Jednota filozofická

Jednota filozofická je nejstarší česká filozofická společnost. Byla po vzoru Jednoty českých matematiků a fyziků (počátky této jednoty sahají až do roku 1862) ustavena v Praze v roce 1881 jako „spolek pro pěstování filozofie, jejž v život uvedla snaha po česku pracovat na poli nejušlechtilejším“. První přednášku Jednoty filozofické na téma O metodičnosti ve studiu filozofie přednesl již 30. června 1881 Josef Durdík.

Zahajovací schůze Jednoty filozofické se konala 3. července 1881. Jako zakladatel Jednoty filozofické je uváděn posluchač filozofie Georg Guth (Jiří Guth-Jarkovský), který se také stal jejím prvním jednatelem. Prvním předsedou Jednoty filozofické byl zvolen Otakar Hostinský, jenž měl na ustavující schůzi Jednoty rovněž přednášku na téma O vztazích mezi filozofií kritickou a praktickou. Hlavní formou činnosti Jednoty byly od počátku přednášky, sdružované někdy do cyklů. Přednášeli nejen domácí a zahraniční filozofové, ale i vědci zajímající se o filozofické aspekty své disciplíny.

Jednota filozofická působila od svého vzniku takřka nepřetržitě až do počátku sedmdesátých let dvacátého století, kdy za tzv. normalizace, byla činnost Jednoty ukončena, mimo jiné s poukazem na to, že poskytovala prostor pro propagaci nemarxistických názorů, a místo Jednoty byla ustavena „výběrová“ Filozofická společnost při Československé akademii věd. K obnovení činnosti Jednoty filozofické došlo v roce 1990 a jejím předsedou byl zvolen Ladislav Hejdánek.

V současné době funguje Jednota filozofická především při pobočkách v Brně (pobočka byla ustavena v roce 1922) a v Olomouci (od roku 1992). V roce 2016 se k Brnu a Olomouci přidala při Katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity Ostravská pobočka Jednoty filozofické, která ovšem svým působením navazuje na aktivity pobočky, jež vznikla a působila již v meziválečném období v Moravské Ostravě.

Jádrem činnosti ostravské pobočky je pořádání přednášek určených pro studenty a akademické pracovníky, ale rovněž pro širší veřejnost se zájmem o filozofii a blízké humanitní a společenské obory. Aktuální informace o přednáškách Jednoty filozofické v Ostravě lze najít na facebookovém profilu Ostravské pobočky.


Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek
Jednota filozofická
Autor: Jan Čížek

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2024