OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie > Ze života katedry

Ze života katedry

Studentská vědecká konference katedry filozofie 2017

21. března 2017 uspořádala Katedra filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity svou každoroční studentskou vědeckou konferenci.

Vnímání ve filosofii mezi Anselmem a Kantem - konference Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy

Je při vnímání naše mysl aktivní? Je náš přístup ke světu přímý, nebo zprostředkovaný reprezentacemi?
facebook
rss
social hub