Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie

Marek Petrů


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 302, budova D
funkce:
obor činnosti:etika, kognitivní vědy
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1826
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfil.upol.cz/mpetru_cv.htmlNenalezen žádný záznam.Oltář pro kapličku v Kunčicích pod Ondřejníkem
Marek Petrů
Rok: 2021
výtvarná díla v galeriích a muzeích

Bibliothéque de France
Marek Petrů
Rok: 2020
působení v zahraničí

Daniel Krchňák: Dvě hemisféry - dva světy. Posudek disertační práce
Marek Petrů
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doctor-Comatose Patient Relationship and Decision-Making in Intensive Care Unit
Marek Petrů
Rok: 2020, e-Rhisome
článek v odborném periodiku

Máničky na Sinaji
Marek Petrů
Rok: 2020, Montana
článek v odborném periodiku

Samožer: Pocta Albínu Poláškovi
Marek Petrů
Rok: 2020
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

A Precognitive Dream is a False Memory
Marek Petrů
Rok: 2018, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Anamneza upadku. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Czechach w relacji pacjenta z nagłego przypadku
Marek Petrů
Rok: 2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Definice smrti a zrcadlový experiment
Marek Petrů
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experimentální hermeneutika: mezi uměním a vědou
Marek Petrů
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kolektivní paměť ve filozofii a kognitivní vědě
Marek Petrů
Rok: 2018, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Problém definice smrti
Marek Petrů
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radim Bělohrad: Lidské identity, lidské hodnoty. Posudek habilitační práce
Marek Petrů
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

Michel Houellebecq: Přežít
Marek Petrů
Rok: 2017
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Paměť a identita
Marek Petrů
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biblioth?que nationale de France
Marek Petrů
Rok: 2016
působení v zahraničí

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Antonín Dolák, Marek Petrů, Vojtěch ZACHNÍK, Iveta KOPŤOVÁ, Tomáš ŽITNÍK, Kateřina LOCHMANOVÁ, Zdeněk KAUER, Tomáš ŠMIŘÁK, Slavomír Laca, Peter Laca, Jan Votava, Jiří Vácha ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

The British Library
Marek Petrů
Rok: 2016
působení v zahraničí

Filosofie medicíny v českých zemích
Marek Petrů, Vladimír Šiler, Tomáš Nejeschleba, Josef Kuře, Jan Payne, Wendy Drozenová, Ondřej Sláma ... další autoři
Rok: 2015, Triton
odborná kniha

Filosofie medicíny v českých zemích
Marek Petrů
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Filosofie medicíny v českých zemích v 18. a 19. století
Marek Petrů
Rok: 2015, Triton
kapitola v odborné knize

Freudova neurofyziologie mysli
Marek Petrů
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jak (ne)vylepšit člověka
Marek Petrů
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kosmetická neurologie
Marek Petrů
Rok: 2015, Triton
kapitola v odborné knize

Možnosti využití metody eye trackingu pro výzkum poruch komunikace
Marek Petrů
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo úvodem
Marek Petrů, Josef Kuře
Rok: 2015, Triton
kapitola v odborné knize

Stavět se proti malomyslnosti a strachu. Rozhovor s Martinem Trubačem.
Marek Petrů
Rok: 2015
ostatní

Svobodná vůle v experimentální filosofii a neurovědě
Marek Petrů
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

20.Možnosti výzkumu a vylepšení mysli metodou transkraniální magnetické stimulace mozku
Marek Petrů
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kosmetická neurologie
Marek Petrů
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mozek jako determinant jednání
Marek Petrů
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The School of Divinity, History and Philosophy, University of Aberdeen
Marek Petrů
Rok: 2014
působení v zahraničí

University of Aberdeen
Marek Petrů
Rok: 2014
působení v zahraničí

Vylepšení mysli pomocí neinvazivních elektrostimulačních metod
Marek Petrů
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sommes-nous libres de nous changer?
Marek Petrů
Rok: 2013, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku

Svoboda vůle v lenoškové i experimentální filosofii a neurovědě
Marek Petrů
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum vědomí ve filosofii, experimentální a klinické neurovědě
Marek Petrů, Martin Škabraha
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostrav
kapitola v odborné knize

Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Wiek XVII i XIX
Marek Petrů
Rok: 2012, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji
Marek Petrů, Jan Zamojski, Josef Kuře
Rok: 2012, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
odborná kniha

Kognice a volice
Marek Petrů
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modusy mysli medycznej
Marek Petrů
Rok: 2012, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
kapitola v odborné knize

Polské filosofické myšlení a medicína
Marek Petrů
Rok: 2012, Equilibria
odborná kniha

Svoboda vůle v současné neurovědě
Marek Petrů
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Utopie a distopie současné medicíny
Marek Petrů
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Věda v kontextu klinické medicíny
Marek Petrů, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Věda v kontextu klinické medicíny
Marek Petrů
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Může živé lidské tělo nebýt člověkem?
Marek Petrů
Rok: 2011, CDK
kapitola v odborné knize

Spor o definici smrti
Marek Petrů
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae
kapitola v odborné knize

Prekognitivní sen
Marek Petrů, Marek Petrů
Rok: 2009, Montanex
kapitola v odborné knize

Struny mysli
Marek Petrů
Rok: 2009, Montanex
odborná kniha

Mody lékařského myšlení
Marek Petrů
Rok: 2008, Galén
kapitola v odborné knize

O biologické situaci člověka
Marek Petrů
Rok: 2008, CDK
kapitola v odborné knize

Spor o definici smrti
Marek Petrů
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technologie umírání
Marek Petrů
Rok: 2008, A2
článek v odborném periodiku

Zkoumání povahy mysli
Marek Petrů
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Philosophica VII
Marek Petrů, Marek Petrů
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Fyziologie mysli
Marek Petrů
Rok: 2007, Triton
odborná kniha

Kognice 2007
Marek Petrů
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Neuroethics
Marek Petrů
Rok: 2007
stať ve sborníku

Université de Nice - Sophia Antipolis
Marek Petrů
Rok: 2007
působení v zahraničí

Are we free to transform ourselves?
Marek Petrů
Rok: 2006
stať ve sborníku

Etika transgrese v díle Egona Bondyho
Marek Petrů
Rok: 2006, Host
článek v odborném periodiku

Je možné vylepšovat člověka?
Marek Petrů
Rok: 2006, Literární noviny
článek v odborném periodiku

La langue et la conscience
Marek Petrů
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sur les limites de l´humanité
Marek Petrů
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání a svoboda. Proč vnímáme vědomě?
Marek Petrů
Rok: 2006
stať ve sborníku

Filosofie mysli na pozadí neurověd
Marek Petrů
Rok: 2005
stať ve sborníku

Hmota a paměť
Marek Petrů
Rok: 2005, Reflexe
článek v odborném periodiku

Kde je vůle, tam je cesta!
Marek Petrů
Rok: 2005, Vesmír
článek v odborném periodiku

Kognitivní věda
Marek Petrů
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lidský mozek: počítače, hemisféry a pátrání po duši
Marek Petrů
Rok: 2005, Dokořán
kapitola v odborné knize

Mají vášniví sběratelé poškozený mozek?
Marek Petrů
Rok: 2005, Vesmír
článek v odborném periodiku

Možnosti trasgrese. Je třeba vylepšovat člověka?
Marek Petrů
Rok: 2005, Triton
odborná kniha

Neuroetika: nový problém, nová disciplýna
Marek Petrů
Rok: 2005, Vydavatelství UP v Olomouci
kapitola v odborné knize

Postmodernismus: mrtvé dítě postmoderny
Marek Petrů
Rok: 2005
stať ve sborníku

Válka primitivů
Marek Petrů
Rok: 2005
stať ve sborníku

Ancien et nouvel eugénisme
Marek Petrů
Rok: 2004, Editura
kapitola v odborné knize

Filosof přírodních věd
Marek Petrů
Rok: 2004, Aluze
článek v odborném periodiku

Chlapečka nebo holčičku?
Marek Petrů
Rok: 2004, Vesmír
článek v odborném periodiku

Může duše opustit tělo?
Marek Petrů
Rok: 2004, Vesmír
článek v odborném periodiku

Neurofenomenologie a autoexperiment
Marek Petrů
Rok: 2004
stať ve sborníku

O emergenci v biologii
Marek Petrů
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Psáno kurzívou
Marek Petrů
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Spor o lokalizaci schopností
Marek Petrů
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ancien et nouvel eugénisme
Marek Petrů
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faut-il modifier l'homme? A la recherche d´une philosophie pour la médecine du troisieme millénaire
Marek Petrů
Rok: 2003
stať ve sborníku

Je mozek digitální systém?
Marek Petrů
Rok: 2003, Computerworld
článek v odborném periodiku

Kéž bych byl strojem
Marek Petrů
Rok: 2003, Computerworld
článek v odborném periodiku

Mozek pod lupou (Rozhovor s P. Houserem)
Marek Petrů
Rok: 2003, Reflex
článek v odborném periodiku

Starý a nový eugenismus
Marek Petrů
Rok: 2003, Vesmír
článek v odborném periodiku

Droits de l´homme - droits de l´animal
Marek Petrů
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hold pro Karla Flosse
Marek Petrů
Rok: 2002
stať ve sborníku

Je třeba vylepšovat člověka? (Hledání filosofie pro medicínu třetího tisíciletí)
Marek Petrů
Rok: 2002, Vesmír
článek v odborném periodiku

Kolik má člověk duší (Kde sídlí vědomí a jaký je počet myslí v hlavě?)
Marek Petrů
Rok: 2002, Vesmír
článek v odborném periodiku

Université de Paris-IV Sorbonne
Marek Petrů
Rok: 2002
působení v zahraničí

Den kognitivní filosofie
Marek Petrů
Rok: 2001, Den kognitivní filosofie
článek v odborném periodiku

Etika a biotechnologie
Marek Petrů
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Senův sen
Marek Petrů
Rok: 2001, Listy
článek v odborném periodiku

Trpět jako zvíře
Marek Petrů
Rok: 2001, Vesmír
článek v odborném periodiku

Identita ve třech světech (Genom, Autobiografická paměť, Identifikace)
Marek Petrů
Rok: 2000, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Intelektuální podvod (Alain Sokal, Jean Bricmont)
Marek Petrů
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Marx a Darwin (Variace na kalivodovské téma)
Marek Petrů
Rok: 2000
stať ve sborníku

Přírodně či kulturně? (Ruth Benedictová: Kulturní vzorce)
Marek Petrů
Rok: 2000, Texty
článek v odborném periodiku

Stadium zrcadla jako to, co formuje funkci Já (Jacques Lacan)
Marek Petrů
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Svoboda Moderních (Spor o individum ve Francii posledních let)
Marek Petrů
Rok: 2000, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Víra flagelantů (Jiří Krupička: Flagelatnská civilizace)
Marek Petrů
Rok: 2000, Texty
článek v odborném periodiku

Brány barbarství (Luc Ferry a Alain Renaut)
Marek Petrů
Rok: 1999, Aluze
článek v odborném periodiku

Evoluce etiky mimetickým výběrem
Marek Petrů
Rok: 1999, Aluze
článek v odborném periodiku

Krásné století (Eric Hobsbawm: Věk extrémů)
Marek Petrů
Rok: 1999, Aluze
článek v odborném periodiku

Tři epochy současné filosofie (Luc Ferry)
Marek Petrů
Rok: 1999
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Ad Aviezer Tucker
Marek Petrů
Rok: 1998, Kritická příloha RR
článek v odborném periodiku

Aktuálno a virtuálno (Gilles Deleuze)
Marek Petrů
Rok: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Opium lidu! (Thomas Szasz: Ceremoniální chemie)
Marek Petrů
Rok: 1998, Aluze
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Spěváček MartinFenomenologie porušeného těla a myslidiplomová 2021 
Kokeš MichalAnalýza současných norem týkajících se postavení zvířat v právním systémudiplomová 2020 
Adamík JakubDílo Karla Flossediplomová 2016 
Žilinský DavidSmrt jako filosofický problémdiplomová 2016 
Návratová GabrielaAutonomie v medicínědiplomová 2015 
Okapová EliškaZájem o vytěsňování smrti v pozdní modernitědiplomová 2015 
Kaplanová IvetaCo je specifické pro filosofické poradenství?diplomová 2014 
Krinčev VítPůvod smíchudiplomová 2014 
Klimšová ZuzanaProměny vnímání u umírajících pacientůdiplomová 2013 
Lacina VáclavProjekt umělého vědomí jako sebe-hrající hrydiplomová 2012 
Trčka MichalČas ve filosofii a vědědiplomová 2011 
Váhala DaliborSvoboda vůle a morální zodpovědnostdiplomová 2011 
Wantulok KateřinaFilozofická problematika genové terapiediplomová 2011 
Konečná PetraDítě jako střet zájmu. Když se rodič nechce nebo nemůže o dítě postaratdiplomová 2008 
Michálková BarboraHostilitadiplomová 2008 
Zemčík TomášPůvod životadiplomová 2008 
Štýbar JakubEmbryo jako počátek života nebo smrtibakalářská  
Vlasák LukášPotenciální přínosy a rizika dalšího vývoje umělé inteligence v oblasti medicínybakalářská 2022 
Schaffartziková BáraEtika v práci lékařů a sesterbakalářská 2021 
Klímek RadimPraktická eugenikabakalářská 2017 
Kovařík LukášEtika klonováníbakalářská 2016 
Turek TomášEtické a morální hodnoty v bojových uměníchbakalářská 2016 
Hrušková TaťanaPřirozená smrt anebo eutanasie?bakalářská 2015 
Pokorná KristýnaDebata o dobré smrti v České republicebakalářská 2015 
Vaculínová MichalaProblémy asistované reprodukcebakalářská 2015 
Osičková LenkaPasivní eutanazie: Zabít nebo nechat zemřítbakalářská 2014 
Slaný MarekProdloužená interupcebakalářská 2014 
Cvik ŠtěpánProdloužení lidského života - lze překročit biologickou hranici?bakalářská 2013 
Peterek LukášJe vědomí pouhá abstrakce?bakalářská 2013 
Smažák LukášPrávo na eutanáziu?bakalářská 2013 
Adamík JakubDílo Karla Flossebakalářská 2012 
Richterová Lucie GudrunProblematika dlouhodobě nemocných z hlediska filozoficko-etickéhobakalářská 2012 
Bartošová AnetaSmrt- konec nebo počátekbakalářská 2011 
Ivančák RolandDůstojnostbakalářská 2011 
Váhala DaliborMorální problematika přerušeného těhotentstvíbakalářská 2011 
Bartošová BohuslavaVybrané etické problémy asistované reprodukcebakalářská 2010 
Klimšová ZuzanaProblém marné lékařské péčebakalářská 2010 
Ženčáková HanaOdklon od všedního života a míra solidarity vůči lidem bez přístřešíbakalářská 2010 
Žurková VeronikaFilozofické a etické otázky smrtibakalářská 2010 
Hanzlíková TerezaŽivot smrtí končí, život smrtí začínábakalářská 2008 
Váhala DaliborPsychosomatika a biologie svobodné vůlebakalářská 2008 
Kachlová MilenaIdea rovnosti a třetí světbakalářská 2007 


Filozofie medicíny v České republice, na Slovensku a v Polsku
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Období5/2011 - 11/2011
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavukončený
Příprava k zahájení habilitačního řízení - studijní cesta na Université de Nice-Sophia Antipolis
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRámcové programy EU
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub