Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie

Jan Čížek

Jan Čížek

titul, jméno, příjmení:Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 304, budova D
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:dějiny filozofie (raný novověk, osvícenství), dějiny vědy (17. století), utopie a dystopie, J. A. Komenský
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1823
e-mail:
osobní WWW stránka:https://ostrava.academia.edu/JanCizek

Vzdělání

2014
Ph.D. (Filozofie, FF UP v Olomouci)
2010
Mgr. (Filozofie, Historie, FF UP v Olomouci)
2008
Bc. (Filozofie, Historie, FF UP v Olomouci)
 

Zaměstnání, praxe

2016 – 2018
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. (postdok)
2015 – dosud
Katedra filozofie, FF OU (odborný asistent)
2012 – 2018
Katedra filozofie, FF UP (vědecký pracovník)
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2019 – dosud
vedoucí Katedry filozofie FF OU
 


From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception
Jan Čížek
Rok: 2019, Erudition and the Republic of Letters
článek v odborném periodiku

Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství
Jan Čížek
Rok: 2018, Pro-FIl
článek v odborném periodiku

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Rok: 2018, Bruniana & Campanelliana
článek v odborném periodiku

University of Oxford
Jan Čížek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění
Jan Čížek
Rok: 2017, Pavel Mervart
odborná kniha

The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
článek v odborném periodiku

The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016, Peter Lang
odborná kniha

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
Jan Čížek
Rok: 2015, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to his Concept of Nature
Jan Čížek
Rok: 2014, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?
Jan Čížek
Rok: 2012, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Mosaic Physics: An Early Modern alternative to Peripatetic natural philosophy?
Jan Čížek
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Jan Čížek
Rok: 2022
působení v zahraničí

Johannes Bayer (1630-1674) and his Synthesis of F. Bacon and J. A. Comenius
Jan Čížek
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přírodní filosofie Jana Bayera
Jan Čížek
Rok: 2021, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Sacred Medicine: An Early Modern Endeavor to Base Medical Praxis on The Bible
Jan Čížek
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gasparo Contarini, De Immortalitate Animae / On the immortality of the Soul
Jan Čížek, Paul Richard Blum et. al.
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Johannes Amos Comenius?s natural philosophy and its successors in the 17th century Central Europe
Jan Čížek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepce člověka v Komenského díle
Jan Čížek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mojžíšovská fyzika Johannese Bayera (1630-1674) jako alternativa k dobové přírodní filozofii
Jan Čížek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otakar Bureš - Lenka Jedličková - Tomáš Nejeschleba (eds.): Paulo Floss octogenario. Olomouc 2020.
Jan Čížek
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studentská vědecká konference 2020 Katedry filozofie
Antonín Dolák, David Černín, Jan Čížek
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

The "Physica Mosaica" of Johann Heinrich Alsted (1588-1638)
Jan Čížek
Rok: 2020, Teorie vědy
článek v odborném periodiku

Ultra Columnas Herculis: Čtyři století od vydání Baconova Instauratio magna
Jan Čížek
Rok: 2020, Dějiny věd a techniky
článek v odborném periodiku

Comenius' Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism
Jan Čížek
Rok: 2019
stať ve sborníku

Erasmus+ US Katowice
Jan Čížek
Rok: 2019
působení v zahraničí

From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception
Jan Čížek
Rok: 2019, Erudition and the Republic of Letters
článek v odborném periodiku

Johann Heinrich Alsted's Physica Mosaica: A Cul-de-sac of Early Modern Natural Philosophy?
Jan Čížek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raně novověká mosaická fyzika: Případ Jana Bayera (1630-1674)
Jan Čížek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství
Jan Čížek
Rok: 2018, Pro-FIl
článek v odborném periodiku

Comenius's Emendation of Society and its Limits
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Encyklopedismus J. H. Alsteda jako jedna z inspirací Komenského pansofismu?
Jan Čížek
Rok: 2018, Studia Neoaristotelica
článek v odborném periodiku

Erasmus+ Teaching Mobility - UJ Kraków
Jan Čížek
Rok: 2018
působení v zahraničí

'Hic est Dei in Terra regnum, iustitiae et pacis osculum': Komenského vize nápravy společnosti
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johann Heinrich Alsted a jeho vliv na Komenského metafyziku
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johann Heinrich Alsted?s Physica Mosaica: Cul-de-sac of the Premodern Natural Philosophy?
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johannis Amos Comenii Opera omnia, 26/I, Epistulae, Pars I, 1628-1638 = Dílo Jana Amose Komenského, 26/I, Korespondence, Část I, 1628-1638, ed. by Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek, Markéta Klosová, Václav Bok, Kateřina Šolcová, Marcela Slavíková, and Lucie Storchová, Pragae: Academia 2018. 353 pp. ISBN 978-80-200-2991-1
Jan Čížek
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Rok: 2018, Bruniana & Campanelliana
článek v odborném periodiku

Novověké filozofické koncepce
Jan Čížek
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teaching Mobility Erasmus+ (UK Bratislava)
Jan Čížek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Tři raně novověké inspirace Komenského myšlení: Alsted, Bacon a Herbert z Cherbury
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Oxford
Jan Čížek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Comenius's Emendation of Society and its Limits
Jan Čížek
Rok: 2017, Studia Comeniana et Historica
článek v odborném periodiku

Comenius's Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dílo J. A. Komenského jako nadkonfesijní vyústění české reformace?
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erasmus+ Wroclaw
Jan Čížek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Jan Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
Jan Čížek
Rok: 2017, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Jan Amos Komenský, Spisy o první filosofii [Works on First Philosophy], Vojtěch Balík - Věra Schifferová (eds.), Praha: OIKOYMENH 2017. 765 pp. ISBN 978-80-7298-204-2.
Jan Čížek
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění
Jan Čížek
Rok: 2017, Pavel Mervart
odborná kniha

Comenius' Concept of Pansophy as Seen through His Correspondence
Jan Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Rok: 2016, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

John Toland a jeho Křesťanství bez mystérií
Jan Čížek, Kateřina LOCHMANOVÁ, Tomáš ŠMIŘÁK
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Komenského napravená společnost a její limity
Jan Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Latin Alchemical Literature of Czech Provenance
Jan Čížek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Concept of Man in the Works of John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
článek v odborném periodiku

The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016, Peter Lang
odborná kniha

The Importance of Analogy in the Work of John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016, Archivio di Filosofia
článek v odborném periodiku

University of Ghent - International Philosophy Olympiad 2016
Jan Čížek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Estonian University of Life Sciences, Tartu
Jan Čížek
Rok: 2015
působení v zahraničí

J. A. Comenii Opera omnia 19/I: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica - Europae lumina - Panegersia - Panaugia, ed. by Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová, Lucie Storchová, Praha Academia 2014
Jan Čížek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

J. A. Komenský a jeho filosofie člověka
Jan Čížek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
Jan Čížek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
Jan Čížek
Rok: 2015, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Trojí Boží kniha: Nástin dějin knižní metaforiky se zvláštním zřetelem ke Komenskému
Jan Čížek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci
Jan Čížek
Rok: 2014, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Manuel Lima: The Book of Trees. Visualizing Branches of Knowledge.
Jan Čížek
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

On the eschatology of Consultatio catholica
Jan Čížek
Rok: 2014, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Patricius - Alstedius - Comenius. A Few Remarks on Patricius' Reception in Early Modern Central Europe.
Jan Čížek
Rok: 2014
stať ve sborníku

The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to his Concept of Nature
Jan Čížek
Rok: 2014, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Vilnius University
Jan Čížek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?
Jan Čížek
Rok: 2012, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

The Teachings of Petr Chelčický and Its Reception in the Tradition of the Czech Philosophical Thought
Jan Čížek
Rok: 2011, Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica
článek v odborném periodiku

Filosofie Franceska Patriziho a Jana Amose Komenského ve světle jejich vrcholných děl
Jan Čížek
Rok: 2010, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Lochmanová KateřinaAnalysis situs v kontextu Leibnizovy korespondence s Clarkemdisertační 2021 
Zajíčková KláraFilosofie a náboženství ve filmech Hayaa Miyazakihodiplomová 2021 
Anlaufová LucieFilozofie pro děti na příkladu vybraných filozofických problémů v knize "Sofiin svět" od Josteina Gaardera.diplomová 2020 
Pavelec RostislavFilosofické motivy v Sadově literární tvorbědiplomová 2020 
Wygrysová LucieTotalitarismus: Společnost v díle Příběh Služebnicediplomová 2020 
Fikrová BarboraCharles Blount a kořeny anglického deismudiplomová 2019 
Černocká GabrielaOsvícenské ideály a politická praxediplomová 2018 
Vantuchová Natálie MarieKomparace dystopické literatury 21. stoletíbakalářská  
Loskot JakubPostavení jedince a jeho práva v díle Thomase Hobbese, Johna Locka a J. J. Rousseauabakalářská 2022 
Frolková ZuzanaSpolečnost v utopiích T. Mora, T. Campanelly a F. Baconabakalářská 2021 
Dudová MichaelaKorespondence mezi Anthony Collinsem a Samuelem Clarkembakalářská 2020 
Piskořová ZuzanaSpor o (ne)vrozenosti idejí mezi Johnem Lockem a Herbertem z Cherburybakalářská 2020 
Pospíšil JanDystopie v moderní literatuře a ve filmu demonstrována na díle Dimitrije Gluchovskéhobakalářská 2020 
Mohylová LucieNovověká diskuze o innatismu na příkladu filozofie J. Locka a R. Descartabakalářská 2019 
Vinohradský MiloslavSkepticismus ve filozofii Davida Humabakalářská 2019 
Lapčík JanPrůřez myšlením a dílem Michela de Montaignebakalářská 2017 


Raně novověká mosaická fyzika a její komeniánští pokračovatelé
Hlavní řešitelMgr. Jan Čížek, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Bílá místa dějin a současnosti filozofie: Osobnosti a témata na okraji kánonu
Hlavní řešitelMgr. Jan Čížek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
spotify
rss
social hub