Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra filozofie

Oldřich Kramoliš


titul, jméno, příjmení:
PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
místnost, podlaží, budova:
D 302, budova D
funkce:
obor činnosti:
antická filozofie, sókratovská a platónská filozofie, ekonomie, filozofie a výchova
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1826
e-mail:Nenalezen žádný záznam.
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Národní muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Filozofia , Filozofický ústav SAV
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Maciej Woźniczka, Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Petr Hromek, Antonín Dolák, Oldřich Kramoliš, Lukáš LIČKA, Jan Herůfek, Artur Żýwiołek, Lenka Naldoniová, Tomáš Zelenka, Mariusz Oziębłowski, Marek Perek, Adam Olech ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, -Filosofický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, FF OU
odborná kniha
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Oldřich Kramoliš, F. Mihina, Jana Svobodová, E. Višňovský
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
 
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Jánová Michaela
Příprava učitele na výuku antické filosofie
diplomová
2020
Skála Lukáš
Výchova v Řecku v klasickém období
diplomová
2020
Hrbáčová Sandra
Výuka ekonomie na gymnáziích
diplomová
2019
Doležal Michael
Úpadek neoliberalismu z pohledu soukromého vlastnictví
diplomová
2016
Hloch Roman
Aristotelův fronimos jako elita a normativní vzor
diplomová
2016
Vaněk Roman
Chápání sebevraždy u stoiků v kontrastu s pozdějšími sociologickými teoriemi
diplomová
2015
Černín David
Spor a současné debaty týkající se historiografii filozofie
diplomová
2014
Javorek Pavel
Prótagorova epistemologie
diplomová
2014
Mičulka Vladimír
Nietzsche Bromios: Dionýský pohled na řeckou filosofii
diplomová
2014
Klabačková Petra
Filozofické aspekty výchovy
diplomová
2013
Muráriková Jana
Řecká mytologie
diplomová
2012
Zímová Pavlína
O pojmu spravedlnosti se zaměřením na spravedlnost Epikúra ze Samu
diplomová
2010
Žatecký Vladimír
Hermetismus v presokratovské filosofii
diplomová
2010
Malantová Martina
Rozum - proměny paradigmatu v dějinách
diplomová
2009
Plucnarová Leona
Předfilozofické reflexe
diplomová
2009
Rivolová Michaela
Pohled na ženu v dílech filozofů.
diplomová
2009
Dostál Filip
VÝVOJ ŘECKÉ ARCHITEKTURY V DOBÁCH ANTIKY
diplomová
2007
Micková Táňa
Pověry v Řecku; minulost a současnost
diplomová
2007
Svítková Jana
Marginalizace na pracovním trhu
diplomová
2007
Makeľ Jan
Kontroverze počítačových her
diplomová
2006
Müllerová Monika
Pythagorejské a Platónské pojetí krásy
diplomová
2005
Dziuba Daniela
Tripartita a nesmrtelnost Platónovy duše
bakalářská
Jucha Nikola
"Platónův ideální astát" (Plato's Ideal State)
bakalářská
Vojtíšková Petra
Pythagorás a jeho výklad světa prostřednictvím čísel
bakalářská
Polák Rudolf
Kynismus a Diogenés ze Sinopé.
bakalářská
2023
Pokorný Dominik
Etické názory předních představitelů římského stoicismu a pokus o srovnání
bakalářská
2022
Hajtmar Mojmír
Oida úden eidenai: Sókratés ve 21. století
bakalářská
2021
Spěváček Martin
Komparace Immanuela Kanta s klasickými utilitaristy
bakalářská
2019
Čápová Martina
Ženská homosexualita ve starém Řecku, emancipace a kult ženství v literatuře Sapfó
bakalářská
2016
Kokeš Michal
Sókratika a Antisthenés
bakalářská
2016
Marková Romana
Tragédie, jedna z kategorií antického umění
bakalářská
2016
Novotný Jiří
Kynismus v antickém Řecku
bakalářská
2016
Bazgierová Eliška
Pýthagorovo pojetí čísla
bakalářská
2015
Kelnar Aleš
Platónovy "důkazy" nesmrtelnosti
bakalářská
2015
Kelnarová Lenka
Výchova ve starověkém Řecku
bakalářská
2015
Michlová Barbora
Fysis a její pojetí v předsokratovské filosofii
bakalářská
2015
Doležal Michael
Matematizace ekonomie
bakalářská
2014
Feber Alexandr
Pojetí smrti a osudu u Platóna a stoiků
bakalářská
2014
Hloch Roman
Filozofická reflexe doby helénistické
bakalářská
2014
Kaprálová Zuzana
Pythagorejské a Platónské pojetí duše
bakalářská
2014
Krmelínová Martina
Krása duše a světa u Platona
bakalářská
2014
Lukášová Nikola
Život v dobré obci podle Sokrata
bakalářská
2014
Roztomilý Lukáš
Pojetí duše u Herakleita zaměřené na význam smrti
bakalářská
2014
Bača Michal
Vztah lidského a božského s přihlédnutím k homérské době
bakalářská
2012
Černín David
Hérakleitos a polemos
bakalářská
2012
Javorek Pavel
Sókratovský problém dobra a zla v díle Xenofóna a Platóna
bakalářská
2012
Marková Romana
Tragédie, jedna z kategorií antického umění
bakalářská
2012
Roboszová Aneta
Sokratova dialektická metoda
bakalářská
2012
Škrob Adam
Herakleitův logos
bakalářská
2012
Mičulka Vladimír
Úloha mýtu v řeckém myšlení: Homér a Platón
bakalářská
2011
Pokorná Monika
První hybatel v Aristotelově filozofii
bakalářská
2011
Sobek Matěj
Kalokagathia
bakalářská
2011
Špundová Hana
Proporce a míra v pythagorejském myšlení
bakalářská
2011
Brisudová Pavla
Sókratovo pojetí krásy
bakalářská
2010
Černajová Vladimíra
Vliv filozofických a náboženských směrů na způsoby zobrazování lidského těla
bakalářská
2010
Fábelová Lucie
Sókratovo pojetí filozofie smrti
bakalářská
2010
Karas Ivan
Mravnost a vzdor jako popření Sókrata
bakalářská
2010
Kormaník Ondřej
Dialektika jako metoda antické filosofie
bakalářská
2010
Krinčev Vít
Iluze života
bakalářská
2010
Marčíková Šárka
Konkurenceschopnost malých a středních podniků a neziskového sektoru
bakalářská
2010
Vitošková Markéta
Pojetí duše ve vztahu k tělesnu v antickém Řecku
bakalářská
2010
Hnátek Tomáš
Pojetí smrti v archaickém Řecku
bakalářská
2009
Muráriková Jana
Estetika v Řecku, vliv mýtu a mýtického myšlení na estetiku
bakalářská
2009
Řeháčková Tereza
Pojetí ženy v antice
bakalářská
2009
Škodová Olga
Sexualita v antickém Řecku
bakalářská
2009
Mikloš Petr
Démokritos a svět v zajetí kauzality
bakalářská
2008
Žatecký Vladimír
Pythagorejství a hermetická tradice
bakalářská
2008
Belušová Martina
Umění v Antickém Řecku
bakalářská
2007
Hořínková Darina
Parmenidův vznik a zánik
bakalářská
2007
Jeřábek Jan
Sókratova etika
bakalářská
2007
Malantová Martina
Rozdílné pojetí dobra ve filozofii Sokrata, Platóna a Aristotela
bakalářská
2007
Murínová Jana
Ctnost v pojetí antických myslitelů
bakalářská
2007
Plucnarová Leona
Hérakleitovo pojetí ohně
bakalářská
2007
Svoboda Filip
Princip-determinovaná svoboda
bakalářská
2007
Šebestová Daniela
Schopenhauer a jeho pojetí vůle: absolutní determinismus či možnost svobody?
bakalářská
2007Hlavní řešitel
PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
Období
1/2017 - 12/2018
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
social hub