Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie

Zdeňka Kalnická

Zdeňka Kalnická

titul, jméno, příjmení:
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
místnost, podlaží, budova:
D 303, budova D
funkce:
obor činnosti:
estetika, současná filozofie, feministická filozofie, interpretace uměleckých děl
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1825
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2023, Mongrel Matter
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Pavel Mervart
odborná kniha
 
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Rok: 2017, Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, A&P.Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Estetyka i krytyka. The Polish Journal of Aesthetics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 

Rok: 2024
uspořádání konference, workshopu
 
Zdeňka Kalnická, Stanislava Chrobáková Repar
Rok: 2024, Fraktál. Literatúra horizontálne a vertikálne,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Mongrel Matter
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2022, Academix
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021, Fraktál. Literatúra horizontálne a vertikálne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Studia z Historii Filozofii: Modern Women Philosophers: Biographies, Works, and Views.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, ASPASIA. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Knihy na dosah
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Fraktál. Literatúra horizontálne a vertikálne.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Pavel Mervart
odborná kniha
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Juraj Kalnický, Zdeňka Kalnická
Rok: 2018, Tekstoteka Filozoficzna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, KUD APOKALIPSA
odborná kniha
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Zdeňka Kalnická, Juraj Kalnický
Rok: 2017, Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Maciej Woźniczka, Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Petr Hromek, Antonín Dolák, Oldřich Kramoliš, Lukáš LIČKA, Jan Herůfek, Artur Żýwiołek, Lenka Naldoniová, Tomáš Zelenka, Mariusz Oziębłowski, Marek Perek, Adam Olech ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016, Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Institut pro hermeneutiku, z. s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, A&P.Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Romboid
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Estetyka i krytyka. The Polish Journal of Aesthetics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Wydawnictwo LIBRON
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Apokalipsa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
ostatní
 
Rok: 2012
ostatní
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Gender, rovné příležitosti, výzkum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Zdeňka Kalnická, Pavel Zahrádka, Jakub Stejskal, Ondřej Dadejík, Štěpán Kubalík, Reinold Schmucker, Eberhard Ortland, Katherine Thomson-Jones ... další autoři
Rok: 2011, Barrister and Principal
odborná kniha
 
Rok: 2011, Apokalipsa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Prešovská univerzita v Prešove
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Slovo a smysl / Word & Sense
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Revista Clepsydra
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, SFZ pri SAV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Portál
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Filozofická fakulta OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2010, VDM publishing house Itd.
odborná kniha
 
Rok: 2009, FHV UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009, Studia humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha
 
Rok: 2009, Dokořán
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Revista Clepsydra: tevista de estudios de género y teoria feminista
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2007, Emitos
odborná kniha
 
Rok: 2007, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Apokalipsa-revijo za preboj v živo kulture
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Zdeňka Kalnická (Ed.), Zdeňka Kalnická
Rok: 2007, Xlibris Corporation
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
 
Zdeňka Kalnická (Ed.), Zdeňka Kalnická
Rok: 2007, Xlibris Corporation
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Kristýna Bobáková, Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Blanka Knotková-Čapková (Ed.), Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Věra Beranová, Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
 
Zdeňka Kalnická (Ed.), Zdeňka Kalnická
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006, Kadin Calismalari Dervisi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Wagadu. Transnational Gender and Womens Studies Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Human Affairs. A Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences
článek v odborném periodiku
 
Etela Farkašová, Zdeňka Kalnická
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Stanislava Repar, Zdeňka Kalnická
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, Human Affairs
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005, Votobia
odborná kniha
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004, Oblizdat
odborná kniha
 
Zdeňka Kalnická, John Ryder (Ed.), Emil Višňovský (Ed.)
Rok: 2004, Rodopi
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004, Filozofia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003, Revue Apokalipsa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Česká literatura
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, časopis Aspekt, Záujmové združenie žien, Bratislava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Richard Shusterman, Zdeňka Kalnická
Rok: 2003, Kalligram
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, The Nordic Journal of Aesthetics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Revue Apokalipsa
článek v odborném periodiku
 
Zdeňka Kalnická, Emil Višňovský
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2003
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2003, Kafka, časopis pro střední Evropu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Ökumenisches Fragen und Handeln
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Kobiecym Glosem
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Aspekt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Zdeňka Kalnická, Jeffery Geller (Ed.), Paul Custodio Bube (Ed.)
Rok: 2002, Value Inquiry Book Series
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2002, The University of Tokyo
kapitola v odborné knize
 
Krystyna Wilkoszewska (Ed.), Zdeňka Kalnická
Rok: 2002, Universitas
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002, Estetika
článek v odborném periodiku
 
Krystyna Wilkoszewska (Ed.), Zdeňka Kalnická
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy
 
Zdeňka Kalnická, Otto Čačka, Krystyna Wilkoszewska
Rok: 2001, časopis Estetika, nakladatelství AV ČR
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Romboid
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zdeňka Kalnická, E. Višňovský, M. Popper, Jeffery Geller, J. Plichtová
Rok: 2001, Veda SAV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku
 
Libuše Heczková, Zdeňka Kalnická
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Krystyna Wilkoszewska (Ed.), Zdeňka Kalnická
Rok: 2001, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Zuzana Kiczková (Ed.), Zdeňka Kalnická
Rok: 2000, Univerzita Komenského Bratislava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000, Kultura wsposlczesna. Teoria - intepretacje - kritika, Wydanie specjalne: Estetyka (im)materii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1999, Estetika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Filozofia
článek v odborném periodiku
 
Zdeňka Kalnická, E. Višňovský, M. Popper, Jeffery Geller, J. Plichtová
Rok: 1999, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Filozofia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Kolektiv Autorů, Zdeňka Kalnická
Rok: 1998, Aspekt
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Zdeňka Kalnická, Alistair Ross, William James
Rok: 1998
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Zdeňka Kalnická, Lynda Nead, Jacques Doukhan
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Zdeňka Kalnická, Paul Ricoeur, Helen Daviesová
Rok: 1997
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1997, Aspekt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Aspekt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996
 
Zdeňka Kalnická, P. Kremzerová, Gilles Gunn
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 1995
působení v zahraničí
 
Rok: 1995, Text
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Zdeňka Kalnická, Umberto Eco, Hans Raber, Richard Rarty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose ... další autoři
Rok: 1995
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Bohdan Dzemidok, Zdeňka Kalnická
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Zdeňka Kalnická, Evelyn Fox Keller, Radek Horáček
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Zdeňka Kalnická, Herbert Hrachovec, Vladimír Birgus
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1994
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Zdeňka Kalnická, Sol Lewitt, Ulla Lehtinen
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1993, Kalligram
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Zdeňka Kalnická, Z. Dvořáková, B. Dziemidok, V. Styblík, K. Ondrášková
Rok: 1993, časopis Text
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1992
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1992
stať ve sborníku
 
Rok: 1991, Musaica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1991, Musaica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1991, Musaica
článek v odborném periodiku
 
Zdeňka Kalnická, Ladislav Nezdařil, Isaiah Berlin
Rok: 1991
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1990, Musaica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1989, Slovenský fond výtvarných umení
odborná kniha
 
T. Pawlowski, Zdeňka Kalnická
Rok: 1989
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1988
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 1988
rozhlasové a televizní relace
 
M. Kagan A Kol., Zdeňka Kalnická
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Stefan Morawski, Zdeňka Kalnická
Rok: 1988
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1987
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 1987
rozhlasové a televizní relace
 
Wladyslaw Tatarkiewicz, Zdeňka Kalnická
Rok: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1982
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J. Szczepanski, Zdeňka Kalnická
Rok: 1982
zveřejněné odborné posudky, recenze
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Kalitová Kristina
Sociální spravedlnost v éře globalizace
disertační
2018
Barabášová Anastázie
Pojetí časovosti ve filosofii umění Martina Heideggera
diplomová
2023
Rzymanková Andrea
Ženy na bojištích 2. světové války
diplomová
2022
Čápová Martina
Koncept Ženského psaní u Héléne Cixous
diplomová
2020
Ruth David
Filosof jakožto básník
diplomová
2019
Brožová Nikola
Karel Čapek ? mezi uměním a filosofií
diplomová
2018
Hronovský Michal
Česká filozofie a feminismus v minulém století aneb život na hraně.
diplomová
2018
Zubatá Vendula
Žena jako obraz, obrazy ženy
diplomová
2016
Křížková Ivana
Neznámá území československé filozofie: Mária Štechová
diplomová
2015
Černajová Vladimíra
Současná prezentace ženského těla a jeho kulturní a filozofický kontext
diplomová
2014
Šurkala Marek
Idea humanity v dokumentární fotografii
diplomová
2014
Hrabec Tomáš
Hledání archetypů v díle Jáchyma Topola
diplomová
2013
Stejskalová Kateřina
Tvorba Lucie Lomové genderovou optikou
diplomová
2013
Vašková Martina
Interpretace textu ve 20. století. Feministická interpretace Zkrocení zlé ženy.
diplomová
2013
Kočicová Zuzana
Filozofický vztah J. P. Sartra a S. de Beauvoir
diplomová
2012
Basovníková Petra
Filozofické partnerství Simone de Beauvoir a Jean -Paul Sartra.
diplomová
2011
Bruštíková Špidlová Martina
Filozofie Simone Weilové
diplomová
2011
Krochmalný Ondřej
Prach na zbořeništi (historický obraz, estetika melancholie a metafora u Waltera Benjamina)
diplomová
2011
Škrobánková Kristina
Mateřství; Být ženou znamená být matkou?
diplomová
2011
Kachlíková Tereza
Jiřina Popelová - Významná osobnost české filozofie
diplomová
2010
Kalitová Kristina
Teorie globální spravedlnosti Nancy Fraser
diplomová
2010
Lazecká Zuzana
Čarodějnické procesy na Jesenicku a Šumpersku (genderový aspekt)
diplomová
2010
Nováková Hana
Albína Dratvová, první česká filozofka
diplomová
2010
Řeháková Andrea
Genderové aspekty v díle Virginie Woolfové
diplomová
2010
Benešová Jana
Některé aspekty tzv. honu na čarodějnice z pohledu gender
diplomová
2008
Ticháčková Zuzana
Filozofický text a metafora u Anny Pammrové
diplomová
2008
Chrástková Barbora
Platónovo pojetí krásy
bakalářská
2024
Tůmová Karolína
Architektura a její filozofické aspekty
bakalářská
2021
Vrátná Denisa
Genderové aspekty reklamy
bakalářská
2020
Pavelec Rostislav
Pornografie: definice, historický vývoj a současné diskuse
bakalářská
2018
Grznárová Martina
Karel Teige a jeho koncepce
bakalářská
2015
Hronovský Michal
Obrana práv žen v době Osvícenství
bakalářská
2015
Kaplanová Iveta
Filosofické poradenství
bakalářská
2012
Žurková Žaneta
Filosofové Jiřina Popelová a Josef Tvrdý: filosofie dějin
bakalářská
2012
Matyščáková Jana
Domácí násilí páchané na ženách a neziskové organizace
bakalářská
2011
Dubšíková Michaela
Ženské hnutí v Anglii na začátku 20. století
bakalářská
2009
Hradilíková Monika
Ženy v parlamentu v Českých zemích - historický vývoj
bakalářská
2009
Maralíková Blanka
Pojem krásy v antice
bakalářská
2009
Basovníková Petra
Domácí násilí na ženách
bakalářská
2008
Řeháková Andrea
Fenomén znásilnění
bakalářská
2008Hlavní řešitel
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Období
4/2016 - 4/2016
Poskytovatel
Ostatní projekty EU
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Období
1/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Období
1/1995 - 12/1997
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
social hub