Barbora, Mgr.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309
Rathouzská Lucie, Mgr.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309
Suchánek Marek, Mgr.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309
Svoboda Filip, Mgr.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309
Stefan Michael, Mgr.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309
Šmiřák Tomáš, Mgr.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309
Věcek Petr, Mgr.e-mail:
telefon:1829
pracovna:D309

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 01. 2020