Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie

Marek Otisk


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 308, budova D
funkce:zástupce ředitele
proděkan pro vědu a výzkum
obor činnosti:dějiny filosofie, středověká filosofie, metafyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1830
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Arithmetic in the Thought of Gerbert of Aurillac
Marek Otisk
Rok: 2022, Peter Lang
odborná kniha

Platónské vlastnosti prvků v tzv. figura solida k Isidorovu De natura rerum XI, 1
Marek Otisk
Rok: 2022, Filozofia
článek v odborném periodiku

Syzygia elementorum - raně středověké spekulace o hmotě a jejích prvcích
Marek Otisk
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Definitions of Number in Boethius?s Introduction to Arithmetic
Marek Otisk
Rok: 2022, Philosophical Readings
článek v odborném periodiku

Recepce Platónova Timaia kolem roku 1000
Marek Otisk
Rok: 2021, Listy filologické
článek v odborném periodiku

The Four Elements and Their Characteristics according to the Schema in the Early Medieval Anonymous Fragment De Quattuor Elementis
Marek Otisk
Rok: 2021, Cosmos and History : the Journal of Natural and Social Philosophy
článek v odborném periodiku

Gerbert of Aurillac (Pope Sylvester II) as a Clockmaker
Marek Otisk
Rok: 2020, Teorie vědy / Theory of Science
článek v odborném periodiku

Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počítání na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci / Kniha o abaku
Marek Otisk, Richard Psík
Rok: 2020, Scriptorium
odborná kniha

Theory of Science 42/1 (2020)
David Černín, Marek Otisk
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Aristotelská kosmologie a její důsledky pro chápání času v raném středověku
Marek Otisk
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

BSB München
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Gerbert a aritmetika: mezi filosofií čísla a počtářským uměním
Marek Otisk
Rok: 2019, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Horologia Gerberti
Marek Otisk
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Katedra filozofie, FF UMB v Banskej Bystrici
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

?Komentář? Anselma z Canterbury k Aristotelovým Kategoriím
Marek Otisk
Rok: 2019, Pro-Fil: internetový časopis pro filosofii
článek v odborném periodiku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filozofii
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii
Marek Otisk
Rok: 2019
působení v zahraničí

Anselmův dialog De grammatico jako úvod do dialektiky
Marek Otisk
Rok: 2018, Filozofia
článek v odborném periodiku

Augustin a aritmetika: Číslo jako cesta k pravdě
Marek Otisk
Rok: 2018, SFZ SAV
kapitola v odborné knize

Časoměřičství Gerberta z Remeše (papeže Silvestra II.)
Marek Otisk
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dva astronomické dopisy papeže Silvestra II.
Marek Otisk
Rok: 2018, Studia theologica
článek v odborném periodiku

From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework
David Černín, Marek Otisk, Lukáš Lička, Tomáš Nejeschleba
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Gerbert of Aurillac and Table of Climate for Timekeeping
Marek Otisk
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gerbert's Horological Epistle for Brother Adam, or Why is There the Clime Table in Which the Longest Day of the Year Reaches 18 hours?
Marek Otisk
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Katolícka univerzita Ružomberok
Marek Otisk
Rok: 2018
působení v zahraničí

Letter on Timekeeping of Gerbert of Aurillac to Brother Adam
Marek Otisk
Rok: 2018, Konštantínove listy / Constantine's Letters
článek v odborném periodiku

Sapienza Universita di Roma
Marek Otisk
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński
Marek Otisk
Rok: 2018
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński
Marek Otisk
Rok: 2018
působení v zahraničí

Why Gerbert of Aurillac added to the letter to brother Adam the clime table where the longest day of the year reaches 18 hours?
Marek Otisk
Rok: 2018, GERBERTVS. International Academic Publication on History of Medieval Science
článek v odborném periodiku

Aritmetika jako garant pravdy filosofů: Augustin - Boethius - Gerbert z Remeše
Marek Otisk
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Boethius mathematicus: From Arithmetic to Metaphysics
Marek Otisk
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii)
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

Ludi philosophorum: filozofowie i zabawy w średniowieczu
Marek Otisk
Rok: 2017, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
kapitola v odborné knize

Perception in Scholastics and Their Interlocutors
Lukáš Lička, Marek Otisk, Daniel Heider
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Philosophical Way to God's Wisdom: Arithmetic and the Definitions of a Number in Early Medieval Texts
Marek Otisk
Rok: 2017, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
článek v odborném periodiku

Proslogion 6: ... sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est...
Marek Otisk
Rok: 2017, Filosofický časopis. Special Issue
článek v odborném periodiku

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

The British Library / The Warburg Institute (badatelský pobyt)
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Jagielloński
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii
Marek Otisk
Rok: 2017
působení v zahraničí

Čas v raném středověku: kontemplativní spekulace nebo empirické měření?
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

De trinitate: Roscellinus contra Anselmus
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Essentia and Substantia in the Trinitarian Dispute of Roscelin of Compiegne and Anselm of Canterbury
Marek Otisk
Rok: 2016, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej / Archive of the History of Philosophy and Social Thought
článek v odborném periodiku

Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji
Maciej Woźniczka, Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Petr Hromek, Antonín Dolák, Oldřich Kramoliš, Lukáš LIČKA, Jan Herůfek, Artur Żýwiołek, Lenka Naldoniová, Tomáš Zelenka, Mariusz Oziębłowski, Marek Perek, Adam Olech ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Filosofie v provincii. Filozofia na prowincji
Marek Otisk, Adam Olech
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy
Lukáš LIČKA, Marek Otisk, Daniel Heider
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Ludi philosophorum: rithmomachia et metromachia
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mathematica ludus: středověké matematické hry
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proslogion 6: ... sentire non nisi cognoscere aut non nisi ad cognoscendum est...
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Realita a skutečnost ve středověku
Marek Otisk, Lukáš LIČKA, David ČERNÍN
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Unity and Multiplicity. On Philosophy, Liberal Arts and the Game called Rithmomachia in the Last Quarter of the Tenth Century
Marek Otisk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čas člověka - čas kosmu; astronomie, kosmologie a čas v raném středověku
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Descriptions and Images of the Early Medieval Latin Abacus
Marek Otisk
Rok: 2015, Średniowiecze Polskie i Powszechne
článek v odborném periodiku

Dvě aristotelské disputace na otonském císařském dvoře
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dvě aristotelské disputace na ottonském císařském dvoře
Marek Otisk
Rok: 2015, Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice
článek v odborném periodiku

Filosofická zábava středověkých vzdělanců: matematika jako hra
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozof na prowincji
Marek Otisk
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Hry středověkých filosofů
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Wydział nauk społecznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Marek Otisk
Rok: 2015
působení v zahraničí

Matematika a číslo v raném středověku
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Orientacja w czasie i pomiar czasu we wczesnym średniowieczu
Marek Otisk
Rok: 2015, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
článek v odborném periodiku

Pýthagorova tabule v raném latinském středověku
Marek Otisk
Rok: 2015, Dějiny věd a techniky
článek v odborném periodiku

Quantitas abstracta et discreta
Marek Otisk
Rok: 2015, Studia Neoaristotelica
článek v odborném periodiku

Rithmomachie - souboj čísel čili aritmetická hra filosofů
Marek Otisk
Rok: 2015, Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice
článek v odborném periodiku

Silvester, qui et Gerbertus: sapientia veterum sive via veritatis
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Philosophical and mathematical context of two Gerbert's musical letters to Constantine
Marek Otisk
Rok: 2015, GERBERTVS. International Academic Publication on History of Medieval Science
článek v odborném periodiku

The Philosophical and mathematical context of two Gerbert's musical letters to Constantine
Marek Otisk
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Číslo a matematika jako předmět filosoficko-teologického zájmu raně středověkých myslitelů
Marek Otisk
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Druhé analytiky a unum argumentum
Marek Otisk
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Druhé analytiky a unum argumentum
Marek Otisk
Rok: 2014, Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice
článek v odborném periodiku

From the proof of God's existence to the abacus
Marek Otisk
Rok: 2014, Ślaskie Studia Historyczno-Teologiczne
článek v odborném periodiku

Logos kai Theos
Filip Svoboda, Marek Otisk
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Matematické listy Gerberta z Remeše
Marek Otisk, Richard Psík
Rok: 2014, MatfyzPress
odborná kniha

Matematika a/nebo metafyzika: sonda k myšlení konce 10. století
Marek Otisk
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury
Marek Otisk
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi matematikou a filozofií: poznámky k dopisu Gerberta z Remeše Konstantinovi z Fleury
Marek Otisk
Rok: 2014
stať ve sborníku

Středověký člověk: poznání a svět
Marek Otisk
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

The Warburg Institute, University of London
Marek Otisk
Rok: 2014
působení v zahraničí

The Interpretations and Applications of  Boethius's Introduction to the Arithmetic II, 1 at  the End of the 10 th  Century
Marek Otisk
Rok: 2014, GERBERTVS - International Academic Publication on History of Medieval Science
článek v odborném periodiku

Why did numerous commentaries on Boethius's Introduction to Arithmetic II, 1 appear at the end of the 10th century?
Marek Otisk
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000
Marek Otisk
Rok: 2013, Dějiny věd a techniky
článek v odborném periodiku

Department of Humanities and Philosophy, College of Liberal Arts, University of Central Oklahoma
Marek Otisk
Rok: 2013
působení v zahraničí

Rithmomachie - hra filosofů čili aritmetika jako zábava středověkých intelektuálů
Marek Otisk
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Středověká výuka aritmetiky pomocí deskové hry
Marek Otisk
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výklady Boethiova Úvodu do aritmetiky II, 1 na sklonku 10. století
Marek Otisk
Rok: 2013, Teorie vědy/Theory of Science
článek v odborném periodiku

Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aritmetika a Bůh na přelomu antiky a středověku
Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Çex Dili va Madaniyyati Markazi, Baki Slavyan Universitet
Marek Otisk
Rok: 2012
působení v zahraničí

Evropejska sociaľna polityka i modeli sociaľnogo partnerstva
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

From the Proof of God?s Existence to the Abacus
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kafedra filosofii i psychologii, Fakultet deržavnogo upravlinnja, Doneckyj deržavnyj universytet upravlinnja
Marek Otisk
Rok: 2012
působení v zahraničí

Mensa pythagorica nebo arismethica Alchoarismi?
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Počtářské umění raného středověku (cca 980-1150)
Marek Otisk
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raně scholastické univerzálie - formulace a transformace otázky v 11. století (tzv. vokalismus a Anselm z Canterbury)
Marek Otisk
Rok: 2012, Jihočeská univerzita, Teologická fakulta
kapitola v odborné knize

Početní úkony na raně středověkém latinském abaku
Marek Otisk
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raně středověký latinský abakus
Marek Otisk
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regulae multiplicationis v abacistických textech Gerberta z Remeše, Abbona z Fleury, Herigera z Lobbes a Bernelia z Paříže
Marek Otisk
Rok: 2011, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Sučasni problemy identyfikaciji ta mižkuľturnoj tolerantnosti naselennja ukajinsko-rosijskogo pograniččja
Marek Otisk
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gerbert z Aurillacu a abacistické počtářské umění
Marek Otisk
Rok: 2010, DVT - dějiny věd a techniky
článek v odborném periodiku

Gerbertův úvod do geocentrické astronomie
Marek Otisk
Rok: 2010, Teorie vědy
článek v odborném periodiku

Ostravsko-opavská operace / Ostravsko-opavskaja operacija 1945
Aleš Zářický, Marek Otisk, Lenka KRÁLOVÁ
Rok: 2010, Montanex
odborná kniha

Papežovo ďábelské vědění
Marek Otisk
Rok: 2010, Montanex, Ostravská univerzita
odborná kniha

Popis a konstrukce astrolábu podle raně středověkých textů
Marek Otisk
Rok: 2010, Aithér
článek v odborném periodiku

Raně scholastické univerzálie
Marek Otisk
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tradice a modernost
Marek Otisk, Petr Glombíček, Tomáš Hauer, Vladimír Horák, Oldřich Kramoliš, Petr Hromek, Lenka Naldoniová, Nicole Horáková Hirschlerov ... další autoři
Rok: 2010, FF OU
odborná kniha

A dialecticis libera nos, Domine!
Marek Otisk
Rok: 2009, Filozofický časopis
článek v odborném periodiku

Dějiny filosofie jako zdroj útěchy
Marek Otisk
Rok: 2009, Aither
článek v odborném periodiku

Filozofické aspekty teológie Jána Dunse Scota
Marek Otisk
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hledání původu otázky
Marek Otisk
Rok: 2009, Aithér
článek v odborném periodiku

Horologium Gerberta z Remeše a časová klimata v raném středověku
Marek Otisk
Rok: 2009, Pro-Fil
článek v odborném periodiku

Struny mysli
Marek Otisk, Marek Petrů
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Aristoteles christianus. Peripatetická tradice v latinském myšlení 10. a 11. století
Marek Otisk
Rok: 2008, Montanex, OU
odborná kniha

Astronomie ve středověku
Marek Otisk
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Jeden jediný, jeden trojjediný nebo tři jediní
Marek Otisk
Rok: 2008, CDK
kapitola v odborné knize

Medium aevum jako corpus christianorum?
Marek Otisk, Pavel Zatloukal, Ondřel Zatloukal, Ondřej Zatloukal
Rok: 2008, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Vokalismus - raná podoba nominalismu
Marek Otisk
Rok: 2008,
článek v odborném periodiku

Arabská a evropská věda mezi antikou a novověkem
Marek Otisk
Rok: 2007, Dokořán
kapitola v odborné knize

Filosofie a její vybrané problémy
Marek Otisk
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hranice svobody a predestinační dary milosti
Marek Otisk
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ibn Rušdův Bůh mezi metafyzikou a fyzikou
Marek Otisk
Rok: 2007, Orientální ústav AV
kapitola v odborné knize

Sedm sloupů moudrosti
Marek Otisk
Rok: 2007
stať ve sborníku

Similitudo a imago Dei - prostředky k divinaci člověka v Monologionu
Marek Otisk
Rok: 2007
stať ve sborníku

Cesty arabské a raně středověké vědy (1): Zmizela věda z Evropy?
Marek Otisk
Rok: 2006, Computerworld: Scienceworld
článek v odborném periodiku

Cesty arabské a raně středověké vědy (2): Toledský šok
Marek Otisk
Rok: 2006, Computerworld; Scienceworld
článek v odborném periodiku

Cesty arabské a raně středověké vědy (3): Přesun vědy do Evropy
Marek Otisk
Rok: 2006, Computerworld: Scienceworld
článek v odborném periodiku

Metafyzika jako věda: Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi
Marek Otisk
Rok: 2006, Filosofia
odborná kniha

Meze osvícenství a raná německá romantika
Marek Otisk
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Moravskoslezský lidový parlament
Marek Otisk
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

On Postmodernism, Writing Libraries and Language Vagabonds
Marek Otisk
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Raně středověký latinský Aristotelés
Marek Otisk
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ravennský spor o rozdělení filosofie
Marek Otisk
Rok: 2006
stať ve sborníku

Significatio a appellatio v sémantice Anselma z Canterbury
Marek Otisk
Rok: 2006, Studia Neoaristotelica
článek v odborném periodiku

Bůh v Ibn Sínově božské vědě
Marek Otisk
Rok: 2005, Nový Orient
článek v odborném periodiku

Komenského encyklopedická moudrost a její inspirace
Marek Otisk
Rok: 2005
stať ve sborníku

Problematika jmen a paronym mezi dialektikou a gramatikou v raném středověku
Marek Otisk
Rok: 2005, Reflexe. Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Středověké myšlení
Marek Otisk
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metafyzika jako věda - arabská inspirace latinské debaty
Marek Otisk
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Na cestě ke scholastice. Klášterní škola v Le Bec - Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury
Marek Otisk
Rok: 2004, Filosofia
odborná kniha

O sedlačení a brilantním jazyce
Marek Otisk, Richard Psík
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Opava
Marek Otisk
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Ostrava
Marek Otisk
Rok: 2004, Montanex
kapitola v odborné knize

Vznik, rozkvět, pád a současnost Židovské náboženské obce v Ostravě
Marek Otisk
Rok: 2004, Montanex
kapitola v odborné knize

Moravskoslezský kraj / Moravian-Silesian Region / Mähren-Schlesien Region / Okreg Morawsko-Ślaski
Marek Otisk
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Problém s interpretací unum argumentum z Proslogionu
Marek Otisk
Rok: 2003, Filozofický ústav AV
kapitola v odborné knize

50 let Janáčkovy filharmonie Ostrava / 50 Years of the Janáček Philharmonic Orchestra Ostrava
Marek Otisk
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Anselmovy důkazy z Monologionu jako peripatetické texty
Marek Otisk
Rok: 2002,
kapitola v odborné knize

Heinzmannova Středověká filosofie
Marek Otisk
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jak rozumět Anselmovu realismu?
Marek Otisk
Rok: 2002, Filozofický ústav AV
kapitola v odborné knize

Lanfrank a scholastická metoda
Marek Otisk
Rok: 2002
stať ve sborníku

Rozum jako autorita
Marek Otisk
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vliv Aristotelova myšlení na eucharistický spor 11. století
Marek Otisk
Rok: 2002,
kapitola v odborné knize

Alternativy objektivizace morálních hodnot
Marek Otisk
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Doplnění Anselmova důkazu z Proslogionu Janem Dunsem Scotem
Marek Otisk
Rok: 2000,
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Svoboda FilipOtázka "Co je to filosofie?" v kontextu Aristotelovy Metafyziky 980a 21 - 983a 23disertační 2022 
Hloch RomanAristotelova praktická antropologiedisertační 2020 
Varga JakubJazyk a teorie poznání v myšlení Waltera Burleyhodisertační 2018 
Černín DavidDějiny filosofie prismatem filosofie historiografie - minulost filosofie jako filosofický problémdisertační 2017 
Lička LukášSmyslové vnímání a aktivita smyslů podle Petra Oliviho a Petra Aurioladisertační 2016 
Dudová MichaelaDeflacionismus v současné metaontologiidiplomová 2022 
Vasiliadis GrigorisAgrippova racionalistická skepse a  Aristotelovy Druhé analytikydiplomová 2021 
Wachtarczyková TerezaTrotula a salernská lékařská škola v kontextu středověkého lékařstvídiplomová 2017 
Jesenovská SabinaAugustinova teologie prvotního hříchu a jeho pozdější interpretacediplomová 2016 
Holba JiříApóha - buddhistický nominalismusdiplomová 2015 
Pilch TomášSpor o eucharistii v době karolinskédiplomová 2014 
Lička LukášSmyslové vnímání podle Petra Auriola a Viléma Ockhamadiplomová 2013 
Petříková HedvikaRole epoché v koncepcích mladší školy antické pyrrhónské skepsediplomová 2012 
Řeháčková TerezaPojetí ženy ve středověkudiplomová 2012 
Varga JakubWalter Burley o univerzáliíchdiplomová 2012 
Žeravíková EliškaBůh/člověk/ svět v Boethiově Útěše z filozofie a Teologických traktátechdiplomová 2011 
Hanzlová NikolPohled do života muslimské ženydiplomová 2010 
Langhans Diana NikitaDžihád a základy islámského reformismudiplomová 2010 
Svoboda FilipLáska k moudrosti nebo kataklyzmatická obsese?diplomová 2009 
Gmuzdková SilvieKomenského cesta k Bohu skrz koncepci všenápravydiplomová 2008 
Gregořicová SilvieCo je džihád?diplomová 2008 
Hubová MarkétaProměna pojetí Boha ve francouzském osvícenstvídiplomová 2007 
Snopková HanaMešity a jejich význam v životě muslimůdiplomová 2007 
Čimburová HanaKořeny rozporu mezi světem islámu a západní civilizacídiplomová 2006 
Pantlíková TerezaDuše mezi filozofií a náboženstvím v ibn Tufajlově díle Živý, syn Bdícíhobakalářská  
Galiová LucieNejvyšší cíle lidského života u Plótína a Aurelia Augustinabakalářská 2021 
Rošková MiroslavaSmrt a očištění duše ve filozofii Origéna z Alexandrie.bakalářská 2021 
Grygar JiříVŠEVĚDOUCNOST A VŠEMOHOUCNOST BOŽÍ v díle Anselma z Canterburybakalářská 2020 
Dorda KláraDuchovní dědictví sv. Vojtěchabakalářská 2018 
Vasiliadis GrigorisSkeptik Agrippabakalářská 2018 
Marek MartinMetafyzické zakotvení andělů jako separovaných substancí u Tomáše Akvinskéhobakalářská 2016 
Cholevik MartinPojetí pravdy v díle Tomáše Akvinskéhobakalářská 2015 
Dubová ZuzanaGerbert z Aurillacu a jeho legendabakalářská 2015 
Kroupová KateřinaSmysl andělůbakalářská 2015 
Lochmanová KateřinaNula ve vztahu k Zenónovým aporiímbakalářská 2015 
Míšancová PetraJan Španělský (Sevillský)bakalářská 2015 
Wachtarczyková TerezaVýchova v tradiční muslimské rodiněbakalářská 2015 
Kroupa JiříFrantiškánská chudobabakalářská 2014 
Šmiřák TomášO čem pojednávají Aristotelovy Kategorie?bakalářská 2014 
Křížková IvanaProč evropské ženy konvertují k islámu?bakalářská 2013 
Piech KryštofSvoboda a předurčení v díle "O milosti a svobodném rozhodování. Odpoveď Simplicianovi" a zařazení tohoto díla do vývoje myšlení sv. Augustinabakalářská 2013 
Vaněk RomanMuslimské ženy a jejich účast na veřejném životěbakalářská 2013 
Brháček LubomírApriorní důkaz boží existence v  raném středověkubakalářská 2012 
Holba JiříNágárdžunova filosofiebakalářská 2012 
Kavík MichalPojetí moudrosti v díle Aristotelabakalářská 2012 
Kocvelda KamilAristotelova teorie ctnostíbakalářská 2012 
Pilch TomášAugustin- pojetí hříchubakalářská 2012 
Žitník TomášStoická apatheia v II. knize Boethiovy Filosofie utěšitelkybakalářská 2012 
Jochec PetrPansofie jako filosofické téma v díle J. A. Komenskéhobakalářská 2011 
Lička LukášNěkteré aspekty sémantiky Viléma Ockhamabakalářská 2011 
Návratová GabrielaAugustin a Bůhbakalářská 2011 
Gawliczková ReginaPhilosophia - ancilla theologiaebakalářská 2010 
Majliš TomášKomenského encyklopedické dílobakalářská 2010 
Varga JakubVztah mezi teologií a filosofií podle Jana Dunse Scotabakalářská 2010 
Vašková MartinaFrantiškáni a jejich nefilozofická filozofiebakalářská 2010 
Schneiderová HanaKierkegaardova filozofická autobiografie - Svůdcův deníkbakalářská 2009 
Trčka MichalPrvní filosofie Komenského a jeho originální metafyzikabakalářská 2009 
Racek Vadinská KateřinaAbelardova dialektika a spor o universaliebakalářská 2008 
Žeravíková EliškaNovoplatonské a peripatetické inspirace v Boëthiově Útěše. Neoplatonism and peripatetism inspirations in Consolation of Boëthiusbakalářská 2008 
Schneiderová HanaKierkegaardova filozofická autobiografie - Svůdcův deník (Kierkegaard's Philospophical Autobiographi - Temper's Dairy)bakalářská 2007 


Filosofie a čísla v latinském předscholastickém myšlení
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období7/2014 - 8/2015
PoskytovatelDěkanát FF, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Česká a slovenská tradice aristotelského bádání od 19. století do současnosti
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vivarium
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období3/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Výzkumná síť teorie a dějin vědy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období10/2012 - 9/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Racionalita a užívání rozumu - Gerbert z Aurillacu a filosofie na přelomu prvního milénia
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Vliv peripatetické tradice na latinské myšlení 10. a 11. století
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub