Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Pavel Zatloukal


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Pavel Zatloukal
místnost, podlaží, budova: DM 210, budova DM
funkce:
obor činnosti:architektura a umění 18. až 20. století
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2003
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Felix Skibinský
Pavel Zatloukal
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O Pavlu Herynkovi
Pavel Zatloukal
Rok: 2019, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Paul Engelmann
Pavel Zatloukal
Rok: 2019, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Vzpomínka na olomoucký Kabinet grafiky
Pavel Zatloukal
Rok: 2019, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Foibos Books
kapitola v odborné knize

Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Jak brněnští architekti šturmovali meziválečnou Olomouc
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Muzeum města Brna
kapitola v odborné knize

Lázně Luhačovice
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Foibos Books
kapitola v odborné knize

Lázně Teplice nad Bečvou
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Foibos Books
kapitola v odborné knize

Zámek a zahrady v Kroměříži
Pavel Zatloukal, Ondřej Zatloukal, Miroslav Kindl
Rok: 2018, Foibos Books
odborná kniha

Zerneckeho schodiště a jeho případné souvislosti
Pavel Zatloukal
Rok: 2018, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
článek v odborném periodiku

Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko
Pavel Zatloukal
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jakob Gartner. Život a dílo autora olomoucké synagogy
Pavel Zatloukal
Rok: 2017, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Nad první českou monografií Huberta Gessnera
Pavel Zatloukal
Rok: 2017, Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách
kapitola v odborné knize

Camillo Sitte
Pavel Zatloukal
Rok: 2016, Vědecká knihovna Olomouc
kapitola v odborné knize

Domy olomoucké univerzity v letech 1946?1989
Pavel Zatloukal
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Meditace o architektuře. Olomouc ? Brno ? Hradec Králové 1815-1915
Pavel Zatloukal
Rok: 2016, Arbor Vitae
odborná kniha

Palác Muzea umění v Olomouci
Pavel Zatloukal
Rok: 2016, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha

Úvodní vzpomínka
Pavel Zatloukal
Rok: 2016, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Architektura zámku v Čechách pod Kosířem
Pavel Zatloukal
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lektorský posudek na článek Jana Galety, Našemu městu ku okrase. Architektonické návrhy na Německý dům v Brně
Pavel Zatloukal
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lektorský posudek na článek Pavly Cenkové, Pomník císaře Josefa II. v Brně
Pavel Zatloukal
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Olomoucký Prior aneb chrám proti chrámu
Pavel Zatloukal
Rok: 2015, Memoria
kapitola v odborné knize

Recenze na knihu Jindřich vybíral, Leopold Bauer - heretik moderní architektury
Pavel Zatloukal
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Great Spas of Bohemia, Moravia and Silesia
Pavel Zatloukal, Lubomír Zeman
Rok: 2014, Foibos Books
odborná kniha

Ivan Theimer / Cesta světla / Path of Light
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Ivan Theimer / Via lucis / Výstavní projekt
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace

Kroměřížské souvislosti vzniku Petterova obrazu
Pavel Zatloukal, Ondřej Zatloukal
Rok: 2014, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Lektorský posudek knihy Dagmar Roháčková a kol., Sto let prostějovské radnice
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lektorský posudek na příspěvek Miroslav Divina, Počátky tělocvičny pod hradem
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Muzeum umění Olomouc: O muzeu umění, sbírání a vystavování výtvarného umění na Olomoucku
Pavel Zatloukal
Rok: 2014, Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
článek v odborném periodiku

Oponentský posudek disertační práce, Věra Laštovičková, Cizí dům? Německá architektura v Čechách 1848-1891
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek jmenovacího řízení profesorkou doc. Ing. arch. Jany Pohaničové, Ph.D.
Pavel Zatloukal
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Předmluva. In: Jan Andres ml. - Jan Andres st., Na hlubinu. Malířské výstavy při akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940
Pavel Zatloukal
Rok: 2014,
kapitola v odborné knize

Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska
Pavel Zatloukal, Lubomír Zeman
Rok: 2014, Foibos Books
odborná kniha

Das "lange Jahrhundert" im Grenzland von Südmähren und Niederösterreich. Versuch einer Charakteristik des kulturellen Geschehens im Parkareal von Eisgrub, Feldsberg und Lundenburg in den Jahren 1785-1918
Pavel Zatloukal
Rok: 2013, Vaduz
kapitola v odborné knize

Olomouc
Pavel Zatloukal
Rok: 2013, Litomyšl: Paseka
odborná kniha

Příklady novodobé cyrilometodějské sakrální architektury
Pavel Zatloukal, Simona Jemelková (ed)
Rok: 2013, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize

Die Kulturlandschaft Lednice-Valtice
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Foibos Books
odborná kniha

Kroměříž. Historické město a jeho památky
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Kroměřížská architektura 1791-1918
Pavel Zatloukal, Marek Pedrůtka
Rok: 2012, Město Kroměříž
kapitola v odborné knize

Lednicko- valtický areál
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Foibos Books
odborná kniha

Muzeum umění Olomouc 1951-2011
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha

Nájemní domy Moritze Fischera
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Chajejnu
článek v odborném periodiku

Olomouc Museum of Art 1951-2011
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Muzeum umění
odborná kniha

Portrét Romy Mertensové
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Chajejnu
článek v odborném periodiku

The Lednice- Valtice Estate
Pavel Zatloukal
Rok: 2012, Foibos Books
odborná kniha

Domy milovníků umění
Pavel Zatloukal
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize

Moja Polska w pieciu obrazkach
Pavel Zatloukal
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize

My Poland in five imagines
Pavel Zatloukal
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize

Úvodem
Pavel Zatloukal
Rok: 2011
stať ve sborníku

Arcidiecézní muzeum v Olomouci 1998-2006 (Tucet vzpomínek)
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Dvůr
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Horní náměstí v Olomouci 1989-2002 (Mezi vzpomínkou a kronikou)
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Kostel Panny Marie v Travné u Jeseníku
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
Vladimír Šlapeta, Pavel Zatloukal
Rok: 2010, Foibos
odborná kniha

Úvodem
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Úvodem
Pavel Zatloukal
Rok: 2010
stať ve sborníku

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Das Erzdiözesische Museum Olmütz. Olomouc 2009
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Muzeum Archidiecezjalne w Ołomuńcu. Olomouc 2009
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Olomouc Archdiocesan Museum. Olomouc 2009
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Pokračování výstavby fortové pevnosti, Výtvarná kultura
Pavel Zatloukal, Jindřich Schulz
Rok: 2009, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Skleník. Kapitoly z dějin
Ladislav Daněk, Pavel Zatloukal
Rok: 2009, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha

Středoevropské forum Olomouc. Architektonická studie
Pavel Zatloukal
Rok: 2009, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha

Olomoucká obrazárna III. Středoevropské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek
Pavel Zatloukal
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Úvodem / Introduction (se Štěpánkou Bieleszovou). In: Štěpánka Bieleszová (red.), Nechci v kleci! České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No Cage for me! Czech and Slovak Art 1970-1989 from Collections of Olomouc Museum of Art
Pavel Zatloukal
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Vila Josefa Bratmanna
Pavel Zatloukal
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Slavné vily Olomouckého kraje.
Pavel Zatloukal, Pavel Zatloukal
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Arcidiecézní muzeum Olomouc. Průvodce
Pavel Zatloukal
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Brněnské uměleckoprůmyslové muzeum a jeho architektura
Pavel Zatloukal
Rok: 2006
stať ve sborníku

Česká republika: Architektura XX. století. Díl I. Morava a Slezsko. Eds. M. Kohout, S. Templ
Pavel Zatloukal
Rok: 2005, Zlatý řez
odborná kniha

Moje Ostrava
Pavel Zatloukal
Rok: 2005
stať ve sborníku

Brněnský Františkov - Denisovy sady
Pavel Zatloukal
Rok: 2004, Arch 9
článek v odborném periodiku

Neměl snad biedermeier také metafyzické aspirace?
Pavel Zatloukal
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kdo řídí koloběh věcí pozemských? (Zamyšlení nad olomouckou sorelou)
Pavel Zatloukal
Rok: 2002
stať ve sborníku

Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku
Pavel Zatloukal
Rok: 2002, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha

Sedmá olomoucká kašna
Pavel Zatloukal
Rok: 2002
stať ve sborníku

Środowisko artystyczne Olomuńca w latach 1889 - 1989
Pavel Zatloukal
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vranovská hrobka a tři "revoluční" architekti - Moreau, Engel, Esch. Wranauer Gruft und drei "revolutionäre" Architekten - Moreau, Engel, Esch
Pavel Zatloukal
Rok: 2002
stať ve sborníku

Deset století architektury. 5. Architektura 19. století
Pavel Zatloukal
Rok: 2001, Správa Pražského hradu, DaDa
odborná kniha

"Je to velké a šťastné Vaše dílo". Olomoucký orloj Karla Svolinského
Pavel Zatloukal
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Koudela TomášDivadlo hudby Olomouc 1968 - 1989disertační 2019 
Hubáček AdamKostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicíchdiplomová 2011 
Hubáček AdamHLUČÍNSKÁ ARCHITEKTURA 1850 - 1950diplomová 2010 
Ožvoldová TerezaOstravský architekt Ernst Kornerbakalářská 2019 
Bobková VeronikaMěstská spořitelna v Moravských Budějovicíchbakalářská 2018 
Foldynová AlexandraŠumperský architekt Georg Bergerbakalářská 2018 
Schrecková MichaelaFelix Neumann (1860 - 1942): Architektonické dílobakalářská 2012 
Doleželová HanaArchitekt Josef Kiszka a jeho tvorbabakalářská 2010 
Kočenda FrantišekArchitektura města Olomouce 1989 - 2008bakalářská 2010 
Hubáček AdamArchitektura a urbanismus města Hlučína 1850 - 1950bakalářská 2008 


Meditace o městě, krajině, výtvarném umění: Olomouc 1919-1989
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra dějin umění a kulturního dědictv, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
facebook
social hub