Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie

Jan Čížek

Jan Čížek

titul, jméno, příjmení:
doc. Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
D 304, budova D
funkce:
vedoucí katedry
obor činnosti:
dějiny filozofie (raný novověk, osvícenství), dějiny vědy (17. století), utopie a dystopie, J. A. Komenský
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1823
e-mail:

Vzdělání

2014
Ph.D. (Filozofie, FF UP v Olomouci)
2010
Mgr. (Filozofie, Historie, FF UP v Olomouci)
2008
Bc. (Filozofie, Historie, FF UP v Olomouci)
 

Kvalifikace

2023
doc. (Filozofie, FF UP v Olomouci)
 

Zaměstnání, praxe

2016 – 2018
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. (postdok)
2015 – dosud
Katedra filozofie, FF OU (odborný asistent, od 2023 docent)
2012 – 2018
Katedra filozofie, FF UP (vědecký pracovník)
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2024 – dosud
člen Oborové rady DSP Philosophy. International Program, KFI FF OU
2024 – dosud
člen Oborové rady DSP Filozofie, KFI FF OU
2019 – dosud
vedoucí Katedry filozofie FF OU
2018 – dosud
člen Programové rady Katedry filozofie FF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2024 – dosud
HOPOS (The International Society for the History of Philosophy of Science)
2016 – dosud
Scientiae (an international research group at the nexus of Renaissance/early-modern studies and history/philosophy of science)
2015 – dosud
Renaissance Society of America
 Rok: 2024, Filozofia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024, Philosophy, History and Philosophy of science and technology (60301)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2022, Springer Cham
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Springer Cham
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Čížek, Paul Richard Blum et. al.
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020, Teorie vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Dějiny věd a techniky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Pro-FIl
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Studia Comeniana et Historica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Pavel Mervart
odborná kniha
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Peter Lang
odborná kniha
 
Rok: 2016, Archivio di Filosofia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2012, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Lochmanová Kateřina
Analysis situs v kontextu Leibnizovy korespondence s Clarkem
disertační
2021
Loskot Jakub
Rousseau a polská otázka
diplomová
Zajíčková Klára
Filosofie a náboženství ve filmech Hayaa Miyazakiho
diplomová
2021
Anlaufová Lucie
Filozofie pro děti na příkladu vybraných filozofických problémů v knize "Sofiin svět" od Josteina Gaardera.
diplomová
2020
Pavelec Rostislav
Filosofické motivy v Sadově literární tvorbě
diplomová
2020
Wygrysová Lucie
Totalitarismus: Společnost v díle Příběh Služebnice
diplomová
2020
Fikrová Barbora
Charles Blount a kořeny anglického deismu
diplomová
2019
Černocká Gabriela
Osvícenské ideály a politická praxe
diplomová
2018
Vantuchová Natálie Marie
Komparace dystopické literatury 21. století
bakalářská
Kubza Jakub
Filosofie Thomase Jeffersona a Americké osvícenství
bakalářská
2023
Marková Nikola
Filozofické motivy Baconových esejí
bakalářská
2023
Merta Mikuláš
Filosofické pojetí sexuality podle Pseudo-Aristotelova Veledíla
bakalářská
2023
Loskot Jakub
Postavení jedince a jeho práva v díle Thomase Hobbese, Johna Locka a J. J. Rousseaua
bakalářská
2022
Frolková Zuzana
Společnost v utopiích T. Mora, T. Campanelly a F. Bacona
bakalářská
2021
Dudová Michaela
Korespondence mezi Anthony Collinsem a Samuelem Clarkem
bakalářská
2020
Piskořová Zuzana
Spor o (ne)vrozenosti idejí mezi Johnem Lockem a Herbertem z Cherbury
bakalářská
2020
Pospíšil Jan
Dystopie v moderní literatuře a ve filmu demonstrována na díle Dimitrije Gluchovského
bakalářská
2020
Mohylová Lucie
Novověká diskuze o innatismu na příkladu filozofie J. Locka a R. Descarta
bakalářská
2019
Vinohradský Miloslav
Skepticismus ve filozofii Davida Huma
bakalářská
2019
Lapčík Jan
Průřez myšlením a dílem Michela de Montaigne
bakalářská
2017Hlavní řešitel
doc. Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
Období
4/2022 - 12/2024
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2020
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
social hub