Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie

Jan Čížek


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 304, budova D
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:novověká filozofie, filozofie osvícenství, dějiny myšlení, utopie a dystopie, J. A. Komenský, F. Bacon
katedra / středisko (fakulta): Katedra filozofie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1823
e-mail:
osobní WWW stránka:https://upol.academia.edu/JanCizekNenalezen žádný záznam.From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception
Jan Čížek
Rok: 2019, Erudition and the Republic of Letters
článek v odborném periodiku

Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství
Jan Čížek
Rok: 2018, Pro-FIl
článek v odborném periodiku

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Rok: 2018, Bruniana & Campanelliana
článek v odborném periodiku

University of Oxford
Jan Čížek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění
Jan Čížek
Rok: 2017, Pavel Mervart
odborná kniha

The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
článek v odborném periodiku

The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016, Peter Lang
odborná kniha

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
Jan Čížek
Rok: 2015, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to his Concept of Nature
Jan Čížek
Rok: 2014, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?
Jan Čížek
Rok: 2012, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Gasparo Contarini, De Immortalitate Animae / On the immortality of the Soul
Jan Čížek, Paul Richard Blum et. al.
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Koncepce člověka v Komenského díle
Jan Čížek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přírodní filosofie Jana Bayera (1630-1674): její mosaický charakter a raně novověké inspirace
Jan Čížek
Rok: 2020, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku

Studentská vědecká konference 2020 Katedry filozofie
Antonín Dolák, David Černín, Jan Čížek
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

The 'Physica Mosaica' of Johann Heinrich Alsted (1588-1638)
Jan Čížek
Rok: 2020, Teorie vědy
článek v odborném periodiku

Comenius' Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism
Jan Čížek
Rok: 2019
stať ve sborníku

Erasmus+ US Katowice
Jan Čížek
Rok: 2019
působení v zahraničí

From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception
Jan Čížek
Rok: 2019, Erudition and the Republic of Letters
článek v odborném periodiku

Johann Heinrich Alsted's Physica Mosaica: A Cul-de-sac of Early Modern Natural Philosophy?
Jan Čížek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raně novověká mosaická fyzika: Případ Jana Bayera (1630-1674)
Jan Čížek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství
Jan Čížek
Rok: 2018, Pro-FIl
článek v odborném periodiku

Comenius's Emendation of Society and its Limits
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Encyklopedismus J. H. Alsteda jako jedna z inspirací Komenského pansofismu?
Jan Čížek
Rok: 2018, Studia Neoaristotelica
článek v odborném periodiku

Erasmus+ Teaching Mobility - UJ Kraków
Jan Čížek
Rok: 2018
působení v zahraničí

'Hic est Dei in Terra regnum, iustitiae et pacis osculum': Komenského vize nápravy společnosti
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johann Heinrich Alsted a jeho vliv na Komenského metafyziku
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johann Heinrich Alsted?s Physica Mosaica: Cul-de-sac of the Premodern Natural Philosophy?
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Johannis Amos Comenii Opera omnia, 26/I, Epistulae, Pars I, 1628-1638 = Dílo Jana Amose Komenského, 26/I, Korespondence, Část I, 1628-1638, ed. by Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek, Markéta Klosová, Václav Bok, Kateřina Šolcová, Marcela Slavíková, and Lucie Storchová, Pragae: Academia 2018. 353 pp. ISBN 978-80-200-2991-1
Jan Čížek
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Rok: 2018, Bruniana & Campanelliana
článek v odborném periodiku

Novověké filozofické koncepce
Jan Čížek
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teaching Mobility Erasmus+ (UK Bratislava)
Jan Čížek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Tři raně novověké inspirace Komenského myšlení: Alsted, Bacon a Herbert z Cherbury
Jan Čížek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Oxford
Jan Čížek
Rok: 2018
působení v zahraničí

Comenius's Emendation of Society and its Limits
Jan Čížek
Rok: 2017, Studia Comeniana et Historica
článek v odborném periodiku

Comenius's Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dílo J. A. Komenského jako nadkonfesijní vyústění české reformace?
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erasmus+ Wroclaw
Jan Čížek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Jan Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
Jan Čížek
Rok: 2017, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Jan Amos Komenský, Spisy o první filosofii [Works on First Philosophy], Vojtěch Balík - Věra Schifferová (eds.), Praha: OIKOYMENH 2017. 765 pp. ISBN 978-80-7298-204-2.
Jan Čížek
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

John Amos Comenius and his Philosophy of Man
Jan Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění
Jan Čížek
Rok: 2017, Pavel Mervart
odborná kniha

Comenius' Concept of Pansophy as Seen through His Correspondence
Jan Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Rok: 2016, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

John Toland a jeho Křesťanství bez mystérií
Jan Čížek, Kateřina LOCHMANOVÁ, Tomáš ŠMIŘÁK
Rok: 2016
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Komenského napravená společnost a její limity
Jan Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Latin Alchemical Literature of Czech Provenance
Jan Čížek
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Concept of Man in the Works of John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
článek v odborném periodiku

The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016, Peter Lang
odborná kniha

The Importance of Analogy in the Work of John Amos Comenius
Jan Čížek
Rok: 2016, Archivio di Filosofia
článek v odborném periodiku

University of Ghent - International Philosophy Olympiad 2016
Jan Čížek
Rok: 2016
působení v zahraničí

Estonian University of Life Sciences, Tartu
Jan Čížek
Rok: 2015
působení v zahraničí

J. A. Comenii Opera omnia 19/I: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica - Europae lumina - Panegersia - Panaugia, ed. by Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová, Lucie Storchová, Praha Academia 2014
Jan Čížek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

J. A. Komenský a jeho filosofie člověka
Jan Čížek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
Jan Čížek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
Jan Čížek
Rok: 2015, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Trojí Boží kniha: Nástin dějin knižní metaforiky se zvláštním zřetelem ke Komenskému
Jan Čížek
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci
Jan Čížek
Rok: 2014, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Manuel Lima: The Book of Trees. Visualizing Branches of Knowledge.
Jan Čížek
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

On the eschatology of Consultatio catholica
Jan Čížek
Rok: 2014, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Patricius - Alstedius - Comenius. A Few Remarks on Patricius' Reception in Early Modern Central Europe.
Jan Čížek
Rok: 2014
stať ve sborníku

The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to his Concept of Nature
Jan Čížek
Rok: 2014, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

Vilnius University
Jan Čížek
Rok: 2014
působení v zahraničí

Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?
Jan Čížek
Rok: 2012, Acta Comeniana
článek v odborném periodiku

The Teachings of Petr Chelčický and Its Reception in the Tradition of the Czech Philosophical Thought
Jan Čížek
Rok: 2011, Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica
článek v odborném periodiku

Filosofie Franceska Patriziho a Jana Amose Komenského ve světle jejich vrcholných děl
Jan Čížek
Rok: 2010, Studia Comeniana et historica
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Anlaufová LucieFilozofie pro děti na příkladu vybraných filozofických problémů v knize "Sofiin svět" od Josteina Gaardera.diplomová 2020 
Pavelec RostislavFilosofické motivy v Sadově literární tvorbědiplomová 2020 
Wygrysová LucieTotalitarismus: Společnost v díle Příběh Služebnicediplomová 2020 
Fikrová BarboraCharles Blount a kořeny anglického deismudiplomová 2019 
Černocká GabrielaOsvícenské ideály a politická praxediplomová 2018 
Dudová MichaelaKorespondence mezi Anthony Collinsem a Samuelem Clarkembakalářská 2020 
Piskořová ZuzanaSpor o (ne)vrozenosti idejí mezi Johnem Lockem a Herbertem z Cherburybakalářská 2020 
Pospíšil JanDystopie v moderní literatuře a ve filmu demonstrována na díle Dimitrije Gluchovskéhobakalářská 2020 
Mohylová LucieNovověká diskuze o innatismu na příkladu filozofie J. Locka a R. Descartabakalářská 2019 
Vinohradský MiloslavSkepticismus ve filozofii Davida Humabakalářská 2019 
Lapčík JanPrůřez myšlením a dílem Michela de Montaignebakalářská 2017 


Bílá místa dějin a současnosti filozofie: Osobnosti a témata na okraji kánonu
Hlavní řešitelMgr. Jan Čížek, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
facebook
rss
social hub