Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Černín David, Mgr., Ph.D.
činnost: současná filozofie, filozofie 20. a 19. století, filozofie historiografie
553 46 1827
Čichoň Milan, JUDr.
činnost: právo, úvod do politologie
 
Čížek Jan, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: dějiny filozofie (raný novověk, osvícenství), dějiny vědy (17. století), utopie a dystopie, J. A. Komenský
553 46 1823
Herůfek Jan, Mgr., Ph.D.
stálý zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce katedry
činnost: humanismus, renesanční filosofie a náboženství, filozofie přírody
553 46 1820
Hloch Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: antická filozofie, Aristotelés, Nietzsche, etika
553 46 1826
Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc.
činnost: estetika, současná filozofie, feministická filozofie, interpretace uměleckých děl
553 46 1825
Kelnar Aleš, Ing. Mgr.
činnost: buddhismus, orientální filozofie
553 46 1826
 
Kramoliš Oldřich, PhDr., CSc.
činnost: antická filozofie, sókratovská a platónská filozofie, ekonomie, filozofie a výchova
553 46 1826
Lochmanová Kateřina, Mgr., Ph.D.
činnost: výzkumná pracovnice projektu GA ČR Raně novověká mosaická fyzika a její komeniánští pokračovatelé
553 46 1823
Moricová Jana, Mgr.
činnost: profesní praxe
 
Naldoniová Lenka, Dr. phil.
činnost: etika, ruská filozofie, italský jazyk
553 46 1824
Novotný Tomáš, doc. ThDr.
činnost: biblistika a religionistika, nová náboženská hnutí, hebrejština, kořeny evropského myšlení
553 46 1828
Otisk Marek, prof. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny filosofie, středověká filosofie, metafyzika
553 46 1830
Petrů Marek, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: etika, kognitivní vědy
553 46 1826
Rybaříková Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: logika, historie logiky, filozofie logiky, filozofie jazyka, filozofie vědy
553 46 1824
Staňa Jiří, Mgr.
činnost: rétorika a prezentační dovednosti, významné postavy českých dějin, současný islám
553 46 1827
Stefan Michael, Mgr.
činnost: didaktika základů společenských věd
 
Šiler Vladimír, ThLic., Dr.
činnost: etika, aplikovaná etika, profesní etika
553 46 1820
553 46 1821

Doktorandi katedry filozofie

Doktorandi
Barabášová, Anastázie, Mgr.
553 46 1829
Cvik Štěpán, Mgr.
553 46 1829
Dudová Michaela, Mgr.
553 46 1829
Kokeš Michal, Mgr.
553 46 1829
Piskořová Zuzana, Mgr.
553 46 1829
Stefan Michael, Mgr.
553 46 1829
Vasiliadis Grigoris, Mgr. Ing.
553 46 1829


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 02. 2024